Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Problematika nakládání s odpady a černé skládky v oblasti krajů

Problematika nakládání s odpady a černé skládky v oblasti krajů

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Kateřina Horáčková
Šetření:14. 03. 2012 - 10. 04. 2012
Počet respondentů:297
Počet otázek (max/průměr):17 / 16.47
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:77,6 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.04:02
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážený/á respondente/tko,

 

do rukou se Vám dostává anonymní dotazník, který slouží ke zpracování mé diplomové práce na téma: "Problematika odpadového hospodářství v kontextu enviromentální bezpečnosti krajů v ČR".

Cílem dotazníku je zjistit informovanost veřejnosti v oblasti nakládání s odpady, je tedy určen pro všechny skupiny respondentů.

Prosím o Vaše vyplnění.

Děkuji za Vaši ochotu a spolupráci.

 

Kateřina Horáčková

Odpovědi respondentů

1. Jaký vztah ke třídění odpadu má Vaše domácnost, třídíte odpad?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano27993,94 %93,94 %  
Ne186,06 %6,06 %  

Graf

2. Jakým způsobem nakládáte s odpadem ze zahrad?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
kompost18762,96 %62,96 %  
nemám zahradu4816,16 %16,16 %  
bionádoba237,74 %7,74 %  
nádoba na směsný komunální odpad186,06 %6,06 %  
sběrný dvůr134,38 %4,38 %  
Nemám zahradu.10,34 %0,34 %  
stavím domek, trávu a větvičky spaluju, nemám přístup k bionádobě10,34 %0,34 %  
dáváme lidem s domácími zvířaty10,34 %0,34 %  
tak týden využíváme bionádobu, předtím klasický komunální odpad nebo kompost10,34 %0,34 %  
hnojiště - kompost10,34 %0,34 %  
třídíme kompost a nádoba na komunální odpad10,34 %0,34 %  
kompost i bionádoba, někdy i spálením10,34 %0,34 %  
kompost i sběrný dvůr10,34 %0,34 %  

Graf

3. Jakým způsobem nakládáte s použitými tuky a oleji z kuchyně?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vylévání do odpadu15150,84 %50,84 %  
nádoba na směsný komunální odpad6120,54 %20,54 %  
nemám takový odpad4214,14 %14,14 %  
sběrbý dvůr165,39 %5,39 %  
mobilní sběr nebezpečného odpadu93,03 %3,03 %  
kompost20,67 %0,67 %  
Nefritujeme, takže nemáme použité tuky ve větším množství.10,34 %0,34 %  
zbytky slepicím10,34 %0,34 %  
neprodukujeme10,34 %0,34 %  
dávám slepicím10,34 %0,34 %  
přidání do materiálu na topení10,34 %0,34 %  
do krmení pro domácí zvířata10,34 %0,34 %  
jak kdy10,34 %0,34 %  
vylévám na vlastní kompost cca 4m310,34 %0,34 %  
ohen10,34 %0,34 %  
kombinace a) a d)10,34 %0,34 %  
zvířectvu do krmiva10,34 %0,34 %  
vyléváme na uhlí10,34 %0,34 %  
pálím v kotli10,34 %0,34 %  
krmivo10,34 %0,34 %  
smíchám s Jar-em, Pur-em... a pak vylévám do odpadu, nebo vytřu papírovou utěrkou a vyhodím do nádoby na směsný komunální odpad10,34 %0,34 %  
sekundární využívání v rámci rodiny10,34 %0,34 %  

