Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Průzkum pojišťovnictví

Průzkum pojišťovnictví

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Ivan Štěpánek
Šetření:29. 05. 2012 - 11. 06. 2012
Počet respondentů:61
Počet otázek (max/průměr):12 / 9.87
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:87,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:29
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Prosím o vyplnění tohoto dotazníku. Sestavuji podnikatelský plán, který bude zaměřen na potřeby pojišťovnictví. Cílem je průzkum potřeb této služby.

Odpovědi respondentů

1. Pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena4065,57 %65,57 %  
muž2134,43 %34,43 %  

Graf

2. Věk:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18-252439,34 %39,34 %  
31-401118,03 %18,03 %  
26-301118,03 %18,03 %  
51-601016,39 %16,39 %  
41-5046,56 %6,56 %  
61 a více11,64 %1,64 %  

Graf

3. Vzdělání:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vysokoškolské3049,18 %49,18 %  
střední2947,54 %47,54 %  
základní23,28 %3,28 %  

Graf

4. Znáte nějakou pojišťovnu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 5, neotázka č. 6].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano61100 %100 %  

Graf

5. Označte jakou

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Česká pojišťovna6098,36 %98,36 %  
Allianz pojišťovna5590,16 %90,16 %  
Kooperativa5386,89 %86,89 %  
Generali4980,33 %80,33 %  
ČSOB pojišťovna4878,69 %78,69 %  
AXA4268,85 %68,85 %  
UNIQA23,28 %3,28 %  
Kapitol11,64 %1,64 %  
a pytel dalších11,64 %1,64 %  
ČPP11,64 %1,64 %  
znám všechny jmenované11,64 %1,64 %  
ING11,64 %1,64 %  
pojišťovna české spořitelny, direct11,64 %1,64 %  
ING pojišťovna11,64 %1,64 %  
Wüstenrot pojišťovna11,64 %1,64 %  
VZP11,64 %1,64 %  
uniqa, ČPP a další11,64 %1,64 %  
a další pojišťovny, jako např. Pojišťovna České spořitelny, Pojišťovna Komerční banky, atad.11,64 %1,64 %  

Graf

6. Máte uzavřenu alespoň jednu pojistnou smlouvu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 7, ne → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4472,13 %72,13 %  
ne1727,87 %27,87 %  

Graf

7. U které pojišťovny máte uzavřenu smlouvu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Česká pojišťovna2454,55 %39,34 %  
Kooperativa2250 %36,07 %  
Allianz1329,55 %21,31 %  
ČSOB715,91 %11,48 %  
Generali613,64 %9,84 %  
UNIQA24,55 %3,28 %  
AXA24,55 %3,28 %  
První moravská brokerská spol.12,27 %1,64 %  
AMCICO12,27 %1,64 %  
Podnikatelká a další12,27 %1,64 %  
slavia,hvp12,27 %1,64 %  
Uniqa, Česká podnikatelská12,27 %1,64 %  
Aegon, Aviva, Triglav12,27 %1,64 %  
ING12,27 %1,64 %  
ČPP12,27 %1,64 %  

Graf

8. Jakou formou jste pojistnou smlouvu uzavírali

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
prostřednictvím pojišťovacího poradce2454,55 %39,34 %  
v sídle pojišťovny1534,09 %24,59 %  
na internetu511,36 %8,2 %  

Graf

9. Hodláte vaše pojištění rozšířit

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2454,55 %39,34 %  
nevím1329,55 %21,31 %  
ano715,91 %11,48 %  

Graf

10. Řešili jste někdy pojistnou událost (nehoda, úraz, nemoc atd.)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 11, ne → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3068,18 %49,18 %  
ne1431,82 %22,95 %  

Graf

11. Byla tato událost vyřešena k Vaší spokojenosti?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1963,33 %31,15 %  
ne1136,67 %18,03 %  

Graf

12. Která pojišťovna tuto událost řešila?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Česká pojišťovna1446,67 %22,95 %  
Kooperativa620 %9,84 %  
Allianz310 %4,92 %  
ČSOB26,67 %3,28 %  
UNIQA13,33 %1,64 %  
Triglav13,33 %1,64 %  
Generali13,33 %1,64 %  
AXA13,33 %1,64 %  
nepamatuji si13,33 %1,64 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

7. U které pojišťovny máte uzavřenu smlouvu?

  • odpověď Česká pojišťovna:
    • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Česká pojišťovna na otázku 12. Která pojišťovna tuto událost řešila?

10. Řešili jste někdy pojistnou událost (nehoda, úraz, nemoc atd.)?

  • odpověď ano:
    • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 11. Byla tato událost vyřešena k Vaší spokojenosti?
    • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 11. Byla tato událost vyřešena k Vaší spokojenosti?
    • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Česká pojišťovna na otázku 12. Která pojišťovna tuto událost řešila?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Pohlaví:

2. Věk:

3. Vzdělání:

4. Znáte nějakou pojišťovnu?

5. Označte jakou

6. Máte uzavřenu alespoň jednu pojistnou smlouvu?

7. U které pojišťovny máte uzavřenu smlouvu?

8. Jakou formou jste pojistnou smlouvu uzavírali

9. Hodláte vaše pojištění rozšířit

10. Řešili jste někdy pojistnou událost (nehoda, úraz, nemoc atd.)?

11. Byla tato událost vyřešena k Vaší spokojenosti?

12. Která pojišťovna tuto událost řešila?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Pohlaví:

2. Věk:

3. Vzdělání:

4. Znáte nějakou pojišťovnu?

5. Označte jakou

6. Máte uzavřenu alespoň jednu pojistnou smlouvu?

7. U které pojišťovny máte uzavřenu smlouvu?

8. Jakou formou jste pojistnou smlouvu uzavírali

9. Hodláte vaše pojištění rozšířit

10. Řešili jste někdy pojistnou událost (nehoda, úraz, nemoc atd.)?

11. Byla tato událost vyřešena k Vaší spokojenosti?

12. Která pojišťovna tuto událost řešila?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Štěpánek, I.Průzkum pojišťovnictví (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://pruzkum-pojistovnictvi.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.