Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Problematika řízení pod vlivem alkoholu u studentů v České republice

Problematika řízení pod vlivem alkoholu u studentů v České republice

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Verca Coufalova
Šetření:07. 05. 2011 - 26. 05. 2011
Počet respondentů:132
Počet otázek (max/průměr):17 / 9.81
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:63,9 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:02
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Jsem studentkou 3. ročníku 1. lékařské fakulty UK, a prosím Vás o vyplnění dotazníku, který mi poslouží k výzkumu týkající se praktické části bakalářské práce.

Odpovědi respondentů

1. Kolik Vám je let ?

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
223022,73 %22,73 %  
251712,88 %12,88 %  
241612,12 %12,12 %  
211511,36 %11,36 %  
231511,36 %11,36 %  
2696,82 %6,82 %  
1875,3 %5,3 %  
2064,55 %4,55 %  
1943,03 %3,03 %  
2721,52 %1,52 %  
ostatní odpovědi 39
28
29
32
200
43
31
35
118,33 %8,33 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:23.13
Minimum:18
Maximum:31
Variační rozpětí:13
Rozptyl:5.16
Směrodatná odchylka:2.27
Medián:23
Modus:22

Graf

2. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena8765,91 %65,91 %  
Muž4534,09 %34,09 %  

Graf

3. Jakou školu studujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vysoká škola12796,21 %96,21 %  
Učiliště, nástavba53,79 %3,79 %  

Graf

4. Uveďte název a obor VŠ, učiliště

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

-

1. lékařská fakulta UK - adiktologie

1. LF UK v Praze

1. LF UK, obor adiktologie

1.LF

1.LF UK

1.LF UK Praha - adiktologie

adiktologie

Aplikace výpočetní techniky

Baf

Cestovní ruch

Cizí jazyky pro cestovní ruch

ČVUT

ČVUT FA, Architektura

ČVÚT FD

ČVUT FIT

ČZU Praha, PEF

Dopravní fakulta ČVUT Praha

Ekonomická fakulta, podniková ekonomika

ekonomie, UTB

ekonomika a management

ekonomika a management, cestovní ruch

Ekonomika a řízení oblasti surovin, vysoká škola Báňská Ostrava

ekonomka

Etopedie, UHK

Fakulta elektrotechnická a fakulta právnická ZČU

FF UK italstina + portugalstina

Fi MUNi PSK

filosoficka fakulta, nemcina ve sfeře podnikani

Filozofická fakulta,obor filozofie

gymnázium

gymnázium

IT...

JČU

Jihočeská Univerzita,Zdravotně sociální fakulta.Rehabilitační psychosociální péče o post.děti,dospělé a seniory

Katolická-teologická UK, Dějiny evropské kultury

Management a Ekonomika

Masarykova univerzita

Masarykova univerzita v Brně, LF, navazující magisterský program Ošetřovpatelské péče v gerontologii

Masarykova univerzita, filozofická fakulta, religionistika

Masarykova univerzita, Sdružené uměnovědy

Mendelova univerzita, Cestovní ruch

MFF UK

nemám názor

Nestuduji, pracuji..:) Jinak mám střední a vyšší jako Verunka:)

Obchodní škola a vyšší odborná škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště, obor Prokurista

PDF UHK, výchovná práce ve speciálních zařízeních

Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

Pedagogická fakulta, Český jazyk a Výtvarná tvorba se zaměřením na vzdělávání

Pedf UK, Aj/Dějepis

Právo

PřF UK, biologie

Psychologie FF UK

sfd

slezská univerzita c Opavě

Sociální a mediální komunikace

Soš a Sou obchodu a služeb, Chrudim - kuchař

SOUz-chov koní

Střední odborné školy a gymnázia v ČR neexistují? Studuji osmileté všeobecné gymnázium.

SVI Kladno, obor Marketing

szš a vzš

Technická univerzita Liberec

Technická univerzita v Liberci, Fakulta textilní, obor Textilní marketing

Technická univerzita v Liberci, Podniková ekonomika

TUL, Ekonomická fakulta - Podniková ekonomika a management

UHK Pedagogická fakulta, Specializace v pedagogice

UJAK

UJAK - Mediální studia

UK FSV MKPR

UK Praha - 1.LF - Adiktologie

UK Praha - politologie, VŠE -ekonomie, mezinárodní obchod

UK, 1.LF, Adiktologie

UK, žurnalistika

Univerzita Karlova - adiktologie

Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií - Studium humanitní vzdělanosti

