Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Produkce, využití a odstraňování odpadů v ČR

Produkce, využití a odstraňování odpadů v ČR

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Zuzana Vargová
Šetření:26. 09. 2011 - 25. 10. 2011
Počet respondentů:229
Počet otázek (max/průměr):15 / 13.77
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:84,2 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:34
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

 

 Vážení respondenti, 

ráda bych Vás poprosila o vyplnění dotazníku na téma produkce, využití a odstraňování odpadů v České republice. Cílem dotazníku je statistická analýza dosažených dat za účelem zpracování Diplomové práce na PEF ČZU v Praze.  

Děkuji za Vaši ochotu i čas strávený nad jeho vyplněním.

Odpovědi respondentů

1. Třídíte odpad?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 2, neotázka č. 4].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano18078,6 %78,6 %  
ne4921,4 %21,4 %  

Graf

2. Jaké druhy odpadů třídíte?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
plasty17496,67 %75,98 %  
papír16692,22 %72,49 %  
barevné sklo13776,11 %59,83 %  
bílé sklo11966,11 %51,97 %  
nápojové kartony9753,89 %42,36 %  
ostatní7642,22 %33,19 %  
bioodpad4927,22 %21,4 %  

Graf

3. Jakým způsobem třídíte odpad?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
třídím pouze základní druhy odpadu (papír, sklo, plast)7139,66 %31 %  
třídím jen ty druhy, u nichž mám kontejner v blízkosti bydliště6033,52 %26,2 %  
třídím všechny druhy odpadu4826,82 %20,96 %  

Graf

4. Netřídíte odpad, protože?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nebaví Vás třídit2040,82 %8,73 %  
v okolí Vašeho bydliště se nenachází kontejnery na tříděný odpad1224,49 %5,24 %  
myslíte si, že třídění odpadu nemá význam1224,49 %5,24 %  
vůbec nevíte, že by se měl odpad třídit a jak510,2 %2,18 %  

Graf

5. Domníváte se, že umíte správně třídit odpad? (Víte, které odpady patří do jednotlivých nádob?)

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano14664,6 %63,76 %  
ne4319,03 %18,78 %  
nevím3716,37 %16,16 %  

Graf

6. Jste dostatečně informován(a), jak nakládat s různými druhy odpadu?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano12855,9 %55,9 %  
ne10144,1 %44,1 %  

Graf

7. Odhadněte množství komunálního odpadu vyprodukované ve Vaší domácnosti

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
25 - 50 litrů týdně11148,47 %48,47 %  
1 - 25 litrů týdně7633,19 %33,19 %  
50 a více litrů4218,34 %18,34 %  

Graf

8. Dáváte přednost výrobkům, které jsou ekologicky rozložitelné či recyklovatelné?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano11951,97 %51,97 %  
ne11048,03 %48,03 %  

Graf

9. Používáte výrobky z recyklovaného materiálu? (toaletní papír, kancelářský papír,...)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano18580,79 %80,79 %  
ne4419,21 %19,21 %  

Graf

10. Domníváte se, že třídění odpadu vede ke zlepšení kvality života a životního prostředí?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano16069,87 %69,87 %  
ne3716,16 %16,16 %  
nevím3213,97 %13,97 %  

Graf

11. Domníváte se, že má třídění odpadu smysl pro ochranu životního prostředí?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano17475,98 %75,98 %  
ne3414,85 %14,85 %  
nevím219,17 %9,17 %  

Graf

12. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena14864,63 %64,63 %  
muž8135,37 %35,37 %  

Graf

13. Věk

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
15 - 29 let11148,47 %48,47 %  
30 - 44 let5323,14 %23,14 %  
45 - 59 let4117,9 %17,9 %  
60 a více let2410,48 %10,48 %  

Graf

14. Nejvyšší dosažené vzdělání

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vysokoškolské vzdělání9340,61 %40,61 %  
středoškolské vzdělání8034,93 %34,93 %  
základní vzdělání2912,66 %12,66 %  
střední vzdělání bez maturity2711,79 %11,79 %  

Graf

15. Trvalé bydliště

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
velkoměsto nad 100.000 obyvatel8537,12 %37,12 %  
město do 50.000 obyvatel5323,14 %23,14 %  
město do 10.000 obyvatel3213,97 %13,97 %  
obec do 2.000 obyvatel3013,1 %13,1 %  
město do 100.000 obyvatel2912,66 %12,66 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 5 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. Třídíte odpad?

