Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Problematika korupčního jednání

Problematika korupčního jednání

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Radek Kaška
Šetření:15. 02. 2011 - 01. 03. 2011
Počet respondentů:156
Počet otázek (max/průměr):27 / 27
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:82,2 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.08:27
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážení respondenti,

rád bych vás touto cestou požádal o vyplnění následujícího dotazníku, který je součástí mé diplomové práce na téma „Problematika korupčního jednání s ekonomickými dopady“. Diplomová práce je zpracovávána na Katedře práva, České zemědělské univerzity v Praze. Účelem položených otázek je ověření platnosti stanovených hypotéz a následná analýza vašich názorů a zkušeností se situacemi, s nimiž se setkáváte nebo můžete setkat v každodenním životě. Dotazník je anonymní. 
    Z nabízených odpovědí vybírejte tak, aby se co možná nejvíce blížily pravdě, u otázek č. 12, 13 a 14 můžete označit více odpovědí nebo doplnit svůj názor.  
    Děkuji vám za váš čas a vyplnění předkládaného dotazníku. Pokud vás zaujal, v
případě hlubšího zájmu, či připomínek mě můžete kontaktovat na e-mail radek.kaska@centrum.cz.

                                                                                                                Radek Kaška

Odpovědi respondentů

1. Věk:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
30-39 let7145,51 %45,51 %  
20-29 let5535,26 %35,26 %  
40-49 let1912,18 %12,18 %  
50 a více let63,85 %3,85 %  
do 20 let53,21 %3,21 %  

Graf

2. Pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena9258,97 %58,97 %  
muž6441,03 %41,03 %  

Graf

3. Vzdělání:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vysokoškolské7850 %50 %  
středoškolské6139,1 %39,1 %  
vyučen95,77 %5,77 %  
vyšší odborné74,49 %4,49 %  
základní10,64 %0,64 %  

Graf

4. Zaměstnání:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
veřejný sektor7044,87 %44,87 %  
soukromý sektor5333,97 %33,97 %  
student2918,59 %18,59 %  
bez zaměstnání (příp. důchodce)42,56 %2,56 %  

Graf

5. Zastáváte v rámci své pracovní pozice místo, na kterém byste mohli být korumpováni?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne7850 %50 %  
ano5535,26 %35,26 %  
nejsem si jistý2314,74 %14,74 %  

Graf

6. Existuje ve Vaší organizaci vnitřní předpis (etický kodex, protikorupční program aj.), týkající se předcházení korupce?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano6139,1 %39,1 %  
ne6038,46 %38,46 %  
nevím3522,44 %22,44 %  

Graf

7. Souhlasíte s tvrzením "Každý člověk je uplatitelný, záleží jen na výši nabízené částky"?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím6742,95 %42,95 %  
souhlasím3019,23 %19,23 %  
spíše nesouhlasím3019,23 %19,23 %  
nesouhlasím2516,03 %16,03 %  
nevím42,56 %2,56 %  

Graf

8. Setkal jste se někdy se situací, kdy jste byl třeba i nepřímo požádán o úplatek či nějakou formu protislužby?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne8755,77 %55,77 %  
ano6944,23 %44,23 %  

Graf

9. Setkal jste se někdy se situací, kdy Vám byl třeba i nepřímo úplatek či nějaká forma protislužby nabídnuta?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano8051,28 %51,28 %  
ne7648,72 %48,72 %  

Graf

10. Dostal jste se někdy do situace, kdy Vám i přes Váš nesouhlas někdo vnutil nebo zanechal v místnosti menší pozornost a urychleně odešel?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne10366,03 %66,03 %  
ano5333,97 %33,97 %  

Graf

11. Pokud by se Vám naskytla možnost získat pro sebe či blízkou osobu určitou výhodu nebo prospěch, porušil byste pravidla "férového" jednání a o tuto výhodu či prospěch byste usiloval?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ne5032,05 %32,05 %  
nevím4528,85 %28,85 %  
spíše ano3019,23 %19,23 %  
určitě ne2214,1 %14,1 %  
určitě ano95,77 %5,77 %  

