Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > PRT v Afghánistánu - Logar

PRT v Afghánistánu - Logar

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Nikol Hladíková
Šetření:23. 02. 2013 - 20. 03. 2013
Počet respondentů:55
Počet otázek (max/průměr):15 / 15
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:39,6 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.13:39
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům


Přeji pěkný den,


píši bakalářskou práci do školy a rád bych znal Váš názor.


Cílem tohoto dotazníku není zjistit kolik toho nevíte či víte nebo kolik toho umíte vyhledat na internetu, ale zajímá mě povědomí a informovanost lidí, o činnosti ČR v zahraničí (jde to z našich daní,takže by Vám to nemělo být lhostejné.)
 

Obsahuje pouze 15 obecných otázek, pokud možno rozepište se.
 

VÁŠ NÁZOR JE PRO MĚ VELMI DŮLEŽITÝ!
 

Odpovědi respondentů

1. Zajímáte se o zahraniční dění - zprávy ze světa,cizí periodika apod.?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4581,82 %81,82 %  
ne1018,18 %18,18 %  

Graf

2. Víte co znamená zkratka PRT?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1730,91 %30,91 %  
provinční rekonstrukční tým1323,64 %23,64 %  
ano814,55 %14,55 %  
Nevím35,45 %5,45 %  
Provinční Rekonstrukční Team23,64 %3,64 %  
rekonstrukční tým23,64 %3,64 %  
Provinční rekonstrukci tým 11,82 %1,82 %  
prace reporteru.......11,82 %1,82 %  
bohužel, ale ne11,82 %1,82 %  
ano - Provinční rekonstrukční tým11,82 %1,82 %  
ostatní odpovědi Provinční rekonstrukční tým ČR
Provincial Reconstruction Team
Provincni rekonstrukcni team
Provincni rekonstrukcni tym
Provinční rekonstrukční tým ve kterém jsi pracoval v Afghánu:-)
ASDF
610,91 %10,91 % 

Graf

3. Pokud jste nevěděli PRT znamená provinční rekonstrukční tým. Co si pod tímto pojmem představujete?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

-

Aktivity kombinující vojenské akce s rozvojovými projekty v bezpečnoatně mimořádně náročném území.

ASDF

Asi nějaká bojovná jednotka vyslaná do zahraničí na určité území hahah. Možná nějakcí psychologové, kteří pomáhají vojákům

cokoliv je možné, od konkrétní fyzické pomoci v nouzi po zajištění zázemí pro kohokoliv

Dle mého názoru se PRT zabývá (soudě dle názvu) rekonstrukcemi staveb a samotnými stavbami v provinčních městech a vesnicích - např. školy, nemocnice, dětské domovy a další veřejné budovy. Nejsem si jistá, zda může i zajišťovat pomoc při zajištění i dalších základních sociálních potřeb obyvatelům Afghánistánu...

dohled nad danym regionem

CHYBA, TOTO NEMUZE BYT POVINNA OTAZKA!!! Viz otazka 2 :)

Jedná se o pomoc v cizině zemím zničeným válečným konfliktem, nebo různými povětrnostními vlivy, či katastrofami.

Jedná se o skupinu odborníků, kteří jsou v určité oblasti cizí země, placeni ministerstvem. Jejich úlohou je např. stavba zavlažovacího systému v suchých oblastech, ochrana civilistů ve válečných zónách, atd

Kombinace civilních odborníků a vojenského personálu na zajištění jejcih bezpečnosti. Působící v ekonomicky, politicky a jinak destabilizované zemi, působící za účelem obnovy infrastruktury, hospodářství, politického klimatu, pomoct místnímu obyvatelstvu prostřednictvím rozvojových projektů.

Nějaký tým,který pomáhá s rekonstrukcí provincii (staví budovy,infrasturkturu,pomáhá..)

nemám tušení

nemám zdání

netuším

nevim

nevim

Nevím

nevím

NEVÍM, NIC SI NEPŘEDTAVUJI

nic

nic

obnova rekonstrukce infrastruktury čs.vojáky v cizině

obnovu

oficiálně pomoc místním; ve skutečnosti zájmy obchodní

Opravy a rekonstrukce v určitých provinciích.

organizaci ,která má na starosti projety v kryzových oblastech na jejich obnovu a zřízení potřebných zařízení pro život jejich obyvatelstva.

osoby pohybující se v zahraničí na příkaz ministerstva zahraničí, starající se o obnovu infrastruktury v oblastech okupovaných vojenskými silami

Parta lidí, co se pokouší rekonstruovat provincii.

Pokus o zlepšení životních podmínek místních v Afghánské provincii Logar

pomoc obyvatelstvu, resp. místním složkám státní správy a samosprávy s nastolením "civilizace" západního typu

Pomoc v oblasti postižené válkou

provinční rekonstrukční tým

rekonstrukce

rekonstrukce objektů, škol, úřadů atd. v místech naších misí

rekonstrukce oblasti poškozené válkou

rekonstrukci valecnych,bojovych situaci,rozbor aktualnich konfliktu,prace jinde na okraji zajnu vetsich spolecnosti,organizaci...

Skupina civilních odborníků pracujících na projektech uvádějících Afgánistán do funkčního stavu.

skupina specialistu zamerujicich se na pomoc pri obnove zeme, tato pomoc je v civilni oblasti

Ty největší frajery a frajerky, kteří pomáhají ve válkou zmítané zemi stavět místní obyvatelstvo na nohy.

Tým civilních zaměstnanců ministerstva, kteří se snaží o rekonstrukci afghánské provincie Logar. Pomáhají místním lidem realizací různých projektů. Tyto projekty zasahují od školství až po zemědělství.

