Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Průzkum nezaměstnanosti

Průzkum nezaměstnanosti

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Lenka Semerádová
Šetření:06. 04. 2015 - 25. 04. 2015
Počet respondentů:104
Počet otázek (max/průměr):13 / 11.09
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:70,9 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:24
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Odpovědi respondentů

1. Jaký je Váš věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
31-50 let6057,69 %57,69 %  
18-30 let2725,96 %25,96 %  
více než 50 let1716,35 %16,35 %  

Graf

2. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
5149,04 %49,04 %  
4745,19 %45,19 %  
vyučení54,81 %4,81 %  
základní10,96 %0,96 %  

Graf

3. Bydlíte v Ústeckém kraji?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5653,85 %53,85 %  
ne4846,15 %46,15 %  

Graf

4. Jste ve své současné práci spokojen/na?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano7168,27 %68,27 %  
ne2221,15 %21,15 %  
nevím1110,58 %10,58 %  

Graf

5. Uvažujete aktuálně o změně práce z důvodu nespokojenosti?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne8076,92 %76,92 %  
ano2423,08 %23,08 %  

Graf

6. Obáváte se ztráty zaměstnání?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne5653,85 %53,85 %  
ano4846,15 %46,15 %  

Graf

7. Byl/a byste ochoten/na za prací dojíždět?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
do 20 km4846,15 %46,15 %  
do 50 km2826,92 %26,92 %  
Ne1211,54 %11,54 %  
do 100 km109,62 %9,62 %  
nad 100 km65,77 %5,77 %  

Graf

8. Byl/la jste někdy nezaměstnaný/ná. Pokud ano, v jakém věku?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Ne → konec dotazníku, do 30 letotázka č. 9, 31-50 letotázka č. 9, nad 50 letotázka č. 9].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
do 30 let4240,38 %40,38 %  
Ne4038,46 %38,46 %  
31-50 let1716,35 %16,35 %  
nad 50 let54,81 %4,81 %  

Graf

9. Z jakého důvodu jste byl/la bez práce?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
absolvent2436,92 %23,08 %  
reorganizace firmy, nadbytečnost1523,08 %14,42 %  
z vlastního rozhodnutí1320 %12,5 %  
jiné1116,92 %10,58 %  
zdravotní důvody23,08 %1,92 %  

Graf

10. Jak dlouho jste byl/la registrován/na na Úřadu práce?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
do 3 měsíců2234,38 %21,15 %  
3-6 měsíců1625 %15,38 %  
6-12 měsíců1421,88 %13,46 %  
více než rok1117,19 %10,58 %  
nebyl/la11,56 %0,96 %  

Graf

11. Podstoupil/la jste v době bez zaměstnání rekvalifikaci nebo vzdělávací kurz k rozšíření kvalifikace?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne4671,88 %44,23 %  
ano1828,13 %17,31 %  

Graf

12. Nalezl/la jste po období bez zaměstnání práci ve stejném nebo podobném oboru?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3250 %30,77 %  
ano3250 %30,77 %  

Graf

13. Podporoval Vás, kromě státu, někdo finančně po dobu nezaměstnanosti? Kdo?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nikdo2335,94 %22,12 %  
rodič2234,38 %21,15 %  
partner1726,56 %16,35 %  
někdo jiný23,13 %1,92 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

8. Byl/la jste někdy nezaměstnaný/ná. Pokud ano, v jakém věku?

  • odpověď do 30 let:
    • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi absolvent na otázku 9. Z jakého důvodu jste byl/la bez práce?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jaký je Váš věk?

2. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

3. Bydlíte v Ústeckém kraji?

4. Jste ve své současné práci spokojen/na?

5. Uvažujete aktuálně o změně práce z důvodu nespokojenosti?

6. Obáváte se ztráty zaměstnání?

7. Byl/a byste ochoten/na za prací dojíždět?

8. Byl/la jste někdy nezaměstnaný/ná. Pokud ano, v jakém věku?

9. Z jakého důvodu jste byl/la bez práce?

10. Jak dlouho jste byl/la registrován/na na Úřadu práce?

11. Podstoupil/la jste v době bez zaměstnání rekvalifikaci nebo vzdělávací kurz k rozšíření kvalifikace?

12. Nalezl/la jste po období bez zaměstnání práci ve stejném nebo podobném oboru?

13. Podporoval Vás, kromě státu, někdo finančně po dobu nezaměstnanosti? Kdo?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jaký je Váš věk?

2. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

3. Bydlíte v Ústeckém kraji?

4. Jste ve své současné práci spokojen/na?

5. Uvažujete aktuálně o změně práce z důvodu nespokojenosti?

6. Obáváte se ztráty zaměstnání?

7. Byl/a byste ochoten/na za prací dojíždět?

8. Byl/la jste někdy nezaměstnaný/ná. Pokud ano, v jakém věku?

9. Z jakého důvodu jste byl/la bez práce?

10. Jak dlouho jste byl/la registrován/na na Úřadu práce?

11. Podstoupil/la jste v době bez zaměstnání rekvalifikaci nebo vzdělávací kurz k rozšíření kvalifikace?

12. Nalezl/la jste po období bez zaměstnání práci ve stejném nebo podobném oboru?

13. Podporoval Vás, kromě státu, někdo finančně po dobu nezaměstnanosti? Kdo?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Semerádová, L.Průzkum nezaměstnanosti (výsledky průzkumu), 2015. Dostupné online na https://pruzkum-nezamestnanosti.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.