Graf

4. Jakým způsobem nakládáte s nespotřebovanými (prošlými) léky?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
odevzdávám do lékárny20769,7 %69,7 %  
nádoba na směsný komunální odpad6321,21 %21,21 %  
sběrný dvůr93,03 %3,03 %  
nemám31,01 %1,01 %  
mobilní sběr nebezpečného odpadu20,67 %0,67 %  
nikdy jsme tento problém nemuseli řešit10,34 %0,34 %  
naštěstí povinné léky neužíváme, ty co si sami koupíme zužitkujeme. Jsou dost drahé na vyhazování.10,34 %0,34 %  
odevzdám v ordinace lékaře10,34 %0,34 %  
nemám takový odpad10,34 %0,34 %  
některé do lékárny(tam, ale někdy nejsou moc nadšeni), tak si pak raději ušetřím cestu a hodím to do komunálního odpadu10,34 %0,34 %  
lékárna10,34 %0,34 %  
léky nevedu 10,34 %0,34 %  
nemám takové10,34 %0,34 %  
případné léky jsou užívány do konce10,34 %0,34 %  
nemám takový odpad, předepsané léky spotřebuji podle předpisu10,34 %0,34 %  
nepoužíváme léky10,34 %0,34 %  
nemám žádné10,34 %0,34 %  
nespotřebovávám farmaceutické výrobky10,34 %0,34 %  

Graf

5. Jakým způsobem nakládáte s plechovkami od barev, případně zbytky chemikálií?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
sběrný dvůr10435,02 %35,02 %  
mobilní sběr nebezpečného odpadu7424,92 %24,92 %  
nemám takový odpad6822,9 %22,9 %  
nádoba na směsný komunální odpad5016,84 %16,84 %  
Nic takového jsem v posledních letech nevyhazovala.10,34 %0,34 %  

Graf

6. Jakým způsobem nakládáte s akumulátory?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
sběrný dvůr13043,77 %43,77 %  
mobilní sběr nebezpečného odpadu7826,26 %26,26 %  
nemám takový odpad4615,49 %15,49 %  
nádoba na směsný komunální odpad237,74 %7,74 %  
prodejny elektro20,67 %0,67 %  
mobilní zpětný odkup10,34 %0,34 %  
nechám v servisu10,34 %0,34 %  
zpětný odběr10,34 %0,34 %  
nemám takový odpoad10,34 %0,34 %  
výměny za nový v prodejně10,34 %0,34 %  
sběr v supermarketech a pod.10,34 %0,34 %  
krabice k tomu určené10,34 %0,34 %  
nechám ji v autoservise kde mi provedou výměnu10,34 %0,34 %  
prodám sběrným surovinám10,34 %0,34 %  
sběr ve škole10,34 %0,34 %  
výkup10,34 %0,34 %  
prodej ve výkupu surovin10,34 %0,34 %  
olověné do výkupu, ostatní sběrný dvůr10,34 %0,34 %  
e-box10,34 %0,34 %  
nádoba pro sběr akumulátorů10,34 %0,34 %  
odevzdávám do soutěže10,34 %0,34 %  
Odevzdávám do práce rodičům.10,34 %0,34 %  
obchody s elektro10,34 %0,34 %  

Graf

7. Jakým způsobem nakládáte s objemným odpadem z domácnosti, např. nábytek, koberce?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
sběrný dvůr18261,28 %61,28 %  
přistavené mobilní kontejnery8528,62 %28,62 %  
skládka odpadu175,72 %5,72 %  
Kontejnery, přistavované městem na jaře a na podzim.10,34 %0,34 %  
Mobilní kontejner k tomu určený.10,34 %0,34 %  
velkokapacitní kontejner10,34 %0,34 %  
Vybaveni na chalupu.10,34 %0,34 %  
spotřebuje se jinak - slouží jinde, spálí se...10,34 %0,34 %  
daruji10,34 %0,34 %  
nemám takový odpad10,34 %0,34 %  
sběrná místa v obci - cca. 1x za půl roku10,34 %0,34 %  
sběrný dvůr, dřevo spálíme na zahrádce10,34 %0,34 %  
dám to potřerbným10,34 %0,34 %  
není10,34 %0,34 %  
příbuzní (RD)10,34 %0,34 %  
nábytek palime10,34 %0,34 %  