Tým který pomáhá rekonstuovat infrastrukturu v oblasti.

Tým rekonstruující provincii - odborníci a chytré mozky nabízející své know-how, možná :-)

tým rekonstuující provincii

Tým specializující se na obnovu země, tzn: obnova infrastruktury, přístupu k pitné vodě a vzdělávání místního obyvatelstva, stavby škol.

Tým, který má obnovit život k lepšímu v dané lokalitě... hádám...

tým, který má za cíl pomoci s obnovováním a vybudováním zázemí místním obyvatelům

tým, který pomáhá lidem, nejen finančně

tým, který pomáhá místním obnovit infrastrukturu apod.

věděl jsem to.

věděl sem to

vím to :-)

viz. otázka 2

Zabývá se pomocí místním lidem ve formě rozvoje regionu.

že lidé jeszdí do oblastí, rekonstruovat, pomáhat, budovat aj

4. Napište co víte o Afghánistánu? (hlavní město, podnebí,naboženství, kde leží apod.)

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

nabozenstvi islam,boj islamistickych radikalu,zdroj tezebnich surovin,vecne horici dira v zemi.....

ASDF

Blízký východ? Arabové..Muslimské náboženství, Taliban..Několik provincií..

celkem dost a hlavní město je Kábul.......

hl. m. Kábul, spousta hornatých oblastí, západ Asie, a asi muslimové

hl. město Kábul; subtropický vysokohorský pás - podhůří Pamiru - suché podnebí, tedy horký den a léto, studená noc a zima; leží mezi Čínou, Pakistánem, Iránem a dalšími středoasijskými státy, náboženství - hl. Islám, zřejmě šiitský, možné náboženské menšiny - Kurdové, hindové;

Hl.m.-Kábul, podnebí tropické, Asie - střední východ, náboženství - islám, muslimové, ženy chodí zahaleny, nadvláda muže, absurdní justice, nízká živ.úroveň, frustrace obyvatelstva

Hl.město Kábul, leží v Asii, náboženství islámské, nemá přístup k moři. Město je kvůli mnohaletým "neshodám" a válečným konfliktům značně zdemolováno a rozhodně neoplývá bohatstvím pro své občany. Lidé sužuje bída, strach a utrpení. Vojsko z různých zemí světa je vysíláno do Afghánistánu na pomoc bojovat místním občanům proti nepřátelům. Bohužel, spousta z nich se už nikdy nevrátí. Krom vojsk je do Afghánistánu vysílána i pomoc v podobě lékařů - za ČR například Člověk v tísni.

Hlavní město Afhánistánu je Kábul, jedna z provincií je Logar. Země nemá přístup k moři, leží mezi Uzbekistánem, čínou a Pakistánem. V rámci podnebí se jedná o hornaté nebo kamenitopísčitou zemi.

Hlavní město je Kábul. Na většině území je písek a kamení. Plodiny se dají pěstovat pouze kolem řek, nebo tam. kde se dá zavlažovat (s čímž pomáhají experti z PRT). Náboženství je islám. Hlavní nářečí je paštů a dária. Většina Afghánistánu leží v nadmořské výšce kolem 2000 m.n.m a výše. Leží v Asii a sousedí s Pákistánem. Místní armáda se nazývá ANA.

hlavní město Kábul, islámský stát,leží v Asii.

HLAVNÍ MĚSTO, NEVÍM. PODNEBÍ JE SUBTROPICKÉ, LEŽÍ NA ASIJSKÉM KONTINENTU, SPÍŠE JIŽNÍ ASIE. Probíhá tam válka už několik let. Vím že jsou tam naši a američtí vojáci. Myslím si že pomáhají hlavně civilistům a myslím že bojují především proti teroristickým skupinám s hodně vyostřeným náboženstvím.

hornatá země mezi Pákistánem a Iránem, hlavní měto Kábul, náboženstí islám, od komunistického puče v roce 1978 se pořád válčí o nadvládu naz jednotlivými kmeny

islam

Islámský stát, ležící ve střední Asii. Hlavní město Kábul. Podnebí je suché s nedostatkem pitné vody. Většina obyvatel jsou vyznavači Islámu.

Jedná se zemi v Asii, hlavní město Kábul, již několik let a i v historii stále bojující. Afghánci jako národ, velmi odvážní a chytří zocelení stálými boji. Náboženství z většiny muslimské. Země je ve větší nadmořské výšce - od toho se odvíjí podnebí.

jsou tam teroristi, jezdí se tam na vojenské mise, hl. město Kábul, podnebí všelijaké, suché zimy ale i docela dost teplo,podle toho, kde

Kábul hlavní město, náboženství islám, sousedí s Pákistánem. Poloha Afgánistánu je ve vysokých nadmořských výškách.

Kábul je hlavní město, podnebí vysokohorské, náboženstvím je tam islám, leží na jih od Ruska, pěstuje se tam nejvíce máku ve světě na opium, sovětská intervence v 80.letech tam dopadla velmi špatně, působiště teroristů z Talibanu

Kabul, Asie, pravdepodobne muslimove, podnebi mirne.

Kabul, Asie,muslimové,vedro, Taliban,

Kábul, horko, islám, daleko

Kábul, islám, střední východ, sousedství Iránu

Kábul, muslimové, leží v Asii

Kabul, muslimská země, hornatá zem

Kábul, náboženství - Islám + ostatní, leží ve Východní Asii

Kábul, náboženství islám, leží v Asii - sousedí s Iránem, Pakistánem, Čínou, Uzbekistánem, Tádžikistánem a Turkmenistánem. Podnebí rozdílné na severu (vysoké nadmořské výšky, horské prostředí) a na jihu (nížiny).

