Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Problematika spotřebitelských práv v oblasti maloobchodního prodeje

Problematika spotřebitelských práv v oblasti maloobchodního prodeje

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Ladislav Pilař
Šetření:05. 03. 2009 - 02. 04. 2009
Počet respondentů:60
Počet otázek (max/průměr):18 / 16.53
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:24,4 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:59
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dotazník bude použit v diplomové práci s názvem :

Ochrana spotřebitele v České republice se zaměřením na problematiku spotřebitelských práv v oblasti maloobchodního prodeje.

Cílem dotazníku je získat podkladové údaje pro vlastní výzkum.

Odpovědi respondentů

1. Pokud byste chtěl(a) získat informace o ochraně spotřebitele, kde byste je hledal(a)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Na internetu5388,33 %88,33 %  
V právních předpisech58,33 %8,33 %  
ve škole u odborných pedagogů11,67 %1,67 %  
Přátele11,67 %1,67 %  

Graf

2. Znáte nějaké internetové stránky zabývající se problematikou ochrany spotřebitele? (Napište jaké)

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

ANO

česká obchodní inspekce-coi.cz

ČOI,spotrebitel.cz

ne

ne

ne

ne

NE

ne

ne, ale asi ČOI-ka nebo neco tak?

neznám

sdružení obrany spotřebitelů

sos

SOS

sos

test pro spotřebitele

urcite

www.bussines.center.cz

www.coi.cz

www.coi.cz

www.spotrebitel.info

www.spotrebitele.info

www.spotrebitele.info

www.spotrebitele.info

www.spotrebitele.info, www.dtest.cz, www.spotrebitel.cz

www.spotrebitele.info/ sdružení obrany spotřebitelů

wwww.spotrebitele.info

3. Které spotřebitelské organizace znáte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Sdružení obrany spotřebitelů SOS, o. s.3558,33 %58,33 %  
Spotřebitel.cz1118,33 %18,33 %  
Občanské sdružení spotřebitelů TEST915 %15 %  
Sdružení českých spotřebitelů915 %15 %  
Ne46,67 %6,67 %  
Všechny čtyři11,67 %1,67 %  
sos a Spotrebitel.cz11,67 %1,67 %  

Graf

4. Využil(a) jste někdy jejich služeb ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 5, Neotázka č. 6].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne5286,67 %86,67 %  
Ano813,33 %13,33 %  

Graf

5. Pokud ano, pomohly Vám při řešení problému ?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano787,5 %11,67 %  
ne112,5 %1,67 %  

Graf

6. Jak dlouhá je záruční doba u spotřebního zboží

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
24 měsíců5693,33 %93,33 %  
12 měsíců23,33 %3,33 %  
Nevím23,33 %3,33 %  

Graf

7. Musí být v prodejně po celou otevírací dobu přítomen pracovník pověřený vyřizováním reklamací

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano3357,89 %55 %  
Nemusí, ale musí být poskytnuty informace kdy bude přítomen1221,05 %20 %  
Nevím1017,54 %16,67 %  
Ne23,51 %3,33 %  

Graf

8. Za jak dlouho musí být Vaše reklamace řízena ode dne jejího uplatnění

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
30 dní5591,67 %91,67 %  
14 dní35 %5 %  
21 dní11,67 %1,67 %  
Nevím11,67 %1,67 %  

Graf

9. Při reklamaci je nutné spolu s výrobkem předložit původní obal

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne4473,33 %73,33 %  
ano1220 %20 %  
nevím46,67 %6,67 %  

Graf

10. V případě že prodejce odmítne uznat reklamaci MP3 přehrávače v hodnotě 1 000 Kč

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vyhledám si příslušné zákony a dojdu do prodejny znova a připraven2338,33 %38,33 %  
Jsem znalý natolik, že bych prodejce uargumentova a uspěl1423,33 %23,33 %  
Obrátím se na jednu ze spotřebitelských organizací813,33 %13,33 %  
Udělám scénu v obchodě a odmítnu odejít, dokud se to nevyřeší58,33 %8,33 %  
Obrátím se na ČOI35 %5 %  
Smířím se s neuznáním reklamace35 %5 %  
Odejdu z prodejny a vše si doma promyslím23,33 %3,33 %  
Začnu vyhrožovat ČOI23,33 %3,33 %  

Graf

11. Jak vnímáte úroveň ochrany spotřebitele v ČR (Ohodnoťte jako ve škole)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
31830 %30 %  
Ne1016,67 %16,67 %  
21016,67 %16,67 %  
4813,33 %13,33 %  
S výhradou711,67 %11,67 %  
Ano46,67 %6,67 %  
123,33 %3,33 %  
511,67 %1,67 %  

Graf

12. Pamatujete si na spoty z televize, které upozorňovaly na ochranu spotřebitele ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nepamatuji2338,33 %38,33 %  
Nakupování na internetu1728,33 %28,33 %  
Nakupování potravin1423,33 %23,33 %  
Zájezdu1220 %20 %  
Nákupu zahraničního zájezdu1016,67 %16,67 %  
Nákupu automobilu711,67 %11,67 %  