Univerzita Palackého v Olomouci, logopedie

Univerzita Palackého, ekonomie, právo a jazyky

Univerzita Palackého, Geologie

Univerzita Tomáše Bati obor Porodní asistentka

Univerzita Tomáše Bati

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, obor Marketingové komunikace

Univerzita Tomáše Bati, Sociální pedagogika

Univezita Karlova, mediální studia

UTB - marketingové komunikace

UTB všeobecná sestra

UTB, Informační technologie

veterinární

Veterinární a farmaceutická univerzita Brno

VSB

VSB TUO Ostrava - fakulta elektrotechniky a informatiky

VSE

VŠB - Informatika

všb, ekonomika a řízení v oblast surovin

VŠE

VŠE

VŠE

VŠE

VŠE Praha

VŠE v Praze

VŠE v Praze, hospodářská politika

VŠE, Cestovní ruch a regionální rozvoj

vše, ekonomie

VŠE, EKONOMIE

VŠE, Fakulta informatiky a statistiky

VŠE, FPH

VŠE, management

všeobecné gymnázium

VUT Brno University of Technology, obor Computer Systems and Networks

VUT Stavební Brno, obor pozemní stavitelství

VUT, Fakulta architektury

vysoka skola hotelova - management destinace cest.ruchu

Vysoká škola báňská

Vysoká škola ekonomická v Praze

Vysoká škola ekonomická v Praze, Národohospodářská fakulta

Vysoká škola ekonomická, Mezinárodní obchod

Vysoká škola erotická

Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola polytechnick áJihlava - obor Finance a řízení

Vysoká škola polytechnická Jihlava - Cestovní ruch

Vysoká škola polytechnická Jihlava, Cestovní ruch

vYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ jIHLAVA, FINANCE

Vysoká škola Polytechnická v Jihlavě

vyšši odborna skola umeni a reklamy

Západočeská univerzita v Plzni, fakulta ekonomická, obor Management obchodních činností

ZČU

ZČU strojírenství

ZČU v Plzni, fakulta ekonomická, obor Management obchodních činností

ZČU, Veřejná správa

Zdravotnická technika, 1LF UK

žu

5. V jakém ročníku jste?

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
34433,33 %33,33 %  
12619,7 %19,7 %  
52418,18 %18,18 %  
21712,88 %12,88 %  
4129,09 %9,09 %  
632,27 %2,27 %  
021,52 %1,52 %  
1.310,76 %0,76 %  
710,76 %0,76 %  
5010,76 %0,76 %  
ostatní odpovědi 123 10,76 %0,76 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:2.98
Minimum:1
Maximum:5
Variační rozpětí:4
Rozptyl:1.81
Směrodatná odchylka:1.35
Medián:3
Modus:3

Graf

6. Jak často řídíte automobil?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše zřídka 5037,88 %37,88 %  
spíše často 3526,52 %26,52 %  
denně3123,48 %23,48 %  
vůbec1612,12 %12,12 %  

Graf

7. Řídil/a jste někdy motorové vozidlo pod vlivem alkoholu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 8, Ne → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne9471,21 %71,21 %  
Ano3828,79 %28,79 %  

Graf

8. Kdy naposledy jste řídil/a pod vlivem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
déle2463,16 %18,18 %  
v posledním roce 1026,32 %7,58 %  
v posledním týdnu 37,89 %2,27 %  
v posledním měsíci 12,63 %0,76 %  

Graf

9. Řídí automobil vaši kamarádi pod vlivem alkoholu?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2052,63 %15,15 %  
nevím1128,95 %8,33 %  
ne718,42 %5,3 %  

Graf

10. Řídil/a jste pod vlivem zbytkového alkoholu, či po požití ještě ten den?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3284,21 %24,24 %  
nevím410,53 %3,03 %  
ne25,26 %1,52 %  

Graf

11. Vezl jste někoho?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2463,16 %18,18 %  
ne1436,84 %10,61 %  

Graf

12. Co jste požil/a za alkoholický nápoj?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
pivo1539,47 %11,36 %  
kombinace něčeho z uvedených1231,58 %9,09 %  
víno615,79 %4,55 %  
destilát37,89 %2,27 %  
míchaný nápoj 25,26 %1,52 %  

Graf

13. Množství vypitého alkoholu - vypiště jednotlivé

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

0,05

0,3 l vína

0,5 l rumu + coca cola

1

10 piv

11 piv

1L vina

1x pivo

1x pivo 10° 0,3l 10x zelená 0,04l

1x pivo, 6x panák Vodky

2

2 piva

2 píva asi

2 piva.