Graf

8. Jakým způsobem nakládáte s elektrozařízením, např. TV, PC, ledničky?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
sběrný dvůr20067,34 %67,34 %  
prodejny elektro5016,84 %16,84 %  
mobilní svoz3712,46 %12,46 %  
zatím nebylo potřeba10,34 %0,34 %  
staré věci většinou odveze firma, od které jsem si nový velký spotřebič koupila10,34 %0,34 %  
nemám takový odpad10,34 %0,34 %  
elektrománie ve škole (soutěž)10,34 %0,34 %  
u větších sběrný dvůr nebo u menšího elektrozařízení "červené" kontejnery10,34 %0,34 %  
obecní svoz odpadu 2x do roka10,34 %0,34 %  
při koupi nového požaduji likvidaci původního od dodavatele.10,34 %0,34 %  
při dodávce nového požaduji likvidaci starého spotřebiče.10,34 %0,34 %  
příbuzní (RD)10,34 %0,34 %  
cikani10,34 %0,34 %  

Graf

9. Je ve Vašem okolí sběrný dvůr?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano27692,93 %92,93 %  
Ne124,04 %4,04 %  
Nevím93,03 %3,03 %  

Graf

10. Víte o nějakých černých skládkách ve Vašem okolí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne17358,25 %58,25 %  
Ano12441,75 %41,75 %  

Graf

11. Jak myslíte, že by se dalo černým skládkám předcházet?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Osvětou a rozšířením sortimentu kontejnerů.

Vysoké pokuty !

- důslednou kontrolou, zda mají všichni zaplacené popelnice - a kontrolou obcí, zda za zaplecní popelnic nabízí občanům odpovídající služby- tedy časté přistavování kontejnerů na větší odpad a podobně (na vesnici hodně pokulhává)

- mobilní kontejnery - snížení poplatku za svoz odpadu (státní podpora likvidace odpadů)

2x ročně přistavit kontejnery na sběr objemného odpadu, odpadu ze zahrad - jaro, podzim

Ano 1) platba za využitelný odpad (např. elektroodpad) 2) osvěta 3) likvidační (velké) pokuty...

Ano ale až lidé pochopí že existujou sběrné dvory a bude větší informovanost

Asi nejde. Pouze důkladnou informovaností obyvatel o ekologii se mohou omezit.

B

Bohužel je toto ve výchově.

častější přistavování hromadných kontejnerů

Častější přistavování kontejnerů na objemný odpad z domácnosti, na více místech nádoby na různé další odpady, informovanost obyvatel, kde takové nádoby jsou umístěny.

Dá se tomu vůbec nějak předcházet?

Dávat velké pokuty, více informovat obyvatele

Dodržováním zákonu - padni komu padni!!

Dostatek kontejnerů na odpad a na více místech.

Dostatek kontrejnerů

Dostupnost lepší ke sběrným dvorům a kontejnerům

dostupností sběrných dvorů a nádob na určený odpad.

důraznější kontrola a sankce

důsledná kontrola příslušných státních úředníků

Důsledná kontrola ze strany odboru životního prostředí MěÚ, předem vypsané sankce za založení i využívání černé skládky, cílená informovanost obyvatelstva o kontrolách, sankcích a možnostech nakládání s odpady všeho druhu v regionu, městě apod.

důslednější kontrola, účinný postih

Exemplární potrestání autorů. Vozí to tam ti samí lidé.

fyzickými tresty

Hlavně informovat občany o možnostech sbrného dvoru. Kdybych se sama nepídila, tak ani nevím, že sběrný dvůr máme.

