Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Propagace Mikroregionu Ostrožsko

Propagace Mikroregionu Ostrožsko

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Veronika Minaříková
Šetření:05. 04. 2011 - 12. 04. 2011
Počet respondentů:53
Počet otázek (max/průměr):17 / 11.51
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:69,2 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:45
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

 

dostává se Vám do rukou dotazník zaměřený na zjištění stavu povědomí o Mikroregionu Ostrožsko. Tento mikroregion sdružuje obce v okolí Veselí nad Moravou. Úkolem tohoto dotazníku je zjistit, je-li propagace této oblasti dostačující, nebo zda by bylo vhodné ji nějakým způsobem vylepšit. Výsledky tohoto průzkumu budou mimo jiné použity také v mé závěrečné práci. Předem děkuji za Váš čas, který věnujete tomuto krátkému dotazníku.

Odpovědi respondentů

1. Znáte Mikroregion Ostrožsko (dále Mio)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 2, Neotázka č. 4].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano3973,58 %73,58 %  
Ne1426,42 %26,42 %  

Graf

2. Kde jste se s Mikroregionem Ostrožsko seznámil? Vyberte prosím max. 3 možnosti.

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žuju zde2769,23 %50,94 %  
od přátel717,95 %13,21 %  
od rodiny615,38 %11,32 %  
na interntetu615,38 %11,32 %  
na pořádané akci512,82 %9,43 %  
z informačních letáků25,13 %3,77 %  
neseznámila12,56 %1,89 %  

Graf

3. Z jakých zdrojů se nejčastětji dozvídáte o různch akcích v Mio?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
od známých1743,59 %32,08 %  
nedozvídám se923,08 %16,98 %  
přes internet820,51 %15,09 %  
z vylepených letáků512,82 %9,43 %  

Graf

4. Navštivili jste někdy internetové stránky Mio (www.ostrozsko.cz)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 5, Neotázka č. 11].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne3362,26 %62,26 %  
Ano2037,74 %37,74 %  

Graf

5. Líbí se Vám tyto internetové stránky?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano1365 %24,53 %  
Částečně735 %13,21 %  

Graf

6. Jak hodnotíte jednotlivé prvky webových stránek? (1-nejdůležitější, 4-nejméně důležitá)

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3” a „4”.

PodotázkaPrůměrRozptyl
přehlednost1.60.84
barevnost2.050.548
vzhled1.70.41
dostatek informací1.550.748
navigace1.650.528

Graf

7. Zlepšili byste něco na těchto stránkách

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 8, Neotázka č. 9].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne1785 %32,08 %  
Ano315 %5,66 %  

Graf

8. Pokud jste odpověděli v předchozí otázce ano, napište co.

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

informace o ruznych akcich

přehlednost

9. Viděli jste propagační film Mio na webovách stránkách?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1680 %30,19 %  
ano420 %7,55 %  

Graf

10. Líbí se Vám virtuální prohlídky obcí?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1785 %32,08 %  
ne315 %5,66 %  

Graf

11. Účastnili jste se někdy nějaké akce v Mio?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 12, Neotázka č. 13, Nevímotázka č. 13].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne2852,83 %52,83 %  
Ano1732,08 %32,08 %  
Nevím815,09 %15,09 %  

Graf

12. Pokud ano, napište jaké

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

freestyle motocross v Hluku

hody

Hody v Ostrožské Lhotě

chody

Propagace obce Blatnice pod Sv. Ant. na Slováckých slavnostech

zábavy, kina, diskotéky

13. Četli jste někdy časopis "Krajem svatého Antonínka"?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3260,38 %60,38 %  
ne2139,62 %39,62 %  

Graf

14. Máte zájem o zasílní aktuálních novinek v Mio?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3566,04 %66,04 %  
ano1833,96 %33,96 %  

Graf

15. Jak často navštěvujete Mio?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žiji zde2241,51 %41,51 %  
1x ročně1528,3 %28,3 %  
častěji713,21 %13,21 %  
1x za měsíc59,43 %9,43 %  
1x za půl roku47,55 %7,55 %  

Graf

16. Jaké je Vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena4075,47 %75,47 %  
Muž1324,53 %24,53 %  

Graf

17. Kolik je Vám let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21-304381,13 %81,13 %  
15 - 20916,98 %16,98 %  
31 a více11,89 %1,89 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 4 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

