Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Problematika islámských žen

Problematika islámských žen

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Kristýna Kunešová
Šetření:15. 03. 2011 - 29. 03. 2011
Počet respondentů:113
Počet otázek (max/průměr):19 / 19
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:76,5 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:46
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,
rádi bychom Vás poprosili o vyplnění tohoto dotazníku. Dotazník se týká problematiky islámských žen. Důvodem, proč jsme dotazník zpracovali, je náš Projektový a komunikační seminář na obchodní akademii. Naším cílem je zjistit, jaká je informovanost Čechů na toto téma.
 

Odpovědi respondentů

1. Myslíte si, že má muslimská žena podle Koránu právo na studium?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne4640,71 %40,71 %  
Ano3934,51 %34,51 %  
Nevím2824,78 %24,78 %  

Graf

2. Myslíte si, že mají ženy podle Koránu výslovně přikázáno zahalování obličeje?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano5952,21 %52,21 %  
Ne4438,94 %38,94 %  
Nevím108,85 %8,85 %  

Graf

3. Jaké si myslíte, že má islámská žena povinnosti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vdát se, rodit děti a starat se o rodinu10794,69 %94,69 %  
studovat, pracovat a starat se o rodinu43,54 %3,54 %  
živit rodinu, mít hodně dětí 21,77 %1,77 %  

Graf

4. Od kolika let si myslíte, že se mohou ženy (dívky) vdávat?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
107566,37 %66,37 %  
182118,58 %18,58 %  
61715,04 %15,04 %  

Graf

5. Od kolika mohou mít podle vás dívky (ženy) pohlavní styk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
135750,44 %50,44 %  
153127,43 %27,43 %  
92522,12 %22,12 %  

Graf

6. Myslíte si, že mohou vdané ženy cestovat do zahraničí bez písemného souhlasu manžel?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne9180,53 %80,53 %  
Ano1210,62 %10,62 %  
Nevím108,85 %8,85 %  

Graf

7. Podle vás, má islámská žena u soudu poloviční váhu své výpovědi než muž?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano7465,49 %65,49 %  
Nevím2219,47 %19,47 %  
Ne1715,04 %15,04 %  

Graf

8. Jakým trestem se trestá nevěra islámské ženy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ukamenováním10492,04 %92,04 %  
posláním do vězení54,42 %4,42 %  
udělením pokuty43,54 %3,54 %  

Graf

9. Jsou muslimské ženy po celý život finančně zabezpečeny?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano5246,02 %46,02 %  
Nevím3127,43 %27,43 %  
Ne3026,55 %26,55 %  

Graf

10. Je islámské náboženství monoteistické (vyznání jednoho boha)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano10189,38 %89,38 %  
Ne65,31 %5,31 %  
Nevím65,31 %5,31 %  

Graf

11. Kolik pilířů (pravidla, která musí dodržovat každý muslim, podobně jako křesťané desatero) má islámské náboženství?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
56053,1 %53,1 %  
64338,05 %38,05 %  
3108,85 %8,85 %  

Graf

12. Co je to Korán?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
svatá kniha muslimů113100 %100 %  

Graf

13. Kolikrát by se měl správný muslim dostat do Mekky (posvátné a poutní město muslimů)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1krát za život10794,69 %94,69 %  
1krát za den43,54 %3,54 %  
1krát za týden21,77 %1,77 %  

Graf

14. Souhlasíte s emigrací muslimů do neislámských zemí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne5246,02 %46,02 %  
Je mi to jedno4035,4 %35,4 %  
Ano2118,58 %18,58 %  

Graf

15. Jaký máte názor na výstavbu mešit v neislámských zemích?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jsem proti5952,21 %52,21 %  
Je mi to jedno3026,55 %26,55 %  
Jsem pro 2421,24 %21,24 %  