Graf

12. Co je podle Vás překážkou v boji s korupcí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nefunkčnost institucí, nástrojů a přijatých opatření9460,26 %60,26 %  
složitost dokazování9258,97 %58,97 %  
benevolence společnosti6038,46 %38,46 %  
nízké tresty5333,97 %33,97 %  
strach osob nabízení úplatku oznámit3321,15 %21,15 %  
celej systém společnosti a zvrácené hodnoty 10,64 %0,64 %  
nová doba starý nesmysli ! furt do kola10,64 %0,64 %  
korupce je obecně příjimaná norma chování10,64 %0,64 %  
neřeší se příčina, tj. zbytečné přerozdělování10,64 %0,64 %  
všeobecně stájící společnost10,64 %0,64 %  
krize morálky10,64 %0,64 %  
politická imunita a politické tlaky10,64 %0,64 %  
podhodnocení lidského pracovního potenciálu 10,64 %0,64 %  
komplikované a odporujícísi zákonykorupcipodporují10,64 %0,64 %  
Mnohoznačné vysvětlení zákonných opatření a předpi10,64 %0,64 %  
a předpisů, 10,64 %0,64 %  
u velkých korupčních kauz není polit. vůle k odha-10,64 %0,64 %  
"vzoroví lidé"10,64 %0,64 %  
sama korupční vláda,sněmovna,senát,prezident10,64 %0,64 %  
těžce pokřivený způsob smýšlení 10,64 %0,64 %  
zkorumpovanost establišmentu10,64 %0,64 %  
každý hledí na svůj prospěch10,64 %0,64 %  
lidé mající korupční zájem10,64 %0,64 %  

Graf

13. Neúčinnému vymáhání práva, trestnímu stíhání a odsouzení pachatelů podle Vás dále brání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
politické tlaky a vliv dalších mocných skupin11573,72 %73,72 %  
zdlouhavost řízení8957,05 %57,05 %  
nedostatky v legislativní oblasti7145,51 %45,51 %  
nedostatečná ochrana svědků4025,64 %25,64 %  
nedostatek vyškoleného personálu85,13 %5,13 %  
politická neochota10,64 %0,64 %  
v 2011 se naše společnost řídí stále nesmyslama10,64 %0,64 %  
nysmysly který vymyslel někdo v pravěku10,64 %0,64 %  
laxnost institucí10,64 %0,64 %  
kulturní danosti v ČR10,64 %0,64 %  
příliš mnoho úředníků rozhoduje o cizích penězích10,64 %0,64 %  
byrokratický soudní aparát10,64 %0,64 %  
neodvaha soudu zavést úrecedenty10,64 %0,64 %  
vytvoření syst. korupč.vlády v čele s Klausem10,64 %0,64 %  
vyhovuje to těm co rozhodují 10,64 %0,64 %  

Graf

14. Co podle Vás na druhou stranu korupci podporuje?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
neprůhlednost a nepružnost rozhodování9258,97 %58,97 %  
představa že "všichni berou"7246,15 %46,15 %  
přílišná byrokracie 6340,38 %40,38 %  
účast na politice5032,05 %32,05 %  
nízké platy úředníků5032,05 %32,05 %  
ČR = Kocourkov na živo!!10,64 %0,64 %  
chytají se jen malé ryby a po velkých nikdo nejde10,64 %0,64 %  
příliš mnoho peněz tekoucích přes stát10,64 %0,64 %  
záleží čemu všemu se dá říci zrovna korupce10,64 %0,64 %  
potřeba rychle a za každou cenu zbohatnout10,64 %0,64 %  
chybějící profesní etika10,64 %0,64 %  
vysoké státní výdaje10,64 %0,64 %  
filozofické hledisko "ohavná nadvláda peněz" 10,64 %0,64 %  
v demoliberální společnosti10,64 %0,64 %  
sama korupční vláda+Klaus-prezident10,64 %0,64 %  

