Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Projekty financované z Evropského sociálního fondu (ESF)

Projekty financované z Evropského sociálního fondu (ESF)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Eva Forgáčová
Šetření:21. 03. 2010 - 20. 04. 2010
Počet respondentů:80
Počet otázek (max/průměr):7 / 7.06
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:59,4 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:44
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

tento průzkum poslouží pro vypracování diplomové práce.

Odpovědi respondentů

1. Slyšel/a jste někdy o projektech financovaných z prostředků Evropské unie?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano7795,06 %96,25 %  
ne33,7 %3,75 %  
nevím11,23 %1,25 %  

Graf

2. Slyšel/a jste někdy o Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK)?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3846,91 %47,5 %  
ano3543,21 %43,75 %  
nevím89,88 %10 %  

Graf

3. V rámci OP VK jsou realizovány projekty, jejichž globálním cílem je rozvoj vzdělanostní společnosti za účelem posílení konkurenceschopnosti ČR Je několik variant struktur institucí, přes které finanční prostředky ke konečným realizátorům projektů putují. U největších projektů (měřeno objemem finančních prostředků), tzv. Individuálních projektů národních, vystupuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (řízení, kontrola, administrace) a koneční realizátoři projektu (realizace, administrace). Kolik % přiznaných peněžních prostředků na projekt podle Vás v tomto případě putuje na administraci projektu (myšleno mzdové výdaje, ne výdaje na kancelářské potřeby; administrativním pracovníkem míním manažery, koordinátory, účetní, správce sítě, aj. zbytek mzdových výdajů pak půjde na garanty, lektory, specialisty, kteří realizují vlastní vzdělávací aktivity)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
26 – 30%1619,75 %20 %  
16 – 20%1417,28 %17,5 %  
21 – 25%1113,58 %13,75 %  
36 – 40%1012,35 %12,5 %  
31 – 35%1012,35 %12,5 %  
11 – 15%89,88 %10 %  
5 – 10%67,41 %7,5 %  
46 – 50%56,17 %6,25 %  
min. 51%44,94 %5 %  
41 – 45%22,47 %2,5 %  
max. 5%11,23 %1,25 %  

Graf

4. U menších projektů (měřeno objemem finančních prostředků), tzv. Grantových projektů, vystupuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (řízení, kontrola, administrace), příslušný odbor krajského úřadu (řízení, kontrola, administrace) a koneční realizátoři projektu (realizace, administrace). Kolik % přiznaných peněžních prostředků na projekt podle Vás v tomto případě putuje na administraci projektu ( myšleno mzdové výdaje, ne výdaje na kancelářské potřeby) (zbytek pak půjde na vlastní vzdělávací aktivity prováděné realizátorem)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21 – 25%1417,28 %17,5 %  
26 – 30%1113,58 %13,75 %  
11 – 15%911,11 %11,25 %  
36 – 40%911,11 %11,25 %  
31 – 35%911,11 %11,25 %  
5 – 10%911,11 %11,25 %  
16 – 20%78,64 %8,75 %  
41 – 45%67,41 %7,5 %  
min. 51%44,94 %5 %  
46 – 50%33,7 %3,75 %  
max. 5%22,47 %2,5 %  

Graf

5. Vaše pohlaví:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena5468,35 %67,5 %  
muž2531,65 %31,25 %  

Graf

6. Váš věk:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
16 - 25 let5871,6 %72,5 %  
26 - 35 let2227,16 %27,5 %  
46 - 55 let11,23 %1,25 %  

Graf

7. Nejvyšší ukončený stupeň studia:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
bakalářské3543,21 %43,75 %  
středoškolské2530,86 %31,25 %  
magisterské1822,22 %22,5 %  
vyšší odborné22,47 %2,5 %  
učňovské11,23 %1,25 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Slyšel/a jste někdy o projektech financovaných z prostředků Evropské unie?

2. Slyšel/a jste někdy o Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK)?

3. V rámci OP VK jsou realizovány projekty, jejichž globálním cílem je rozvoj vzdělanostní společnosti za účelem posílení konkurenceschopnosti ČR Je několik variant struktur institucí, přes které finanční prostředky ke konečným realizátorům projektů putují. U největších projektů (měřeno objemem finančních prostředků), tzv. Individuálních projektů národních, vystupuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (řízení, kontrola, administrace) a koneční realizátoři projektu (realizace, administrace). Kolik % přiznaných peněžních prostředků na projekt podle Vás v tomto případě putuje na administraci projektu (myšleno mzdové výdaje, ne výdaje na kancelářské potřeby; administrativním pracovníkem míním manažery, koordinátory, účetní, správce sítě, aj. zbytek mzdových výdajů pak půjde na garanty, lektory, specialisty, kteří realizují vlastní vzdělávací aktivity)?

4. U menších projektů (měřeno objemem finančních prostředků), tzv. Grantových projektů, vystupuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (řízení, kontrola, administrace), příslušný odbor krajského úřadu (řízení, kontrola, administrace) a koneční realizátoři projektu (realizace, administrace). Kolik % přiznaných peněžních prostředků na projekt podle Vás v tomto případě putuje na administraci projektu ( myšleno mzdové výdaje, ne výdaje na kancelářské potřeby) (zbytek pak půjde na vlastní vzdělávací aktivity prováděné realizátorem)?

5. Vaše pohlaví:

6. Váš věk:

7. Nejvyšší ukončený stupeň studia:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Slyšel/a jste někdy o projektech financovaných z prostředků Evropské unie?

2. Slyšel/a jste někdy o Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK)?

3. V rámci OP VK jsou realizovány projekty, jejichž globálním cílem je rozvoj vzdělanostní společnosti za účelem posílení konkurenceschopnosti ČR Je několik variant struktur institucí, přes které finanční prostředky ke konečným realizátorům projektů putují. U největších projektů (měřeno objemem finančních prostředků), tzv. Individuálních projektů národních, vystupuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (řízení, kontrola, administrace) a koneční realizátoři projektu (realizace, administrace). Kolik % přiznaných peněžních prostředků na projekt podle Vás v tomto případě putuje na administraci projektu (myšleno mzdové výdaje, ne výdaje na kancelářské potřeby; administrativním pracovníkem míním manažery, koordinátory, účetní, správce sítě, aj. zbytek mzdových výdajů pak půjde na garanty, lektory, specialisty, kteří realizují vlastní vzdělávací aktivity)?

4. U menších projektů (měřeno objemem finančních prostředků), tzv. Grantových projektů, vystupuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (řízení, kontrola, administrace), příslušný odbor krajského úřadu (řízení, kontrola, administrace) a koneční realizátoři projektu (realizace, administrace). Kolik % přiznaných peněžních prostředků na projekt podle Vás v tomto případě putuje na administraci projektu ( myšleno mzdové výdaje, ne výdaje na kancelářské potřeby) (zbytek pak půjde na vlastní vzdělávací aktivity prováděné realizátorem)?

5. Vaše pohlaví:

6. Váš věk:

7. Nejvyšší ukončený stupeň studia:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Forgáčová, E.Projekty financované z Evropského sociálního fondu (ESF) (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://projekty-financovane-z-evropskeho-socialniho-fondu-esf.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.