 • odpověď ne:
  • 4.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi myslíte si, že třídění odpadu nemá význam na otázku 4. Netřídíte odpad, protože?
  • 4.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi nebaví Vás třídit na otázku 4. Netřídíte odpad, protože?
  • 4.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi v okolí Vašeho bydliště se nenachází kontejnery na tříděný odpad na otázku 4. Netřídíte odpad, protože?

2. Jaké druhy odpadů třídíte?

 • odpověď barevné sklo:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi třídím všechny druhy odpadu na otázku 3. Jakým způsobem třídíte odpad?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi bioodpad na otázku 2. Jaké druhy odpadů třídíte?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi bílé sklo na otázku 2. Jaké druhy odpadů třídíte?
 • odpověď bílé sklo:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi třídím všechny druhy odpadu na otázku 3. Jakým způsobem třídíte odpad?
 • odpověď nápojové kartony:
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi třídím všechny druhy odpadu na otázku 3. Jakým způsobem třídíte odpad?

5. Domníváte se, že umíte správně třídit odpad? (Víte, které odpady patří do jednotlivých nádob?)

 • odpověď ano:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi třídím všechny druhy odpadu na otázku 3. Jakým způsobem třídíte odpad?

6. Jste dostatečně informován(a), jak nakládat s různými druhy odpadu?

 • odpověď ano:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi třídím všechny druhy odpadu na otázku 3. Jakým způsobem třídíte odpad?
 • odpověď ne:
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi myslíte si, že třídění odpadu nemá význam na otázku 4. Netřídíte odpad, protože?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi v okolí Vašeho bydliště se nenachází kontejnery na tříděný odpad na otázku 4. Netřídíte odpad, protože?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 5. Domníváte se, že umíte správně třídit odpad? (Víte, které odpady patří do jednotlivých nádob?)

8. Dáváte přednost výrobkům, které jsou ekologicky rozložitelné či recyklovatelné?

 • odpověď ne:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 10. Domníváte se, že třídění odpadu vede ke zlepšení kvality života a životního prostředí?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Třídíte odpad?

2. Jaké druhy odpadů třídíte?

3. Jakým způsobem třídíte odpad?

4. Netřídíte odpad, protože?

5. Domníváte se, že umíte správně třídit odpad? (Víte, které odpady patří do jednotlivých nádob?)

6. Jste dostatečně informován(a), jak nakládat s různými druhy odpadu?

7. Odhadněte množství komunálního odpadu vyprodukované ve Vaší domácnosti

8. Dáváte přednost výrobkům, které jsou ekologicky rozložitelné či recyklovatelné?

9. Používáte výrobky z recyklovaného materiálu? (toaletní papír, kancelářský papír,...)

10. Domníváte se, že třídění odpadu vede ke zlepšení kvality života a životního prostředí?

11. Domníváte se, že má třídění odpadu smysl pro ochranu životního prostředí?

12. Pohlaví

13. Věk

14. Nejvyšší dosažené vzdělání

15. Trvalé bydliště

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Třídíte odpad?

2. Jaké druhy odpadů třídíte?

3. Jakým způsobem třídíte odpad?

4. Netřídíte odpad, protože?

5. Domníváte se, že umíte správně třídit odpad? (Víte, které odpady patří do jednotlivých nádob?)

6. Jste dostatečně informován(a), jak nakládat s různými druhy odpadu?

7. Odhadněte množství komunálního odpadu vyprodukované ve Vaší domácnosti

8. Dáváte přednost výrobkům, které jsou ekologicky rozložitelné či recyklovatelné?

9. Používáte výrobky z recyklovaného materiálu? (toaletní papír, kancelářský papír,...)

10. Domníváte se, že třídění odpadu vede ke zlepšení kvality života a životního prostředí?

11. Domníváte se, že má třídění odpadu smysl pro ochranu životního prostředí?

12. Pohlaví

13. Věk

14. Nejvyšší dosažené vzdělání

15. Trvalé bydliště

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Vargová, Z.Produkce, využití a odstraňování odpadů v ČR (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://produkce-vyuziti-a-odstranov.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.