Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Problematika rodičovského příspěvku

Problematika rodičovského příspěvku

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Petra Čapčuchová
Šetření:09. 11. 2011 - 20. 11. 2011
Počet respondentů:73
Počet otázek (max/průměr):10 / 9.45
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:77,1 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:23
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den, jsem studentkou 1. ročníku VOŠ sociálně právní činnost v Mostě. Za úkol jsem dostala vypracovat sociální výzkum. Jako téma jsem si vybrala problematiku rodičovského příspěvku. Proto bych Vás chtěla požádat o vyplnění dotazníku, který jsem si pro Vás připravila. Děkuji za Váš čas a spolupráci.

Odpovědi respondentů

1. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Mužotázka č. 2, Ženaotázka č. 2].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena7197,26 %97,26 %  
Muž22,74 %2,74 %  

Graf

2. Věk

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
26 - 354358,9 %58,9 %  
18 - 252230,14 %30,14 %  
36 - 4568,22 %8,22 %  
nic11,37 %1,37 %  
4711,37 %1,37 %  

Graf

3. Nejvyšší dosažené vzdělání

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Středoškolské odborné s maturitou3547,95 %47,95 %  
VŠ bakalářské1115,07 %15,07 %  
Středoškolské všeobecné s maturitou1013,7 %13,7 %  
Středoškolské odborné bez maturity79,59 %9,59 %  
VŠ magisterské79,59 %9,59 %  
VOŠ22,74 %2,74 %  
Základní11,37 %1,37 %  

Graf

4. Pracovní zařazení

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Mateřská dovolená4257,53 %57,53 %  
Zaměstnanec1419,18 %19,18 %  
Student68,22 %8,22 %  
rodičovská dovolená34,11 %4,11 %  
OSVČ34,11 %4,11 %  
Nezaměstnaný34,11 %4,11 %  
nic11,37 %1,37 %  
Důchodce11,37 %1,37 %  

Graf

5. Jak dlouho jste pracovala před nástupem na mateřskou dovolenou?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
5 - 10 let3143,66 %42,47 %  
3 - 5 let2129,58 %28,77 %  
0 - 2 roky1926,76 %26,03 %  

Graf

6. Jste samoživitel/ka?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne6083,33 %82,19 %  
ano1216,67 %16,44 %  

Graf

7. Snížila se vaše životní úroveň?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4565,22 %61,64 %  
ne1724,64 %23,29 %  
nevím710,14 %9,59 %  

Graf

8. Kolik byste si představovali výši příspěvku na rodičovské dovolené?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
10 000 - 12 0004257,53 %57,53 %  
12 000 - 15 0001419,18 %19,18 %  
7 000 - 10 0001419,18 %19,18 %  
10 000 - 12 000              10 000 - 12 000      end_of_the_skype_highlighting11,37 %1,37 %  
nic11,37 %1,37 %  
12 000 - 15 000              12 000 - 15 000      end_of_the_skype_highlighting11,37 %1,37 %  

Graf

9. Museli jste se zadlužit v době rodičovské dovolené z důvodů nečekaných výdajů?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne4056,34 %54,79 %  
ano3143,66 %42,47 %  

Graf

10. Jak jste takovou situaci řešili?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Půjčkou1638,1 %21,92 %  
Přivýdělkem1330,95 %17,81 %  
nic37,14 %4,11 %  
Jiné24,76 %2,74 %  
půjčkou i přivýdělkem24,76 %2,74 %  
pomoc rodiny12,38 %1,37 %  
půjčkou od rodinných příslušníků12,38 %1,37 %  
neřešila12,38 %1,37 %  
půjčka od příbuzných12,38 %1,37 %  
dítě má i otce... :-)12,38 %1,37 %  
pomoc od rodiny12,38 %1,37 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

9. Museli jste se zadlužit v době rodičovské dovolené z důvodů nečekaných výdajů?

  • odpověď ano:
    • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Půjčkou na otázku 10. Jak jste takovou situaci řešili?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Pohlaví

2. Věk

3. Nejvyšší dosažené vzdělání

4. Pracovní zařazení

5. Jak dlouho jste pracovala před nástupem na mateřskou dovolenou?

6. Jste samoživitel/ka?

7. Snížila se vaše životní úroveň?

8. Kolik byste si představovali výši příspěvku na rodičovské dovolené?

9. Museli jste se zadlužit v době rodičovské dovolené z důvodů nečekaných výdajů?

10. Jak jste takovou situaci řešili?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Pohlaví

2. Věk

3. Nejvyšší dosažené vzdělání

4. Pracovní zařazení

5. Jak dlouho jste pracovala před nástupem na mateřskou dovolenou?

6. Jste samoživitel/ka?

7. Snížila se vaše životní úroveň?

8. Kolik byste si představovali výši příspěvku na rodičovské dovolené?

9. Museli jste se zadlužit v době rodičovské dovolené z důvodů nečekaných výdajů?

10. Jak jste takovou situaci řešili?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Čapčuchová, P.Problematika rodičovského příspěvku (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://problematika-rodicovskeho-pr.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.