Graf

15. Domníváte se, že pachatelé korupce jsou v České republice dostatečně trestnáni?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
určitě ne8554,49 %54,49 %  
spíše ne5132,69 %32,69 %  
nevím127,69 %7,69 %  
spíše ano85,13 %5,13 %  

Graf

16. Myslíte si, že současná celková situace v České republice korupci spíše:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
podporuje8051,28 %51,28 %  
umožňuje7246,15 %46,15 %  
nemá vliv21,28 %1,28 %  
neumožňuje10,64 %0,64 %  
nepodporuje10,64 %0,64 %  

Graf

17. Pokuste se známkováním ohodnotit prostředí, které je podle Vás v ČR nejvíce zasaženo korupcí. Známka 1 by měla vyjadřovat nejmenší míru korupce, známka 5 pak největší.

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
zdravotnictví (přednostní nebo nadstandardní péče, ...)3.341.276
justice (projednávání kauz, rozsudky v něčí prospěch, ovlivňování konkurzů, ...)3.841.481
sport (uplácení rozhodčích, prodávání zápasů, podplácení soupeřů, ...)3.6221.184
školství (přijímací řízení, vykonávání zkoušek, získávání titulů, ...)3.1221.145
politika (zneužívání informací, prodej funkcí, střet zájmů, vměšování, ...)4.6790.641
policie (úniky informací, nadržování při řešení případů, úplatky při řešení přestupků v dopravě, ...)3.6991.082
soukromé firmy (způsoby získávání zakázek, nabízení úplatků, vliv mocných skupin, ...)3.9041.074
armády (výběrová řízení při nákupu techniky a vybavení, zadávání zakázek, ...)3.8271.335

Graf

18. V jaké oblasti jsou podle Vás dopady korupce nejzávažnější? Oznámkujte stejně jako v předchozím případě 1 nejméně závažné, 5 nejzávažnější.

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
sport (nezájem fanoušků, hráčů, médií, ...)2.1411.134
veřejná správa (pocit občanů, že bez úplatků to prostě nejde, ...)3.9041.036
školství (snižování prestiže škol, zhoršení uplatnění absolventů, ...)3.3461.226
justice a ozbrojené složky (nedůvěra ve vymahatelnost práva a spravedlivé tresty, ...)4.3780.786
ekonomika (snižování růstu HDP, zvyšování veřejných výdajů, nedůvěra zahraničních investorů, ...)3.8970.951
soukromý sektor (snaha firem obstát v konkurenci neetickým jednáním, ...)3.341.083
politika (nedůvěra, neochota a nezájem občanů účastnit se vole a veřejného života, ...)4.5710.732

Graf

19. PŘEDSTAVTE SI TUTO NEBO JINOU SITUACI: VYRAZILI JSTE NA ÚŘAD VYŘÍDIT JISTOU ZÁLEŽITOST A Z NĚJAKÉHO DŮVODU POTŘEBUJETE DOSTAT VELMI RYCHLOU ODPOVĚĎ, KLADNÉ VYJÁDŘENÍ, ČI VYDÁNÍ DOKLADU. LHŮTA, JEŽ JE STANOVENA PRO VYŘÍZENÍ ZÁLEŽITOSTI JE PRO VÁS ROZHODNĚ MOC DLOUHÁ A NEMŮŽETE TAK DLOUHO ČEKAT. ÚŘEDNÍKA, KTERÝ BUDE VŠE VYŘIZOVAT ZNÁTE, JE V KANCELÁŘI SÁM A V MINULOSTI VÁM V JINÉ VĚCI VYŠEL MAXIMÁLNĚ VSTŘÍC, NAVÍC (AČ NEMUSÍ) VÁM POMŮŽE VYPLNIT PRO VÁS NESROZUMITELNÝ FORMULÁŘ. Vzal byste s sebou nějakou malou pozornost (např. kafe, čokoládu, lahvinku)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano5937,82 %37,82 %  
spíše ne4025,64 %25,64 %  
určitě ano2918,59 %18,59 %  
určitě ne159,62 %9,62 %  
nevím138,33 %8,33 %  

