Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Prostituce - ano či ne?

Prostituce - ano či ne?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Jana L.
Šetření:16. 02. 2009 - 23. 02. 2009
Počet respondentů:160
Počet otázek (max/průměr):25 / 16.51
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:41,4 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.05:10
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

jsem studentem posledního ročníku magisterského studijního programu sociální pedagogika na Pedagogické fakultě Univerzity Hradec Králové. Součástí mé diplomové práce na téma „Právní a sociální aspekty prostituce“ je i dotazníkové šetření se zaměřením na vztah občanů k řešení problematiky prostituce.

Odpovědi respondentů

1. Vnímáte prostituci jako společenský problém?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano8250,93 %51,25 %  
ne7949,07 %49,38 %  

Graf

2. Na jaké místo v pomyslné tabulce sociálních problémů byste zařadil prostituci? Výběr ze sociálních problémů: nezaměstnanost, hospodářská krize, kriminalita, drogy, rasismus, úroveň zdrtavotnictví, snižování životní úrovně, migrace, úroveň školství, bezdomovectví. (hodnoťe číslem z oboru 1 - 11 kdy jedna je největší společenský problém dle Vašeho názoru)

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
102515,53 %15,63 %  
82113,04 %13,13 %  
112113,04 %13,13 %  
71911,8 %11,88 %  
51811,18 %11,25 %  
91710,56 %10,63 %  
6148,7 %8,75 %  
4116,83 %6,88 %  
395,59 %5,63 %  
131,86 %1,88 %  
ostatní odpovědi 2
12
31,86 %1,88 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:7.54
Minimum:3
Maximum:11
Variační rozpětí:8
Rozptyl:5.39
Směrodatná odchylka:2.32
Medián:8
Modus:10

Graf

3. Jako největší problém spojený s prostitucí vnímáte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
šíření pohlavně přenosných chorob12577,64 %78,13 %  
propojení prostituce s organizovaným zločinem8955,28 %55,63 %  
potlačování osobnostních práv prostitutek/prostitutů ze strany kuplířů7546,58 %46,88 %  
šedá ekonomika (daňové úniky)3320,5 %20,63 %  
úpadek morálky2817,39 %17,5 %  
narušování rodinného a partnerského soužití2616,15 %16,25 %  
nevnímám prostituci jako problém1811,18 %11,25 %  

Graf

4. Jako největší pozitivum prostituce považujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
možnost sexuálního vybití pro osamělé a sexuálně frustrované7949,07 %49,38 %  
možnost uspokojení sexuálních snů a přání (sado/masochisticky orientované praktiky, sex s více osobami a pod.)6942,86 %43,13 %  
nevidím v prostituci žádný klad4628,57 %28,75 %  
snížení počtu sexuálně motivovaných trestných činů4527,95 %28,13 %  

Graf

5. Jaký způsobem dle Vašeho názoru by bylo nejlepší prostituci regulovat?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
regulaci prostituci ponechat na místní samosprávě (vymezení míst k provozování, stanovení místních poplatků, ...)5433,54 %33,75 %  
legalizovat prostituci zákonem včetně jejího zavedení mezi živnosti4226,09 %26,25 %  
nechat současný stav (nekriminalizovat prostituci, ale jevy doprovodné - např. kuplířství)3119,25 %19,38 %  
nevím, neumím posoudit1811,18 %11,25 %  
prostituci postavit zcela mimo zákon - zakázat ji138,07 %8,13 %  
netrestat prostitutky/prostituty, ale jejich zákazníky31,86 %1,88 %  

Graf

6. V případě zákazu prostituce a všech jejích doprovodných jevů bych vnímal(a) jako největší klad?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevidím žádný klad v úplném zákazu prostituce6942,86 %43,13 %  
minimalizování hrozby pohlavních chorob6037,27 %37,5 %  
vytvořené účinného nástroje na boj s prostitucí 2012,42 %12,5 %  
všeobecné ozdravení morálky společnosti127,45 %7,5 %  

Graf

7. V případě legalizace prostituce byste jako největší klad vnímal(a)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
snížení rizika přenosu pohlavních chorob zavedením povinných lékařských kontrol8653,42 %53,75 %  
zavedení jasných pravidel pro provozování prostituce7647,2 %47,5 %  
vymezení míst, kde smí být prostituce provozována6640,99 %41,25 %  
snížení aktivit organizovaného zločinu5232,3 %32,5 %  
zvýšení odvodů do státní pokladny4326,71 %26,88 %  
v legalizaci nevidím klad1710,56 %10,63 %  

