Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Problematika hazardu a hráčství

Problematika hazardu a hráčství

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Jakub Tomek
Šetření:10. 02. 2011 - 17. 02. 2011
Počet respondentů:58
Počet otázek (max/průměr):8 / 8
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:81,6 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:36
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Tento dotazník byl vytvořen za účelem zjíštění veřejného mínění o hazardu a hráčství. Byl vytvořen studenty gymnázia a bude použit jako podklad pro seminární práci.

Odpovědi respondentů

1. Považujete hazard za problém?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
určitě ano3255,17 %55,17 %  
spíše ano1729,31 %29,31 %  
spíše ne610,34 %10,34 %  
určitě ne23,45 %3,45 %  
nevím11,72 %1,72 %  

Graf

2. Setkáváte si vy (osobně) s hazardem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
někdy1729,31 %29,31 %  
skoro vůbec1424,14 %24,14 %  
často1220,69 %20,69 %  
nikdy1017,24 %17,24 %  
pořád58,62 %8,62 %  

Graf

3. V jaké formě se setkáváte s hazardem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
karetní hry1627,59 %27,59 %  
nesetkávám1424,14 %24,14 %  
výherní automaty1220,69 %20,69 %  
sázení1017,24 %17,24 %  
jiné46,9 %6,9 %  
ruleta23,45 %3,45 %  

Graf

4. Myslíte si, že člověka ovlivňují hazardní hry?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
určitě ano4170,69 %70,69 %  
pouze částečně1220,69 %20,69 %  
netuším35,17 %5,17 %  
neovlivňují23,45 %3,45 %  

Graf

5. Kolik automatů si myslíte,že se náchází v ČR

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze kladná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
100000813,79 %13,79 %  
1000000813,79 %13,79 %  
10000610,34 %10,34 %  
50000058,62 %8,62 %  
2000058,62 %8,62 %  
5000035,17 %5,17 %  
500000023,45 %3,45 %  
15000023,45 %3,45 %  
9000011,72 %1,72 %  
5062311,72 %1,72 %  
ostatní odpovědi 3000
56400
123000
25896325
150.000
60000
200000
1000000000000000000000
2000000
250000
2500
30000
1000
120356
13000
90459
1
1729,31 %29,31 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:462969.22
Minimum:1000
Maximum:5000000
Variační rozpětí:4999000
Rozptyl:980557344460.25
Směrodatná odchylka:990230.96
Medián:100000
Modus:100000

Graf

6. V jakém věku myslíte,že lidé podléhají nejvíce gamblerství?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
15-25 let3763,79 %63,79 %  
25-35 let1424,14 %24,14 %  
35-60 let58,62 %8,62 %  
nad 60 let11,72 %1,72 %  
6-15 let11,72 %1,72 %  

Graf

7. Už jste někdy sázel(a)?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3051,72 %51,72 %  
ano2848,28 %48,28 %  

Graf

8. Kolik byla vyše nejvyšší výhra?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
0 - 1000 Kč5086,21 %86,21 %  
1000 - 10000 Kč46,9 %6,9 %  
1000 - 50000 Kč35,17 %5,17 %  
nad 50000 Kč11,72 %1,72 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 3 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. Považujete hazard za problém?

  • odpověď určitě ano:
    • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ( 100000 - 500000 > na otázku 5. Kolik automatů si myslíte,že se náchází v ČR

3. V jaké formě se setkáváte s hazardem?

  • odpověď nesetkávám:
    • 4.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi nikdy na otázku 2. Setkáváte si vy (osobně) s hazardem?

7. Už jste někdy sázel(a)?

  • odpověď ano:
    • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi často na otázku 2. Setkáváte si vy (osobně) s hazardem?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Považujete hazard za problém?

2. Setkáváte si vy (osobně) s hazardem?

3. V jaké formě se setkáváte s hazardem?

4. Myslíte si, že člověka ovlivňují hazardní hry?

5. Kolik automatů si myslíte,že se náchází v ČR

6. V jakém věku myslíte,že lidé podléhají nejvíce gamblerství?

7. Už jste někdy sázel(a)?

8. Kolik byla vyše nejvyšší výhra?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Považujete hazard za problém?

2. Setkáváte si vy (osobně) s hazardem?

3. V jaké formě se setkáváte s hazardem?

4. Myslíte si, že člověka ovlivňují hazardní hry?

5. Kolik automatů si myslíte,že se náchází v ČR

6. V jakém věku myslíte,že lidé podléhají nejvíce gamblerství?

7. Už jste někdy sázel(a)?

8. Kolik byla vyše nejvyšší výhra?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Tomek, J.Problematika hazardu a hráčství (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://problematika-hazardu-a-hracs.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.