2 sklenky vína

3 panáky Bechera

3 rumy s kolou

3 vodky a pivo

4

4 piva

5 piv

5X Víno, 900 piv

6 piv 2 vodky

7 jim beam a coca cola

7x pivo 2x rum Ocumare Jeli jsme, neboť pršelo, po veřejné komunikaci se jelo cca 150m, po nezpevněné komunikaci k chatě cca 1km, nejeli jsme rychleji než 40km/h

8 piv + 4 rumy s kolou

bylo to dávno, nepamuti si

dvě desítky

flašku ?

hodně

Hodně, ale předchozí večer, bylo mi kotelně blbě, že jsem zablul, co se dalo

nepamatuji

Pivo 2 Víno 5 Morgan s colou 3

pivo 4x víno 1x panáky 10x

Pivo 5 Destilát 5

už nevím, občas se napiju a pak zbytkáč.. asi pivo

víno

Zbytkáč z druhého dne

14. Měli jste z tohoto činu nějaké následky - více možností správně

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žádné3592,11 %26,52 %  
odebrání ŘP25,26 %1,52 %  
ujma na zdraví (vlastní nebo cizí) 12,63 %0,76 %  
pokuta12,63 %0,76 %  

Graf

15. Pokud jste dojeli bez následků do cíle, cítili jste se provinile - špatné svědomí?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2565,79 %18,94 %  
ne1334,21 %9,85 %  

Graf

16. Pokud by se opět naskytla příležitost. Řídili byste znovu - pokud ano, proč?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

ano

ano, bylo to na vesnici v noci, a měla jsem sklenku vína, měla jsem o sobě přehled a věděla jsem, že cíl je blízko a po téměř polních cestách. Ve městě bych nejela

ano. Deci vína dle něktrých studií není problém. Můj názor utvrzuje i legislativa některých evr. zemí (Fr., Šp...)

ne

Ne

ne

NE

ne

ne

Ne

ne

ne

ne

NE

ne

ne

ne

ne

ne

ne

NE, byla to výjimečná situace.

ne, jen pokud bych musel

NE!

Nemohl jsem jinak, tento čin odsuzuji

Nemyslím si, že malé množství semnou něco udělá.

nevím

nevím, možná podle okolností

nutnost

Protože je větší šance nabourat

znovu bych řídil, musím, ale ne pod vlivem alkoholu, jelikož si řidičákem vydělávám

17. Jste si vědom/a jaké sankce z tohoto porušení zákona vyplývají?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3694,74 %27,27 %  
nevím12,63 %0,76 %  
ne12,63 %0,76 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 5 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

7. Řídil/a jste někdy motorové vozidlo pod vlivem alkoholu?

 • odpověď Ano:
  • 3.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi v posledním roce na otázku 8. Kdy naposledy jste řídil/a pod vlivem?
  • 3.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi nevím na otázku 9. Řídí automobil vaši kamarádi pod vlivem alkoholu?
  • 3.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 11. Vezl jste někoho?
  • zobrazit další souvislosti
  • 3.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi kombinace něčeho z uvedených na otázku 12. Co jste požil/a za alkoholický nápoj?
  • 3.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi pivo na otázku 12. Co jste požil/a za alkoholický nápoj?
  • 3.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi žádné na otázku 14. Měli jste z tohoto činu nějaké následky - více možností správně
  • 3.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 15. Pokud jste dojeli bez následků do cíle, cítili jste se provinile - špatné svědomí?
  • 3.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 15. Pokud jste dojeli bez následků do cíle, cítili jste se provinile - špatné svědomí?
  • 3.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 16. Pokud by se opět naskytla příležitost. Řídili byste znovu - pokud ano, proč?
  • 3.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 17. Jste si vědom/a jaké sankce z tohoto porušení zákona vyplývají?
  • 3.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 10. Řídil/a jste pod vlivem zbytkového alkoholu, či po požití ještě ten den?
  • 3.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi déle na otázku 8. Kdy naposledy jste řídil/a pod vlivem?
  • 3.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 9. Řídí automobil vaši kamarádi pod vlivem alkoholu?
  • 3.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 11. Vezl jste někoho?

10. Řídil/a jste pod vlivem zbytkového alkoholu, či po požití ještě ten den?

 • odpověď ano:
  • 3.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 9. Řídí automobil vaši kamarádi pod vlivem alkoholu?
  • 3.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi pivo na otázku 12. Co jste požil/a za alkoholický nápoj?