informovanost obyvatel, více kontejnerů na třídění odpadů, více sběrných dvorů

instalovat celoročně v obcích velkoobjemové kontejnery - na dostupných místech, pro občany, a to v rámci ročních plateb za odpady na občana (formou " jiného netříděného" komunálního odpadu než je domácí). Tento odpad poté na sběrných dvorech roztřídit např. občany vykonávající veřejněprospěšné práce)

je to jen v lidech, snad osvětou ve škole a výchovou v rodinách

Je to jen věc lenosti, takže asi lepší vyšetřování a pořádné pokuty.

je to zložité, záleží na jednotlivcich

Jednotným postupem všech obcí v placení poplatků za komunální odpad - poplatek za osobu, ve kterém by byly zahrnuty všechny komodity (provoz sběr. dvora, velkoobjemový odpad atd). Motto:Mám-li už jednou zaplaceno, proč bych odpad vyvážel na černou skládku.

Ještě důslednější osvětou a zpřísněním postihů.

Již na základních školách zajistit výuku na téma Odpady...atd... V městských časopisech nejenom reklama polituků, ale i články na téma odpadů.

kamerové hlídání, odměny za nahlášení konkrétní osoby, která černou skládku vytvořila

kamery + pokuty

Každého porušitele pořádku na místě pro výstrahu zastřelit!

každý by měl být správcem svého majetku a ten hlídat

KDYBY VŠICHNI LIDÉ BYLI ZODPOVĚDNÍ

kombinace výchovy lidí, a např. tresty viníkům v podobě časového zvýšení daní - např. na 5 let o 10 %.....

Kontrola němců u hranic

kontrola, občanská uvědomělost

kontrola,pokutovani

KONTROLAMI za strany kompetentních úřadů a přísnými SANKCEMI , ale jak kontrolovat černé skládky když je zakládá sama obec - jednu máme za zahradou -svoz odpadu při úklidu na obci z celé obce již několik let a aby z toho nevyrostla hora Říp občas jej pracovníci obce zapálí.

Kontrolní činnost a odpovídající postihy, a to i naším nepřizpůsobivým spoluobčanům.

Kontrolou okolí

Kontrolou ze strany občanů

Lepší prací policie ČR

Lidi jsou nepoučitelní, osvěta nepomáhá. Možná finanční motivace.

městská policie větší kontrola

min. 2x ročně přistavenými mobilními kontejnery

Monitorování, vysoké pokuty

Nedalo, komu se odpad nechce někam odvést, je líný, tak se ho vždy nějak zbaví. Podvědomí je v tom, že to stejně musí někdo uklidit (no však je to také za mé peníze). Možná by města nebo obce mohla každého čtvrt roku vhodit do schránek rozpis otevíracích dob sběrných dvorů, že je to zdarma. Co můžeme odvést.

Nedalo. Lze jen snížit množství skládek vyššími pokuta a lepším prokazováním, kdo danou skládku vytvořil. Samozřejmě musí být vymahatelné soudně.

nevím

Nevím

nevím

nevím

nevím

nevim

Nevím a je mi z některých spoluobčanů zle..

nevím, snad více s lidmi mluvit a přimět je k osobní zodpovědnosti - oni si ničí svůj vlastní domov

Nijak

nijak, je to o myšlení lidí. Dělat osvětu.

Odpověď je složitější.Všechno je o uvědomění si odpovědnosti za to,co konám já sám,jak velký kus odpovědnosti nesu nejen za sebe,ale i za celý svět.Je to otázka osvěty,přístupu rodičů,vládního systému,víry v dobro atd.... Nikoho nemůžeme držet za ruku a kontrolovat,co zrovna vytváří....

odvážet odpad ze zahrad. Proč někdo vyhodí ledničku na černou skládku, když je tu sběrný dvůr nechápu. Třídím vše, popelnici naplním jedenkrát za tři týdny do poloviny. platím jako kdyby odváželi každý týden plnou.

Osoba by něco dostala, aby měla motiv to odevzdat a ne vyhodit

osvěta + sankce

Osvěta, vyšší postihy a více sběrných nádob pro třídění, které by občané využili. Například velkoobjemové mobilní kontejnery město Vyškov nechce na sídliště přistavovat z hlediska vyšších nákladů. A co udělají občané, když nemají kam vyhodit například větší koberec. Vyhodí ho někde do lesa.