Kábul, ortodoxně muslimská země pronásledovaná snad nikdy nekončícími boji různých velmocí o nadvládu nad tímto strategickým územím. Talibán se v různě dlouhých periodách ztrácí a znovu objevuje jako vládnoucí síla a ideologie.

Kabul, pevninské vysokohorské klima, islám, leží mezi ruskem (S), pakistánem (V), ostatní sousedy neznám.

Kabul, poušť, islám, blízký východ

Kábul, suché hornaté, islám, 35° severně a 65° východně :-)

Kabul, v lete horko, sucho, v zime ve vyssich polohach opravdu zima, nabozenstvi islamske, sunitske

Kabul, v létě velmi teplé podnebí, v zimy silné. Suché podnebí. Náboženství muslimové. Leží východně Iranu.

Kábul, vedro a sucho, muslimové, nepokoje

Kábul, vedro jak sviňa, islám, 6h letu speciálem od Práglu

Kabul, vedro, ale i zima v horach, muslimske, SV od perskeho zalivu

Kábul, vedro, muslimové, náboženské nepokoje

Kábul, vnitrozemský stát, hodně pouští a velké výkyvy teplot

Kabul, vysokohorské, velmi různé podnebí podnebí - od velkých teplot v létě po mráz v zimě, Islám, leží v jiho-západní Asii, sousedí např. s Pakistánem

Kabul,pevninske,muslimske,asie

Kábul,Střední Asie,muslimové,podnebí suché

Muslimská země, hlavní město Kabul

Muslimský stát dole por Ruskem

nic moc

nic moc, řádí tam parta pošuků, leží někde uprostřed Asie v horách, hl. město Kábul

nic moc...znám jen Logar

Podnebí - sucho?, Náboženství - islám, leží někde na jihozápadu Asie

silně věřící země, islámská víra, mnoho chudých oblastí, mužská nadvláda, negramotnost dětí, nedostatek vzdělání, peněz, hl.m. Kábul

Spoustu informací... :-) Kábul, hornatý stát, převážně zemědělství, výroba opia jako důležitý příjem, jazyky paštů, darí, obyvatele paštůnové, tádžikové a další, atd.

střed asie ( vedle íránu/íráku)

střední východ, islám, jinak nic

střední východ, náboženství asi povětšinou islám, velké rozdíly teplot, horský terén

v Asii, Kabul, muslimove

vím toho hodně o Kábulu, o horách, kamení, fanaticích - byl jsem tam

vím toho víc, nedá se to krátce popsat

5. Jaká je činnost PRT v Afghánistánu (stavba škol, těžba ropy...)?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

ASDF

Experti z PRT pomáhají místním lidem stavbou škol, přehrad, nemocnic, zásobování humanitními potřebami, pomůckami k výuce a léky. Stavbou zavlažovacích kanálů atd. Všechny projekty jsou plánovány pro místní lid, nebo místní bezpečnostní složky.

Istavba skol a jinych potrebnych zarizeni,kulturalizace mistnich lidi,uceni,rozbor aktualni politicke a socialni situace....

Jak jsem již uvedla v ot.č.3, soudím, že se jedná o rekonstrukce staveb a stavby samotné, tedy právě stavby škol, nemocnic a dalších veřejných budov a případně i zajištění základních sociálních potřeb obyvatel postižených oblastí.

nejspíše pomoct s rekonstrukcí zničených budov, infrastruktury atd.

nemám zdání

Netuším

nevím

nevím

nevím

nevim

nevím

nevím, ale myslím si,že jde zejména o obnovu škol, stavbu silnic...

nevím, zřejmě obnova "normálního" života, tzn. právě stavba škol apod.

No asi když je to rekonstrukční tým tak asi pomáhají se zařazením dětí, matek, civilistu do tak nějak normálního života. Pomáhají v nemocnicích ve školách a tak.

No tak asi vojenství nebo jeho podpora, možná by to mohla být i podpora právě těch obyvatel pro zvýšení jejich životní úrovně

obnova země

obnovení infrastuktury???

Podpora bezpečnosti, zemědělství, školství, obnova vodních zdrojů...

podpora budování infrastruktury

podpora firem při budování centrální státní správy

Pomáhají ve více odvětví a projektech.

pomoc místním

pomoc s výcvikem místních ozbrojených sil, stavba nemocnic, škol

Pomoct pri rekonstrukci klicoveho zazemi pro lokalni lidi, tj skoly, studny, cisticky vod..

prace na obnove infrastruktury

Projekty rekonstrukce škol, vzdělávací projekty, bezpečnostní projekty, mediální projekty, vodohospodářské projekty, zemědělské projekty.

PRT má zajišťovat stavby škol, nemocnic, opravy mostů, studen, ale i školení různých zemědělců, státní poici, školení vojmáků a jiných bezpečnostních složek. Vše formou pomoci.

přesně nevím, ale předpokládám, že snaha o rozvoj ve všech směrech, např. školství, zemědělství, zahraniční dění, pomoc v nouzi.

rekonstrukce

rekonstrukce (zemědělství, voda, školy apod.) a rozvoj (bezpečnostní složky, média apod.)

rekonstrukce, stavba

skoly

spíš stavaba škol a studní

Stavba skol, pomoc při obnově zemědělství a Výcviku armady

stavba skol, ucilist, nemocnice, jezu, prehrad,

stavba škol

Stavba škol a další infrastruktury

stavba škol, infrastruktura, stavba studní

stavba škol, obnova infrastruktury, přístup k pitné vodě....

stavba škol, obnova válkou zničené infrastruktury

stavba škol, podpora zemědělství, popravdě přesné projekty neznám...

stavba škol, přehrad, silnic, infrastruktury, pomoc zemědělcům

stavba škol, rekonstrukce a zřizování infrastruktury, boj proti insurgents, jiná různá (např. lékařská) pomoc domorodcům.

stavba škol, školení afgánských vojáků - něco jako afgánská policie, pomoc se stavbou a budováním "občanské vybavenosti"

Stavba škol, zavlažovacích systémů, nemocnic a dostupnost zdravotní péče.