Graf

20. Co by podle Vás tato pozornost měla vyjadřovat?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
poděkování14089,74 %89,74 %  
nic, prostě se to sluší63,85 %3,85 %  
úplatek63,85 %3,85 %  
v případě potřeby očekávání dalšího příslibu spolupráce42,56 %2,56 %  

Graf

21. Přemlouval byste úředníka k přijetí této pozornosti dále i přes první odmítnutí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ne5132,69 %32,69 %  
určitě ne4126,28 %26,28 %  
spíše ano4025,64 %25,64 %  
nevím1710,9 %10,9 %  
určitě ano74,49 %4,49 %  

Graf

22. Cítil byste se uražen, nepřijetím této pozornosti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
určitě ne7145,51 %45,51 %  
spíše ne5233,33 %33,33 %  
nevím1610,26 %10,26 %  
spíše ano138,33 %8,33 %  
určitě ano42,56 %2,56 %  

Graf

23. Chápal byste to jako výraz neochoty a odmítnutí Vám pomoci?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
určitě ne6642,31 %42,31 %  
spíše ne5937,82 %37,82 %  
nevím2012,82 %12,82 %  
spíše ano106,41 %6,41 %  
určitě ano10,64 %0,64 %  

Graf

24. OPĚT SI PŘEDSTAVTE SITUACI: JSTE ÚŘEDNÍK, LÉKAŘ ČI JINÁ OSOBA, NA KTEROU SE OBRACEJÍ DRUZÍ A VYŘÍZENÍ JEJICH ZÁLEŽITOSTÍ VYŽADUJE INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP NAD RÁMEC VAŠICH BĚŽNÝCH POVINNOSTÍ. SVOU PRÁCI DĚLÁTE RÁD A TAK VŠE KAŽDÉMU TRPĚLIVĚ VYSVĚTLÍTE, NEŽ ABYSTE HO VYHODILI S TÍM, ŽE NA TO NEMÁTE ČAS. LIDÉ JSOU RÁDI A CHTĚJÍ VÁM NĚJAKÝM ZPŮSOBEM PODĚKOVAT. Domníváte se, že nepřijetím pozornosti v podobě drobného daru byste vzbudili nedůvěru těchto lidí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ne5736,54 %36,54 %  
nevím3321,15 %21,15 %  
určitě ne3119,87 %19,87 %  
spíše ano3019,23 %19,23 %  
určitě ano53,21 %3,21 %  

Graf

25. Měl byste dost síly i po opakovaném vnucování nakonec odmítnout?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ne 4327,56 %27,56 %  
spíše ano4126,28 %26,28 %  
určitě ano3925 %25 %  
nevím2717,31 %17,31 %  
určitě ne63,85 %3,85 %  

Graf

26. Měl byste pocit, že se lidé příště raději obrátí na Vašeho kolegu, který tuto drobnost rád přijme a to není zdaleka tak ochotný jako Vy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím5032,05 %32,05 %  
spíše ne4931,41 %31,41 %  
spíše ano2817,95 %17,95 %  
určitě ne2214,1 %14,1 %  
určitě ano74,49 %4,49 %  

