Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Přístupnost hromadné dopravy v Praze

Přístupnost hromadné dopravy v Praze

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Blanka Navrátilová
Šetření:21. 04. 2011 - 08. 05. 2011
Počet respondentů:77
Počet otázek (max/průměr):11 / 10.35
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:62,9 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.05:38
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Prosím Vás o vyplnění krátkého dotazníku zabývajícího se přístupností městské a příměstské hromadné dopravy v Praze. Výsledky toho průzkumu budou sloužit především pro zpracování mé disertační práce na FA ČVUT v Praze.

Odpovědi respondentů

1. Kolik je Vám let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
15-355166,23 %66,23 %  
36-552025,97 %25,97 %  
více než 5567,79 %7,79 %  

Graf

2. Máte nějaký handicap? (zdravotní, dočasné omezení aj.)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne, jsem zdráv a bez jakéhokoliv omezení6685,71 %85,71 %  
mám oční vadu79,09 %9,09 %  
mám pohybové omezení45,19 %5,19 %  
mám vadu sluchu11,3 %1,3 %  

Graf

3. Využíváte pražskou městskou a příměstskou hromadnou dopravu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, denně3748,05 %48,05 %  
ano, několikrát týdně2127,27 %27,27 %  
ano, několikrát do roka1823,38 %23,38 %  
ne, vůbec11,3 %1,3 %  

Graf

4. Který typ dopravního prostředku užíváte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
metro6584,42 %84,42 %  
tramvaj6077,92 %77,92 %  
autobus5875,32 %75,32 %  
železnici2431,17 %31,17 %  

Graf

5. Zkuste napsat, co si představíte pod pojmem přístupnost městské hromadné dopravy?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

dobré spojení

.

1) využitelnost pro všechny občany bez ohledu na jejich věk, zdravotní stav apod. Některé soupravy MHD jsou v současnosti nevhodné pro lidi s těžším zdravotním postižením, důchodce s nemocemi motorického aparátu nebo osoby po úrazech, pro malé děti (nemají šanci se za jízdy udržet), pro maminky s dětmi apod., pro lidi se zrakovým postižením 2) hustá síť stanic a linek

aby byly zastávky i na méně obvyklých místech a byly všude dobré spoje

aby člověk došel odkudkoliv k MHD tak do deseti minut

Aby mohl cestovat MHD každý, bez rozdílu, zda je zdráv nebo nějak zdravotně postižený, starý mladý, s kočárkem, na vozíku atd.

aby nebyla dál jak 5 minut chůze od mého bytu když jedu do centra, nechci se dívat na jízdní řád - přijdu a autobus se během 6ti minut objeví. V mé čtvrti je to z tohoto hlediska ideální. Tedy kromě nočních hodin - to sem jezdí noční autobus jen jednou za hodinu. Ale je to mnohem lepší než když sem nejezdil.

aby se prepravovat mohl bez vetsich omezeni i clovek na vozejku, s vodicim plsem, aby se slepy mohl doklopytat k metru aniz by ho prejelo a pod

abych nemusela na zastávky chodit daleko a to samé se týká u přestupů

aneb soc. heslo "lidu blíž", naštěstí nás všech se přístupnost těchto služeb neřídí praktikami jako v politice a ve státní správě. Informovanost o provozu i o výlukách je dobrá. Kvalita služeb ve srovnání s jinými evropskými metropolemi (např Londýnské metro a Paříž) je vlastně pražany značně nedoceněná (Pražáci remcaj na všechno, proč by MHD měla být výjimkou??? :) ) A pokud vemu pojem doslovně "přístupnost", tak nejsem zcela kompetentní k posouzení přepravy handicapovaných lidí, ale domnívám se, že bezbarierové přístupy jsou na velmi dobré úrovni.

Asi bych pod tímto pojmem rozuměl možnost snadného používání MHD lidmi s nějakým zdravotním handicapem, ale dá se pod tím představit i např. četnost spojů, jejich vzájemné navazování hlavně mimo špičku.

bezbariérovost, možnost bezproblémového užití i osobami postiženými apod.

bezbariérovost, pokrytí zastávkami

bezbariérový přístup např.

bezbariérový přístup, návaznost příměstské dopravy na přažskou městskou dopravu

blízko bydliště, blízko místa zaměstnání, pravidelné a spolehlivé spojení

blízkost zastávky, návaznost spojů a přestupů

caste spoje, vice nizkopodlaznich dopravnich prostredku.

