Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Proč nepomáháme?

Proč nepomáháme?

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Barbora Pazderová
Šetření:25. 03. 2013 - 27. 03. 2013
Počet respondentů:109
Počet otázek (max/průměr):9 / 6.96
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:67,7 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:09
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Tento dotazník bude sloužit jako pomůcka k mé maturitní tezi ze ZSV.

Zkoumám, proč lidé na veřejnosti nepomáhají jiným, kteří jejich pomoc pravděpodobně nebo určitě potřebují. V tomto dotazníku chci zjistit, jak to vnímá laik.

Odpovědi respondentů

1. Přešli jste někdy člověka, o němž jste věděli, že potřebuje pomoc, kterou jste schopni mu poskytnout (nikoliv finanční), ale přímo Vás o ni nepožádal? (člověk v bezvědomí, vypadající nemocně, stařenka s těžkou taškou lopotící se do schodů...)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Ano.otázka č. 2, Ne.otázka č. 5].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne.6963,3 %63,3 %  
Ano.4036,7 %36,7 %  

Graf

2. Byli okolo další lidé?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Ano.otázka č. 3, Ne.otázka č. 5].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano.4191,11 %37,61 %  
Ne.48,89 %3,67 %  

Graf

3. Z jakého důvodu jste na takového člověka nereagoval/a?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spěchal/a jsem.1950 %17,43 %  
Řekl/a jsem si, že se o něj postarají ostatní.1436,84 %12,84 %  
Cítil/a bych se trapně, kdybych tak upoutával/a pozornost dalších lidí.821,05 %7,34 %  
Cítil/a bych se trapně, kdyby mou pomoc odmítl.615,79 %5,5 %  
Reagoval/a jsem.37,89 %2,75 %  
nevěděla jsem, jak pomoci12,63 %0,92 %  
už mu pomáhal někdo jiný12,63 %0,92 %  
dotyčný sice vypadal, že by se mu pomoc hodila, ale po krátké rozvaze jsem usoudil, že to pro jednou zvládne sám12,63 %0,92 %  
Ležel před hospodou a vypadal spíše hodně opilý nežli nemocný.12,63 %0,92 %  
byla jsem v autobuse, ten člověk byl venku12,63 %0,92 %  
mám dost vlatních problémů12,63 %0,92 %  
Nereaguji jen v případě, že se evidentně jedná o "sociálně nepřizpůsobivého" jedince - sebezáchova...12,63 %0,92 %  

Graf

4. Pokud jste mu pomohl/a, byl/a jste jediný/á, nebo se k Vám přidali další lidé?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nepomohl/a jsem.2156,76 %19,27 %  
Sám/sama, ostatní jen procházeli.1129,73 %10,09 %  
Já jsem se přidal/a k lidem, kteří už pomoc poskytovali.38,11 %2,75 %  
Přidali se ke mně další lidé.25,41 %1,83 %  

Graf

5. Vadí Vám upoutávat pozornost cizích lidí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano.7469,81 %67,89 %  
Ne.3230,19 %29,36 %  

Graf

6. Myslíte si, že přítomnost dalších lidí má vliv na Vaše rozhodování?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, rozhoduji se jinak, ale nikdy proti svému přesvědčení.6965,09 %63,3 %  
Ne, na veřejnosti dělám to samé jako v soukromí.2321,7 %21,1 %  
Ano, rozhoduji se jinak i proti svému přesvědčení.1413,21 %12,84 %  

Graf

7. Cítíte se v davu lidí jinak než o samotě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, cítím se jinak.8479,25 %77,06 %  
Ne, cítím se jako vždycky.2018,87 %18,35 %  
Ano, necítím se sám sebou.21,89 %1,83 %  

Graf

8. Máte nějaké vlastnosti nebo zvyky, které jste převzali od svých rodičů nebo učitelů? Jak jsou silné?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, ale když se kontroluji, mohu se jich vyvarovat.6460,38 %58,72 %  
Ne, o žádných nevím.2927,36 %26,61 %  
Ano, nemohu je ovládnout.1312,26 %11,93 %  

Graf

9. Máte už nějaké osobní zkušenosti s pomáháním lidem? Ovlivnilo vás to nějak?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Pozitivní zkušenost, ale neovlivnilo mě to.4138,68 %37,61 %  
Pozitivní zkušenost a motivovalo mě to pomáhat dál.4138,68 %37,61 %  
Negativní zkušenost, ale neodradilo mě to.1615,09 %14,68 %  
Negativní zkušenost, odradilo mě to od pomáhání.87,55 %7,34 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. Přešli jste někdy člověka, o němž jste věděli, že potřebuje pomoc, kterou jste schopni mu poskytnout (nikoliv finanční), ale přímo Vás o ni nepožádal? (člověk v bezvědomí, vypadající nemocně, stařenka s těžkou taškou lopotící se do schodů...)

