Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Problematika přestupků

Problematika přestupků

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Michaela Turecká
Šetření:01. 03. 2013 - 13. 03. 2013
Počet respondentů:194
Počet otázek (max/průměr):12 / 9.08
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:76,5 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:54
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážený respondente,

ráda bych Vás požádala o vyplnění krátkého dotazníku na téma Problematika přestupků, jehož výsledky budou použity ke zpracování diplomové práce. Dotazník je anonymní. Předem děkuji za pravdivé odpovědi a za Váš strávený čas nad vyplněním dotazníku.

Turecká Michaela

Odpovědi respondentů

1. Jaké je Vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena12061,86 %61,86 %  
muž7438,14 %38,14 %  

Graf

2. Kolik je Vám let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18 - 2612664,95 %64,95 %  
27 - 404623,71 %23,71 %  
15 - 1784,12 %4,12 %  
50 - více84,12 %4,12 %  
41 - 5063,09 %3,09 %  

Graf

3. Jaké je Vaše nejvyšší dosazené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
středoškolské9046,39 %46,39 %  
vysokoškolské5025,77 %25,77 %  
vyšší odborné2110,82 %10,82 %  
základní157,73 %7,73 %  
vyučen/a126,19 %6,19 %  
vyučen/a s maturitou63,09 %3,09 %  

Graf

4. Spáchal/a jste někdy přestupek?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano12966,49 %66,49 %  
ne6533,51 %33,51 %  

Graf

5. Jak jste tento přestupek spáchal/a?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
z nedbalosti10575 %54,12 %  
úmyslně3525 %18,04 %  

Graf

6. Když jste přestupek spáchal/a, věděl/a jste, že svým jednáním můžete porušit nebo ohrozit zájem chráněný zákonem?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano8863,77 %45,36 %  
ne5036,23 %25,77 %  

Graf

7. Byl/a jste v době spáchání přestupku příčetný/á?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano11079,71 %56,7 %  
užil/a jsem alkohol1913,77 %9,79 %  
ne85,8 %4,12 %  
užil/a jsem jinou návykovou látku10,72 %0,52 %  

Graf

8. Jaký druh přestupku jste spáchal/a? (pokud je odpověď jiná nebo nevíte kam zařadit, napište krátký popis vašeho jednání)

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
přestupek proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích10375,18 %53,09 %  
přestupek proti veřejnému pořádku2216,06 %11,34 %  
přestupek proti majetku128,76 %6,19 %  
přestupek proti občanskému soužítí96,57 %4,64 %  
přestupek na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi85,84 %4,12 %  
přestupek na úseku školství a výchvy mládeže64,38 %3,09 %  
přestupek na úseku podnikání53,65 %2,58 %  
přestupek na úseku ochrany životního prostředí53,65 %2,58 %  
přestupek na úseku sociálních věcí32,19 %1,55 %  
přestupek na úseku zemědělství, myslivosti a rybářství21,46 %1,03 %  
kradež10,73 %0,52 %  
vychcal jsem se na veřejném prostranství :D10,73 %0,52 %  
žádný10,73 %0,52 %  
přestupek na úseku zdravotnictví10,73 %0,52 %  
přestupek na úseku kultury10,73 %0,52 %  
Verejne pohorseni. Lezli jsme na komin.10,73 %0,52 %  

Graf

9. Jaký právní následek nastal, když jste spáchal/a přestupek?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
pokuta8265,08 %42,27 %  
napomenutí4031,75 %20,62 %  
zákaz činnosti32,38 %1,55 %  
propadnutí věci10,79 %0,52 %  

Graf

10. Pokud jste dostal/a pokutu v jaké výši byla? (v Kč)

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
10003238,55 %16,49 %  
5001720,48 %8,76 %  
100910,84 %4,64 %  
20089,64 %4,12 %  
500033,61 %1,55 %  
30033,61 %1,55 %  
200033,61 %1,55 %  
40022,41 %1,03 %  
011,2 %0,52 %  
300011,2 %0,52 %  
ostatní odpovědi 30000
2500
1500
3
44,82 %2,06 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:766.67
Minimum:100
Maximum:3000
Variační rozpětí:2900
Rozptyl:306036.04
Směrodatná odchylka:553.21
Medián:1000
Modus:1000