Graf

27. Jakým způsobem byste reagoval, kdyby Vám osoba, s níž jste před tím jednal, doslova utekla z místnosti a i přes Váše odmítnutí, zde tuto drobnost zanechala?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
s úsměvem bych o tom řekl kolegům a případně bych se i rozdělil9158,33 %58,33 %  
nikomu bych o tom neřekl a tuto drobnost bych si ponechal2012,82 %12,82 %  
řekl bych o tom pouze nadřízenému a dar bych mu odevzdal1710,9 %10,9 %  
nikomu bych o tom neřekl, aby si kolegové nemysleli, že běžně přijímám dary117,05 %7,05 %  
nevím106,41 %6,41 %  
nikomu bych o tom neřekl, dar bych si ponechal v kanceláři s tím, že mám pokaždé možnost tak učinit53,21 %3,21 %  
utíkal bych za ním10,64 %0,64 %  
vrátil bych mu to a vynadal bych mu 10,64 %0,64 %  
s darem bych se rozbehla za nim a vratila jej10,64 %0,64 %  
těžko s tím cokoliv dělat!!!10,64 %0,64 %  
informovat kolegy, dar dát do placu10,64 %0,64 %  
varovala bych své podřízené před úplatným jednáním10,64 %0,64 %  
sepsal záznam a tento předal s věcí nadřízenému10,64 %0,64 %  
až to nastane,tak se uvidí..10,64 %0,64 %  
řekla nadřízenému a s úsměvem se podělila s kolegy10,64 %0,64 %  
záleželo by na mnoha okolnostech, málo výběru10,64 %0,64 %  
zabalil a poslal mnu to domů10,64 %0,64 %  
záleželo by na tom, co by to bylo za osobu 10,64 %0,64 %  
poslal bych mu to zpět10,64 %0,64 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

13. Neúčinnému vymáhání práva, trestnímu stíhání a odsouzení pachatelů podle Vás dále brání?

  • odpověď zdlouhavost řízení:
    • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi veřejná správa (pocit občanů, že bez úplatků to prostě nejde, ...)=2 na otázku 18. V jaké oblasti jsou podle Vás dopady korupce nejzávažnější? Oznámkujte stejně jako v předchozím případě 1 nejméně závažné, 5 nejzávažnější.

14. Co podle Vás na druhou stranu korupci podporuje?

  • odpověď představa že "všichni berou":
    • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi politika (nedůvěra, neochota a nezájem občanů účastnit se vole a veřejného života, ...)=3 na otázku 18. V jaké oblasti jsou podle Vás dopady korupce nejzávažnější? Oznámkujte stejně jako v předchozím případě 1 nejméně závažné, 5 nejzávažnější.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Věk:

2. Pohlaví:

3. Vzdělání:

4. Zaměstnání:

5. Zastáváte v rámci své pracovní pozice místo, na kterém byste mohli být korumpováni?

6. Existuje ve Vaší organizaci vnitřní předpis (etický kodex, protikorupční program aj.), týkající se předcházení korupce?

7. Souhlasíte s tvrzením "Každý člověk je uplatitelný, záleží jen na výši nabízené částky"?

8. Setkal jste se někdy se situací, kdy jste byl třeba i nepřímo požádán o úplatek či nějakou formu protislužby?

9. Setkal jste se někdy se situací, kdy Vám byl třeba i nepřímo úplatek či nějaká forma protislužby nabídnuta?

10. Dostal jste se někdy do situace, kdy Vám i přes Váš nesouhlas někdo vnutil nebo zanechal v místnosti menší pozornost a urychleně odešel?

11. Pokud by se Vám naskytla možnost získat pro sebe či blízkou osobu určitou výhodu nebo prospěch, porušil byste pravidla "férového" jednání a o tuto výhodu či prospěch byste usiloval?

12. Co je podle Vás překážkou v boji s korupcí?

13. Neúčinnému vymáhání práva, trestnímu stíhání a odsouzení pachatelů podle Vás dále brání?

14. Co podle Vás na druhou stranu korupci podporuje?

15. Domníváte se, že pachatelé korupce jsou v České republice dostatečně trestnáni?

16. Myslíte si, že současná celková situace v České republice korupci spíše:

17. Pokuste se známkováním ohodnotit prostředí, které je podle Vás v ČR nejvíce zasaženo korupcí. Známka 1 by měla vyjadřovat nejmenší míru korupce, známka 5 pak největší.

18. V jaké oblasti jsou podle Vás dopady korupce nejzávažnější? Oznámkujte stejně jako v předchozím případě 1 nejméně závažné, 5 nejzávažnější.