Stavby škol,školení policajtů+vojáků..

Viz výše, rozvojové projekty, -ano, třeba školy, infrastruktura, voda ap. Ropa nikoli

vodovodní stavby, školy , atd...

Všechno možný, kdo si to už má pamatovat?

výcvik policie, stavby mlíkaren, proste vsechno, co nefunguje :)

Výstavba infrastruktury pro obyvatele, školy, atd..

výstavba škol, úpravny vod, opravy poničených veřejných budov, nemocnic, atd.

zlepšování sociální úrovně obyvatelstva

zřejmě pomoc pro obyvatele, nevím v jaké oblasti

6. Je podle Vás pomoc v Afghánistánu nutná,potřebná? Prosím odůvodněte své ano či ne.

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

ano

ano

ano - jedná se o bezpečnostně problematickou zemi v sousedství Pákistánu

ano - obyvatele maji moznost si uvedomit, ze nejsou na vsechno sami, samozrejme kazda podpora, at jiz technicka nebo financi je preci vzdy prinos :)

ano jo, jinak by se jednalo o bojovou výpravu, která by neměla za cíl rekonstrukci země. Takhle má alespoň nějakou šanci postavit se na nohy

ano potřebná, v oblasti práv a dětí. Každý má právo na život, na svá svobodná rozhodnutí + poskytnuté vzdělání.

ano, aby se podpořila netalibanovská vláda

ano, chudoba, třídní rozdíly obyvatelstva

ANO, je to potřebné pro nastolení míru v tomto válečném konfliktu, protože díky této pomoci přecházejí místní lidé na stranu koaličních partnerů a ne na stranu teroristických skupin.

ano, kdyz uz jsme jim znicili zemi dvemi valkami, tak bychom se meli trochu snazit to dat zase do poradku

Ano, Pomoc je potřebná, protože země byla pod útlakem extrémistů a je dodnes a je zbídačená a potřebuje pomoct s obnovou a vzděláváním místních obyvatel.

ano, protože je potřeba pomáhat méně rozvinutým státům, než je náš.

Ano, z čistě humálního hlediska se pomáhat prostě má, tam kde je potřeba.

Ano, země se ještě nevzpamatovala z válek. Nikdy nevíme kdy budeme potřebovat pomoc my.

Ano,humanitární pomoc je vždy dulezita

ano,v rozumne mire,s durazem na zachovani kulturnich zvyklosti, ,,nenasilnovani" mistnich obyvatel k zapadni/evropske kulture za kazdou cenu.....ano pro-zlepseni kulturnich a socialnich dovednosti,zlepseni socialni situace,zravotni/hygienicke situace atd....

Ano. Lidé tak žijí v bídě a v nevědomosti.

ASDF

asi ano, určitě je to země, která potřebuje pomoc

Jasně že je :-) , Někdo je musí kontrolovat, aby z toho množství peněz, které se do země tlačí přes všechny rádoby neziskovky a organizace taky něco zbylo na projekty a nerozkradli to.

je potřebná asi jako v jakékoliv jiné rozvojové zemi

Myslím, že ne. Je to země, kde posledních cca 150 let bojují proti nepříteli, co přijde zvenku. Proč jim nutit něco, o co nemají zájem?

Myslím,že ne,jelikož je to zbytečné..po našem odjezdu se stejně vrátí do starých kolejí..

ne

ne

ne

ne

ne

ne v Afganistanu pohoreli vsichny

Ne, cizí zasahování do vnitřních záležitostí Afgáncům škodí.

Ne, veškeré intervence škodí.

ne, žádným zásahem se tam nic nezmění

není

není jelikož místní obyvatelstvo není civilizované a připrtaveno používat moderní vybavení.

Není nutná, v určitých oblastech potřebná. Potřebná v oblasti školství, zaměřit se spíš na zkvalitnění učitelů a ne jen slepě stavět školy - tím se docílí jen přemístění žáku ze stanu pod střechu, ale úroveň výuky (často na směny, nevyhovující učebnice, nekvalitní učitel) zůstává stejná.

nevím

Nevím, myslím si, že každý stát by měl hospodařit se svým majetkem, na svém území se svým obyvatelstvem.

nevím, potřebná zřejmě je.

nutná

otázka etická, záleží, jaká je motivace akce, jako země, kde vzdělanost není taková jako v evropě nebo americe si zaslouží pozornost dobročinných organizací, které se snaží řešit prblémy místních obyvatel. Nedokážu si ale představit, že je to přímo zájem některé vlády.

Plníme své závazky vůči NATO

Pomoc Afghanistánu je potřebná jak z hlediska tamního obyvatelstva, trpícího velkou chudobou a téměř permanentním válečným stavem, nedostatkem svobody a potlačováním lidských práv. Stejně tak je účast ČR v podobných misích potřebná proto, aby nás naši spojenci a přátelé mohli brát jako plnohodnotné partnery, kteří nejen očekávají jejich pomoc, ale jsou i ochotní a schopní s nimi relevantně spolupacovat na obraně společných hodnot.

