Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Pro návštěvníky regionu Jihlavsko (Jihlava a nejbližší okolí)

Pro návštěvníky regionu Jihlavsko (Jihlava a nejbližší okolí)

Průzkum průměrné mzdy / příjmu v různých oborech
Zúčastněte se zcela ANONYMNÍHO průzkumu ohledně výše mzdy. Ovlivňuje ji pohlaví, věk, nebo třeba vzdělání?

(veřejné výsledky 18. prosince)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Miroslav Novák
Šetření:06. 01. 2012 - 02. 02. 2012
Počet respondentů:51
Počet otázek (max/průměr):16 / 15.25
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:67,5 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:54
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Tento dotazník bude součástí diplomové práce s názvem Projekt trvale udržitelného rozvoje cestovního ruchu v regionu Jihlavsko. Cílem průzkumu je zjistit povědomí návštěvníku Jihlavska o Hornické naučné stezce a vytvořit dostatečný informační základ pro návrhy budoucího rozvoje tohoto regionu.

 

Odpovědi respondentů

1. Jaký byl důvod Vaší návštěvy regionu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
turistika a sport2243,14 %43,14 %  
návštěva příbuzných a známých1733,33 %33,33 %  
historie, kultura1325,49 %25,49 %  
návštěva sportovní, kulturní akce1019,61 %19,61 %  
relaxace, zdraví815,69 %15,69 %  

Graf

2. Jak dlouhý byl Váš pobyt v regionu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jednodenní2549,02 %49,02 %  
víkendový1631,37 %31,37 %  
delší než týdenní 713,73 %13,73 %  
týdenní 59,8 %9,8 %  

Graf

3. S kým jste přijel/a?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
s partnerem, partnerkou2650,98 %50,98 %  
s rodinou1427,45 %27,45 %  
sám/sama1223,53 %23,53 %  
s přáteli917,65 %17,65 %  
s dětmi23,92 %3,92 %  

Graf

4. Navštívil/a jste tento region více než jednou?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3772,55 %72,55 %  
ne1427,45 %27,45 %  

Graf

5. V jakém období jste tento region navštívil/a?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
červenec až září3466,67 %66,67 %  
duben až červen2243,14 %43,14 %  
leden až březen1019,61 %19,61 %  
říjen až prosinec1019,61 %19,61 %  

Graf

6. Který druh turistiky v regionu uplatňujete nejvíce?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
cykloturistika1631,37 %31,37 %  
poznávací turistika1019,61 %19,61 %  
návštěva sportovních a kulturních akcí1019,61 %19,61 %  
pěší turistika59,8 %9,8 %  
vodní turistika35,88 %5,88 %  
naučné stezky23,92 %3,92 %  
lyžařská turistika23,92 %3,92 %  
hippoturistika23,92 %3,92 %  
agroturistika11,96 %1,96 %  

Graf

7. Jak celkově hodnotíte region z hlediska rozvoje cestovního ruchu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
atraktivní destinace s dosud malým využitím potenciálu CR2752,94 %52,94 %  
bezvýznamná destinace s možnostmi rozvoje CR1223,53 %23,53 %  
významná destinace s možnostmi rozvoje CR1019,61 %19,61 %  
bezvýznamná destinace bez možností rozvoje CR23,92 %3,92 %  

Graf

8. Co regionu podle Vás nejvíce schází?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
kvalitnější dopravní infrastruktura (silnice, parkoviště, servis)2141,18 %41,18 %  
rozsáhlejší síť ubytovacích a stravovacích zařízení1529,41 %29,41 %  
společenská a zábavní centra1427,45 %27,45 %  
větší péče o památky a turistické atraktivity1121,57 %21,57 %  
atrakce pro děti1019,61 %19,61 %  
vybavenost pro sportovní vyžití, sportovní areály917,65 %17,65 %  
špičková zařízení a služby pro náročnou klientelu611,76 %11,76 %  
více infocenter s propagačními materiály35,88 %5,88 %  
lepší dostupnost hromadnými dopravními prostředky23,92 %3,92 %  
jiné23,92 %3,92 %  

