Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Pro klienty České spořitelny

Pro klienty České spořitelny

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Honza Večeřa
Šetření:04. 03. 2016 - 16. 03. 2016
Počet respondentů:115
Počet otázek (max/průměr):8 / 7.08
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:80,5 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:36
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dotazník je určen pro klienty České spořitelny, a slouží ke zjištění jejich postoje k mobilnímu bankovnictví.

Instrukce pro vyplnění dotazníku (nápověda)

Následující dotazník obsahuje několik tvrzení, která jsou hodnocena škálou

1= zcela souhlasím

7= zcela nesouhlasím

Odpovědi respondentů

1. Jste klientem České spořitelny?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 2, Ne → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano10994,78 %94,78 %  
Ne65,22 %5,22 %  

Graf

2. Tvrzení

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4”, „5”, „6” a „7”.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Mobilní telefon používám pouze k telefonování a posílaní textových zpráv4.0465.824
Na mobilním telefonu používám více aplikací3.4865.901
Mám rád nové informační technologie3.4864.085
Orientuji se v nových informačních technologiích3.7892.845
Používání nových informačních technologií v bankovnictví mi nevadí3.1563.875
Domnívám se, že internetové bankovnictví je bezpečné3.5964.296
Preferuji osobní styk s bankéřem/bankéřkou4.1834.113
Preferuji osobní návštěvu banky4.2024.693
Preferuji okamžitý přehled o mých transakcích2.2293.223
Používání internetového bankovnictví šetří můj čas / Domnívám se, že používání internetového bankovnictví by šetřilo můj čas2.3764.693

Graf

3. Vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena6357,8 %54,78 %  
Muž4642,2 %40 %  

Graf

4. Váš věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
25 – 34 let2926,61 %25,22 %  
15 – 24 let2522,94 %21,74 %  
45 – 54 let2422,02 %20,87 %  
35 – 44 let2321,1 %20 %  
55 a více let87,34 %6,96 %  

Graf

5. Váš sociální status

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Zaměstnanec6256,88 %53,91 %  
Student2623,85 %22,61 %  
Podnikatel65,5 %5,22 %  
Důchodce54,59 %4,35 %  
Nezaměstnaný32,75 %2,61 %  
invalidní důchodce21,83 %1,74 %  
na mateřské dovolené21,83 %1,74 %  
invalida10,92 %0,87 %  
Student + zaměstnanec10,92 %0,87 %  
částečný důchod10,92 %0,87 %  

Graf

6. Znáte mobilní aplikaci SERVIS 24?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 7, Neotázka č. 8].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano9486,24 %81,74 %  
Ne1513,76 %13,04 %  

Graf

7. Používáte mobilní aplikaci SERVIS 24?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Ano → konec dotazníku, Neotázka č. 8].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano4851,06 %41,74 %  
Ne4648,94 %40 %  

Graf

8. Pokud by Vás někdo seznámil s mobilní aplikací (instalace, ovládání) používal byste aplikaci SERVIS 24?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ne2643,33 %22,61 %  
Určitě ne2033,33 %17,39 %  
Spíše ano1016,67 %8,7 %  
Určitě ano46,67 %3,48 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

2. Tvrzení

  • odpověď Používání internetového bankovnictví šetří můj čas / Domnívám se, že používání internetového bankovnictví by šetřilo můj čas=1:
    • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Domnívám se, že internetové bankovnictví je bezpečné=1 na otázku 2. Tvrzení

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jste klientem České spořitelny?

2. Tvrzení

3. Vaše pohlaví?

4. Váš věk?

5. Váš sociální status

6. Znáte mobilní aplikaci SERVIS 24?

7. Používáte mobilní aplikaci SERVIS 24?

8. Pokud by Vás někdo seznámil s mobilní aplikací (instalace, ovládání) používal byste aplikaci SERVIS 24?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jste klientem České spořitelny?

2. Tvrzení

3. Vaše pohlaví?

4. Váš věk?

5. Váš sociální status

6. Znáte mobilní aplikaci SERVIS 24?

7. Používáte mobilní aplikaci SERVIS 24?

8. Pokud by Vás někdo seznámil s mobilní aplikací (instalace, ovládání) používal byste aplikaci SERVIS 24?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Večeřa, H.Pro klienty České spořitelny (výsledky průzkumu), 2016. Dostupné online na https://pro-klienty-ceske-sporitelny.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.