Pomoc je nutná. V zemi je zničená infrastruktura a k obnovení "běžného" chodu země je nutný zahraniční pomoc

Pomoc je vzdy nutna, jinak by to nebyla pomoc

Pomoc je vždy nutná v zemi s válečným konfliktem.Protože nejvíce vždy trpí žena a děti, staří lidé a ty válku určite nevedou. Ano

Potrebna ano, ale nevim jestli chtena.

protože jsme se upsali do nato a nato to považuje za nutné tak tam být holt musíme

Samozřejmě, že pomoc v Afghánistánu potřebná je. Naivně však musím říci, že největší pomocí by byl konečně mír a pokoj v této zemi...

Teď už ano, ale je to zbytečné jen co USA,NATO odejde zanedlouho bude všechno zničené

Určitě ano, především ochránit před teroristy civilní obyvatelstvo

užitečné mi připadá, když afgánce učí, aby se o sebe uměli postarat sami, ne, když se to dělá za ně...

v první řadě by tam měla skončit válka. Pomoc ano, ale vládě nevěřím, jedině nějaká fyzická, namísto vojáků dobrovolníci

V zemi je bída, proto je pomoc určitě potřebná.

Z mého pohledu ne, pokud o ni nepožádali sami Afghánci. A jelikož oni jsou hrdý národ a nepožádali o ni, tedy ne. Jde tedy o vnucování cizích pohledů na svět někomu, kdo o to nestojí.

Z našeho pohledu Evropana se to tak může zdát. Sama o tom přesvědčena ale nejsem. Obecně chceme, aby se každému na této planetě dařilo dobře s dostupností všeho potřebného. Jestli to tak ale cítí i obyvatelé Afghánistánu, to nemohu soudit. Chtějí od nás pomoci? Chtějí změnit svou současnou pozici, životní úroveň? Můžeme je vůbec naučit žít jinak?

7. Co si myslíte,že je největší problém v Afghánistánu?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

ASDF

Beze sporu neustále boje, válčení, špatná politická a ekonomická situace, strach, chudoba...

bezpečnost, politická stabilita

cizí zájmy

drogy,negramotnost,útisk žen, nesvoboda

etnické složení

Etnické složení, dlouhodobá politická nesrovnalost, stálé boje o vedoucí pozici a korupce na nejvyšších místech.

fet

chudoba

Chudoba a z toho vyplývající lstivost, jak krást dotace nebo ze systému vytěžit korupcí co nejvíc. Takže ve zkratce, korupce jako prase a 70% negramotnost obyvatel.

chudoba místních obyvatel, zdravotnictví

chudoba, politika

jsou jiní, pro nás nepochopitelní, ale jim to vyhovuje

Korupce a choas ve státní správě, nedůvěra provincií k vládě v Kábulu

korupce a nedůvěra občanů v armádu a policii, která není plně schopna zajistit jejich bezpečnost

Korupce, nízká úroveň vzdělanosti, kriminální skupiny, warlordi.

Kultura, náboženství - pokud se nezmění myšlení tamních lidí zůstanou ve středověku.

Lidi, Taliban, valka..

mentalita

místní obyvatelstvo

muslimové, ty jsou problém všude.......

mysleni lidi, ktere jsou po generace ve valecnem konfliktu plus samozrejme fundametalni podoba islamu

Myslím že je tam spousta "největších" problémů. Ale zatím bych řekl že nejdůležitější se stabilizovat vládu aby nebyl problém se zahraniční pomocí

Myslím, že ti lidé jsou nejspokojenější sami se sebou. Nechtějí naše TV a "demokratický" volební systém. Stačí jim jejich kmen, korán a políčko s konopím nebo makem.

nedokážu posoudit

Nedostatek vody, islámští radikálové, občanské nepokoje.

Negramotnost a odříznutí od okolního světa. Místní lidé nemají o světě tak jak ho známe my žádné ponětí.

nepokoje, války, zbraně - vzniklé z jejich náboženského uvažování (mentality)

nestabilni politicka situace + pritomnost teroristickych jednotek a extremistu

netuším

Neustálé vnější intervence narušují přirozená vývoj společnosti.

Neustále zasahování do jeho vnitřních poměrů.

nevzdělanost a náboženská netolerance

nevzdělanost, terorismus, náboženství.

Okupace, korupce, neschopná vláda, občanská válka......je toho celkem dost.

osobní bezpečnost, zdravotnictví

parta pošuků, co si říká Taliban

Povalecne obdobi, nabozenske rozpory

Přítomnost cizích mocností.

Taliban

Taliban

Talibán

Taliban

Taliban.

Terorismus

teroristické skupiny s vůdci co nesnášejí západní svět a to natolik že jsou schopni zabít nej sebe ale dalších 1000 lidí kolem!!

Tvrde přírodní podminky

valecne konflikty,chudoba,nedostatecna hygienicka sitiace,ohrozovani civilistu,politicka situace....

valka

Válka, nadvláda mužů, absurdní zákony a vláda. Někdy mi přijde, že nemají daleko do zvířat (obyvatelé obecně)

Vláda extrémistů, kteří záměrně šíří strach (podřezávání žen, vraždy členů samosprávy, nevzdělanost). Díky těmto činům mají moc, které zneužívají.

Výroba drog a sní spojená kriminalita

zabedněnost, korupce

zatíženosti historií (jsou zde generace, které umí dobře válčit a učí válčit i svoje potomstvo).. myšlení lidí, kultury lidí, celosvětové vnímání..

ze je nenecha nikdo na pokoji

8. Myslíte si,že roční výdaj PRT v Afghánistánu (zhruba 80mil.kč) by se v ČR využil lépe? Pokud ano jak?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

80Mil/rok není moc. Možná by se za to tady postavilo pár metrů dálnice nebo opravila nějaká škola...

