Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Průzkum Státní maturity

Průzkum Státní maturity

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:David Kocinger
Šetření:24. 09. 2011 - 20. 10. 2011
Počet respondentů:136
Počet otázek (max/průměr):15 / 15
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:74,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:00
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Tento průzkum se zabývá (ne)spokojeností se státními maturitami.

na základě tohoto výzkumu, budu moct sestavit hypotézu, která bude prezentována na mé Vysoké škole v rámci předmětu Metody sociálního výzkumu.

Děkuji předem za vyplnění tohoto dotazníku.

Odpovědi respondentů

1. Máte už po maturitě?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano11181,62 %81,62 %  
ne2518,38 %18,38 %  

Graf

2. Absolvoval(a) jste maturitu dle starého systému?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano8260,29 %60,29 %  
ne5439,71 %39,71 %  

Graf

3. Absolvoval(a) jste maturitu dle nového systému ?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne10476,47 %76,47 %  
ano3223,53 %23,53 %  

Graf

4. Absolvoval jste/ budete absolvovat:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Střední odborná škola7051,47 %51,47 %  
Gymnázium5238,24 %38,24 %  
Střední odborné učiliště s maturitou/nástavba s maturitní zkouškou1410,29 %10,29 %  

Graf

5. Souhlasíte s reformou maturit?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne6950,74 %50,74 %  
ano4331,62 %31,62 %  
nevím2417,65 %17,65 %  

Graf

6. Myslíte si, že byla nutná reforma maturty?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne8260,29 %60,29 %  
ano3827,94 %27,94 %  
nevím1611,76 %11,76 %  

Graf

7. Získavali jste potřebné informace o maturitě:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
od učitelů7958,09 %58,09 %  
sami3122,79 %22,79 %  
od starších spolužáků/přátel1410,29 %10,29 %  
z medií128,82 %8,82 %  

Graf

8. Hodnotil(a) byste informovanost o přípravných státních maturitách jako dobrou?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne10073,53 %73,53 %  
ano2014,71 %14,71 %  
nevím1611,76 %11,76 %  

Graf

9. Myslíte si, že se dá současná forma maturity srovnávat s tou zastaralou?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne10275 %75 %  
nevím2014,71 %14,71 %  
ano1410,29 %10,29 %  

Graf

10. Myslíte si, že dvouúrovňový systém - (základní, pokročilý), je správný?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne6144,85 %44,85 %  
ano5036,76 %36,76 %  
nevím2518,38 %18,38 %  

Graf

11. Ponechal(a) byste matematiku jako samostatný volitelný předmět?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano11080,88 %80,88 %  
ne2115,44 %15,44 %  
nevím53,68 %3,68 %  

Graf

12. Myslíte si, že vyšší úroveň maturity vám usnadní/usnadnila přijímací řízení na VŠ?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne7756,62 %56,62 %  
nevím3324,26 %24,26 %  
ano2619,12 %19,12 %  

Graf

13. Myslíte si, že současná forma maturity bude do budoucna přínosem?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne6950,74 %50,74 %  
ano3525,74 %25,74 %  
nevím3223,53 %23,53 %  

Graf

14. Jste:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena11584,56 %84,56 %  
Muž2115,44 %15,44 %  

Graf

15. Kolik je vám let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
starší7555,15 %55,15 %  
17-206044,12 %44,12 %  
15-1610,74 %0,74 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

2. Absolvoval(a) jste maturitu dle starého systému?

 • odpověď ano:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi starší na otázku 15. Kolik je vám let?
 • odpověď ne:
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 1. Máte už po maturitě?
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 3. Absolvoval(a) jste maturitu dle nového systému ?

15. Kolik je vám let?

 • odpověď 17-20:
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 2. Absolvoval(a) jste maturitu dle starého systému?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 1. Máte už po maturitě?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 3. Absolvoval(a) jste maturitu dle nového systému ?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Máte už po maturitě?

2. Absolvoval(a) jste maturitu dle starého systému?

3. Absolvoval(a) jste maturitu dle nového systému ?

4. Absolvoval jste/ budete absolvovat:

5. Souhlasíte s reformou maturit?

6. Myslíte si, že byla nutná reforma maturty?

7. Získavali jste potřebné informace o maturitě:

8. Hodnotil(a) byste informovanost o přípravných státních maturitách jako dobrou?

9. Myslíte si, že se dá současná forma maturity srovnávat s tou zastaralou?

10. Myslíte si, že dvouúrovňový systém - (základní, pokročilý), je správný?

11. Ponechal(a) byste matematiku jako samostatný volitelný předmět?

12. Myslíte si, že vyšší úroveň maturity vám usnadní/usnadnila přijímací řízení na VŠ?

13. Myslíte si, že současná forma maturity bude do budoucna přínosem?

14. Jste:

15. Kolik je vám let?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Máte už po maturitě?

2. Absolvoval(a) jste maturitu dle starého systému?

3. Absolvoval(a) jste maturitu dle nového systému ?

4. Absolvoval jste/ budete absolvovat:

5. Souhlasíte s reformou maturit?

6. Myslíte si, že byla nutná reforma maturty?

7. Získavali jste potřebné informace o maturitě:

8. Hodnotil(a) byste informovanost o přípravných státních maturitách jako dobrou?

9. Myslíte si, že se dá současná forma maturity srovnávat s tou zastaralou?

10. Myslíte si, že dvouúrovňový systém - (základní, pokročilý), je správný?

11. Ponechal(a) byste matematiku jako samostatný volitelný předmět?

12. Myslíte si, že vyšší úroveň maturity vám usnadní/usnadnila přijímací řízení na VŠ?

13. Myslíte si, že současná forma maturity bude do budoucna přínosem?

14. Jste:

15. Kolik je vám let?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Kocinger, D.Průzkum Státní maturity (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://pruzkum-statni-maturity.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.