Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > problematika šikany

problematika šikany

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Markéta Baslová
Šetření:02. 05. 2011 - 08. 05. 2011
Počet respondentů:58
Počet otázek (max/průměr):10 / 10
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:57,8 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:34
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

 Prosíme o vyplnění krátkého anonymního dotazníku o šikaně. Výsledky nám pomůžou při vypracování seminární práce na téma šikana.

Odpovědi respondentů

1. Umíte vysvětlit pojem šikana?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano58100 %100 %  

Graf

2. Setkali jste se někdy se šikanou?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 3, neotázka č. 3].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5391,38 %91,38 %  
ne58,62 %8,62 %  

Graf

3. Kolikrát jste se se šikanou setkali?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
3813,79 %13,79 %  
jednou46,9 %6,9 %  
nesčetněkrát35,17 %5,17 %  
dvakrat35,17 %5,17 %  
několikrát23,45 %3,45 %  
023,45 %3,45 %  
tříkrát23,45 %3,45 %  
nevím, ale pár případů bylo11,72 %1,72 %  
20 krát11,72 %1,72 %  
111,72 %1,72 %  
ostatní odpovědi 5
8
párkrát v životě
mockrát
v podstatě celou ZŠ
Nepočítala jsem to.
bambilionkrát
2 - 3
nespocetnekrat na zakladni skole
opravdu mnohokrát
základní škola - několikrát
sama na sobě
V každé třídě, ve které jsem kdy byla.
nepočítaně, 9 let na ZŠ
2
Často
dlouhodobě, na škole denně, šikana mne i jiných
nevím přesně
Častokrát
2krát
8x
nikdy
spiše méně než hodně
Mnohokrát.
několikrát týdně
mnohokrát
jedenkrát
občas ve svém zaměstnání
10
2x
psal jsem, že jsem se NESETKAL
3153,45 %53,45 % 

Graf

4. Při šikaně jste byl na kterém místě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
přihlížející3153,45 %53,45 %  
oběť2136,21 %36,21 %  
agresor610,34 %10,34 %  

Graf

5. Kde jste se setkali se šikanou?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ve škole5493,1 %93,1 %  
v práci23,45 %3,45 %  
někde jinde23,45 %3,45 %  

Graf

6. Jaké jsou podle Vás určité prevence proti šikaně?(Jak se ji dá zamezit?)

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

besedy

dobrá výchova

hrozba tvrdého trestu

Je to podle mě přirozené, těžko tomu někdo zabrání.

Je to složité ji zamezit ...

komunikace

Kurzy sebeobrany

mluvit hodně s žáky ve školách, dělat osvětové přednášky, zdůrazňovat to, jak je nebezpečná a že musí být potrestána

Mluvit o ní, udávat příklady, nastínit situace, kdy by se do ní mohli dostat děti samotné

mluvit o šikaně s dětmi

myslím že se jí úplně zamezit nedá,vždy se najde způsob jak ji ,,provozovat"

nadřízené osoby - učitelé

nastavením pravidel, práce se skupinami

nebát se mluvit o tom, že jste obětí šikany.. klidně si na agresora ukázat.. důležití jsou přátelé a lidé kolem šikanovaného..

nedá

Nedá

Nedá

Nedá se jí zamezit, leda by rodiče začali své děti vychovávat lépe.

neda se zamezit na svete se najdou vzdicky naky lidi ktery sou zly

Nedovolovat si na starší

nejsou

nekomu se sverit,

není

Nesrat se do jiných

Netuším.

nevim

nevim

Nevím

Nevím

nevim

nevim, nechce se mi premyslet

nezaměňovat škádlení se šikanou, kampaně na školách i rodičům, besedy ...

osobní statečnost

prevence asi nejsou. Ale určitě by oběť měla najít odvahu si o tom s někým promluvit

prevence, team building

preventivně komunikovat s dětmi o tom co se kde děje(škola,parta kamarádú)

Prezentovat, jak se až může šikana projevovat, jak působí na psychiku lidí a při pouhých náznacích šikany ji okamžitě zamezit.

přednášením na základních školách

Přísné trestání viníků.

rodiče, učitelé, zaměstnavatel....

rozbít šikanátorovi držku :D

rozhodně bych zavedla tresty, ať si blbeček zapamatuje, že se to nedělá..

rozvoj prostředí, ve kterém nebude problém hovořit o svých problémech a pocitech

šikana ve škole - má zkušenost - zájem učitelů, tresty a netolerování šikanujících, psych. podpora pro šikanované, informování rodin šikanujících i šikanovaných, nepřehlížení problému (chybělo - šikany se dopouštěli i vyučující na ZŠ, později jsem se setkala s šikanou ze strany některých profesorů i na 1. gymnáziu, než jsem přešla na jiné, kde vládnou lepší poměry)

šikaně by zamezil jedině zvýšený počet rozumných lidí ve společnosti, kteří by agrosori nemilosrdně potrestali.

to nevím

Tvrdé pokárání agresorů, případně vyloučení z kolektivu (pokud by se na ni přišlo).

učit se

V podstatě nijak, jakmile se někdo něčím liší, ostatní mají tendenci mu ubližovat.

velice obtížně

Větší postihy pro agresora.

Více kontrola děgí

Všímat různých projevů lidí a nebát se proti ní zakročit

Vštěpovat dětem, že lidé jsou si rovni. Nechat jim prostor, aby si v době dospívání vybrali, jestli se jim například nelíbí homosexuální páry. Vštěpování stereotypů vede k šikaně.

výchova výchova výchova

vychovou

výchovou, prevencí, a nepřehlížením!!

Zavedením rákoskou ve škole

7. Víte co je kyberšikana?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4984,48 %84,48 %  
ne915,52 %15,52 %  

Graf

8. Kdyby Vás někdo šikanoval, týral... Svěřili byste se někomu?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4679,31 %79,31 %  
ne1220,69 %20,69 %  

Graf

9. Vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena3967,24 %67,24 %  
muž1932,76 %32,76 %  

Graf

10. Váš věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18-213051,72 %51,72 %  
22-261627,59 %27,59 %  
více než 26 let813,79 %13,79 %  
méně než 1846,9 %6,9 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Umíte vysvětlit pojem šikana?

2. Setkali jste se někdy se šikanou?

4. Při šikaně jste byl na kterém místě?

5. Kde jste se setkali se šikanou?

7. Víte co je kyberšikana?

8. Kdyby Vás někdo šikanoval, týral... Svěřili byste se někomu?

9. Vaše pohlaví?

10. Váš věk?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Umíte vysvětlit pojem šikana?

2. Setkali jste se někdy se šikanou?

4. Při šikaně jste byl na kterém místě?

5. Kde jste se setkali se šikanou?

7. Víte co je kyberšikana?

8. Kdyby Vás někdo šikanoval, týral... Svěřili byste se někomu?

9. Vaše pohlaví?

10. Váš věk?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Baslová, M.problematika šikany (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://problematika-sikany.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.