Časová dosažitelnost a možnost dostat se k a do dopravního prostředku i pro méně schopné osoby

častější spoje, menší nával

častost, bezbariéra

četné zastávky, kratší doba čekání na spoj, možnost vícero způsobů dopravy, finanční dostupnost

četnost zastávek, možnost využití mhd všemi občany, intervaly mezi linkami

do 5-ti minut

dobrá dosažitelnost pro všechny

dobrá dostupnost zastávky od místa bydliště, navazující spoje, optimální časový rozvrh

dobrá vzdálenost zastávek, časté spoje

Dosažitelnost z místa bydliště a bezbarierový vstu až do dopravního prostředku

dostupnost prostředků do 10 min. od bydliště, návaznost jednotlivých typů dopravy

Hodně zastávek, hodně spojů, bezbariérový přístup.

hustota síě stanic a zastávek MHD

jak snadno se mohou lidé pohybovat pomocí MHD - počet zastávek, jízní řády, bezbariérovost atd.

je v dosahu (stovky metrů), bezbariérový přístup

Jednak její blízkost k místům, které potřebuji využít (záchytné parkoviště, nákupní centrum, zdravotní středisko, kulturní centrum apod. A potom také "jednoduchost" nástupu pro cestující s různým omezením.

Jednak to, že ji mohou využívat osoby se zdravotním postižením, jednak, že jsou zastávky i v nejzapadlejších koutech Prahy.

její dosažitelnost a použitelnost pro kohokoli

Klidná doprava,

Kompaktní komfortní doprava z místa na místo.

málo schodů

Mít možnost používat MHD co nejvíce samostatně a pokud je potřeba, mít snadno a rychle dostupnou pomoc. Alternativnost řešení - pro běžné lidi je téměř vhodné, aby používání MHD bylo fyzicky náročné (dostatek pohybu), ale pro lidi s jakýmkoliv omezením by měla být vždy k dispozici pohodlná varianta.

mohou ji využívat i lidé tělesně postižení, na vozíčku, zrakově či sluchově postižení atd. a používat ji bez větších problémů

Možnost bezbariérového přístupu do dopravních prostředků MHD pro handicapované či tělesně znevýhodněné osoby, pro matky s kočárky apod. Platí to i pro případnou dostupnost výtahů u metra.

Možnost bezproblémové přepravy všech osob, tedy i těch, které mají nějaký hendikep.

Možnost dostat se pohodlně z každého místa, dobrá návaznost jednotlivých spojů, zájmu odpovídající intervaly mezi jednotlivými spoji.

možnost snadného použití všemi

možnost volby variant pro přesun z jednoho místa města na druhé a její jednoduchá dostupnost

Možnost využití co možná největším počtem lidí žijících na, nebo poblíž území, kde je tato hromadná doprava zavedena. Umožnění a usnadnění nástupů a výstupů i lidem se zdravotním postižením.

Možnost využívat dopravu pro každého obyvatele bez ohledu na handicap, možnost pro maminky pohodlně a bezpečně cestovat s dětmi.

Návaznost spojů, volný prostor pro nastupování a vystupování, nízkopodlažní dopravní prostředky, dostatečně široké vstupy.

nevím

Nízké intervaly, speciální pruhy pro autobusy, široká síť míst, kde si kuupit tramvajenku, nízká cena...

pocet zastavek, pristupnost pro kocarky, vozickare, ..

počet zastávek, způsob nastupování, přítomnost schodů, výtahů

Poměr faktorů cena x kvalita, kdy kvalitou je míněná hustota spojů ať už po stránce času a dále místa kam spoj dojíždí, dále především hygiena přepravy a nakonec její optimální vytížení ( nebýt v každém spoji na pátěřních linkách umačkán davem dalších cestujících).

Použitelnost pro všechny věkové i zdravotní kategorie občanů. Pro osoby z jiných obcí, kteří se v Praze nevyznají. Dále pro nevidomé, na vozíku, neslyšící; možnost přepravy kočárků, jízdních kol. K nedostatkům DPP: - na zastávkách nevisí plánky okolí, - v žádném doprav. prost. se společně se zastávkami nehlásí ani nezobrazují přestupní vazby, - na zastávkách nejsou el. ukazatele čísla A SMĚRU linky a času do odj. - nové tram. by vevnitř na displejích mohly zobrazovat akt. polohu na mapě

přístup především pro handicapované

Přístupná pro postižené osoby různého typu postižení

přístupná pro všechny-ať už handicapované, nebo matky s kočárkama

přístupnost hlavně pro tělesně postižené občany, seniory a maminky s kočárkem, stále do teď není přístupnost taková jaká by měla být, v tomto by mělo být ještě hodně změn.

Přístupnost jak cenová, bezbariér, tak i místem. Např. vzdálenost zastávek od bydliště atp.