Graf

11. Od koho jste dostal/a pokutu?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Policie ČR8681,13 %44,33 %  
správního orgánu2018,87 %10,31 %  

Graf

12. Odvolal jste se proti rozhodnutí správního orgánu?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne10993,16 %56,19 %  
ano86,84 %4,12 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 5 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

4. Spáchal/a jste někdy přestupek?

 • odpověď ano:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ( 500 - 1000 > na otázku 10. Pokud jste dostal/a pokutu v jaké výši byla? (v Kč)

5. Jak jste tento přestupek spáchal/a?

 • odpověď z nedbalosti:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 6. Když jste přestupek spáchal/a, věděl/a jste, že svým jednáním můžete porušit nebo ohrozit zájem chráněný zákonem?

9. Jaký právní následek nastal, když jste spáchal/a přestupek?

 • odpověď pokuta:
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi ( 200 - 500 > na otázku 10. Pokud jste dostal/a pokutu v jaké výši byla? (v Kč)
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ( 500 - 1000 > na otázku 10. Pokud jste dostal/a pokutu v jaké výši byla? (v Kč)

11. Od koho jste dostal/a pokutu?

 • odpověď Policie ČR:
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi ( 200 - 500 > na otázku 10. Pokud jste dostal/a pokutu v jaké výši byla? (v Kč)

12. Odvolal jste se proti rozhodnutí správního orgánu?

 • odpověď ne:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ( 200 - 500 > na otázku 10. Pokud jste dostal/a pokutu v jaké výši byla? (v Kč)
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi ( 500 - 1000 > na otázku 10. Pokud jste dostal/a pokutu v jaké výši byla? (v Kč)
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Policie ČR na otázku 11. Od koho jste dostal/a pokutu?
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi pokuta na otázku 9. Jaký právní následek nastal, když jste spáchal/a přestupek?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jaké je Vaše pohlaví?

2. Kolik je Vám let?

3. Jaké je Vaše nejvyšší dosazené vzdělání?

4. Spáchal/a jste někdy přestupek?

5. Jak jste tento přestupek spáchal/a?

6. Když jste přestupek spáchal/a, věděl/a jste, že svým jednáním můžete porušit nebo ohrozit zájem chráněný zákonem?

7. Byl/a jste v době spáchání přestupku příčetný/á?

8. Jaký druh přestupku jste spáchal/a? (pokud je odpověď jiná nebo nevíte kam zařadit, napište krátký popis vašeho jednání)

9. Jaký právní následek nastal, když jste spáchal/a přestupek?

10. Pokud jste dostal/a pokutu v jaké výši byla? (v Kč)

11. Od koho jste dostal/a pokutu?

12. Odvolal jste se proti rozhodnutí správního orgánu?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jaké je Vaše pohlaví?

2. Kolik je Vám let?

3. Jaké je Vaše nejvyšší dosazené vzdělání?

4. Spáchal/a jste někdy přestupek?

5. Jak jste tento přestupek spáchal/a?

6. Když jste přestupek spáchal/a, věděl/a jste, že svým jednáním můžete porušit nebo ohrozit zájem chráněný zákonem?

7. Byl/a jste v době spáchání přestupku příčetný/á?

8. Jaký druh přestupku jste spáchal/a? (pokud je odpověď jiná nebo nevíte kam zařadit, napište krátký popis vašeho jednání)

9. Jaký právní následek nastal, když jste spáchal/a přestupek?

10. Pokud jste dostal/a pokutu v jaké výši byla? (v Kč)

11. Od koho jste dostal/a pokutu?

12. Odvolal jste se proti rozhodnutí správního orgánu?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Turecká, M.Problematika přestupků (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://problematika-prestupku.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.