11. Vezl jste někoho?

 • odpověď ano:
  • 5.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 15. Pokud jste dojeli bez následků do cíle, cítili jste se provinile - špatné svědomí?

14. Měli jste z tohoto činu nějaké následky - více možností správně

 • odpověď žádné:
  • 3.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi v posledním roce na otázku 8. Kdy naposledy jste řídil/a pod vlivem?
  • 3.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 15. Pokud jste dojeli bez následků do cíle, cítili jste se provinile - špatné svědomí?
  • 3.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 9. Řídí automobil vaši kamarádi pod vlivem alkoholu?
  • zobrazit další souvislosti
  • 3.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 11. Vezl jste někoho?
  • 3.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 7. Řídil/a jste někdy motorové vozidlo pod vlivem alkoholu?
  • 3.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi kombinace něčeho z uvedených na otázku 12. Co jste požil/a za alkoholický nápoj?
  • 3.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 17. Jste si vědom/a jaké sankce z tohoto porušení zákona vyplývají?
  • 3.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 10. Řídil/a jste pod vlivem zbytkového alkoholu, či po požití ještě ten den?

17. Jste si vědom/a jaké sankce z tohoto porušení zákona vyplývají?

 • odpověď ano:
  • 3.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi v posledním roce na otázku 8. Kdy naposledy jste řídil/a pod vlivem?
  • 3.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi kombinace něčeho z uvedených na otázku 12. Co jste požil/a za alkoholický nápoj?
  • 3.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi pivo na otázku 12. Co jste požil/a za alkoholický nápoj?
  • zobrazit další souvislosti
  • 3.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 15. Pokud jste dojeli bez následků do cíle, cítili jste se provinile - špatné svědomí?
  • 3.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 16. Pokud by se opět naskytla příležitost. Řídili byste znovu - pokud ano, proč?
  • 3.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 11. Vezl jste někoho?
  • 3.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 7. Řídil/a jste někdy motorové vozidlo pod vlivem alkoholu?
  • 3.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi žádné na otázku 14. Měli jste z tohoto činu nějaké následky - více možností správně
  • 3.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi déle na otázku 8. Kdy naposledy jste řídil/a pod vlivem?
  • 3.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi nevím na otázku 9. Řídí automobil vaši kamarádi pod vlivem alkoholu?
  • 3.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 10. Řídil/a jste pod vlivem zbytkového alkoholu, či po požití ještě ten den?
  • 3.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 9. Řídí automobil vaši kamarádi pod vlivem alkoholu?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Kolik Vám je let ?

2. Pohlaví

3. Jakou školu studujete?

5. V jakém ročníku jste?

6. Jak často řídíte automobil?

7. Řídil/a jste někdy motorové vozidlo pod vlivem alkoholu?

8. Kdy naposledy jste řídil/a pod vlivem?

9. Řídí automobil vaši kamarádi pod vlivem alkoholu?

10. Řídil/a jste pod vlivem zbytkového alkoholu, či po požití ještě ten den?

11. Vezl jste někoho?

12. Co jste požil/a za alkoholický nápoj?

14. Měli jste z tohoto činu nějaké následky - více možností správně

15. Pokud jste dojeli bez následků do cíle, cítili jste se provinile - špatné svědomí?

16. Pokud by se opět naskytla příležitost. Řídili byste znovu - pokud ano, proč?

17. Jste si vědom/a jaké sankce z tohoto porušení zákona vyplývají?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Kolik Vám je let ?

2. Pohlaví

3. Jakou školu studujete?

5. V jakém ročníku jste?

6. Jak často řídíte automobil?

7. Řídil/a jste někdy motorové vozidlo pod vlivem alkoholu?

8. Kdy naposledy jste řídil/a pod vlivem?

9. Řídí automobil vaši kamarádi pod vlivem alkoholu?

10. Řídil/a jste pod vlivem zbytkového alkoholu, či po požití ještě ten den?

11. Vezl jste někoho?

12. Co jste požil/a za alkoholický nápoj?

14. Měli jste z tohoto činu nějaké následky - více možností správně

15. Pokud jste dojeli bez následků do cíle, cítili jste se provinile - špatné svědomí?

16. Pokud by se opět naskytla příležitost. Řídili byste znovu - pokud ano, proč?

17. Jste si vědom/a jaké sankce z tohoto porušení zákona vyplývají?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Coufalova, V.Problematika řízení pod vlivem alkoholu u studentů v České republice (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://problematika-rizeni-pod-vliv.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.