Graf

8. V případě legalizace prostituce vnímám jako největší zápor?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zvýšení počtu prostitutek a prostitutů5332,92 %33,13 %  
vypovězení mezinárodní "Úmluvy o potlačování a zrušení obchodu s lidmi a využívání prostituce druhých osob" z roku 1950, jejíž signatářskou zemí je i ČR4729,19 %29,38 %  
nárůst kriminality v místech, kde bude prostituce povolena4024,84 %25 %  
celkový pokles morálky společnosti3622,36 %22,5 %  
prostituce bude živností a bude vydáváno živnostenské oprávnění2918,01 %18,13 %  
nárůst pracovních míst státního aparátu o ty, kteří by vykonávali dozor 2616,15 %16,25 %  

Graf

9. Jste

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [mužotázka č. 10, ženaotázka č. 10].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena10967,7 %68,13 %  
muž5232,3 %32,5 %  

Graf

10. Využil(a) jste někdy služby prostitutky/prostituta?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 11, neotázka č. 14, nebudu se vyjadřovatotázka č. 14].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne14891,93 %92,5 %  
ano106,21 %6,25 %  
nebudu se vyjadřovat31,86 %1,88 %  

Graf

11. jaká byla Vaše motivace využít služby prostitutky/prostituta?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
chuť zkusit něco neobvyklého770 %4,38 %  
potřeba vybít sexuální pud330 %1,88 %  
největší roli sehrál alkohol330 %1,88 %  
chuť na splnění méně obvyklé sexuální praktiky220 %1,25 %  

Graf

12. Při placeném sexu jste použil(a) kondom?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vždy880 %5 %  
nikdy110 %0,63 %  
někdy110 %0,63 %  

Graf

13. Jaké praktiky jste při komerčním sexu provozoval(a)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
klasickou soulož880 %5 %  
orální sex880 %5 %  
masturbaci550 %3,13 %  
anální sex440 %2,5 %  
jiné praktiky220 %1,25 %  

Graf

14. Poskytl(a) jste někdy sex za úplatu (odměnu)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 15, neotázka č. 21, nebudu odpovídatotázka č. 21].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne15093,17 %93,75 %  
ano74,35 %4,38 %  
nebudu odpovídat42,48 %2,5 %  

Graf

15. Jaká je Vaše motivace k provozování prostituce?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
velmi snadný zisk457,14 %2,5 %  
dohnala mne k tomu zoufalá finanční situace342,86 %1,88 %  
dělám to jen příležitostně a pro přilepšení342,86 %1,88 %  
dělám to pro své potěšení, sex je mým koníčkem228,57 %1,25 %  
nebudu se vyjadřovat114,29 %0,63 %  
donutil(a) mne k tomu partner(ka)114,29 %0,63 %  

Graf

16. Při placeném sexu trváte na použití kondomu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vždy571,43 %3,13 %  
provádím jen takové praktiky, kdy nechodází s fyzickému kontaktu se zákazníkem/zákaznicí114,29 %0,63 %  
někdy114,29 %0,63 %  

Graf

17. Prostituci provozuji

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1 - 3 roky571,43 %3,13 %  
méně než rok114,29 %0,63 %  
4 - 10 let114,29 %0,63 %  

Graf

18. Jaké sexuální praktiky jste při prostituci ochoten/ochotna poskytnout?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
soulož571,43 %3,13 %  
orální sex457,14 %2,5 %  
sadomasochistické praktiky114,29 %0,63 %  
cokoliv, pokud si zákazník připlatí114,29 %0,63 %  

Graf

19. Pro placeném sexu prožívám orgasmus

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nikdy457,14 %2,5 %  
téměř nikdy228,57 %1,25 %  
vždy114,29 %0,63 %  

Graf

20. Nakazil(a) jsem se někdy pohlavní chorobou??

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne 7100 %4,38 %  

Graf

21. Z jakého důvodu byste byl(a) ochoten/ochotna přistoupit na komerční sex?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nikdy bych nepřistoupila na placený sex7448,05 %46,25 %  
finanční nabídka by byla natolik vysoká, že bych ji nemohla odmítnout3824,68 %23,75 %  
byl by to jediný možný zdroj obživy3422,08 %21,25 %  
cítila bych potřebu si přivydělat85,19 %5 %  

Graf

22. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
úplné střední s maturitou8351,55 %51,88 %  
vysokoškolské5031,06 %31,25 %  
bez vzdělání, základní2012,42 %12,5 %  
vyučen(a)42,48 %2,5 %  
vyšší odborné42,48 %2,5 %  

Graf

23. Jaký je váš věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
15 - 29 let11772,67 %73,13 %  
30 - 44 let3421,12 %21,25 %  
45 - 59 let95,59 %5,63 %  
60 a více10,62 %0,63 %  