Přístupnost městké hromadné dopravy vnamená vhodné časové intervaly mezi spoji, bezbarierové spoje a vhodné umístění zastávek spojů.

přístupnost pro handicapované

přístupnost pro všechny i tělesně postižené

přístupnost zéjmena pro vozíčkáře, staré lidi a ženy s kočárky

Rozumím-li dobře zaměření dotazníku, pak máte na mysli situaci, kdy fyzicky handicapované osoby nebudou mít při využívámí MHD výrazně větší obtíže než "zdraví" cestující.

Snadná dosažitelnost zastávek, možnost ji použít.

Snadnost , bezpečnost použití - nastupování, intervaly apod.

to jak je dosazitelna a jak je dostupna pro lidi s nejakym handicapem

všude pro všechny

Vyřazení starých autobusů - vysoký nástup.

vzdálenost od domova by neměla být přísliš velká; taktéž si myslím, že intervaly by měly být rozumné; dostupnost pro mne znamená i to, že všechny autobusy nepřijedou na jednu zastávku dohromady a pak půl hodiny nic nejede

Vzdálenost z domova.

vzdálenost zastávky, mezera mezi nástupním ostrůvkem a dveřmi dopravního prostředku - horizontální i vertikální... a úzké dveře dopravního prostředku

zastávka max. 10 min od bydliště, spojení alespoň třikrát do hodiny

zda je dostupná všem, včetně handicapovaných

zpřístupnění všem - hlavně vozíčkářům a těleně postiženým

že ten, kdo není zcela zdráv, může bez problémů mhd používat

6. Souhlasíte, že je městská hromadná doprava v Praze přístupná všem?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím3545,45 %45,45 %  
spíše nesouhlasím2025,97 %25,97 %  
souhlasím1114,29 %14,29 %  
nevím810,39 %10,39 %  
nesouhlasím33,9 %3,9 %  

Graf

7. Kde vidíte nedostatky v přístupnosti pražské hromadné dopravy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Výškové a prostorové překážky4761,04 %61,04 %  
Bezohlednost spolucestujících4153,25 %53,25 %  
Nevyhovující informační a orientační systém1924,68 %24,68 %  
Složitá prostorová orientace1620,78 %20,78 %  
Hluk, špatné akutstické poměry1418,18 %18,18 %  
Špatné osvětlení (šero nebo naopak přesvícení)1012,99 %12,99 %  
nevidím11,3 %1,3 %  
přeplněnost lidmi11,3 %1,3 %  
málo vozů pro vozíčkáře11,3 %1,3 %  
bezohlednost řidiče, kdy je rallye bez ohledu na c11,3 %1,3 %  
Chybí plánky okolí zastávek (u jízd.řádů,viz Wien)11,3 %1,3 %  
Chybějí el.ukaz. čísla A CÍLE linky a času do odj.11,3 %1,3 %  
Nehlásí a nezobrazují se přestupy na jiné linky11,3 %1,3 %  
Na LCD uvnitř nových tram.není mapa s akt. polohou11,3 %1,3 %  
Nízkopodlažních tramvají je stále ještě nedostatek11,3 %1,3 %  
Červené LED displeje jsou pro barvoslepé nečitelné11,3 %1,3 %  
Tram.15T má vnitřní inf panely jen ve vysokopodl.č11,3 %1,3 %  
Před příj.tram.se neví,kde budou dveře do nízkopod11,3 %1,3 %  
přeplněnost11,3 %1,3 %  
problém s vozítkáři11,3 %1,3 %  
hygiena11,3 %1,3 %  
Nedostatečná péče o zákazníky. Stejně nás potřebuj11,3 %1,3 %  
špinaví a nevonící pasažeři11,3 %1,3 %  
okrajové části Prahy-málo spojů,dlouhé intervaly11,3 %1,3 %  
cena tramvajenky pro dospělé11,3 %1,3 %  
metro by mohlo jezdit celou noc11,3 %1,3 %  
nepomáhající personál DP11,3 %1,3 %  
konstrukční řešení11,3 %1,3 %  

Graf

8. Využíváte některý z informačních systémů městské a příměstské hromadné dopravy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jízdní řád na internetu7496,1 %96,1 %  
Informace ve stanicích a zastávkách (jízdní řády, piktogramy aj.)5672,73 %72,73 %  
Další informace z webových stránek dopravce2431,17 %31,17 %  
Letáky a brožury56,49 %6,49 %  
Informace z informačních kanceláří (od pracovníka na přepážce)11,3 %1,3 %  

Graf

9. Co má podle Vás zásadní vliv na dobrou/špatnou prostorovou orientaci a pohyb lidí v rámci městské hromadné dopravy (zastávky, stanice, dopravní prostředky aj.). Vyberte 3 podle Vás nejdůležitější možnosti, prosím.