 • odpověď Ano.:
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nepomohl/a jsem. na otázku 4. Pokud jste mu pomohl/a, byl/a jste jediný/á, nebo se k Vám přidali další lidé?
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Sám/sama, ostatní jen procházeli. na otázku 4. Pokud jste mu pomohl/a, byl/a jste jediný/á, nebo se k Vám přidali další lidé?
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Spěchal/a jsem. na otázku 3. Z jakého důvodu jste na takového člověka nereagoval/a?
  • zobrazit další souvislosti
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Řekl/a jsem si, že se o něj postarají ostatní. na otázku 3. Z jakého důvodu jste na takového člověka nereagoval/a?
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano. na otázku 2. Byli okolo další lidé?

2. Byli okolo další lidé?

 • odpověď Ano.:
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Řekl/a jsem si, že se o něj postarají ostatní. na otázku 3. Z jakého důvodu jste na takového člověka nereagoval/a?
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Spěchal/a jsem. na otázku 3. Z jakého důvodu jste na takového člověka nereagoval/a?
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nepomohl/a jsem. na otázku 4. Pokud jste mu pomohl/a, byl/a jste jediný/á, nebo se k Vám přidali další lidé?
  • zobrazit další souvislosti
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Sám/sama, ostatní jen procházeli. na otázku 4. Pokud jste mu pomohl/a, byl/a jste jediný/á, nebo se k Vám přidali další lidé?
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano. na otázku 1. Přešli jste někdy člověka, o němž jste věděli, že potřebuje pomoc, kterou jste schopni mu poskytnout (nikoliv finanční), ale přímo Vás o ni nepožádal? (člověk v bezvědomí, vypadající nemocně, stařenka s těžkou taškou lopotící se do schodů...)

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Přešli jste někdy člověka, o němž jste věděli, že potřebuje pomoc, kterou jste schopni mu poskytnout (nikoliv finanční), ale přímo Vás o ni nepožádal? (člověk v bezvědomí, vypadající nemocně, stařenka s těžkou taškou lopotící se do schodů...)

2. Byli okolo další lidé?

3. Z jakého důvodu jste na takového člověka nereagoval/a?

4. Pokud jste mu pomohl/a, byl/a jste jediný/á, nebo se k Vám přidali další lidé?

5. Vadí Vám upoutávat pozornost cizích lidí?

6. Myslíte si, že přítomnost dalších lidí má vliv na Vaše rozhodování?

7. Cítíte se v davu lidí jinak než o samotě?

8. Máte nějaké vlastnosti nebo zvyky, které jste převzali od svých rodičů nebo učitelů? Jak jsou silné?

9. Máte už nějaké osobní zkušenosti s pomáháním lidem? Ovlivnilo vás to nějak?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Přešli jste někdy člověka, o němž jste věděli, že potřebuje pomoc, kterou jste schopni mu poskytnout (nikoliv finanční), ale přímo Vás o ni nepožádal? (člověk v bezvědomí, vypadající nemocně, stařenka s těžkou taškou lopotící se do schodů...)

2. Byli okolo další lidé?

3. Z jakého důvodu jste na takového člověka nereagoval/a?

4. Pokud jste mu pomohl/a, byl/a jste jediný/á, nebo se k Vám přidali další lidé?

5. Vadí Vám upoutávat pozornost cizích lidí?

6. Myslíte si, že přítomnost dalších lidí má vliv na Vaše rozhodování?

7. Cítíte se v davu lidí jinak než o samotě?

8. Máte nějaké vlastnosti nebo zvyky, které jste převzali od svých rodičů nebo učitelů? Jak jsou silné?

9. Máte už nějaké osobní zkušenosti s pomáháním lidem? Ovlivnilo vás to nějak?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Pazderová, B.Proč nepomáháme? (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://proc-nepomahame.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.