Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Role projektového manažera

Role projektového manažera

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Martin Kučera
Šetření:29. 03. 2015 - 05. 04. 2015
Počet respondentů:42
Počet otázek (max/průměr):10 / 9.69
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:66,7 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.04:13
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

rád bych Vás požádal o vyplnění krátkého dotazníku zaměřeného na roli projektového manažera v projektovém řízení.

Odpovědi respondentů

1. Jste muž nebo žena?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Muž2354,76 %54,76 %  
Žena1945,24 %45,24 %  

Graf

2. Máte zkušenosti s projektovým řízením?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 3, Neotázka č. 4].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano2969,05 %69,05 %  
Ne1330,95 %30,95 %  

Graf

3. Pokud ano, byl jste v roli projektového manažera?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano1862,07 %42,86 %  
Ne1137,93 %26,19 %  

Graf

4. Vnímáte roli projektového manažera pro úspěšnost projektu jako klíčovou?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano3480,95 %80,95 %  
Ne819,05 %19,05 %  

Graf

5. Závisí podle Vás úspěšnost projektu také na osobnosti projektového manažera?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano4095,24 %95,24 %  
Ne24,76 %4,76 %  

Graf

6. Jak moc je podle Vás důležité, aby projektový manažer měl nastaveny patřičné kompetence?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Je to zcela klíčové2457,14 %57,14 %  
Velmi1638,1 %38,1 %  
Vůbec24,76 %4,76 %  

Graf

7. Jaké kompetence projektového manažera považujete za klíčové?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím24,76 %4,76 %  
rozhodovací, finanční, personální12,38 %2,38 %  
rozhodovací pravomoc, potřebný rozsah kompetencí12,38 %2,38 %  
pravomoci vůči týmu12,38 %2,38 %  
Přechozí zkušenost s vedením projektů, musí být vůdčí typ, asertivní12,38 %2,38 %  
profese12,38 %2,38 %  
podpisové právo12,38 %2,38 %  
veškeré, které spadají do jeho výseče12,38 %2,38 %  
rizikové řešení problémů, schopnost vést, motivace...12,38 %2,38 %  
rozhodování v situacích, které nelze předvídat12,38 %2,38 %  
ostatní odpovědi Vyber lidi so tymu, moznost menit zabehle standardy firmy
Rozhodovani financni, personalni, harmonogramove
Rozhodovaci
personální, plánovací, finanční
znalost projektového řízení, schopnost přebírat zodpovědnost, analytické myšlení, schopnost aktivně naslouchat
Mandat stanovit si vlastni tym, moznost plne vyuzivat pridelene zdroje
vyzadovat spolupraci prislusnych utvaru
možnost řídit priority členů týmu po dobu trvání projektu
Komunikace s vládními orgámy
odměňování sploupracovníků, nakládání se zdroji
Technické kompetence
rozhodovací pravomoc, možnost eskalace problému
řízení a koordinace postupu projektových prací,řízení vzájemných vztahů se všemi zainteresovanými stranami
Na úrovni top managementu
Požadavky a cíle, organizace, týmová práce, řešení problémů, náklady a financování, komunikace, vůdcovství, orientace na výsledky a na projekt, finance
možnost rozhodovat o časovém harmonogramu jednotlivých kroků akce a mít možnost hýbat s budgetem na danou akci - v rámci stanovených hranic
rozpočet a HR
finanční - rozpočet na realizaci projektu, personální - výběr vhodných osob pro projekt, rozplánování projektu do detailu a časová organizace jednotlivých akcí
Řízení a vedení definovaného projektového týmu, Možnost operativně přijímat rozhodnutí s dopadem do rozpočtu s omezením výše vyjádřenou procentním podílem celkového plnění.
Rozhodování v oblasti financí, personalistiky, harmonogramu
tah na branku, schopnost namotivovat ostatní spolupracovníky
záleží na projektu a struktuře projektového týmu
vyjednávání termínů, kontrola nad zdroji
Odpovědnost
Řízení informací a udžování kontroly
správné kontakty, přehled v oboru, zkušenosti ze zahraničí
umění nastavit priority, komunikace s klientem, znalost daného projektu
schopnost vytáhnout z lidí maximum (vedení)
logika
možnost výběru týmu
pivo
3173,81 %73,81 % 

Graf

8. Je podle Vás pro úspěšnost projektu vhodné volit projektového manažera interně nebo oslovit externí projektové manažery profesionály.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Interně3378,57 %78,57 %  
Externě921,43 %21,43 %  

Graf

9. Jakou pozici by měl podle Vás projektový manažer v podniku zastávat, pokud je zvolen interně.

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Střední management2866,67 %66,67 %  
Nižší management1740,48 %40,48 %  
Řadový zaměstnanec819,05 %19,05 %  
Top management716,67 %16,67 %  