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jednoduchá a intuitivní řešení4862,34 %62,34 %  
Informovanost pasažérů3038,96 %38,96 %  
Barevnost řešení2735,06 %35,06 %  
Odpovídající velikost prostoru, šíře průchodu apod.2532,47 %32,47 %  
Správné osvětlení2329,87 %29,87 %  
Minimalizace fyzických nároků všeobecně2025,97 %25,97 %  
Ochota a profesionalita personálu2025,97 %25,97 %  
Chování spolucestujících2025,97 %25,97 %  
Minimalizace výškových rozdílů v prostoru1823,38 %23,38 %  
Možnost přivolat si pomoc1620,78 %20,78 %  
Flexibilita, možnost výběru způsobu provedení1012,99 %12,99 %  
Materiálové řešení33,9 %3,9 %  
Akustika33,9 %3,9 %  
informovanost pasažérů při nečekaných výlkuách ap.11,3 %1,3 %  
občas nedostatečné značení kupř. cesty k autobusům11,3 %1,3 %  
technické provedení11,3 %1,3 %  

Graf

10. Znáte příklad nějakého evropského nebo i českého města, kde je městská hromadná doprava přístupná všem? Může to být i město, kde se Vám prostě jen městskou hromadnou dopravou cestovalo příjemně, bez obtíží.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne5166,23 %66,23 %  
ano2633,77 %33,77 %  

Graf

11. Pokud ano, uveďte jméno tohoto města, prosím. (může jich být více)

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vídeň518,52 %6,49 %  
Londýn311,11 %3,9 %  
Berlín27,41 %2,6 %  
Praha27,41 %2,6 %  
Amsterodam27,41 %2,6 %  
Kromě Prahy13,7 %1,3 %  
Brusel13,7 %1,3 %  
Dublin, Algarve13,7 %1,3 %  
Madrid, Barcelona13,7 %1,3 %  
Paříž, Řím, Porto13,7 %1,3 %  
ostatní odpovědi Regensburg
Barcelona
pardubice
Paříž, Londýn, Berlín
Mnichov
např Lisabon
pražská MHD je jedna z nejlepších na světě
Plzeň, Londýn, Malmö
829,63 %10,39 % 

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

7. Kde vidíte nedostatky v přístupnosti pražské hromadné dopravy?

  • odpověď Výškové a prostorové překážky:
    • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Minimalizace výškových rozdílů v prostoru na otázku 9. Co má podle Vás zásadní vliv na dobrou/špatnou prostorovou orientaci a pohyb lidí v rámci městské hromadné dopravy (zastávky, stanice, dopravní prostředky aj.). Vyberte 3 podle Vás nejdůležitější možnosti, prosím.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Kolik je Vám let?

2. Máte nějaký handicap? (zdravotní, dočasné omezení aj.)

3. Využíváte pražskou městskou a příměstskou hromadnou dopravu?

4. Který typ dopravního prostředku užíváte?

6. Souhlasíte, že je městská hromadná doprava v Praze přístupná všem?

7. Kde vidíte nedostatky v přístupnosti pražské hromadné dopravy?

8. Využíváte některý z informačních systémů městské a příměstské hromadné dopravy?

9. Co má podle Vás zásadní vliv na dobrou/špatnou prostorovou orientaci a pohyb lidí v rámci městské hromadné dopravy (zastávky, stanice, dopravní prostředky aj.). Vyberte 3 podle Vás nejdůležitější možnosti, prosím.

10. Znáte příklad nějakého evropského nebo i českého města, kde je městská hromadná doprava přístupná všem? Může to být i město, kde se Vám prostě jen městskou hromadnou dopravou cestovalo příjemně, bez obtíží.

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Kolik je Vám let?

2. Máte nějaký handicap? (zdravotní, dočasné omezení aj.)

3. Využíváte pražskou městskou a příměstskou hromadnou dopravu?

4. Který typ dopravního prostředku užíváte?

6. Souhlasíte, že je městská hromadná doprava v Praze přístupná všem?

7. Kde vidíte nedostatky v přístupnosti pražské hromadné dopravy?

8. Využíváte některý z informačních systémů městské a příměstské hromadné dopravy?

9. Co má podle Vás zásadní vliv na dobrou/špatnou prostorovou orientaci a pohyb lidí v rámci městské hromadné dopravy (zastávky, stanice, dopravní prostředky aj.). Vyberte 3 podle Vás nejdůležitější možnosti, prosím.

10. Znáte příklad nějakého evropského nebo i českého města, kde je městská hromadná doprava přístupná všem? Může to být i město, kde se Vám prostě jen městskou hromadnou dopravou cestovalo příjemně, bez obtíží.

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Navrátilová, B.Přístupnost hromadné dopravy v Praze (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://pristupnost-hromadne-dopravy.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.