Aha, tak to bude asi pomoc na výstavbu škol apod. Peníze by se samozřejmě využily všude. Jejich vládě nevěřím, bůh ví, kam peníze přijdou, asi z toho moc jednotliví obyvatelé nemají. Ale tady by to bylo asi podobné. Zrovna jejich země peníze jistě potřebuje hojně, ale na druhou stranu, jaké si to udělali, takové to mají, proč to máme platit my? Jednorázově ano, ale dlouhodobě je to dost peněz. Takže je to jistě málo, ale někdo je musí vynakládat, což je zase celkem dost.

ano

ano

ano - nákupy přístrojů do nemocnic v ČR

ano- zdravotnictví, školství

ano, dal by se v ČR využít lépe, mnoho vesnic dodnes nemá kanalizaci, veřejné osvětlení, atd

Ano, jenže od dnešní socialistické vlády nelze nic dobrého očekávat.

Ano, myslím. Mírové využití peněz mi přijde všeobecně lepší, než využití peněz za účelem války.

ano, na stavbu velkokapacitní věznice

Ano, pomohlo by to snížit státní dluh a následně daně. Já vm že je to jen trocha, ale každá koruna, kterou stát nedostane pomůže rozvoji společnosti.

ano, stavba silnic, školství,

ASDF

děti politiků by dostaly k vánocům iPhone 5...

Do toho asi nebudu kecat

Je to kapka v moři našich státních peněz. Je určitě lepší je využít v Afghanistánu, než aby se u nás " záhadně " utratili.

Mohl by být lépe vytunelován.

Možna ano - zlepšení sociálních služeb

Možná by se tento výdaj v ČR využil lépe, ale není to částka, která v našich podmínkách něco ovlivní a afghánskému lidu to pomůže mnohem více než nám v ČR.

Můžeme sázet lesy, budovat vnitřní ekonomiku státu, můžeme postavit továrnu, dát lidem práci... Nevím ale, jestli je to může být lepší nebo horší.. s tolika penězi můžeš dělat hodně věci, jde o to, v co věříš, je dobré... a potom je jedno, zda investuješ do továrny nebo do školy.

myslím že ne - taková částka běžně zahučí v rozpočtu ČR díky korupci

Myslím, že tato otázka je téměř irelevantní, neboť tyto dvě země a jejich situace nelze vůbec srovnávat. Budu především věřit, že tyto peníze jsou opravdu použity tam, kde použity být mají, tedy na pomoc Afghánským lidem. To je, myslím na celé věci podstatné.

Myslím, že v ČR by se určitě využil, jestli lépe, to je otázka pro naše politiky.

Na roční provoz nemocnice.

NAVODNA OTAZKA!!!

ne

ne

ne

ne

ne

Ne

ne

ne, rozkradl by se, takže je to jedno

nemyslim

Nemyslím si.

nemyslím, že by to Čr NĚJAK ZÁSADNĚ VYTRHLO

Nemyslím....

nevím

nevím

nevím

nevím

Nevím

nevím, pokud ty peníze se využijí opravdu správně a na dobrou věc která pomůže tak ano. Ale pokud se někde cestou půlka stratí či se na něco použijí a není to až tak k užitku.

Nevyužil by se lépe

Nevyužil. To je, jako když plivneš. Rozkradli by to politici a mocenské skupiny ve "vládě". Takhle se za ty peníze něco reálně vybudovalo a stojí to tam. ČR jako jediná kontrolovala jestli májí stavby smysl a ne rozset stovky staveb i pár metrů od sebe jako kolegové z USA.

Pomahat se da leckde, nejen v tam. Nicmene, odpoved zni ne.

spise ne-pomoc rozvojovym a valecnymi konflikty zasazenym zemim je dulezita a potrebna,v cr vyuzitelaby se castka dala vyuzit pouze pro pomoc detem,duchodcum atd...,je to otazka volby,v rozvojovych zemich potrebna vice.

Stavba školek a penziony pro seniory, pomoc mentálně postiženým, zdravotnictví, doprava, aj.

Šel by určitě využít i jinak, ale je úlohou politiků, rozdělovat společné peníze tak, aby byly pokryty pokud možno různé potřeby země. A být vnímán jako spolehlivý spojenec a nezpochybnitelný členem transatolantické civilizační skupiny je určitě v národním zájmu ČR, a v tom případě není 80 mil. Kč špatnou investicí. A PRT tým dokázal, že je to naopak investice z tohoto poheldu velice efektivní

Tato otázka koresponduje s ot.č. 6 a mou odpovědí na ní: stát by měl hospodařit se svým majetkem, na svém území se svým obyvatelstvem. ČR je mizerná například sociální sféra - nezaměstnanost a její dopady na společnost.

urcite ne,rozkrade se tu daleko vic nez 80 mega

Určitě by se nechal využít lépe(zdravotnictví), ale zároveň by se klidně mohl promrhat v jedné z mnoha kauz jako Promopro, Izip a pod... Oproti tomu jsou v Afghánistánu vyloženy naprosto účelně a smysluplně

Určitě.. na naše zdravotnictví..školstív..pomoz zdravotně postiženým ajiné.. je toho hodně moc..

v ČR by se to stejně rozkradlo a zase by z toho nebylo nic...

vsude jsou lide, kteri potrebuji pomoct, pak by otazka byla, zda je pro me dulezitejsi pomoci Cechovi nebo Afghanci...