19. PŘEDSTAVTE SI TUTO NEBO JINOU SITUACI: VYRAZILI JSTE NA ÚŘAD VYŘÍDIT JISTOU ZÁLEŽITOST A Z NĚJAKÉHO DŮVODU POTŘEBUJETE DOSTAT VELMI RYCHLOU ODPOVĚĎ, KLADNÉ VYJÁDŘENÍ, ČI VYDÁNÍ DOKLADU. LHŮTA, JEŽ JE STANOVENA PRO VYŘÍZENÍ ZÁLEŽITOSTI JE PRO VÁS ROZHODNĚ MOC DLOUHÁ A NEMŮŽETE TAK DLOUHO ČEKAT. ÚŘEDNÍKA, KTERÝ BUDE VŠE VYŘIZOVAT ZNÁTE, JE V KANCELÁŘI SÁM A V MINULOSTI VÁM V JINÉ VĚCI VYŠEL MAXIMÁLNĚ VSTŘÍC, NAVÍC (AČ NEMUSÍ) VÁM POMŮŽE VYPLNIT PRO VÁS NESROZUMITELNÝ FORMULÁŘ. Vzal byste s sebou nějakou malou pozornost (např. kafe, čokoládu, lahvinku)?

20. Co by podle Vás tato pozornost měla vyjadřovat?

21. Přemlouval byste úředníka k přijetí této pozornosti dále i přes první odmítnutí?

22. Cítil byste se uražen, nepřijetím této pozornosti?

23. Chápal byste to jako výraz neochoty a odmítnutí Vám pomoci?

24. OPĚT SI PŘEDSTAVTE SITUACI: JSTE ÚŘEDNÍK, LÉKAŘ ČI JINÁ OSOBA, NA KTEROU SE OBRACEJÍ DRUZÍ A VYŘÍZENÍ JEJICH ZÁLEŽITOSTÍ VYŽADUJE INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP NAD RÁMEC VAŠICH BĚŽNÝCH POVINNOSTÍ. SVOU PRÁCI DĚLÁTE RÁD A TAK VŠE KAŽDÉMU TRPĚLIVĚ VYSVĚTLÍTE, NEŽ ABYSTE HO VYHODILI S TÍM, ŽE NA TO NEMÁTE ČAS. LIDÉ JSOU RÁDI A CHTĚJÍ VÁM NĚJAKÝM ZPŮSOBEM PODĚKOVAT. Domníváte se, že nepřijetím pozornosti v podobě drobného daru byste vzbudili nedůvěru těchto lidí?

25. Měl byste dost síly i po opakovaném vnucování nakonec odmítnout?

26. Měl byste pocit, že se lidé příště raději obrátí na Vašeho kolegu, který tuto drobnost rád přijme a to není zdaleka tak ochotný jako Vy?

27. Jakým způsobem byste reagoval, kdyby Vám osoba, s níž jste před tím jednal, doslova utekla z místnosti a i přes Váše odmítnutí, zde tuto drobnost zanechala?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Věk:

2. Pohlaví:

3. Vzdělání:

4. Zaměstnání:

5. Zastáváte v rámci své pracovní pozice místo, na kterém byste mohli být korumpováni?

6. Existuje ve Vaší organizaci vnitřní předpis (etický kodex, protikorupční program aj.), týkající se předcházení korupce?

7. Souhlasíte s tvrzením "Každý člověk je uplatitelný, záleží jen na výši nabízené částky"?

8. Setkal jste se někdy se situací, kdy jste byl třeba i nepřímo požádán o úplatek či nějakou formu protislužby?

9. Setkal jste se někdy se situací, kdy Vám byl třeba i nepřímo úplatek či nějaká forma protislužby nabídnuta?

10. Dostal jste se někdy do situace, kdy Vám i přes Váš nesouhlas někdo vnutil nebo zanechal v místnosti menší pozornost a urychleně odešel?

11. Pokud by se Vám naskytla možnost získat pro sebe či blízkou osobu určitou výhodu nebo prospěch, porušil byste pravidla "férového" jednání a o tuto výhodu či prospěch byste usiloval?