Graf

16. Měli by se podle Vás muslimové přizpůsobit zemi, do níž emigrovali?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, měli by se podřídit.5649,56 %49,56 %  
Ano, ale jen částečně.5447,79 %47,79 %  
Ne, můžou si dělat, co chtějí.32,65 %2,65 %  

Graf

17. Kolik vám je let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21-30 let7162,83 %62,83 %  
10-20 let2723,89 %23,89 %  
31-40 let76,19 %6,19 %  
41-60 let65,31 %5,31 %  
61 a více21,77 %1,77 %  

Graf

18. Jakého jste pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena9180,53 %80,53 %  
muž2219,47 %19,47 %  

Graf

19. Dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Studuji4943,36 %43,36 %  
Vysokoškolské3026,55 %26,55 %  
Středoškolské2925,66 %25,66 %  
Základní54,42 %4,42 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

15. Jaký máte názor na výstavbu mešit v neislámských zemích?

  • odpověď Jsem proti:
    • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 14. Souhlasíte s emigrací muslimů do neislámských zemí?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Myslíte si, že má muslimská žena podle Koránu právo na studium?

2. Myslíte si, že mají ženy podle Koránu výslovně přikázáno zahalování obličeje?

3. Jaké si myslíte, že má islámská žena povinnosti?

4. Od kolika let si myslíte, že se mohou ženy (dívky) vdávat?

5. Od kolika mohou mít podle vás dívky (ženy) pohlavní styk?

6. Myslíte si, že mohou vdané ženy cestovat do zahraničí bez písemného souhlasu manžel?

7. Podle vás, má islámská žena u soudu poloviční váhu své výpovědi než muž?

8. Jakým trestem se trestá nevěra islámské ženy?

9. Jsou muslimské ženy po celý život finančně zabezpečeny?

10. Je islámské náboženství monoteistické (vyznání jednoho boha)?

11. Kolik pilířů (pravidla, která musí dodržovat každý muslim, podobně jako křesťané desatero) má islámské náboženství?

12. Co je to Korán?

13. Kolikrát by se měl správný muslim dostat do Mekky (posvátné a poutní město muslimů)?

14. Souhlasíte s emigrací muslimů do neislámských zemí?

15. Jaký máte názor na výstavbu mešit v neislámských zemích?

16. Měli by se podle Vás muslimové přizpůsobit zemi, do níž emigrovali?

17. Kolik vám je let?

18. Jakého jste pohlaví?

19. Dosažené vzdělání?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Myslíte si, že má muslimská žena podle Koránu právo na studium?

2. Myslíte si, že mají ženy podle Koránu výslovně přikázáno zahalování obličeje?

3. Jaké si myslíte, že má islámská žena povinnosti?

4. Od kolika let si myslíte, že se mohou ženy (dívky) vdávat?

5. Od kolika mohou mít podle vás dívky (ženy) pohlavní styk?

6. Myslíte si, že mohou vdané ženy cestovat do zahraničí bez písemného souhlasu manžel?

7. Podle vás, má islámská žena u soudu poloviční váhu své výpovědi než muž?

8. Jakým trestem se trestá nevěra islámské ženy?

9. Jsou muslimské ženy po celý život finančně zabezpečeny?

10. Je islámské náboženství monoteistické (vyznání jednoho boha)?

11. Kolik pilířů (pravidla, která musí dodržovat každý muslim, podobně jako křesťané desatero) má islámské náboženství?

12. Co je to Korán?

13. Kolikrát by se měl správný muslim dostat do Mekky (posvátné a poutní město muslimů)?

14. Souhlasíte s emigrací muslimů do neislámských zemí?

15. Jaký máte názor na výstavbu mešit v neislámských zemích?

16. Měli by se podle Vás muslimové přizpůsobit zemi, do níž emigrovali?

17. Kolik vám je let?

18. Jakého jste pohlaví?

19. Dosažené vzdělání?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Kunešová, K.Problematika islámských žen (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://problematika-islamskych-zen.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.