Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Průzkum návštěvnosti knihovny Jiřího Mahena

Průzkum návštěvnosti knihovny Jiřího Mahena

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Iva Slabá
Šetření:07. 04. 2011 - 21. 04. 2011
Počet respondentů:104
Počet otázek (max/průměr):14 / 8.88
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:80,8 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:58
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

prosím Vás o vyplnění dotazníku na téma Návštěvnosti Knihovny Jiřího Mahena v Brně. Jedná se o průzkum pro mojí bakalářskou práci. Dotazník je určen pro všechny věkové kategorie.  

Instrukce pro vyplnění dotazníku (nápověda)

Zakřížkujte prosím Vaši odpověď nebo ji vepište do prázdných řádků. 

Odpovědi respondentů

1. Jsem

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena8581,73 %81,73 %  
Muž1918,27 %18,27 %  

Graf

2. Věk

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
20-269288,46 %88,46 %  
27-4576,73 %6,73 %  
do 19 let32,88 %2,88 %  
46-6021,92 %1,92 %  

Graf

3. Zaměstnání:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Student 8480,77 %80,77 %  
Pracující1514,42 %14,42 %  
Na mateřské dovolené32,88 %2,88 %  
Nezaměstnaný 21,92 %1,92 %  

Graf

4. Navštěvujete knihovnu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 5, neotázka č. 13].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano9187,5 %87,5 %  
ne1312,5 %12,5 %  

Graf

5. Jak často navštěvujete knihovnu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
měsíčně4043,96 %38,46 %  
týdně 2527,47 %24,04 %  
několikrát do roka1819,78 %17,31 %  
jen nárazově88,79 %7,69 %  

Graf

6. V knihovně využívám tyto služby:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Půjčuji si knihy/časopisy/CD9098,9 %86,54 %  
Vyhledávání v databázích3639,56 %34,62 %  
Kopírování a tisk2931,87 %27,88 %  
Čítárnu časopisů a novin2628,57 %25 %  
Internet2527,47 %24,04 %  
Literární kavárnu1112,09 %10,58 %  
Informační služby/rešerše77,69 %6,73 %  
Hudební knihovnu33,3 %2,88 %  
Hudební knihovnu11,1 %0,96 %  

Graf

7. Služby, které bych v knihovně uvítal/a:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Možnost vrácení výpůjčky na jiné pobočce6571,43 %62,5 %  
Možnost rychlého půjčení a vrácení knihy pomocí selfcheck5459,34 %51,92 %  
Možnost zapůjčení elektronické knihy (ebook)5054,95 %48,08 %  
Občerstvení4650,55 %44,23 %  
Odpočinkové zóny4448,35 %42,31 %  
Kulturní akce4246,15 %40,38 %  
Autorské čtení2931,87 %27,88 %  
Soutěže2729,67 %25,96 %  
Dětský koutek1415,38 %13,46 %  
Rozšíření programu pro děti77,69 %6,73 %  
Pojízdná knihovna77,69 %6,73 %  

Graf

8. Navštěvujete Knihovnu Jiřího Mahena?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 9, neotázka č. 12].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne7885,71 %75 %  
ano1314,29 %12,5 %  

Graf

9. Vyhovuje Vám otevírací doba knihovny Jiřího Mahena?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1076,92 %9,62 %  
ne323,08 %2,88 %  

Graf

10. Využíváte internetové stránky Knihovny Jiřího Mahena?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1184,62 %10,58 %  
ne215,38 %1,92 %  

Graf

11. Kde jste se o Knihovně Jiřího Mahena dozvěděl/a?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Přátelé861,54 %7,69 %  
škola215,38 %1,92 %  
Internet 17,69 %0,96 %  
Od bráchy17,69 %0,96 %  
Na ZŠ v rámci vzdělávací exkurze do místní pobočky17,69 %0,96 %  

Graf

12. Knihovnu Jiřího Mahena nenavštěvuji, protože:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nikdy jsem v Knihovně Jiřího Mahena nebyl/a7191,03 %68,27 %  
Jiná knihovna mi nabízí více služeb810,26 %7,69 %  

Graf

13. Knihovnu nenavštěvuji, protože:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
K vyhledávání informací využívám internet430,77 %3,85 %  
nic17,69 %0,96 %  
vše zmíněné17,69 %0,96 %  
Nemám čas na návštěvu knihovny17,69 %0,96 %  
navštěvuji jinou knihovnu17,69 %0,96 %  
Žiji v Kladně.17,69 %0,96 %  
navštěvuji knihkupectví17,69 %0,96 %  
sama pracuji v knihovně17,69 %0,96 %  
chodím do Moravské zemské knihovny17,69 %0,96 %  
využívám inernet a knihy u sebe doma17,69 %0,96 %  

Graf

14. Knihovnu bych navštívil/a v případě:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Konání kulturních akcí215,38 %1,92 %  
Že by mě tam pozval kamarád/ka215,38 %1,92 %  
nic17,69 %0,96 %  
Pivo na akci/čtení na pozvání kamaráda se soutěží.17,69 %0,96 %  
ze by mi prestal pujcovat knihy kamarad17,69 %0,96 %  
že bych dané publikace v jiné knihovně nenašla17,69 %0,96 %  
V případě, že by na to byl při prohlídce čas.17,69 %0,96 %  
potřeby knihy do školy17,69 %0,96 %  
že by tam byla jinde "nesehnatelná" kniha17,69 %0,96 %  
Možnosti zapůjčení elektronické knihy (ebook)17,69 %0,96 %  
Konání autorského čtení17,69 %0,96 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

7. Služby, které bych v knihovně uvítal/a:

  • odpověď Kulturní akce:
    • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Autorské čtení na otázku 7. Služby, které bych v knihovně uvítal/a:

8. Navštěvujete Knihovnu Jiřího Mahena?

  • odpověď ano:
    • 8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 9. Vyhovuje Vám otevírací doba knihovny Jiřího Mahena?
    • 8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 10. Využíváte internetové stránky Knihovny Jiřího Mahena?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jsem

2. Věk

3. Zaměstnání:

4. Navštěvujete knihovnu?

5. Jak často navštěvujete knihovnu?

6. V knihovně využívám tyto služby:

7. Služby, které bych v knihovně uvítal/a:

8. Navštěvujete Knihovnu Jiřího Mahena?

9. Vyhovuje Vám otevírací doba knihovny Jiřího Mahena?

10. Využíváte internetové stránky Knihovny Jiřího Mahena?

12. Knihovnu Jiřího Mahena nenavštěvuji, protože:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jsem

2. Věk

3. Zaměstnání:

4. Navštěvujete knihovnu?

5. Jak často navštěvujete knihovnu?

6. V knihovně využívám tyto služby:

7. Služby, které bych v knihovně uvítal/a:

8. Navštěvujete Knihovnu Jiřího Mahena?

9. Vyhovuje Vám otevírací doba knihovny Jiřího Mahena?

10. Využíváte internetové stránky Knihovny Jiřího Mahena?

12. Knihovnu Jiřího Mahena nenavštěvuji, protože:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Slabá, I.Průzkum návštěvnosti knihovny Jiřího Mahena (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://pruzkum-navstevnosti-knihovn.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.