12. Co je podle Vás překážkou v boji s korupcí?

13. Neúčinnému vymáhání práva, trestnímu stíhání a odsouzení pachatelů podle Vás dále brání?

14. Co podle Vás na druhou stranu korupci podporuje?

15. Domníváte se, že pachatelé korupce jsou v České republice dostatečně trestnáni?

16. Myslíte si, že současná celková situace v České republice korupci spíše:

17. Pokuste se známkováním ohodnotit prostředí, které je podle Vás v ČR nejvíce zasaženo korupcí. Známka 1 by měla vyjadřovat nejmenší míru korupce, známka 5 pak největší.

18. V jaké oblasti jsou podle Vás dopady korupce nejzávažnější? Oznámkujte stejně jako v předchozím případě 1 nejméně závažné, 5 nejzávažnější.

19. PŘEDSTAVTE SI TUTO NEBO JINOU SITUACI: VYRAZILI JSTE NA ÚŘAD VYŘÍDIT JISTOU ZÁLEŽITOST A Z NĚJAKÉHO DŮVODU POTŘEBUJETE DOSTAT VELMI RYCHLOU ODPOVĚĎ, KLADNÉ VYJÁDŘENÍ, ČI VYDÁNÍ DOKLADU. LHŮTA, JEŽ JE STANOVENA PRO VYŘÍZENÍ ZÁLEŽITOSTI JE PRO VÁS ROZHODNĚ MOC DLOUHÁ A NEMŮŽETE TAK DLOUHO ČEKAT. ÚŘEDNÍKA, KTERÝ BUDE VŠE VYŘIZOVAT ZNÁTE, JE V KANCELÁŘI SÁM A V MINULOSTI VÁM V JINÉ VĚCI VYŠEL MAXIMÁLNĚ VSTŘÍC, NAVÍC (AČ NEMUSÍ) VÁM POMŮŽE VYPLNIT PRO VÁS NESROZUMITELNÝ FORMULÁŘ. Vzal byste s sebou nějakou malou pozornost (např. kafe, čokoládu, lahvinku)?

20. Co by podle Vás tato pozornost měla vyjadřovat?

21. Přemlouval byste úředníka k přijetí této pozornosti dále i přes první odmítnutí?

22. Cítil byste se uražen, nepřijetím této pozornosti?

23. Chápal byste to jako výraz neochoty a odmítnutí Vám pomoci?

24. OPĚT SI PŘEDSTAVTE SITUACI: JSTE ÚŘEDNÍK, LÉKAŘ ČI JINÁ OSOBA, NA KTEROU SE OBRACEJÍ DRUZÍ A VYŘÍZENÍ JEJICH ZÁLEŽITOSTÍ VYŽADUJE INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP NAD RÁMEC VAŠICH BĚŽNÝCH POVINNOSTÍ. SVOU PRÁCI DĚLÁTE RÁD A TAK VŠE KAŽDÉMU TRPĚLIVĚ VYSVĚTLÍTE, NEŽ ABYSTE HO VYHODILI S TÍM, ŽE NA TO NEMÁTE ČAS. LIDÉ JSOU RÁDI A CHTĚJÍ VÁM NĚJAKÝM ZPŮSOBEM PODĚKOVAT. Domníváte se, že nepřijetím pozornosti v podobě drobného daru byste vzbudili nedůvěru těchto lidí?

25. Měl byste dost síly i po opakovaném vnucování nakonec odmítnout?

26. Měl byste pocit, že se lidé příště raději obrátí na Vašeho kolegu, který tuto drobnost rád přijme a to není zdaleka tak ochotný jako Vy?

27. Jakým způsobem byste reagoval, kdyby Vám osoba, s níž jste před tím jednal, doslova utekla z místnosti a i přes Váše odmítnutí, zde tuto drobnost zanechala?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Kaška, R.Problematika korupčního jednání (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://problematika-korupcniho-jedn.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.