Osvětou, případně vyššími pokutami.

pokutami skladovatelum

pokutování

pokutovat

pokuty

Pokuty neúčinkují, protože dotyčného musíte chytit. Jen v privátních lesích a podobných pozemcích si to pohlídá majitel. Asi jediná možná, leč dlouhodobá prevence je osvěta. Též bych zaangažovala bezdomovce a dlouhodobě nepracujících nejen na úklidu města, ale na likvidaci černých skládek

Prevence a větší sankce

Prevencí - umísťování tabulek a postihem

prevencí, vynakládat fin prosředky na informovani "vzdělavání" lidí,

problém vesnic - jsme nuceni třídit odpad, protože popelnice se často vyváží jednou za dva týdny a popelnice běžné rodiny je příliš malá na to, aby se do ní vešel i odpad, který se netřídí, což např. není problém sídliště, kdy se kontejnery vyváží mnohem častěji a žádný byt nemá jen tu svou popelnici. První odstavec souvisí s možným řešením černých skládek (teď černou skládkou nemyslím vyhrabené listí a vytrhaný plevel ze zahrady, kdy je na vesnici celkem běžné vyvézt kolečka "někam za barák"). Spíš mám pocit, že černá skládka není až tak o tom, že by člověk byl líný dovézt odpad do sběrny (totiž není líný odpad zavézt autem někam do lesa), ale o tom, že mnohdy člověk neví, že určitá věc by se dala vytřídit. Na druhou stranu pokud se třeba ojeté prneumatiky berou např. pouze ve Vyškově z celého okresu, tak kvůli jedné pneumatice člověk do Vyškova nepojede a z tohoto pohledu je "lepší" pneumatiku vyhodit někam "za barák". Takže možné řešení - udělat více dostupných sběrných dvorů, nebo přidat na vesnici kontejner speciálně na určitý odpad - ne jen papír, sklo a plasty. Chybí mi tam kontejner na plechovky (uvařte nějakou itálii a máte minimálně dvě plechovky na jeden oběd, který není kam vyhodit, než do popelnice bez třídění). :-)

propagace třídení odpadu, více kontejnerů a sběren na nebezpečný odpad

prostě toho hajzla co to dělá prásknout!!

Přísným pokutováním.

přistavováním kontejnerů

Rozmístěním dostatečného množství kontejnerů na místech, kde k černým skládkám dochází

sběrné dvory free of charge a veřejný lynč těch, co páchají zlo v přírodě

Sběrné dvory otevřeny delší dobu a přes víkend co nejdéle. Možnost odevzdání veškerého odpadu na sběrném dvoře a to zadarmo. Vyšší všímavost lidí, aktivní práce PČR nebp MP a tvrdé sankce.

Sběrné dvory s dostatečnou pracovní dobou -ty v okolí jsou a kdo to bude chtít vyhodit mimo nikdo mu nezabrání. Řešením by byly vysoké pokuty, ale jde o problematickou identifikaci hříšníků.

sdfgvfsdgv

sekat ruce, nebo alespoň napařit pokutu

sledovat, kdo to tam vyváží, pokutovat!

snížit poplatky na skládkách

Tak jak to funguje nyní i jinde. zakoupit pár fotopastí a lidi trestat

těžko

Trestat všechny, kteří by byli přistiženi velkou pokutou.

tvrdší postih

U nás v obci se každý zárodek skládky řeší za účasti policie. Vždy se našel původce, který nesl všechny násedky (zaplatil odvoz na skládku a pořádkovou pokutu). Nyní si to už nikdo nedovolí! Naše obec je zcela čistá.

učit a vysvětlovat a vštěpovat lidem od MŠ, pak trestat vysokou fin. pokutou a praktickým povinným sběrem odpadu v okolí bydliště

Umožnit původcům odpadu levnější, popř. bezplatné uložení odpadu na místech k tomu určených.

