Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Průzkum frekvence výskytu, příčin a projevů nudy u studentů

Průzkum frekvence výskytu, příčin a projevů nudy u studentů

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Josef Svoboda
Šetření:25. 11. 2012 - 02. 12. 2012
Počet respondentů:76
Počet otázek (max/průměr):8 / 7.8
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:76 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:30
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Cílem dotazníku je zjistit informace o tom, proč a jak často se studenti na hodinách nudí a co je nejčastější příčinnou tohoto jevu.

Odpovědi respondentů

1. Navtěvujete v současné době školní docházku?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [ANOotázka č. 2, NEotázka č. 3].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ANO6484,21 %84,21 %  
NE1215,79 %15,79 %  

Graf

2. Typ školy, kterou navštěvujete je...

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
4976,56 %64,47 %  
Víceleté gymnázium710,94 %9,21 %  
710,94 %9,21 %  
Jiný typ školy11,56 %1,32 %  

Graf

3. Nudili jste se někdy při vyučování?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [ANOotázka č. 4, NEotázka č. 8].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ANO7598,68 %98,68 %  
NE11,32 %1,32 %  

Graf

4. Jak často v jednom školním týdnu jste se v hodinách nudili?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
3 týdně1823,68 %23,68 %  
5 týdně (každý den)1621,05 %21,05 %  
více než 1 krát denně1215,79 %15,79 %  
2 týdně1114,47 %14,47 %  
1 týdně nebo méně1013,16 %13,16 %  
4 týdně911,84 %11,84 %  

Graf

5. Jaký byl předmět výuky, ve kterém jste se nejčastěji nudili

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Fyzika1317,33 %17,11 %  
ČJ79,33 %9,21 %  
Matematika79,33 %9,21 %  
Hudební výchova45,33 %5,26 %  
dějepis45,33 %5,26 %  
Zeměpis45,33 %5,26 %  
Tělesná výchova34 %3,95 %  
Přírodopis22,67 %2,63 %  
právo22,67 %2,63 %  
ekonomie22,67 %2,63 %  
odborný předmět11,33 %1,32 %  
Anglický jazyk11,33 %1,32 %  
to skutečně nejde říci11,33 %1,32 %  
chodim na VŠ, máme odborné předměty, ne tohle11,33 %1,32 %  
nezávisí to na předmětu ale na učiteli11,33 %1,32 %  
strategický management11,33 %1,32 %  
daně11,33 %1,32 %  
technické předměty11,33 %1,32 %  
všechny přednášky11,33 %1,32 %  
filozofie11,33 %1,32 %  
historie11,33 %1,32 %  
je jich víc - odborné 11,33 %1,32 %  
Nevím, záleželo spíš na daném učiteli a právě probírané látce.11,33 %1,32 %  
Regionalistika11,33 %1,32 %  
Filozofie, Ekonomie11,33 %1,32 %  
předměty, ve kterých je jen teorie a definice ale .... žádná praxe11,33 %1,32 %  
ekonometrie11,33 %1,32 %  
bespečnost v LD11,33 %1,32 %  
Statistika11,33 %1,32 %  
drtivá většina předmětů na zču11,33 %1,32 %  
management11,33 %1,32 %  
fyzika také, ale především pár odborných předmětů11,33 %1,32 %  
proč nejde dát víc možností?11,33 %1,32 %  
Politologie11,33 %1,32 %  
Filozofie, Mediální komunikace11,33 %1,32 %  
daňového zaměření11,33 %1,32 %  
Studiová technika11,33 %1,32 %  

Graf

6. Co bylo nejčastější příčinnou Vaší nudy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Učitel a jeho nezáživný výklad4661,33 %60,53 %  
Vyučovaná látka a její přínos pro Vás2533,33 %32,89 %  
obě dvě předchozí možnosti11,33 %1,32 %  
vyučující neustále odbíhala od tématu a výklad byl nesouvislý a nebylo si pořádně co zapsat11,33 %1,32 %  
Obě uvedené.11,33 %1,32 %  
bohužel oboje11,33 %1,32 %  

Graf

7. Jakým způsobem jste nejčastěji zaháněli Vaši nudu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Kreslení1520 %19,74 %  
Mluvení se spolužáky1216 %15,79 %  
Dívání se z okna1013,33 %13,16 %  
Četba pod lavicí1013,33 %13,16 %  
Psaní SMS (MMS)810,67 %10,53 %  
Hraní her56,67 %6,58 %  
internet56,67 %6,58 %  
Dopisování se spolužáky45,33 %5,26 %  
internet v PC11,33 %1,32 %  
brouzdání na internetu11,33 %1,32 %  
surfováním na internetu11,33 %1,32 %  
Ocenila bych možnost více odpovědí na tuto otázku. Odpověděla bych četba pod lavicí, dopisování se spolužáky, mluvení se spolužáky, dívání se z okna, kreslení a dělání úkolů na další hodiny.11,33 %1,32 %  
více z těchto možností, nejčastěji četba a samovzdělávání v jiných oblastech, kreslení, konverzace se spolužáky...občas i hraní her11,33 %1,32 %  
spaní11,33 %1,32 %  

Graf

8. Vaše pohlaví je

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena5876,32 %76,32 %  
Muž1823,68 %23,68 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Navtěvujete v současné době školní docházku?

2. Typ školy, kterou navštěvujete je...

3. Nudili jste se někdy při vyučování?

4. Jak často v jednom školním týdnu jste se v hodinách nudili?

5. Jaký byl předmět výuky, ve kterém jste se nejčastěji nudili

6. Co bylo nejčastější příčinnou Vaší nudy?

7. Jakým způsobem jste nejčastěji zaháněli Vaši nudu?

8. Vaše pohlaví je

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Navtěvujete v současné době školní docházku?

2. Typ školy, kterou navštěvujete je...

3. Nudili jste se někdy při vyučování?

4. Jak často v jednom školním týdnu jste se v hodinách nudili?

5. Jaký byl předmět výuky, ve kterém jste se nejčastěji nudili

6. Co bylo nejčastější příčinnou Vaší nudy?

7. Jakým způsobem jste nejčastěji zaháněli Vaši nudu?

8. Vaše pohlaví je

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Svoboda, J.Průzkum frekvence výskytu, příčin a projevů nudy u studentů (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://pruzkum-frekvence-vyskytu-pr.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.