9. Myslíte si, že je 80mil.kč ročně málo či hodně?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
tak akorát2341,82 %41,82 %  
málo1730,91 %30,91 %  
hodně1527,27 %27,27 %  

Graf

10. Máte povědomí o tom kolik stojí postavit základní školu v Afghánistánu ( zhruba pro 40dětí):

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
300.000kč - 500.000kč2240 %40 %  
1.500.000kč - 2.500.000kč1832,73 %32,73 %  
3.000.000kč - 4:000.000kč814,55 %14,55 %  
50.000kč - 150.000kč47,27 %7,27 %  
4.000.000kč a více35,45 %5,45 %  

Graf

11. Odkud jste se dozvěděli o činnosti PRT v Afghánistánu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jen povrchně z médií - televize,internet, noviny...3054,55 %54,55 %  
až díky tomuto dotazníku1629,09 %29,09 %  
zajímám se o tuto tématiku1120 %20 %  
byl/a jsem v Afghánistánu712,73 %12,73 %  
nezajímám se vůbec47,27 %7,27 %  

Graf

12. Jaký máte názor na to, že obyvatelé cizí země, přijdou do Afghánistánu a učí ho jak by se „správně“ a „civilizovaně“ mělo žít? Je to správně nebo špatně? Je to pomoc nebo v tom je něco jiného?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

Aby z toho nebyly války. Nesmí to být z pozice moci

ano i ne....popsano vyse

ASDF

hm, myslím, že motivace se liší, od prostého nadšení po různé politické a obchodní zájmy. Jestli je to správně nebo špatně taky není jednoznačné, ta Afgánka, co ji uřízli nos a uši, protože utekla od manžela byla určitě ráda, když jí Američani pomohli a jiné ženy by určitě taky byly radši, kdyby jim nic podobného nehrozilo. Ale zase se nedá čekat, že všichni čekají jen na to, až jim někdo přijde říct, že žijou úplně blbě a maj dělat co se jim řekne.

Já to považuji za pomoc, ovšem uvědomuju si problematičnost pomoci, kterou ten, komu je pomoc určena, ji nechce přijmout. Dobro se nedá nikomu vnucovat, má-li zůstat dobrem

Jak by se Vam libilo kdyby do vaseho mesta vtrhli Rusaci a rikali vam jak co mate delat? Pomoc? Pro par lidi mozna ano, ale to minimum je dost zanedbatelne. Myslim, ze je to boj s vetrnymi mlyny, vyuzila bych penize jinde.

Jak jsem již psal výše, nesouhlasím s tím. Bylo by jim (i nám) lépe, kdybychom je nechali žít (a umírat) bez našich zásahů. Aby to nevyznělo mylně: nijak neodsuzuji vojáky a civilní zaměstnance mise: ti prostě dělají svou práci. Kritizuji doktrínu, která je tam dostala.

Jak pro koho, CR se snazi spis pomoct.

je to na nic, muslima nic nenaučíš, sou to líny tvoři

Je to pomoc a je to správné. Bez cizí pomoci by tam byl a bude středověk.

Je to pomoc v naší podobě.. viz odpověď na otázku č. 6

Je to pomoc, ale na druhou stranu zasahování do vnitřních záležitostí cizí země.

Je to pomoc, ale otazkou je s jakým výsledkem.

Je to pomoc. Jestli ji obyvatelstvo přijme či ne je už na nich.

je to samozřejmě špatně

je to spatne

Je to správně ale je to zbytečné ti lidé se nezmění. Navíc jak žít "správně a civilizovaně" by se měli naučit sami.

Je to správné, pokud to není vnucováno násilím.

je to špatně - je nutné respektovat místní zvyklosti ve způsobu života, ale je nutné podporovat vládu z místních lidí bez vlivu Talibanu aj. terorist.skupin

je to špatně, měli by jim pomoct v zásadních životních věcech ale s ohledem na místní tradice a zvyky a nechtít je převychovat

je to špatně; rozhodně jsou v tom peníze, konkrétně tam jde nyní o těžbu

Je to špatně.

Je to určitě pomoc,ale bude vtom i něco jiného,proč by to tedy jinak dělali.. ?

Je to vměšování do vntřních záležitostí, v podstatě je to agrese. Takže je to špatně.

Je v tom něco jiného - hl. ropa, resp. ropovod.

je v tom pochopitelně něco jiného

Každý by si měl žít, tak jak se mu zlíbí a tak, aby zároveň nenarušoval život ostatních lidí. Ať se každý stát stará sám o sebe - ať se sám zdokonaluje, ale nejlépe tak, aby opět nenarušoval život ostatním. Utopie, já vím...

když si nedokážou pomoci sami, tak pomoc zvenčí může být užitečná

mozna mu jen ukazuji, ze se da zit JINAK, mozna lepe...

Myslím si, že pokud pomoc od jiných zemí není to, že je chtějí předělat a udělat z nich konzumní a materialistické osoby, ale na opak učí místní obyvatelé, jak získat pitnou vodu, či jak se starat o půdu, či chovat zvířata, je to velká a dobrá pomoc.

Myslím, že je to správně, pokud pomáhající respektuje kulturu a náboženství Afgánistánu. Nezáleží na dalších pohnutkách pomoci, když je výsledkem lepší život v zemi.

Myslím, že je to špatně. Každá země má své unikum, svůj způsob života, své zásady, svou víru, svůj přístup k věcem a situacím a svůj názor. Rozhodně není správné, aby cizinci přeučovali obyvatele jakéhokoliv státu, neboť jim k tomu nebylo dáno právo a pokud tak jednají proti případné vůli a zájmu původních obyvatel je to čistě sobecký zájem a ani v nejmenším se nedá nazvat civilizovaným, natož správným.