Umožnit ukládání odpadu zdarma.

Velkými postihy a hlídáním.

Velmi těžce

Veřejným kontejnerem v obcích, či více ve městech - kde by mohli lidé odkládat i objemnější odpad (který se jim zkrátka nevleze do popelnice).

Větší informovanost o možnosti sběrného dvora.

větší pokuty

Větším zájmem správců pozemků, na kterých se černé skládky vyskytují.

Více informací o možnosti kam s nežádoucím odpadem, který nepatří do kontejneru se směsným komunálním odpadem.

více informovanosti, svoz odpadů, kontejnery

Více kontejnerů a na více místech

Více kontrol a postihů ze strany města.

Více sběrných dvorů

více sběrných dvorů

více sběrných dvorů a mobilních kontejner§

Více sběrných dvorů s bezplatným servisem.

Více sběrných dvorů, ale hlavně je to na jednotlivcích a na jejich vůli a snaze řešit tuto otázku, nelíbí se mi vyházené odpady kolem cest v příkopech a v lesích.

více sběrných dvorů, zvýšení výkupních cen sběrných surovin

Více sběrných dvorů. Zdarma.

vícekrát za rok přistavení mobilních kontejnerů

Všechno je v chování lidí.

Výchova lidí

výchova potomků, šíření povědomí zacházení s odpady rozšíření možnosti počtu sběrných dvorů, případně sběrných nádob (viz Francie) motivací - zálohovanými spotřebními nádobami - plast i sklo, plechovky (mléko, minerálky, aj)

Výchova už ve škole, úprava legislativy - velké pokuty, přistavování velkoobjemových kontejnerů v době , kdy je nejvíce odpadů.

vykupováním odpadků od lidí:)

výrazné pokuty

Výraznějším označením sběrných dvorů, upozorněním, že jsou zdarma.

vysoké pokuty

Vysoké pokuty.

vysokým pokutováním

Vysokými pokutami.

Vyšší pokuty

Vyžadovat od všech povinných fyzických i právnických osob placení odpadů paušálně, organizovat min 2x ročně svoz velkých a nebezpečných odpadů a zpřístupnit sběrný dvůr v předem určené době a ZEJMÉNA OSVĚTA (dětmi na rodiče)

Záleží na každém z nás. Prevence + osvěta

Záleží na příčině, jestli je to finančně výhodný založit černou skládku, nebo to někdo udělá jen z pohodlnosti a absolutní ignorance k životnímu prostředí...osvěta a prevence, vyšší kontrola a hrozba sankce. Určitě ale tyto opatření už fungují, možná to chce zvýšit jejich efektivitu. Nebo se snažit co nejvíce ulehčit odevzdávání odpadu.

Zavést všude po celé ČR paušální platby za osobu za odpad a přidělení tolik nádob (kontejnerů) na odpad kolik jich kdo potřebuje a jejich včasné a pravidelné odvozy.

Změnou vedení státu. Ryba smrdí od hlavy, tzn. důsledně vést postihy .

Zpřísnit postihy a zejména ochota chtít odhalit původce skládky. Zatím se ty velké průsery hezky zakrývají z nejvyšších míst, kde určitě nechybí patřičně tučná odměna a milionové zakázky zpřízněným firmách zabývajících se ekologickou likvidací těchto skládek.

Zvýšené kontroly a tvrdé postihy!!!

