Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Průzkum v cestovním ruchu

Průzkum v cestovním ruchu

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Barbora Balvínová
Šetření:07. 05. 2013 - 08. 05. 2013
Počet respondentů:48
Počet otázek (max/průměr):11 / 11
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:82,8 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:20
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

 Prosím o vyplnění krátkého dotazníku ke své bakalářské práce a předem díky :-)

Odpovědi respondentů

1. Jak atraktivní se mi jeví práce spojená s cestovním ruchem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
velmi, rád bych jí dělal/a3062,5 %62,5 %  
kdyby nebylo nic lepšího, vzal/a bych jí1531,25 %31,25 %  
tento typ práce je mi cizí36,25 %6,25 %  

Graf

2. Bylo by pro mě překážkou, že práce je limitovaná sezónou?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2654,17 %54,17 %  
ano2245,83 %45,83 %  

Graf

3. Na dovolené dávám přednost tomuto typu ubytování:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
hotely, penziony3981,25 %81,25 %  
karavany, stany510,42 %10,42 %  
u známých, přátel48,33 %8,33 %  

Graf

4. Na dovolené většinou nejvíc utratím za:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ubytování2245,83 %45,83 %  
zábavu (suvenýry, dárky, atraktivity)1122,92 %22,92 %  
dopravu816,67 %16,67 %  
stravování714,58 %14,58 %  

Graf

5. Jaké služby bych nejvíc uvítal/a u turistického informačního centra

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
informace o lokalitě, zajímavostech, atrakcích3062,5 %62,5 %  
informace o dopravě, rezervace jízdenek816,67 %16,67 %  
informace o ubytování, rezervace pokojů714,58 %14,58 %  
všechny možnosti12,08 %2,08 %  
Samozřejmě informace o dopravě, ale také free mapky lokality (nejlépe i se informacemi o lokalitě)12,08 %2,08 %  
přístup k internetu/informace o internetových kavárnách v místě pobytu12,08 %2,08 %  

Graf

6. Který z následujících typů propagace destinace by mě nejvíc oslovil:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
reklamy v televizi, časopisech, na internetu2960,42 %60,42 %  
reklamní kampaň spojená s významnou akcí (např. výročí významného umělce)714,58 %14,58 %  
plakáty vyvěšené na veřejných místech714,58 %14,58 %  
Nepropagace :)))12,08 %2,08 %  
cedule u cesty12,08 %2,08 %  
Vlastně dám nejvíce na informace od známých12,08 %2,08 %  
jiné - vypiště12,08 %2,08 %  
setkání s místními lidmi, ochutnávky jídla, tance, hudby a dalších specifik destinace. Zprostředkování zážitku z místa.12,08 %2,08 %  

Graf

7. Aplikace v telefonu ohledně pláží a informací o nich v určité oblasti vidím jako:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
celkem přínosnou, mohla by se hodit2858,33 %58,33 %  
velmi přínosnou, pořídil/a bych si jí1122,92 %22,92 %  
takovou aplikaci bych nevyužil/a918,75 %18,75 %  

Graf

8. Veřejně prospěšnou akci jako součást propagace destinace vidím jako:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
přínosnou z obou stránek1939,58 %39,58 %  
vzbudila by u mě větší zájem o lokalitu1735,42 %35,42 %  
nezajímám se1225 %25 %  

Graf

9. Při cestování za dovolenou upřednostňuji tento typ dopravy:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
letecká2245,83 %45,83 %  
vlastní auto2143,75 %43,75 %  
autobusová48,33 %8,33 %  
vodní12,08 %2,08 %  

Graf

10. Jsem:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena4083,33 %83,33 %  
muž816,67 %16,67 %  

Graf

11. Věk

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
16-254083,33 %83,33 %  
26-3548,33 %8,33 %  
36-5036,25 %6,25 %  
0-1512,08 %2,08 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jak atraktivní se mi jeví práce spojená s cestovním ruchem?

2. Bylo by pro mě překážkou, že práce je limitovaná sezónou?

3. Na dovolené dávám přednost tomuto typu ubytování:

4. Na dovolené většinou nejvíc utratím za:

5. Jaké služby bych nejvíc uvítal/a u turistického informačního centra

6. Který z následujících typů propagace destinace by mě nejvíc oslovil:

7. Aplikace v telefonu ohledně pláží a informací o nich v určité oblasti vidím jako:

8. Veřejně prospěšnou akci jako součást propagace destinace vidím jako:

9. Při cestování za dovolenou upřednostňuji tento typ dopravy:

10. Jsem:

11. Věk

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jak atraktivní se mi jeví práce spojená s cestovním ruchem?

2. Bylo by pro mě překážkou, že práce je limitovaná sezónou?

3. Na dovolené dávám přednost tomuto typu ubytování:

4. Na dovolené většinou nejvíc utratím za:

5. Jaké služby bych nejvíc uvítal/a u turistického informačního centra

6. Který z následujících typů propagace destinace by mě nejvíc oslovil:

7. Aplikace v telefonu ohledně pláží a informací o nich v určité oblasti vidím jako:

8. Veřejně prospěšnou akci jako součást propagace destinace vidím jako:

9. Při cestování za dovolenou upřednostňuji tento typ dopravy:

10. Jsem:

11. Věk

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Balvínová, B.Průzkum v cestovním ruchu (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://pruzkum-v-cestovnim-ruchu.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.