Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Prokrastinace aneb opravdový problém či jen výmluva

Prokrastinace aneb opravdový problém či jen výmluva

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Petr Houška
Šetření:15. 01. 2012 - 22. 01. 2012
Počet respondentů:117
Počet otázek (max/průměr):11 / 9.56
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:76,1 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:21
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

cílem následujícího dotazníku je zjistit názor lidí na fenomén dnešní doby - prokrastinaci.
//Prokrastinace = chorobné odkládání problémů

Předem děkuji za vyplnění.
Petr Houška.
 

Odpovědi respondentů

1. Obvykle stíháte všechny naplánované úlohy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano5547,01 %47,01 %  
Spíše ne2924,79 %24,79 %  
Ano1815,38 %15,38 %  
Ne1512,82 %12,82 %  

Graf

2. Upřednostňujete leckdy zbytečné úkony, abyste oddálili ty důležité a těžké (zalévání kytek oproti psaní bakalářské práce)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano4841,03 %41,03 %  
Spíše ano4034,19 %34,19 %  
Spíše ne2319,66 %19,66 %  
Ne65,13 %5,13 %  

Graf

3. Znáte pojem prokrastinace?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 5, Nejsem si jistotázka č. 4, Neotázka č. 4].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano8169,23 %69,23 %  
Ne2521,37 %21,37 %  
Nejsem si jist119,4 %9,4 %  

Graf

4. Prokrastinace je chorobné odkládání problémů - )http://cs.wikipedia.org/wiki/Prokrastinace). Nyní už termínu rozumíte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 5, Stále ne → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano3494,44 %29,06 %  
Stále ne25,56 %1,71 %  

Graf

5. Myslíte si, že sám(a) trpíte prokrastinací?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 6, Spíše anootázka č. 6, Spíše neotázka č. 7, Neotázka č. 7].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano4135,65 %35,04 %  
Spíše ne3429,57 %29,06 %  
Ano2824,35 %23,93 %  
Ne1210,43 %10,26 %  

Graf

6. Nemyslíte si, že jde spíše o lenost?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano2840,58 %23,93 %  
Spíše ne1826,09 %15,38 %  
Ano1521,74 %12,82 %  
Ne811,59 %6,84 %  

Graf

7. Souhlasíte s tvrzením, že více než 1/3 VŠ studentů trpí prokrastinací? (viz http://www.medispot.cz/zavislosti/studenti-trpi-chorobnym-odkladanim-povinnosti.html)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 8, Spíše anootázka č. 8, Spíše neotázka č. 9, Neotázka č. 9].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano4438,26 %37,61 %  
Spíše ano4438,26 %37,61 %  
Spíše ne1916,52 %16,24 %  
Ne86,96 %6,84 %  

Graf

8. Nemyslíte, že za tím spíše pouze schovávají svou nechuť k povinnostem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano3236,36 %27,35 %  
Ano2932,95 %24,79 %  
Spíše ne2225 %18,8 %  
Ne55,68 %4,27 %  

Graf

9. Myslíte, že by měla být diagnostikovaná prokrastinace brána jakožto polehčující okolnost tj. úlevy z úkolů, zkoušet etc.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne6859,13 %58,12 %  
Spíše ne3227,83 %27,35 %  
Spíše ano86,96 %6,84 %  
Ano76,09 %5,98 %  

Graf

10. Dosažené/probíhající vzdělání

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vysoká škola6556,52 %55,56 %  
Střední odborné2420,87 %20,51 %  
Gymnásium2320 %19,66 %  
Základní21,74 %1,71 %  
Vyšší odborné10,87 %0,85 %  

Graf

11. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Muž6455,65 %54,7 %  
Žena5144,35 %43,59 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

4. Prokrastinace je chorobné odkládání problémů - )http://cs.wikipedia.org/wiki/Prokrastinace). Nyní už termínu rozumíte?

  • odpověď Ano:
    • 3.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nejsem si jist na otázku 3. Znáte pojem prokrastinace?
    • 3.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 3. Znáte pojem prokrastinace?

10. Dosažené/probíhající vzdělání

  • odpověď Vysoká škola:
    • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Spíše ne na otázku 6. Nemyslíte si, že jde spíše o lenost?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Obvykle stíháte všechny naplánované úlohy?

2. Upřednostňujete leckdy zbytečné úkony, abyste oddálili ty důležité a těžké (zalévání kytek oproti psaní bakalářské práce)

3. Znáte pojem prokrastinace?

4. Prokrastinace je chorobné odkládání problémů - )http://cs.wikipedia.org/wiki/Prokrastinace). Nyní už termínu rozumíte?

5. Myslíte si, že sám(a) trpíte prokrastinací?

6. Nemyslíte si, že jde spíše o lenost?

7. Souhlasíte s tvrzením, že více než 1/3 VŠ studentů trpí prokrastinací? (viz http://www.medispot.cz/zavislosti/studenti-trpi-chorobnym-odkladanim-povinnosti.html)

8. Nemyslíte, že za tím spíše pouze schovávají svou nechuť k povinnostem?

9. Myslíte, že by měla být diagnostikovaná prokrastinace brána jakožto polehčující okolnost tj. úlevy z úkolů, zkoušet etc.

10. Dosažené/probíhající vzdělání

11. Pohlaví

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Obvykle stíháte všechny naplánované úlohy?

2. Upřednostňujete leckdy zbytečné úkony, abyste oddálili ty důležité a těžké (zalévání kytek oproti psaní bakalářské práce)

3. Znáte pojem prokrastinace?

4. Prokrastinace je chorobné odkládání problémů - )http://cs.wikipedia.org/wiki/Prokrastinace). Nyní už termínu rozumíte?

5. Myslíte si, že sám(a) trpíte prokrastinací?

6. Nemyslíte si, že jde spíše o lenost?

7. Souhlasíte s tvrzením, že více než 1/3 VŠ studentů trpí prokrastinací? (viz http://www.medispot.cz/zavislosti/studenti-trpi-chorobnym-odkladanim-povinnosti.html)

8. Nemyslíte, že za tím spíše pouze schovávají svou nechuť k povinnostem?

9. Myslíte, že by měla být diagnostikovaná prokrastinace brána jakožto polehčující okolnost tj. úlevy z úkolů, zkoušet etc.

10. Dosažené/probíhající vzdělání

11. Pohlaví

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Houška, P.Prokrastinace aneb opravdový problém či jen výmluva (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://prokrastinace-aneb-opravdovy.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.