4. Navštivili jste někdy internetové stránky Mio (www.ostrozsko.cz)?

 • odpověď Ano:
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 5. Líbí se Vám tyto internetové stránky?
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi barevnost=2 na otázku 6. Jak hodnotíte jednotlivé prvky webových stránek? (1-nejdůležitější, 4-nejméně důležitá)
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi dostatek informací=1 na otázku 6. Jak hodnotíte jednotlivé prvky webových stránek? (1-nejdůležitější, 4-nejméně důležitá)
  • zobrazit další souvislosti
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi navigace=1 na otázku 6. Jak hodnotíte jednotlivé prvky webových stránek? (1-nejdůležitější, 4-nejméně důležitá)
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi přehlednost=1 na otázku 6. Jak hodnotíte jednotlivé prvky webových stránek? (1-nejdůležitější, 4-nejméně důležitá)
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi vzhled=2 na otázku 6. Jak hodnotíte jednotlivé prvky webových stránek? (1-nejdůležitější, 4-nejméně důležitá)
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 7. Zlepšili byste něco na těchto stránkách
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 9. Viděli jste propagační film Mio na webovách stránkách?
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 10. Líbí se Vám virtuální prohlídky obcí?
 • odpověď Ne:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 1. Znáte Mikroregion Ostrožsko (dále Mio)?

7. Zlepšili byste něco na těchto stránkách

 • odpověď Ne:
  • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi dostatek informací=1 na otázku 6. Jak hodnotíte jednotlivé prvky webových stránek? (1-nejdůležitější, 4-nejméně důležitá)
  • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi navigace=1 na otázku 6. Jak hodnotíte jednotlivé prvky webových stránek? (1-nejdůležitější, 4-nejméně důležitá)
  • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi přehlednost=1 na otázku 6. Jak hodnotíte jednotlivé prvky webových stránek? (1-nejdůležitější, 4-nejméně důležitá)
  • zobrazit další souvislosti
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 5. Líbí se Vám tyto internetové stránky?

11. Účastnili jste se někdy nějaké akce v Mio?

 • odpověď Ne:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi 1x ročně na otázku 15. Jak často navštěvujete Mio?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 1. Znáte Mikroregion Ostrožsko (dále Mio)?

13. Četli jste někdy časopis "Krajem svatého Antonínka"?

 • odpověď ano:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi navigace=1 na otázku 6. Jak hodnotíte jednotlivé prvky webových stránek? (1-nejdůležitější, 4-nejméně důležitá)
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi žuju zde na otázku 2. Kde jste se s Mikroregionem Ostrožsko seznámil? Vyberte prosím max. 3 možnosti.
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi dostatek informací=1 na otázku 6. Jak hodnotíte jednotlivé prvky webových stránek? (1-nejdůležitější, 4-nejméně důležitá)
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi přehlednost=1 na otázku 6. Jak hodnotíte jednotlivé prvky webových stránek? (1-nejdůležitější, 4-nejméně důležitá)
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi barevnost=2 na otázku 6. Jak hodnotíte jednotlivé prvky webových stránek? (1-nejdůležitější, 4-nejméně důležitá)
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi žiji zde na otázku 15. Jak často navštěvujete Mio?
 • odpověď ne:
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi 1x ročně na otázku 15. Jak často navštěvujete Mio?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Znáte Mikroregion Ostrožsko (dále Mio)?

2. Kde jste se s Mikroregionem Ostrožsko seznámil? Vyberte prosím max. 3 možnosti.

3. Z jakých zdrojů se nejčastětji dozvídáte o různch akcích v Mio?

4. Navštivili jste někdy internetové stránky Mio (www.ostrozsko.cz)?

5. Líbí se Vám tyto internetové stránky?

6. Jak hodnotíte jednotlivé prvky webových stránek? (1-nejdůležitější, 4-nejméně důležitá)

7. Zlepšili byste něco na těchto stránkách

9. Viděli jste propagační film Mio na webovách stránkách?

10. Líbí se Vám virtuální prohlídky obcí?

11. Účastnili jste se někdy nějaké akce v Mio?

13. Četli jste někdy časopis "Krajem svatého Antonínka"?

14. Máte zájem o zasílní aktuálních novinek v Mio?

15. Jak často navštěvujete Mio?

16. Jaké je Vaše pohlaví?

17. Kolik je Vám let?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Znáte Mikroregion Ostrožsko (dále Mio)?

2. Kde jste se s Mikroregionem Ostrožsko seznámil? Vyberte prosím max. 3 možnosti.

3. Z jakých zdrojů se nejčastětji dozvídáte o různch akcích v Mio?

4. Navštivili jste někdy internetové stránky Mio (www.ostrozsko.cz)?

5. Líbí se Vám tyto internetové stránky?

6. Jak hodnotíte jednotlivé prvky webových stránek? (1-nejdůležitější, 4-nejméně důležitá)

7. Zlepšili byste něco na těchto stránkách

9. Viděli jste propagační film Mio na webovách stránkách?

10. Líbí se Vám virtuální prohlídky obcí?

11. Účastnili jste se někdy nějaké akce v Mio?

13. Četli jste někdy časopis "Krajem svatého Antonínka"?

14. Máte zájem o zasílní aktuálních novinek v Mio?

15. Jak často navštěvujete Mio?

16. Jaké je Vaše pohlaví?

17. Kolik je Vám let?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Minaříková, V.Propagace Mikroregionu Ostrožsko (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://propagace-mikroregionu-ostro.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.