Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Profesionalizace lektorského povolání - dotazník pro lektory

Profesionalizace lektorského povolání - dotazník pro lektory

Jedl(a) jste již hmyz? Pokud ne, lákalo by Vás to?
Mouchy spolknuté při jízdě na kole a pavouci snězení ve spánku se nepočítají :-)

(cca 1 min, veřejné výsledky)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Helena Eliášová
Šetření:15. 12. 2020 - 10. 01. 2021
Počet respondentů:69
Počet otázek (max/průměr):18 / 15.78
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:64,2 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.04:44
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

jsem studentkou 3. ročníku Ostravské univerzity, obor Andragogika. Téma mé bakalářské práce je: "Profesionalizace lektorského povolání".

Prosím Vás o vyplnění krátkého dotazníku, který použiji v mé bakalářské práci. 

Dotazník je určen lektorům a lektorkám, věnujícím se jakémukoliv oboru školení či vzdělávání.

Vyplnění dotazníku zabere cca 10 minut. Po ukončení dotazníkového šetření budou výsledky k dispozici na stránce "vyplnto.cz".

 

Děkuji za vyplnění a přeji příjemný den

Helena Eliášová

 

Odpovědi respondentů

1. Věnujete se lektorské/školitelské profesi?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 2, ne → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano6086,96 %86,96 %  
ne913,04 %13,04 %  

Graf

2. Vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena4168,33 %59,42 %  
muž1931,67 %27,54 %  

Graf

3. Jaký je Váš věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
46-55 let1931,67 %27,54 %  
36-45 let1626,67 %23,19 %  
25-35 let1423,33 %20,29 %  
56 a více813,33 %11,59 %  
méně než 25 let35 %4,35 %  

Graf

4. Nejvyšší dosažené vzdělání

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vysokoškolské4066,67 %57,97 %  
středoškolské s maturitou1525 %21,74 %  
vyšší odborné46,67 %5,8 %  
základní11,67 %1,45 %  

Graf

5. Jak dlouho se věnujete lektorské činnosti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
více než 15 let1728,33 %24,64 %  
1 až 5 let1728,33 %24,64 %  
11-15 let1321,67 %18,84 %  
6-10 let1016,67 %14,49 %  
méně než 1 rok35 %4,35 %  

Graf

6. Absolvoval/a jste nějaký kurz nebo školení lektorů či školitelů?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4880 %69,57 %  
ne1220 %17,39 %  

Graf

7. Který z těchto kurzů vy z Vašeho pohledu měl lektor/lektorka absolvovat?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Komunikační dovednosti5490 %78,26 %  
Lektorské dovednosti5185 %73,91 %  
Kurz odborných znalostí (z Vašeho oboru)4880 %69,57 %  
Asertivita3355 %47,83 %  
Zvládání stresu2541,67 %36,23 %  
Time management2135 %30,43 %  
Být členem managementu nějaké větší společnosti (50 a více lidí)11,67 %1,45 %  
Nemyslím si, že by lektor měl nutně absolvovat pouze kurzy, ale rozhodně by se měl dále vzdělávat. Jak v metodické činnosti, tak v oboru, ve kterém působí.11,67 %1,45 %  
Online vzdelavani11,67 %1,45 %  
Facilitacne zrucnosti, Prezentacne zrucnosti, Tvorba vzdelavacich aktivit11,67 %1,45 %  
Čim víc tím lip 11,67 %1,45 %  
NSP - kompetence lektora11,67 %1,45 %  
Sebepoznání a modifikace chování s EI. 11,67 %1,45 %  
Kompetence lektora Nsp11,67 %1,45 %  
Didaktické zásady 11,67 %1,45 %  

Graf

8. Víte, jaké jsou možnosti profesního vzdělávání lektorů?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4371,67 %62,32 %  
ne1728,33 %24,64 %  

Graf

9. Jak často by se měl podle Vás lektor dále vzdělávat?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
více než 1x ročně3253,33 %46,38 %  
1x ročně2236,67 %31,88 %  
1x za 5 let46,67 %5,8 %  
1x za 2-3 roky23,33 %2,9 %  

Graf

10. Jakou formu dalšího vzdělávání v profesi lektora byste preferoval/a?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
prezenční4575 %65,22 %  
distanční2541,67 %36,23 %  
e-learning2338,33 %33,33 %  
lektor by se měl vzdělávat individuálně stále - tato profese je založena na schopnosti načerpat a předat informace, nejsem ale zastáncem typu "absolvuji kurz a sám to školím"11,67 %1,45 %  
Kombinovanou11,67 %1,45 %  
Záleží na typu školení 11,67 %1,45 %  

Graf

11. Jak daleko byste byl/a ochoten/ochotna dojíždět za dalším vzděláváním?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
do 30 km1830 %26,09 %  
Vzdálenost pro mě není podstatná.1830 %26,09 %  
do 50 km1321,67 %18,84 %  
nechci dojíždět610 %8,7 %  
do 100 km58,33 %7,25 %  

Graf

12. Jakou částku byste byl/a ochoten/ochotna zaplatit za další vzdělávání v profesi lektora?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
do 5.000 Kč2236,67 %31,88 %  
do 10.000 Kč1220 %17,39 %  
do 1.500 Kč1016,67 %14,49 %  
cena vzdělávání není rozhodující711,67 %10,14 %  
do 50.000 Kč58,33 %7,25 %  
pouze vzdělávání poskytované zdarma46,67 %5,8 %  

Graf

Souhlasíte s tvrzením:

13. Další profesní vzdělávání lektora je podle mě důležité.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím4981,67 %71,01 %  
spíše souhlasím915 %13,04 %  
nevím23,33 %2,9 %  

Graf

14. Rozhodněte, jak je dle Vás důležitá příprava lektora před každým vzdělávacím kurzem v návaznosti na délku praxe lektora?

