Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Prokrastinace u studentů středních odborných škol

Prokrastinace u studentů středních odborných škol

Osoby se zdravotním postižením - zkušenosti na trhu práce
Pracujete nebo podnikáte jako OZP? Víte o možnosti čerpat daňovou slevu? Co byste chtěl(a) zlepšit v oblasti pracovní politiky pro OZP?

(veřejné výsledky 15. července)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Tomáš Blecha
Šetření:25. 03. 2020 - 09. 05. 2020
Počet respondentů:101
Počet otázek (max/průměr):7 / 6.21
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:55,5 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.04:03
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

 

Vážená studentko, studente,

žádám Vás touto cestou o vyplnění dotazníku zaměřeného na zátěž a stres ve škole a Váš způsob jejich zvládání. Data budou využita pro účely diplomové práce.

Vaše anonymita bude zachována.

Velmi děkuji za Vaši pomoc a ochotu.

 

INSTRUKCE K VYPLNĚNÍ DOTAZNÍKU:

Prosím Vás o sebehodnocení toho, do jaké míry je každý z výroků pro Vás charakteristický nebo necharakteristický. Škála jde od hodnocení VELMI NETYPICKÉ do VELMI TYPICKÉ. Všimněte si, že na škále je hodnocení NEUTRÁLNÍ, což znamená, že výrok není pro Vás ani odpovídající, ani neodpovídající. Prosím, zaškrtněte políčko na konci každého výroku. Odpovězte na každý výrok, a to i přesto, že si nejste zcela jist/á svojí odpovědí. Děkuji.

 

 

Odpovědi respondentů

1. U každé položky prosím zvolte pro Vás nejvhodnější odpověď:

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

2. Jste:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
dívka8382,18 %82,18 %  
chlapec1817,82 %17,82 %  

Graf

3. Kolik Vám je let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
19 let2625,74 %25,74 %  
21a více let1918,81 %18,81 %  
18 let1817,82 %17,82 %  
17 let1110,89 %10,89 %  
15 let109,9 %9,9 %  
20 let98,91 %8,91 %  
16 let87,92 %7,92 %  

Graf

4. Jaká je velikost obce, z níž pocházíte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
100 000 a více obyvatel3130,69 %30,69 %  
1 001 – 9 999 obyvatel2120,79 %20,79 %  
do 1 000 obyvatel1918,81 %18,81 %  
10 000 – 49 999 obyvatel1716,83 %16,83 %  
50 000 – 99 999 obyvatel1312,87 %12,87 %  

Graf

5. Žijete v úplné rodině?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano6867,33 %67,33 %  
ne3332,67 %32,67 %  

Graf

6. Kdo vybral školu, kterou studujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
já sám/a8079,21 %79,21 %  
někdo jiný2120,79 %20,79 %  

Graf

7. Pokud jste v předchozí otázce uvedl/a možnost "někdo jiný", prosím napište, o koho se jednalo ve vztahu k Vám:

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Babička

Já vybral, ale kamarádka doporučila

máma a babička

Matka

Matka

matka

Matka

matka

Matka

Matka mě nechtěla pustit na mnou vybranou školu, proto mi navrhla jít studovat jinou.

Mé rodiče

Moje rodiče

moji rodiče

Nesrozumitelnost polozek, co je cílem práce? Jaký má vliv velikost bydliště na výsledek? —>špatně formulovaný dotazník, doporučuji předělat

Otec

podvolila jsem se rozhodnutí rodičů a učitelů a jsem za to ráda

Rodice

Rodiče

rodiče

Rodiče, prarodiče

Víceméně mi školu vybrali rodiče

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. U každé položky prosím zvolte pro Vás nejvhodnější odpověď:

2. Jste:

3. Kolik Vám je let?

4. Jaká je velikost obce, z níž pocházíte?

5. Žijete v úplné rodině?

6. Kdo vybral školu, kterou studujete?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. U každé položky prosím zvolte pro Vás nejvhodnější odpověď:

2. Jste:

3. Kolik Vám je let?

4. Jaká je velikost obce, z níž pocházíte?

5. Žijete v úplné rodině?

6. Kdo vybral školu, kterou studujete?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Blecha, T.Prokrastinace u studentů středních odborných škol (výsledky průzkumu), 2020. Dostupné online na https://prokrastinace-u-studentu-str.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.