Graf

24. V jak velkém sídle bydlíte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
město nad 50000 obyvatel5634,78 %35 %  
město do 50000 obyvatel4125,47 %25,63 %  
menší město do 10000 obyvatel4024,84 %25 %  
malá obec do 2000 obyvatel2414,91 %15 %  

Graf

25. Vaše zaměstnání je v oblasti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
student7747,83 %48,13 %  
úředník, administrativní pracovník2414,91 %15 %  
ostatní2314,29 %14,38 %  
bezpečnostní služby95,59 %5,63 %  
pedagogický pracovník84,97 %5 %  
sociální pracovník84,97 %5 %  
žena na mateřské dovolené42,48 %2,5 %  
podnikatel31,86 %1,88 %  
dělník21,24 %1,25 %  
nezaměstnaný21,24 %1,25 %  
důchodce10,62 %0,63 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 3 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. Vnímáte prostituci jako společenský problém?

 • odpověď ano:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi prostituci postavit zcela mimo zákon - zakázat ji na otázku 5. Jaký způsobem dle Vašeho názoru by bylo nejlepší prostituci regulovat?
 • odpověď ne:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi nevnímám prostituci jako problém na otázku 3. Jako největší problém spojený s prostitucí vnímáte?

4. Jako největší pozitivum prostituce považujete?

 • odpověď nevidím v prostituci žádný klad:
  • 3.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi prostituci postavit zcela mimo zákon - zakázat ji na otázku 5. Jaký způsobem dle Vašeho názoru by bylo nejlepší prostituci regulovat?

25. Vaše zaměstnání je v oblasti?

 • odpověď student:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi bez vzdělání, základní na otázku 22. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Vnímáte prostituci jako společenský problém?

2. Na jaké místo v pomyslné tabulce sociálních problémů byste zařadil prostituci? Výběr ze sociálních problémů: nezaměstnanost, hospodářská krize, kriminalita, drogy, rasismus, úroveň zdrtavotnictví, snižování životní úrovně, migrace, úroveň školství, bezdomovectví. (hodnoťe číslem z oboru 1 - 11 kdy jedna je největší společenský problém dle Vašeho názoru)

3. Jako největší problém spojený s prostitucí vnímáte?

4. Jako největší pozitivum prostituce považujete?

5. Jaký způsobem dle Vašeho názoru by bylo nejlepší prostituci regulovat?

6. V případě zákazu prostituce a všech jejích doprovodných jevů bych vnímal(a) jako největší klad?

7. V případě legalizace prostituce byste jako největší klad vnímal(a)?

8. V případě legalizace prostituce vnímám jako největší zápor?

9. Jste

10. Využil(a) jste někdy služby prostitutky/prostituta?

14. Poskytl(a) jste někdy sex za úplatu (odměnu)?

21. Z jakého důvodu byste byl(a) ochoten/ochotna přistoupit na komerční sex?

22. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

23. Jaký je váš věk?

24. V jak velkém sídle bydlíte?

25. Vaše zaměstnání je v oblasti?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Vnímáte prostituci jako společenský problém?

2. Na jaké místo v pomyslné tabulce sociálních problémů byste zařadil prostituci? Výběr ze sociálních problémů: nezaměstnanost, hospodářská krize, kriminalita, drogy, rasismus, úroveň zdrtavotnictví, snižování životní úrovně, migrace, úroveň školství, bezdomovectví. (hodnoťe číslem z oboru 1 - 11 kdy jedna je největší společenský problém dle Vašeho názoru)

3. Jako největší problém spojený s prostitucí vnímáte?

4. Jako největší pozitivum prostituce považujete?

5. Jaký způsobem dle Vašeho názoru by bylo nejlepší prostituci regulovat?

6. V případě zákazu prostituce a všech jejích doprovodných jevů bych vnímal(a) jako největší klad?

7. V případě legalizace prostituce byste jako největší klad vnímal(a)?

8. V případě legalizace prostituce vnímám jako největší zápor?

9. Jste

10. Využil(a) jste někdy služby prostitutky/prostituta?

14. Poskytl(a) jste někdy sex za úplatu (odměnu)?

21. Z jakého důvodu byste byl(a) ochoten/ochotna přistoupit na komerční sex?

22. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

23. Jaký je váš věk?

24. V jak velkém sídle bydlíte?

25. Vaše zaměstnání je v oblasti?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

L., J.Prostituce - ano či ne? (výsledky průzkumu), 2009. Dostupné online na https://prostituce-ano-ci-ne.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.