Graf

10. Jaké vlastnosti by podle Vás měl mít úspěšný projektový manažer?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
empatie, rozhodnost, analytické myšlení12,38 %2,38 %  
důsledný, měl by využívat selský rozum, musí umět předvídat, analytický, 12,38 %2,38 %  
inteligenci, přiměřené odborné znalosti, komunikační a organizační schopnosti12,38 %2,38 %  
-12,38 %2,38 %  
prislusne kompetence12,38 %2,38 %  
trpělivost12,38 %2,38 %  
komunikativnost, musí to být autorita, kompetentnost, rychlost, přímost, schopnost delegovat úkoly dále12,38 %2,38 %  
řešení s kladnou hlavou, nesoudit lidi podle vzhledu nebo osobních problémů,...12,38 %2,38 %  
jako každý pracující, znalosti, ochota pracovat12,38 %2,38 %  
Autorita, rozhodnost, umeni ridit lidi, 12,38 %2,38 %  
ostatní odpovědi Analyticke mysleni, akcnost, empatie, lidr
Analytik, zkuseny, komunikativni, odpovedny
schopnost koordinovat činnosti a dobrý timemanagement, dobré komunikační schopnosti, schopnost zpracovat mnoho informací najednou,
asertivita, důkladnost, cílevědomost, týmovost
nevím
predvidavost, duslednost
strukturovanost, cílevědomost
cílevědomost, tah na branku
přehled o operačních a dotačních programeh, asertivitu, schopnost komunikace, schopnost krizového myšlení a zvládnutí krize
Dobrá komuikativnost
Diplomacie a schopnost "dotáhnout" projekt do konce.
přirozená autorita, analytické myšlení, motivační schopnosti
schopnost vyjednávat, nastavit priority,přehled z oboru ve kterém je projekt realizován, charisma
Pevné nervy
viz kompetence...
výborné komuinikační dovednosti, schopnost analytického myšlení, měl by být schopný zpracovat současně mnoho různých informací najednou a zároveň je umět vhodně prezentovat různému publiku
prezentační a komunikační schopnost, umění přesvědčit, logické myšlení, být schopný flexibilně se přizpůsobit změně
výborné komunikační dovednosti, rozhodnost, rychlé přizpůsobení se nečekané změně, logické myšlení, schopnost dobrého timemanagementu - plnění jednotlivých kroků harmonogramu včas, dobrý teamleader a motivátor
Komunikativní, vůdčí typ s tahem na branku,
Stát si za svou práci a týmem, dokazat ji obhájit, analytik, komunikator
cílevědomost, vytrvalost, rozhodnost, sebereflexi
vést a motivovat lidi, řídit projekt
organizace, autorita, vyjednávání
kreativita
Sebedůvěra a flaxibilita
správné kontakty, přehled v oboru, zkušenosti ze zahraničí
Komunikativní, spolehlivý, měl by mít přehled, strukturovanost
pozitivní přístup, umění rozeznat vlastnosti lidí pro jednotlivé úkoly, řešní problémů a konfliktů s nadhledem, spolehlivost, měl by se také učastnit projektu a ne jen delegovat. Atd atd.
inteligentní člověk - takových je bohužel pomálu
Vše okolo organizace
rozhodnost, zodpovědnost
vlasy
3276,19 %76,19 % 

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jste muž nebo žena?

2. Máte zkušenosti s projektovým řízením?

3. Pokud ano, byl jste v roli projektového manažera?

4. Vnímáte roli projektového manažera pro úspěšnost projektu jako klíčovou?

5. Závisí podle Vás úspěšnost projektu také na osobnosti projektového manažera?

6. Jak moc je podle Vás důležité, aby projektový manažer měl nastaveny patřičné kompetence?

8. Je podle Vás pro úspěšnost projektu vhodné volit projektového manažera interně nebo oslovit externí projektové manažery profesionály.

9. Jakou pozici by měl podle Vás projektový manažer v podniku zastávat, pokud je zvolen interně.

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jste muž nebo žena?

2. Máte zkušenosti s projektovým řízením?

3. Pokud ano, byl jste v roli projektového manažera?

4. Vnímáte roli projektového manažera pro úspěšnost projektu jako klíčovou?

5. Závisí podle Vás úspěšnost projektu také na osobnosti projektového manažera?

6. Jak moc je podle Vás důležité, aby projektový manažer měl nastaveny patřičné kompetence?

8. Je podle Vás pro úspěšnost projektu vhodné volit projektového manažera interně nebo oslovit externí projektové manažery profesionály.

9. Jakou pozici by měl podle Vás projektový manažer v podniku zastávat, pokud je zvolen interně.

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Kučera, M.Role projektového manažera (výsledky průzkumu), 2015. Dostupné online na https://projektove-rizeni-projektovy.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.