NAVODNA OTAZKA!!!

něco jiného

negativní

Nelze říct, zda to je správně nebo špatně. Jde o to, jak se to dělá a kde, zda to dělají odborníci či amatéři. Konkrétně v Afghánistánu se to musí dělat podle místních podmínek a s respektem k tradicím. Jde vždy o míru a úroveň.

nemyslím

nemyslím si že to někdo dělá

Nemyslím si, že by Afghánskému lidu byl vnucován náš západní způsob života. Ale měla by jim být dána šance na samostatné rozhodnutí jaký způsob života si sami svobodně zvolí.

Není to o učení, jak by se mělo správně žít - je to o tom, jak víc a lépe využít stávající zdroje. Je to jako s Civil Affairs - CA jsou prostředek velitele jednotky, jak efektivněji splnit úkol mise, na levelu kontingentu (praporu). PRT jsou to samé na levelu COMISAF.

Ono záleží na tom co je tím myšleno, pokud učí lepší techniky pěstování plodin s tím, že mají pole opravdu vyšší výnos, tak je to super. Pokud se ale snaží importovat nějakou ideologii, tak je to na nic a způsobuje to akorát problémy.

Optimista si může myslet, že je to velmi dobře. Osobně si myslím, že je v tom i jiný politický a i jiný záměr.

S tím učí bych byl opatrný, ale pokud do AFG plynou peníze z EU, tak by se AFG měl naučit, jak prostředky správně čerpat a měli bychom si pohlídat, aby to ti kluci opálení všechno nerozkradli.

správně

správně i špatně

špatně

špatně

Tady se dostavama do debaty s Johnem Rawlsem a jeho Law of Peoples, ktery tvrdi, ze bychom meli pomahat lidem, kteri nejsou sami schopni vybudovat liberalni stat, ale nemaji k tomu prostredky. protiargumentem je, ze je to vnucovani nasich hodnot na jine kultury. Muj nazor je, ze situace Afghanistanu je zpusobena zapadnimi zememi, tudiz, bychom jim meli poskytnout pomoc - za predpokladu, ze si o ni jejich vlada rekla.

určitě je v tom i politika danné země která pomoc nabízí.

v dnešní době globalizace a otevřeného trhu je motivace takovéto státy otevřít pro ekonomickou aktivitu, která je v zemích s nefunkčními vládami a extremistickými stranami malá, otázkou je, zda jsou lidé v těchto zemích v nichž je pokrok pomalejší připraveni na systém, který je u nás zaveden jako správný a normální, protože z hlediska jejich je správné a normální spousta jiných věcí, jako například ukamenovat ženu, která je podezřelá z nevěry.

V globalizovaném světě se podle mně nemůžeme schovávat za to, že je něco daleko, takže nás to nemusí zajímat. Terorismus je globální problém, a když jsme se ho v zájmu naší bezpečnosti rozhodli napadnout v Afghanistánu, bylo by moudré se snažit místním obyvatelům, kteří s teroristy nemají nic společného pomoct. Otázkou je, zdali je Afghanistán dostatečně vyspělou společností pro implementaci demokracie západního typu...

Vývoz demokracie do rozvojových zemí není nejvhodnější, Afghánistán na to není připravený.

Z informací, co mám, jsou odborníci PRTu i čeští vojáci obyvateli Afgánistánu přijímáni velmi dobře, z čehož usuzuji.

Zase z jakého pohledu. Asi to tu osobu nabíjí, zaprvé pomoc a za druhé jí to asi dělá dobře, když vidí, že něco umí. Určitě to pomoc je, ale bůh ví, jestli ji chtějí. Je to pro ně asi celkem ponižující (z hlediska toho, jak to bylo řečeno v otázce). Pokud by učili například malé děti ve škole, tak je to super, ale moralizovat někde dospelým lidem je asi trochu mimo.

země by se měla vyvíjet sama bez pomoci. Když jim pomáháme sami si toho neváži a jen natahují ruce (afrika) Ale tady je to asi jiné jelikož se tam hodně válčí a děti nemají co jist. Nevím je to opravdu složitá problematika a hodně rozsáhlá a má své pro i proti.

13. Kolik je Vám let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
30 - 382240 %40 %  
24 - 291425,45 %25,45 %  
18 - 23610,91 %10,91 %  
56 a více59,09 %9,09 %  
39 - 4659,09 %9,09 %  
47 - 5535,45 %5,45 %  

Graf

14. Jste žena či muž?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena2952,73 %52,73 %  
muž2647,27 %47,27 %  

Graf

15. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vysokoškolské2443,64 %43,64 %  
středoškolské s maturitou2240 %40 %  
vyšší odborné712,73 %12,73 %  
středoškolské bez maturity23,64 %3,64 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Zajímáte se o zahraniční dění - zprávy ze světa,cizí periodika apod.?

2. Víte co znamená zkratka PRT?

9. Myslíte si, že je 80mil.kč ročně málo či hodně?

10. Máte povědomí o tom kolik stojí postavit základní školu v Afghánistánu ( zhruba pro 40dětí):

11. Odkud jste se dozvěděli o činnosti PRT v Afghánistánu?

13. Kolik je Vám let?

14. Jste žena či muž?

15. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Zajímáte se o zahraniční dění - zprávy ze světa,cizí periodika apod.?

2. Víte co znamená zkratka PRT?

9. Myslíte si, že je 80mil.kč ročně málo či hodně?

10. Máte povědomí o tom kolik stojí postavit základní školu v Afghánistánu ( zhruba pro 40dětí):

11. Odkud jste se dozvěděli o činnosti PRT v Afghánistánu?

13. Kolik je Vám let?

14. Jste žena či muž?

15. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Hladíková, N.PRT v Afghánistánu - Logar (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://prt-v-afghanistanu-logar.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.