Zvýšením počtu svozních míst

zvýšit trestní odpovědnost

Zvýšt tresty, více sledovat jejich zakládání např. městskou policií

12. Myslíte si, že Vaše obec/město podniká dostatečná opatření (prevenci, osvětu) proti znečišťování svého území (katastru)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano15150,84 %50,84 %  
Ne7525,25 %25,25 %  
Nevím7123,91 %23,91 %  

Graf

13. Jestliže objevíte černou skládku, na níž budou pohozeny přepravní obaly od chemických látek nebo jinak zjevně nebezpečný odpad, zachováte se jak?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nahlásím na obecní/městský úřad17358,25 %58,25 %  
nenahlásím6822,9 %22,9 %  
nahlásím na Policii ČR3311,11 %11,11 %  
nevím51,68 %1,68 %  
nahlásím na Hasičský sbor10,34 %0,34 %  
nevím, černou skládku jsem nikdy ještě nezkoumala10,34 %0,34 %  
podle závažnosti10,34 %0,34 %  
nevím, jestli budu umět rozeznat nebezpečnou látku + nejspíš ji budu považovat za hnojivo na pole...10,34 %0,34 %  
nemám zkušenost10,34 %0,34 %  
Až k tomu dojde, budu znát správnou odpověď10,34 %0,34 %  
obce si musí hlídat sami10,34 %0,34 %  
nesetkal jsem se s tím10,34 %0,34 %  
nanahlásím, nikdo by se tím nezabýval10,34 %0,34 %  
před tímto dotazníkem bych mě to nenapadlo nahlásit, teď bych to nahlásila na městský úřad10,34 %0,34 %  
nenahlásím, mám špatné zkušenosti10,34 %0,34 %  
s nahlášením jsem neuspěl10,34 %0,34 %  
nejsem si jist10,34 %0,34 %  
povykládám si o tom s chlapama v práci jak jsou někteří lidi nezodpovědní10,34 %0,34 %  
nevím,nesetkal jsem se10,34 %0,34 %  
podle okolností, nejspíše oznámení na policii a úřadu10,34 %0,34 %  
záleží na množství - bude-li to obrazně krabička s acylpirínem, tak hlásit nebudu, bude-li to rozsah velký, budu zřejmě kontaktovat obecní/městký úřad 10,34 %0,34 %  
ani nevim komu10,34 %0,34 %  

Graf

14. Víte jak se zachovat v případě ekologické havárie, např. požáru takovéto skládky?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano16856,57 %56,57 %  
Nevím6521,89 %21,89 %  
Ne6421,55 %21,55 %  

Graf

15. Cítíte se dostatečně informováni o tom, jak se zachovat v případě ekologické havárie?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne17157,58 %57,58 %  
Ano8428,28 %28,28 %  
Nevím4214,14 %14,14 %  

Graf

16. Jaké je Vaše vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
15351,52 %51,52 %  
10635,69 %35,69 %  
VOŠ258,42 %8,42 %  
SOU124,04 %4,04 %  
10,34 %0,34 %  

Graf

17. Z jakého pocházíte kraje?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jihomoravský11137,37 %37,37 %  
Zlínský3712,46 %12,46 %  
Olomoucký3210,77 %10,77 %  
Moravskoslezský196,4 %6,4 %  
Vysočina134,38 %4,38 %  
Praha124,04 %4,04 %  
Plzenský113,7 %3,7 %  
Ústecký93,03 %3,03 %  
Středočeský82,69 %2,69 %  
Jihočeský82,69 %2,69 %  
Karlovarský82,69 %2,69 %  
Královehradecký72,36 %2,36 %  
Pardubický51,68 %1,68 %  
Plzeňský kraj31,01 %1,01 %  
Liberecký31,01 %1,01 %  
Středočeský kraj10,34 %0,34 %  
Moravskoslezský.10,34 %0,34 %  
Jihomoravcský10,34 %0,34 %  
zápodočeský10,34 %0,34 %  
z Plzeňského kraje10,34 %0,34 %  
Západočeský10,34 %0,34 %  
Jihomoravský kraj10,34 %0,34 %  
Plzeňského10,34 %0,34 %  
Jihomoravského10,34 %0,34 %  
pocházím z olomouckého, ale žiji v Slovenské republice10,34 %0,34 %  
SR10,34 %0,34 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 3 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

7. Jakým způsobem nakládáte s objemným odpadem z domácnosti, např. nábytek, koberce?

 • odpověď sběrný dvůr:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi sběrbý dvůr na otázku 3. Jakým způsobem nakládáte s použitými tuky a oleji z kuchyně?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi sběrný dvůr na otázku 2. Jakým způsobem nakládáte s odpadem ze zahrad?

