Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Vztahy

Vztahy

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Beatrice Dark
Šetření:22. 09. 2014 - 06. 10. 2014
Počet respondentů:147
Počet otázek (max/průměr):13 / 12.18
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:71,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:48
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Odpovědi respondentů

1. Pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena12383,67 %83,67 %  
muž2416,33 %16,33 %  

Graf

2. Věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18 - 235436,73 %36,73 %  
24 - 295336,05 %36,05 %  
30 - 34138,84 %8,84 %  
35 - 44128,16 %8,16 %  
do 17 let včetně117,48 %7,48 %  
45 - 5442,72 %2,72 %  

Graf

3. V jakém vztahu právě jste?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ve vážném vztahu7047,62 %47,62 %  
nemám vztah4228,57 %28,57 %  
v manželství2214,97 %14,97 %  
ve volném vztahu128,16 %8,16 %  
jiné10,68 %0,68 %  

Graf

4. Pokud jste ženatý/vdaná, v kolika letech byla svatba?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
25 - 291350 %8,84 %  
21 - 24726,92 %4,76 %  
30 - 36415,38 %2,72 %  
do 2013,85 %0,68 %  
43+13,85 %0,68 %  

Graf

5. Z jakého důvodu byla svatba/byste měli svatbu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
z lásky10571,43 %71,43 %  
jiný důvod2315,65 %15,65 %  
kvůli stejnému příjmení (za předpokladu, že už děti máte/budete mít)85,44 %5,44 %  
kvůli penězům74,76 %4,76 %  
kvůli otěhotnění21,36 %1,36 %  
kvůli samotnému dni21,36 %1,36 %  

Graf

6. Máte nebo plánujete mít děti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nemám, plánuji8658,5 %58,5 %  
nemám, neplánuji3523,81 %23,81 %  
ano, mám2617,69 %17,69 %  

Graf

7. V kolika letech je podle vás ideální mít dítě/děti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
26 - 309161,9 %61,9 %  
21 - 253322,45 %22,45 %  
31 - 381510,2 %10,2 %  
nikdy74,76 %4,76 %  
do 2010,68 %0,68 %  

Graf

8. Kolik jste měli do teď partnerů?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
3 - 55034,01 %34,01 %  
23121,09 %21,09 %  
12819,05 %19,05 %  
6 - 101510,2 %10,2 %  
0149,52 %9,52 %  
11 - 2042,72 %2,72 %  
31+32,04 %2,04 %  
21 - 3021,36 %1,36 %  

Graf

9. Kolik partnerů by podle vás měl mít člověk před svatbou?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
je to jedno5839,46 %39,46 %  
alespoň 22718,37 %18,37 %  
alespoň 12114,29 %14,29 %  
3 - 51812,24 %12,24 %  
žádného - manžel/manželka by měl/a být první a poslední149,52 %9,52 %  
6 - 1085,44 %5,44 %  
11 a víc10,68 %0,68 %  

Graf

10. Věříte na pravou lásku/lásku na celý život?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, mám ji4731,97 %31,97 %  
možná4027,21 %27,21 %  
ano, zatím jsem ji ale nenašel/nenašla3322,45 %22,45 %  
nevím1610,88 %10,88 %  
ne117,48 %7,48 %  

Graf

11. Setkali jste se s nevěrou?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
určitě ne4832,65 %32,65 %  
nejsem si jistý/á4027,21 %27,21 %  
ano, podvedl/a jsem3121,09 %21,09 %  
ano, byl/a jsem podveden/a2819,05 %19,05 %  

Graf

12. Jak nevěru ve vztahu/manželství vnímáte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nedokážu posoudit, jak bych se zachoval/a4832,65 %32,65 %  
nevím, jestli bych byl/a schopen/a odpustit3725,17 %25,17 %  
trvalo by, než bych začal/a znovu věřit2919,73 %19,73 %  
znamenala by pro mě rozchod/rozvod1912,93 %12,93 %  
překousl/a bych to106,8 %6,8 %  
v pohodě, to se stane42,72 %2,72 %  

Graf

13. Jak často ve vztahu/manželství máte sex?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1 - 2x za týden4429,93 %29,93 %  
momentálně nemám vztah3322,45 %22,45 %  
1 - 2x za 14 dní1610,88 %10,88 %  
maximálně párkrát za měsíc149,52 %9,52 %  
obden117,48 %7,48 %  
žádný sex nemám117,48 %7,48 %  
párkrát za rok85,44 %5,44 %  
každý den74,76 %4,76 %  
několikrát denně32,04 %2,04 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

3. V jakém vztahu právě jste?

  • odpověď nemám vztah:
    • 3.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi momentálně nemám vztah na otázku 13. Jak často ve vztahu/manželství máte sex?
  • odpověď v manželství:
    • 6.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi 25 - 29 na otázku 4. Pokud jste ženatý/vdaná, v kolika letech byla svatba?

6. Máte nebo plánujete mít děti?

  • odpověď nemám, plánuji:
    • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi do 17 let včetně na otázku 2. Věk?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Pohlaví?

2. Věk?

3. V jakém vztahu právě jste?

4. Pokud jste ženatý/vdaná, v kolika letech byla svatba?

5. Z jakého důvodu byla svatba/byste měli svatbu?

6. Máte nebo plánujete mít děti?

7. V kolika letech je podle vás ideální mít dítě/děti?

8. Kolik jste měli do teď partnerů?

9. Kolik partnerů by podle vás měl mít člověk před svatbou?

10. Věříte na pravou lásku/lásku na celý život?

11. Setkali jste se s nevěrou?

12. Jak nevěru ve vztahu/manželství vnímáte?

13. Jak často ve vztahu/manželství máte sex?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Pohlaví?

2. Věk?

3. V jakém vztahu právě jste?

4. Pokud jste ženatý/vdaná, v kolika letech byla svatba?

5. Z jakého důvodu byla svatba/byste měli svatbu?

6. Máte nebo plánujete mít děti?

7. V kolika letech je podle vás ideální mít dítě/děti?

8. Kolik jste měli do teď partnerů?

9. Kolik partnerů by podle vás měl mít člověk před svatbou?

10. Věříte na pravou lásku/lásku na celý život?

11. Setkali jste se s nevěrou?

12. Jak nevěru ve vztahu/manželství vnímáte?

13. Jak často ve vztahu/manželství máte sex?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Dark, B.Vztahy (výsledky průzkumu), 2014. Dostupné online na https://prumerne-mesicni-vydaje.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.