Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Problematika internetové reklamy

Problematika internetové reklamy

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Ondřej Pala
Šetření:01. 03. 2014 - 08. 03. 2014
Počet respondentů:136
Počet otázek (max/průměr):10 / 10
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:84,4 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:51
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

prosím o vyplnění dotazníku pro mou bakalářskou práci. Ve které se zabývám problematikou internetové reklamy. Dotazník je anonymní a zabere vám jen pár minut.

Děkuji za Vaši ochotu a za Váš čas :)

Odpovědi respondentů

1. Jaký je Váš vztah k reklamě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Neutrální7252,94 %52,94 %  
Negativní4533,09 %33,09 %  
Pozitivní1813,24 %13,24 %  
Neutr10,74 %0,74 %  

Graf

2. Kde myslíte, že je reklama nejúčinnější?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
TV7756,62 %56,62 %  
Internet3928,68 %28,68 %  
POS (prodejní místa)75,15 %5,15 %  
Tištěná (letáky, noviny, časopisy)64,41 %4,41 %  
Venkovní reklama (plakáty, billboardy, dopravní prostředky)42,94 %2,94 %  
Chytré mobilní telefony21,47 %1,47 %  
POS (prodejn10,74 %0,74 %  

Graf

3. Přesvědčí vás reklama na internetu, zda si zboží koupit?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne7655,88 %55,88 %  
Nevím3626,47 %26,47 %  
Ano2417,65 %17,65 %  

Graf

4. Čím Vás reklama na internetu nejvíce zaujme? (uveďte max. 2 odpovědi)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Originalitou10577,21 %77,21 %  
Humorem7555,15 %55,15 %  
Barevností1611,76 %11,76 %  
Sexuálním podtextem96,62 %6,62 %  
Doprovodnou hudbou64,41 %4,41 %  
Známými osobnostmi53,68 %3,68 %  

Graf

5. Věříte v pravdivost reklamy na internetu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne9469,12 %69,12 %  
Nevím3626,47 %26,47 %  
Ano64,41 %4,41 %  

Graf

6. Myslíte si, že reklama na internetu zbytečně navyšuje cenu zboží?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nevím4936,03 %36,03 %  
Ne4734,56 %34,56 %  
Ano4029,41 %29,41 %  

Graf

7. Vaše pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena9166,91 %66,91 %  
Muž4533,09 %33,09 %  

Graf

8. Váš věk

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18 – 257353,68 %53,68 %  
36 – 452518,38 %18,38 %  
26 – 352316,91 %16,91 %  
46 – 55139,56 %9,56 %  
56 a více21,47 %1,47 %  

Graf

9. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Středoškolské8260,29 %60,29 %  
Vysokoškolské4432,35 %32,35 %  
Základní107,35 %7,35 %  

Graf

10. Ekonomická aktivita

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Student6749,26 %49,26 %  
Zaměstnanec5238,24 %38,24 %  
Nezaměstnaný96,62 %6,62 %  
Podnikatel85,88 %5,88 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

8. Váš věk

  • odpověď 18 – 25:
    • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Základní na otázku 9. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání
    • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Student na otázku 10. Ekonomická aktivita

10. Ekonomická aktivita

  • odpověď Student:
    • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Základní na otázku 9. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jaký je Váš vztah k reklamě?

2. Kde myslíte, že je reklama nejúčinnější?

3. Přesvědčí vás reklama na internetu, zda si zboží koupit?

4. Čím Vás reklama na internetu nejvíce zaujme? (uveďte max. 2 odpovědi)

5. Věříte v pravdivost reklamy na internetu?

6. Myslíte si, že reklama na internetu zbytečně navyšuje cenu zboží?

7. Vaše pohlaví

8. Váš věk

9. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání

10. Ekonomická aktivita

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jaký je Váš vztah k reklamě?

2. Kde myslíte, že je reklama nejúčinnější?

3. Přesvědčí vás reklama na internetu, zda si zboží koupit?

4. Čím Vás reklama na internetu nejvíce zaujme? (uveďte max. 2 odpovědi)

5. Věříte v pravdivost reklamy na internetu?

6. Myslíte si, že reklama na internetu zbytečně navyšuje cenu zboží?

7. Vaše pohlaví

8. Váš věk

9. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání

10. Ekonomická aktivita

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Pala, O.Problematika internetové reklamy (výsledky průzkumu), 2014. Dostupné online na https://problematika-internetove-rek.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.