Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Problémy týkající se mladých řidičů

Problémy týkající se mladých řidičů

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Milan Bechyně
Šetření:13. 11. 2009 - 27. 11. 2009
Počet respondentů:85
Počet otázek (max/průměr):10 / 10.12
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:73,1 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:20
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Tento dotazník bude součástí absolventské práce na téma: Dopravní nehody, problematika mladých řidičů. Doufám, že jeho vyhodnocení odhalí hlavní problémy mladých řidičů a poukáže na zajimavé souvislosti...

Odpovědi respondentů

1. Hodnotíte řidičskou přípravu v autoškole jako dostatečnou?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne5159,3 %60 %  
ano3540,7 %41,18 %  

Graf

2. Věřite, že byste byli schopni na základě získaných poznatků z autoškoly poskytnout první pomoc zraněným při dopravní nehodě?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne7384,88 %85,88 %  
ano1315,12 %15,29 %  

Graf

3. Řídili jste někdy pod vlivem alkoholu?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne6575,58 %76,47 %  
ano2124,42 %24,71 %  

Graf

4. Bourali jste již v autě v pozici řidiče?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne6879,07 %80 %  
ano1820,93 %21,18 %  

Graf

5. Vlastníte automobil?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne5058,14 %58,82 %  
ano3641,86 %42,35 %  

Graf

6. Řídíte pravidelně, to znamená, každý týden minimálně jednou?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5159,3 %60 %  
ne3540,7 %41,18 %  

Graf

7. Je vám méně jak 26 let?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano7486,05 %87,06 %  
ne1213,95 %14,12 %  

Graf

8. Jste muž?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne5361,63 %62,35 %  
ano3338,37 %38,82 %  

Graf

9. Když řídíte, máte v autě ve většině případů spolujezdce?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5665,12 %65,88 %  
ne3034,88 %35,29 %  

Graf

10. Byli jste někdy v situaci, kdy jste museli ošetřovat někoho z účastníků dopravní nehody?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne7991,86 %92,94 %  
ano78,14 %8,24 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

6. Řídíte pravidelně, to znamená, každý týden minimálně jednou?

  • odpověď ano:
    • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 9. Když řídíte, máte v autě ve většině případů spolujezdce?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Hodnotíte řidičskou přípravu v autoškole jako dostatečnou?

2. Věřite, že byste byli schopni na základě získaných poznatků z autoškoly poskytnout první pomoc zraněným při dopravní nehodě?

3. Řídili jste někdy pod vlivem alkoholu?

4. Bourali jste již v autě v pozici řidiče?

5. Vlastníte automobil?

6. Řídíte pravidelně, to znamená, každý týden minimálně jednou?

7. Je vám méně jak 26 let?

8. Jste muž?

9. Když řídíte, máte v autě ve většině případů spolujezdce?

10. Byli jste někdy v situaci, kdy jste museli ošetřovat někoho z účastníků dopravní nehody?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Hodnotíte řidičskou přípravu v autoškole jako dostatečnou?

2. Věřite, že byste byli schopni na základě získaných poznatků z autoškoly poskytnout první pomoc zraněným při dopravní nehodě?

3. Řídili jste někdy pod vlivem alkoholu?

4. Bourali jste již v autě v pozici řidiče?

5. Vlastníte automobil?

6. Řídíte pravidelně, to znamená, každý týden minimálně jednou?

7. Je vám méně jak 26 let?

8. Jste muž?

9. Když řídíte, máte v autě ve většině případů spolujezdce?

10. Byli jste někdy v situaci, kdy jste museli ošetřovat někoho z účastníků dopravní nehody?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Bechyně, M.Problémy týkající se mladých řidičů (výsledky průzkumu), 2009. Dostupné online na https://problemy-tykajici-se-mladych-ridicu.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.