Graf

9. Jaká byla Vaše spokojenost s poskytováním turistických informací?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše dobrá2752,94 %52,94 %  
velmi dobrá1733,33 %33,33 %  
spíše špatná611,76 %11,76 %  
velmi špatná11,96 %1,96 %  

Graf

10. Znáte Hornickou naučnou stezku v Jihlavě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 11, neotázka č. 12].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3874,51 %74,51 %  
ano1325,49 %25,49 %  

Graf

11. Jak jste se o této naučné stezce dozvěděli?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
od rodiny, přátel, známých538,46 %9,8 %  
jinak323,08 %5,88 %  
z propagačních materiálů, letáků215,38 %3,92 %  
z turistického informačního centra215,38 %3,92 %  
z internetu17,69 %1,96 %  

Graf

12. Kolik Vás průměrně stál pobyt na osobu a den v tomto regionu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
201 až 500 Kč2956,86 %56,86 %  
501 až 1000 Kč1427,45 %27,45 %  
do 200 Kč47,84 %7,84 %  
více než 2000 Kč35,88 %5,88 %  
1001 až 2000 Kč11,96 %1,96 %  

Graf

13. Uvažujete o opakované návštěvě tohoto regionu?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4078,43 %78,43 %  
nevím917,65 %17,65 %  
ne23,92 %3,92 %  

Graf

14. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
střední s maturitou2752,94 %52,94 %  
vysokoškolské2039,22 %39,22 %  
základní23,92 %3,92 %  
střední bez maturity23,92 %3,92 %  

Graf

15. Jaký je Váš věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
do 25 let 2141,18 %41,18 %  
26 až 34 let1937,25 %37,25 %  
35 až 49 let917,65 %17,65 %  
50 až 59 let23,92 %3,92 %  

Graf

16. Jste žena/muž?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena2752,94 %52,94 %  
muž2447,06 %47,06 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

9. Jaká byla Vaše spokojenost s poskytováním turistických informací?

  • odpověď spíše dobrá:
    • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi větší péče o památky a turistické atraktivity na otázku 8. Co regionu podle Vás nejvíce schází?

15. Jaký je Váš věk?

  • odpověď do 25 let :
    • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi sám/sama na otázku 3. S kým jste přijel/a?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jaký byl důvod Vaší návštěvy regionu?

2. Jak dlouhý byl Váš pobyt v regionu?

3. S kým jste přijel/a?

4. Navštívil/a jste tento region více než jednou?

5. V jakém období jste tento region navštívil/a?

6. Který druh turistiky v regionu uplatňujete nejvíce?

7. Jak celkově hodnotíte region z hlediska rozvoje cestovního ruchu?

8. Co regionu podle Vás nejvíce schází?

9. Jaká byla Vaše spokojenost s poskytováním turistických informací?

10. Znáte Hornickou naučnou stezku v Jihlavě?

12. Kolik Vás průměrně stál pobyt na osobu a den v tomto regionu?

13. Uvažujete o opakované návštěvě tohoto regionu?

14. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

15. Jaký je Váš věk?

16. Jste žena/muž?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jaký byl důvod Vaší návštěvy regionu?

2. Jak dlouhý byl Váš pobyt v regionu?

3. S kým jste přijel/a?

4. Navštívil/a jste tento region více než jednou?

5. V jakém období jste tento region navštívil/a?

6. Který druh turistiky v regionu uplatňujete nejvíce?

7. Jak celkově hodnotíte region z hlediska rozvoje cestovního ruchu?

8. Co regionu podle Vás nejvíce schází?

9. Jaká byla Vaše spokojenost s poskytováním turistických informací?

10. Znáte Hornickou naučnou stezku v Jihlavě?

12. Kolik Vás průměrně stál pobyt na osobu a den v tomto regionu?

13. Uvažujete o opakované návštěvě tohoto regionu?

14. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

15. Jaký je Váš věk?

16. Jste žena/muž?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Novák, M.Pro návštěvníky regionu Jihlavsko (Jihlava a nejbližší okolí) (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://pro-navstevniky-regionu-jihl.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.