Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Problematika Eutanázie

Problematika Eutanázie

Všímáte si společenské odpovědnosti supermarketů?
Nakupujete v společensky odpovědných obchodech radši? Zúčastněte se průzkumu Lucie Krátké.

(5 min)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Vojtěch Müller
Šetření:06. 10. 2021 - 20. 10. 2021
Počet respondentů:235
Počet otázek (max/průměr):12 / 11.99
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:85,1 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:44
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den, rád bych Vás poprosil o vyplnění krátkého dotazníku. Zaobírá se poněkud kontroverzním tématem eutanazie. Mým cílem je v rámci hodin českého jazyka zmapovat postoj české veřejnosti k této otázce.

Děkuji všem za Váš čas.

Odpovědi respondentů

1. Vaše pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena13758,3 %58,3 %  
Muž9841,7 %41,7 %  

Graf

2. Váš věk:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
30-5010645,11 %45,11 %  
18-307933,62 %33,62 %  
50-65229,36 %9,36 %  
Méně než 18187,66 %7,66 %  
Více než 65104,26 %4,26 %  

Graf

3. Nejvyšší dosažené vzdělání:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vysoká škola10444,83 %44,26 %  
Střední škola (maturita)8737,5 %37,02 %  
Základní škola2711,64 %11,49 %  
Střední škola (výuční list)146,03 %5,96 %  

Graf

4. Jste nábožensky založení?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne18779,57 %79,57 %  
Ano3414,47 %14,47 %  
Nevím145,96 %5,96 %  

Graf

5. Jak byste popsal(a) pojem eutanázie?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Usmrcení na žádost17273,19 %73,19 %  
Odpojení od přístrojů177,23 %7,23 %  
Nevím41,7 %1,7 %  
Zabití41,7 %1,7 %  
asistovaná sebevražda31,28 %1,28 %  
Usmrcení na vlastní žádost20,85 %0,85 %  
Usmrcení z lítosti 10,43 %0,43 %  
Ukončení bolesti 10,43 %0,43 %  
Ukončení trápení 10,43 %0,43 %  
Únik od bolesti 10,43 %0,43 %  
vysvobození10,43 %0,43 %  
Důstojný odchod 10,43 %0,43 %  
usmrcení na žádost, ale je v případě, že neexistuje možnost vyléčení10,43 %0,43 %  
možnosto důstojného odchodu z tohoto světa10,43 %0,43 %  
zkrácení utrpení usmrcením při nevyléčitelné nemoci, která znemožňuje samostatný život10,43 %0,43 %  
smíření se smrtí a vysvobození10,43 %0,43 %  
důstojný odchod na vlastní žádost, milosrdenství10,43 %0,43 %  
Dobrovolný odchod10,43 %0,43 %  
Umožnění ukončení života10,43 %0,43 %  
Klidný a plánovaný odchod 10,43 %0,43 %  
svobodné rozhodnutí10,43 %0,43 %  
asistované usmrcení nevyléčitelně nemocného člověka na jeho vlastní žádost10,43 %0,43 %  
pomoc s důstojným odchodem10,43 %0,43 %  
asistové úmrtí10,43 %0,43 %  
Bezbolestné ukončení života nevyléčitelně nemocného na jeho vlastní žádost10,43 %0,43 %  
ukončení života na žádost pacienta nebo jeho blízkých v případě, že je nevyléčitelně nemocný a trpí10,43 %0,43 %  
Dobrovolný nepenalizovaný odchod ze světa10,43 %0,43 %  
svoboda10,43 %0,43 %  
Vyžádané milosrdenství10,43 %0,43 %  
Dobrovolné odejití10,43 %0,43 %  
Ukončení vlastního života na vlastní žádost 10,43 %0,43 %  
Zákonná sebevražda10,43 %0,43 %  
smrt na přání10,43 %0,43 %  
Dobrá smrt10,43 %0,43 %  
Právo na vlastní smrt10,43 %0,43 %  
Dobrovolný odchod ze života za asistence odborníků10,43 %0,43 %  
vražda10,43 %0,43 %  
Možnost svobodně se rozhodnout ukončit svůj život důstojnou cestou10,43 %0,43 %  
Svobodná vůle jak ukončit život 10,43 %0,43 %  

Graf

6. Je podle Vás eutanázie proti (lékařské) etice?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne16168,51 %68,51 %  
Ano4117,45 %17,45 %  
Nevím3314,04 %14,04 %  