14. Víte jak se zachovat v případě ekologické havárie, např. požáru takovéto skládky?

 • odpověď Ano:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 15. Cítíte se dostatečně informováni o tom, jak se zachovat v případě ekologické havárie?

15. Cítíte se dostatečně informováni o tom, jak se zachovat v případě ekologické havárie?

 • odpověď Ne:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 14. Víte jak se zachovat v případě ekologické havárie, např. požáru takovéto skládky?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jaký vztah ke třídění odpadu má Vaše domácnost, třídíte odpad?

2. Jakým způsobem nakládáte s odpadem ze zahrad?

3. Jakým způsobem nakládáte s použitými tuky a oleji z kuchyně?

4. Jakým způsobem nakládáte s nespotřebovanými (prošlými) léky?

5. Jakým způsobem nakládáte s plechovkami od barev, případně zbytky chemikálií?

6. Jakým způsobem nakládáte s akumulátory?

7. Jakým způsobem nakládáte s objemným odpadem z domácnosti, např. nábytek, koberce?

8. Jakým způsobem nakládáte s elektrozařízením, např. TV, PC, ledničky?

9. Je ve Vašem okolí sběrný dvůr?

10. Víte o nějakých černých skládkách ve Vašem okolí?

12. Myslíte si, že Vaše obec/město podniká dostatečná opatření (prevenci, osvětu) proti znečišťování svého území (katastru)?

13. Jestliže objevíte černou skládku, na níž budou pohozeny přepravní obaly od chemických látek nebo jinak zjevně nebezpečný odpad, zachováte se jak?

14. Víte jak se zachovat v případě ekologické havárie, např. požáru takovéto skládky?

15. Cítíte se dostatečně informováni o tom, jak se zachovat v případě ekologické havárie?

16. Jaké je Vaše vzdělání?

17. Z jakého pocházíte kraje?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jaký vztah ke třídění odpadu má Vaše domácnost, třídíte odpad?

2. Jakým způsobem nakládáte s odpadem ze zahrad?

3. Jakým způsobem nakládáte s použitými tuky a oleji z kuchyně?

4. Jakým způsobem nakládáte s nespotřebovanými (prošlými) léky?

5. Jakým způsobem nakládáte s plechovkami od barev, případně zbytky chemikálií?

6. Jakým způsobem nakládáte s akumulátory?

7. Jakým způsobem nakládáte s objemným odpadem z domácnosti, např. nábytek, koberce?

8. Jakým způsobem nakládáte s elektrozařízením, např. TV, PC, ledničky?

9. Je ve Vašem okolí sběrný dvůr?

10. Víte o nějakých černých skládkách ve Vašem okolí?

12. Myslíte si, že Vaše obec/město podniká dostatečná opatření (prevenci, osvětu) proti znečišťování svého území (katastru)?

13. Jestliže objevíte černou skládku, na níž budou pohozeny přepravní obaly od chemických látek nebo jinak zjevně nebezpečný odpad, zachováte se jak?

14. Víte jak se zachovat v případě ekologické havárie, např. požáru takovéto skládky?

15. Cítíte se dostatečně informováni o tom, jak se zachovat v případě ekologické havárie?

16. Jaké je Vaše vzdělání?

17. Z jakého pocházíte kraje?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Horáčková, K.Problematika nakládání s odpady a černé skládky v oblasti krajů (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://problematika-nakladani-s-odp.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.