Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Probiotika, jogurty

Probiotika, jogurty

Víte, že... můžete dotazníky vyplňovat i pomocí mobilních aplikací?
K dispozici jsou aplikace pro iPhone, iPad a Android.

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Roman S
Šetření:02. 02. 2011 - 09. 02. 2011
Počet respondentů:100
Počet otázek (max/průměr):9 / 9
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:84,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:21
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Tento dotazník byl vytvořen za účelem marketingového projektu pro studenta VŠ potravinářského zaměření.

Téma dotazníku jsou jogurty, jejich účinky na organismus a jejich domácí výroba.

Odpovědi respondentů

1. Váš věk

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21 - 305959 %59 %  
15 - 203131 %31 %  
31 - 5099 %9 %  
51 a více11 %1 %  

Graf

2. Vaše pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena7474 %74 %  
Muž2626 %26 %  

Graf

3. Jak často jíte jogurty?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Cca 3x týdně3030 %30 %  
Denně2626 %26 %  
Méně, než 1x týdně2323 %23 %  
Cca 1x týdně1818 %18 %  
Jogurty nejím33 %3 %  

Graf

4. Jaké jogurty konzumujete nejraději?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Mám rád/a bílé i ovocné3535 %35 %  
S ovocnou složkou3535 %35 %  
Bílé2727 %27 %  
Jogurty nejím33 %3 %  

Graf

5. Preference jogurtů podle obsahu tuku (můžete zaškrtnout více možností):

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Se standardním obsahem tuku (nad 3 - 10% tuku)5656 %56 %  
Se sníženým obsahem tuku (0,5 - 3% tuku)3939 %39 %  
Smetanový (nad 10% tuku)3535 %35 %  
Nízkotučný, nebo odtučněný (do 0,5% tuku)1414 %14 %  
Jogurty nejím33 %3 %  

Graf

6. Zajímá vás možnost ovlivnit svoje trávení konzumací jogurtu s kulturami prospěšnými vašemu trávícímu traktu, případně již tak činíte?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano6868 %68 %  
ne3232 %32 %  

Graf

7. Zajímá vás možnost domácí výroby jogurtu prospěšného pro vaše trávení, případně již tak činíte?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne6464 %64 %  
ano3636 %36 %  

Graf

8. Ocenil/a bych více informací ohledně domácí výroby jogurtu.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano4949 %49 %  
Ne4848 %48 %  
Všechno už vím33 %3 %  

Graf

9. Ocenil/a bych v prodejním sortimentu suroviny pro výrobu domácího jogurtu v jednom balení.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne5151 %51 %  
ano4949 %49 %  

Graf


(placená inzerce)

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 3 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

7. Zajímá vás možnost domácí výroby jogurtu prospěšného pro vaše trávení, případně již tak činíte?

  • odpověď ne:
    • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 8. Ocenil/a bych více informací ohledně domácí výroby jogurtu.

8. Ocenil/a bych více informací ohledně domácí výroby jogurtu.

  • odpověď Ano:
    • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 7. Zajímá vás možnost domácí výroby jogurtu prospěšného pro vaše trávení, případně již tak činíte?

9. Ocenil/a bych v prodejním sortimentu suroviny pro výrobu domácího jogurtu v jednom balení.

  • odpověď ano:
    • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 7. Zajímá vás možnost domácí výroby jogurtu prospěšného pro vaše trávení, případně již tak činíte?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Váš věk

2. Vaše pohlaví

3. Jak často jíte jogurty?

4. Jaké jogurty konzumujete nejraději?

5. Preference jogurtů podle obsahu tuku (můžete zaškrtnout více možností):

6. Zajímá vás možnost ovlivnit svoje trávení konzumací jogurtu s kulturami prospěšnými vašemu trávícímu traktu, případně již tak činíte?

7. Zajímá vás možnost domácí výroby jogurtu prospěšného pro vaše trávení, případně již tak činíte?

8. Ocenil/a bych více informací ohledně domácí výroby jogurtu.

9. Ocenil/a bych v prodejním sortimentu suroviny pro výrobu domácího jogurtu v jednom balení.

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Váš věk

2. Vaše pohlaví

3. Jak často jíte jogurty?

4. Jaké jogurty konzumujete nejraději?

5. Preference jogurtů podle obsahu tuku (můžete zaškrtnout více možností):

6. Zajímá vás možnost ovlivnit svoje trávení konzumací jogurtu s kulturami prospěšnými vašemu trávícímu traktu, případně již tak činíte?

7. Zajímá vás možnost domácí výroby jogurtu prospěšného pro vaše trávení, případně již tak činíte?

8. Ocenil/a bych více informací ohledně domácí výroby jogurtu.

9. Ocenil/a bych v prodejním sortimentu suroviny pro výrobu domácího jogurtu v jednom balení.

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

S, R.Probiotika, jogurty (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://probiotika-jogurty.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.