Graf

7. Souhlasili byste s legalizací eutanázie v České republice?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano18076,6 %76,6 %  
Nevím3816,17 %16,17 %  
Ne177,23 %7,23 %  

Graf

8. Kdo by podle Vás měl rozhodnout o vykonání eutanázie?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Pacient12854,47 %54,47 %  
Rodina166,81 %6,81 %  
Ošetřující lékař135,53 %5,53 %  
Nezávislý lékař125,11 %5,11 %  
Soud104,26 %4,26 %  
Nikdo31,28 %1,28 %  
Ideální by bylo, kdyby sám pacient v době, kdy je zdravý, sepsal co dělat v takových případech10,43 %0,43 %  
V první řadě pacient a zároveň nezávislá skupina odborníků (lékařů).10,43 %0,43 %  
Lekar a rodina10,43 %0,43 %  
Pacient, lékař,rodina10,43 %0,43 %  
Pacient má právo odmítnout léčbu, pokud má infaustni prognózu a nemůže sám rozhodnout, lékař je povinen zajistit důstojný odchod z tohoto světa.10,43 %0,43 %  
Pacient, který je duševně zdraví a dokáže vědomě rozhodovat sám za sebe. 10,43 %0,43 %  
Pokud to jde, tak pacient. Pokud je na tom pacient natolik špatně, tak rodina.10,43 %0,43 %  
pokud může - pacient, jinak rodina10,43 %0,43 %  
zatím nemám jasno10,43 %0,43 %  
nelze jen na rozhodnutí pacienta10,43 %0,43 %  
pacient po podrobné konzultaci s lékaři10,43 %0,43 %  
pacient, ošetřující lékař a nejbližší rodina10,43 %0,43 %  
Kombinace-pacient/lékař/rodina-záleží na stavu a situaci pacienta10,43 %0,43 %  
vždy dva - např.pacient+lékař, rodina + lékař, atp.10,43 %0,43 %  
ošetřující lékař a pacient10,43 %0,43 %  
Pokud lékař určí diagnózu, která nedává naději na uzdravení, pak by měl mít pacient právo se rozhodnout. A pokud je na přístrojích v bezvědomí, pak jeho rodina.10,43 %0,43 %  
nezávislá komise10,43 %0,43 %  
Soud v nemocnici, abychom se vyhli zatěžování justice10,43 %0,43 %  
shoda více lékař, pacient, rodina ev. rozporu rozhodne soud (primárně hlavně pacient)out 10,43 %0,43 %  
Zcela jistě ošetřující + nezávislý lékař, aby nedošlo ke zneužití.10,43 %0,43 %  
Konzilium tvořené nezávislým lékařem, ošetřujícím lékařem, soudcem a rodinným příslušníkem, přičemž každý by měl právo VETA.10,43 %0,43 %  
Pacient za účasti rodiny10,43 %0,43 %  
na pacientovu žádost minimálně dva na sobě nezávislí lékaři10,43 %0,43 %  
vícero osob či institucí..10,43 %0,43 %  
schválení od více stran - nezávislý lékař + Pacient + možná soud10,43 %0,43 %  
Pacient spolu s rodinou a lekarem10,43 %0,43 %  
soud na základě žádosti od pacienta a lékařské rady (nezávislí a ošetřující lékaři))10,43 %0,43 %  
pacient či rodina po konzultaci s ošetřujícím lékařem a posouzení nezávislým10,43 %0,43 %  
Někdy pacient někdy lékař podle stádia nemoci 10,43 %0,43 %  
pokud je to možné pacient, pokud ne, rodina10,43 %0,43 %  
pacient (popř.rodina) po konzultaci s lékařem, v případě, že pacient není schopen a nemá rodinu tak lékař. I když každá z těchto situací by měla být řádně ošetřena, protože není rodina jako rodina...10,43 %0,43 %  
záleží na situaci, ale buď pacient, lékař nebo rodina10,43 %0,43 %  
Pacient, více lékařů, popř. rodina10,43 %0,43 %  
To je individuální.10,43 %0,43 %  
Pacient, lékař, rodina10,43 %0,43 %  
Posudek od více subjektů na žádost pacienta či příbuzných-ošetřující lékař,nezávislý lékař a popřípadě potvrzen soudem10,43 %0,43 %  
nezávislý lékař s rodinou10,43 %0,43 %  
Pacient či rodina s posvěcením ošetřujícího lékaře 10,43 %0,43 %  
Těžko přesně určit, záleží na úhlu pohledu10,43 %0,43 %  
Pacient, rodina10,43 %0,43 %  
pacient a lékař10,43 %0,43 %  
Určitě samotný pacient popr. Rodina když už není schopen samostatného rozhodování a lékař.10,43 %0,43 %  
pacient + nezávislá komise lékařů10,43 %0,43 %  
Pacient, rodina, tým nezávislých lékařů dohromady 10,43 %0,43 %  
těžko říct10,43 %0,43 %  
Lékař, rodina, pacient, pokud je při vědomí.10,43 %0,43 %  
nkdo10,43 %0,43 %  
Pacient a v případě, že toho pacient není schopen, tak rodina10,43 %0,43 %  
komise lékařů a psychologů10,43 %0,43 %  
konsilium lékařů a nebo soud10,43 %0,43 %  
pacient, ve výjim. případech rodina10,43 %0,43 %  
nikdo na to nemá právo10,43 %0,43 %  
Lékař spolu s pacientem10,43 %0,43 %  