1-nejméně důležitá, 5-nejvíce důležitá

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
lektor s praxí do 1 roku4.9670.032
lektor s praxí od 1 do 5 let4.4330.412
lektor s praxí od 6 do 15 roků3.7170.836
lektor s praxí nad 15 let3.4171.443

Graf

15. Absolvujete v současné době nějaké kurzy / školení profesního vzdělávání lektora?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne4270 %60,87 %  
ano1830 %26,09 %  

Graf

16. Přiřaďte následujícím kompetencím důležitost ve výkonu lektorské činnosti:

1-nejméně důležité, 5-nejvíce důležité

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Odborné znalosti4.650.794
Didaktické znalosti4.4670.549
Organizační schopnosti4.10.69
Komunikační dovednosti4.650.594
Time management3.8670.716

Graf

17. V ČR je Lektor volná živnost. Bylo by podle Vás dobře, aby lektor musel absolvovat VŠ?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2338,33 %33,33 %  
nevím1931,67 %27,54 %  
ano1830 %26,09 %  

Graf

18. Podle čeho sami hodnotíte kvalitu lektora?

1-nejméně důležité, 5-nejvíce důležité

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
reference na osobu školitele / lektora4.20.893
vzdělání školitele / lektora3.450.881
délka praxe školitele / lektora3.8830.703
certifikace školitele / lektora3.6331.032

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Metabáze tohoto průzkumu dosud nebyla analyzována, zkuste se vrátit později (cca za hodinu).

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Věnujete se lektorské/školitelské profesi?

2. Vaše pohlaví?

3. Jaký je Váš věk?

4. Nejvyšší dosažené vzdělání

5. Jak dlouho se věnujete lektorské činnosti?

6. Absolvoval/a jste nějaký kurz nebo školení lektorů či školitelů?

7. Který z těchto kurzů vy z Vašeho pohledu měl lektor/lektorka absolvovat?

8. Víte, jaké jsou možnosti profesního vzdělávání lektorů?

9. Jak často by se měl podle Vás lektor dále vzdělávat?

10. Jakou formu dalšího vzdělávání v profesi lektora byste preferoval/a?

11. Jak daleko byste byl/a ochoten/ochotna dojíždět za dalším vzděláváním?

12. Jakou částku byste byl/a ochoten/ochotna zaplatit za další vzdělávání v profesi lektora?

13. Další profesní vzdělávání lektora je podle mě důležité.

14. Rozhodněte, jak je dle Vás důležitá příprava lektora před každým vzdělávacím kurzem v návaznosti na délku praxe lektora?

15. Absolvujete v současné době nějaké kurzy / školení profesního vzdělávání lektora?

16. Přiřaďte následujícím kompetencím důležitost ve výkonu lektorské činnosti:

17. V ČR je Lektor volná živnost. Bylo by podle Vás dobře, aby lektor musel absolvovat VŠ?

18. Podle čeho sami hodnotíte kvalitu lektora?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Věnujete se lektorské/školitelské profesi?

2. Vaše pohlaví?

3. Jaký je Váš věk?

4. Nejvyšší dosažené vzdělání

5. Jak dlouho se věnujete lektorské činnosti?

6. Absolvoval/a jste nějaký kurz nebo školení lektorů či školitelů?

7. Který z těchto kurzů vy z Vašeho pohledu měl lektor/lektorka absolvovat?

8. Víte, jaké jsou možnosti profesního vzdělávání lektorů?

9. Jak často by se měl podle Vás lektor dále vzdělávat?

10. Jakou formu dalšího vzdělávání v profesi lektora byste preferoval/a?

11. Jak daleko byste byl/a ochoten/ochotna dojíždět za dalším vzděláváním?

12. Jakou částku byste byl/a ochoten/ochotna zaplatit za další vzdělávání v profesi lektora?

13. Další profesní vzdělávání lektora je podle mě důležité.

14. Rozhodněte, jak je dle Vás důležitá příprava lektora před každým vzdělávacím kurzem v návaznosti na délku praxe lektora?

15. Absolvujete v současné době nějaké kurzy / školení profesního vzdělávání lektora?

16. Přiřaďte následujícím kompetencím důležitost ve výkonu lektorské činnosti:

17. V ČR je Lektor volná živnost. Bylo by podle Vás dobře, aby lektor musel absolvovat VŠ?

18. Podle čeho sami hodnotíte kvalitu lektora?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Eliášová, H.Profesionalizace lektorského povolání - dotazník pro lektory (výsledky průzkumu), 2021. Dostupné online na https://profesionalizace-lektorskeho.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.