Graf

13. Z vaší zkušenosti probíhají reklamace (ohodnoťte jako ve škole)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
31626,67 %26,67 %  
41220 %20 %  
Prodejci spoléhají na neznalost zákonů915 %15 %  
2813,33 %13,33 %  
V pořádku711,67 %11,67 %  
Nejsem spokojena s průběhem reklamací58,33 %8,33 %  
123,33 %3,33 %  
511,67 %1,67 %  

Graf

14. Jak byste postupoval(a) v případě, že na pultu vidíte zkažené maso

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nekoupím si ho a jdu dál3558,33 %58,33 %  
Ohlásím to prodejci1931,67 %31,67 %  
Nahlásím věc TV NOVA46,67 %6,67 %  
Obrátím se na některou ze spotřebitelských organizací11,67 %1,67 %  
Obrátím se na Státní zemědělskou inspekci11,67 %1,67 %  

Graf

15. Při nákupu na internetu máte právo na odstoupení od smlouvy a navrácení peněz

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Do 14 dnů od převzetí zboží3761,67 %61,67 %  
Nevím610 %10 %  
Do 3 týdnů od převzetí zboží58,33 %8,33 %  
Do 7 dnů od převzetí zboží58,33 %8,33 %  
Do 30 dnů od převzetí zboží46,67 %6,67 %  
Do 14 dnů od převzetí zboží pouze u vybraných kategorií zboží11,67 %1,67 %  
Do 3 týdnů od převzetí zboží pouze u vybraných kategorií zboží11,67 %1,67 %  
Do 21 dnů od převzetí zboží11,67 %1,67 %  

Graf

16. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena3558,33 %58,33 %  
Muž2541,67 %41,67 %  

Graf

17. Věková kategorie

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
19-30 let5490 %90 %  
31-55 let46,67 %6,67 %  
15-18 let11,67 %1,67 %  
0-18 let11,67 %1,67 %  

Graf

18. Nejvyšší ukončené vzdělání

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vysokoškolské2948,33 %48,33 %  
Středoškolské2541,67 %41,67 %  
Vyšší odborné46,67 %6,67 %  
Základní23,33 %3,33 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Pokud byste chtěl(a) získat informace o ochraně spotřebitele, kde byste je hledal(a)

3. Které spotřebitelské organizace znáte?

4. Využil(a) jste někdy jejich služeb ?

6. Jak dlouhá je záruční doba u spotřebního zboží

7. Musí být v prodejně po celou otevírací dobu přítomen pracovník pověřený vyřizováním reklamací

8. Za jak dlouho musí být Vaše reklamace řízena ode dne jejího uplatnění

9. Při reklamaci je nutné spolu s výrobkem předložit původní obal

10. V případě že prodejce odmítne uznat reklamaci MP3 přehrávače v hodnotě 1 000 Kč

11. Jak vnímáte úroveň ochrany spotřebitele v ČR (Ohodnoťte jako ve škole)

12. Pamatujete si na spoty z televize, které upozorňovaly na ochranu spotřebitele ?

13. Z vaší zkušenosti probíhají reklamace (ohodnoťte jako ve škole)

14. Jak byste postupoval(a) v případě, že na pultu vidíte zkažené maso

15. Při nákupu na internetu máte právo na odstoupení od smlouvy a navrácení peněz

16. Pohlaví

17. Věková kategorie

18. Nejvyšší ukončené vzdělání

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Pokud byste chtěl(a) získat informace o ochraně spotřebitele, kde byste je hledal(a)

3. Které spotřebitelské organizace znáte?

4. Využil(a) jste někdy jejich služeb ?

6. Jak dlouhá je záruční doba u spotřebního zboží

7. Musí být v prodejně po celou otevírací dobu přítomen pracovník pověřený vyřizováním reklamací

8. Za jak dlouho musí být Vaše reklamace řízena ode dne jejího uplatnění

9. Při reklamaci je nutné spolu s výrobkem předložit původní obal

10. V případě že prodejce odmítne uznat reklamaci MP3 přehrávače v hodnotě 1 000 Kč

11. Jak vnímáte úroveň ochrany spotřebitele v ČR (Ohodnoťte jako ve škole)

12. Pamatujete si na spoty z televize, které upozorňovaly na ochranu spotřebitele ?

13. Z vaší zkušenosti probíhají reklamace (ohodnoťte jako ve škole)

14. Jak byste postupoval(a) v případě, že na pultu vidíte zkažené maso

15. Při nákupu na internetu máte právo na odstoupení od smlouvy a navrácení peněz

16. Pohlaví

17. Věková kategorie

18. Nejvyšší ukončené vzdělání

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Pilař, L.Problematika spotřebitelských práv v oblasti maloobchodního prodeje (výsledky průzkumu), 2009. Dostupné online na https://problematika-spotrebitelskych-prav-v-oblasti-maloobchodniho-.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.