Graf

9. Povolili byste eutanázii u osob mladších osmnácti let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nevím9440 %40 %  
Ano7833,19 %33,19 %  
Ne6326,81 %26,81 %  

Graf

10. Vyberte na škále od 1 (nejmenší) do 5 (největší) jak velká rizika eutanázie skýtá:

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
38536,17 %36,17 %  
45222,13 %22,13 %  
25121,7 %21,7 %  
52811,91 %11,91 %  
1198,09 %8,09 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:3.09
Minimum:1
Maximum:5
Variační rozpětí:4
Rozptyl:0.95
Směrodatná odchylka:0.97
Medián:3
Modus:3

Graf

11. Slyšel(a) jste někdy o paliativní péči? Pokud ano, myslíte si, že jde o lepší řešení než eutanázie?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Je důležitá podpora jak paliativní péče, tak i eutanázie14561,7 %61,7 %  
Neslyšel jsem o tom5623,83 %23,83 %  
Jde o lepší řešení než eutanázie2410,21 %10,21 %  
Eutanázie je lepší řešení104,26 %4,26 %  

Graf

12. Pokud byste pomalu umíral(a) v bolestech, byl(a) byste ochoten zvážit eutanázii.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano20285,96 %85,96 %  
Nevím2811,91 %11,91 %  
Ne52,13 %2,13 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

9. Povolili byste eutanázii u osob mladších osmnácti let?

  • odpověď Ne:
    • 3.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 7. Souhlasili byste s legalizací eutanázie v České republice?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Vaše pohlaví:

2. Váš věk:

3. Nejvyšší dosažené vzdělání:

4. Jste nábožensky založení?

5. Jak byste popsal(a) pojem eutanázie?

6. Je podle Vás eutanázie proti (lékařské) etice?

7. Souhlasili byste s legalizací eutanázie v České republice?

8. Kdo by podle Vás měl rozhodnout o vykonání eutanázie?

9. Povolili byste eutanázii u osob mladších osmnácti let?

10. Vyberte na škále od 1 (nejmenší) do 5 (největší) jak velká rizika eutanázie skýtá:

11. Slyšel(a) jste někdy o paliativní péči? Pokud ano, myslíte si, že jde o lepší řešení než eutanázie?

12. Pokud byste pomalu umíral(a) v bolestech, byl(a) byste ochoten zvážit eutanázii.

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Vaše pohlaví:

2. Váš věk:

3. Nejvyšší dosažené vzdělání:

4. Jste nábožensky založení?

5. Jak byste popsal(a) pojem eutanázie?

6. Je podle Vás eutanázie proti (lékařské) etice?

7. Souhlasili byste s legalizací eutanázie v České republice?

8. Kdo by podle Vás měl rozhodnout o vykonání eutanázie?

9. Povolili byste eutanázii u osob mladších osmnácti let?

10. Vyberte na škále od 1 (nejmenší) do 5 (největší) jak velká rizika eutanázie skýtá:

11. Slyšel(a) jste někdy o paliativní péči? Pokud ano, myslíte si, že jde o lepší řešení než eutanázie?

12. Pokud byste pomalu umíral(a) v bolestech, byl(a) byste ochoten zvážit eutanázii.

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Müller, V.Problematika Eutanázie (výsledky průzkumu), 2021. Dostupné online na https://problematika-eutanazie.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.