Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Průzkum zájmu o umístění dítěte do mateřské školy

Průzkum zájmu o umístění dítěte do mateřské školy

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Lenka Bauerová
Šetření:06. 03. 2015 - 05. 04. 2015
Počet respondentů:195
Počet otázek (max/průměr):16 / 14.27
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:70 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:19
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Tento dotazník je určen všem, kteří mají děti a buď pro ně hledají mateřskou školku, nebo již mají s předškolní výchovou zkušenosti z důvodu docházky jejich dětí do mateřské školy.

Odpovědi respondentů

1. Jaké je Vaše pohlaví?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena17893,68 %91,28 %  
muž126,32 %6,15 %  

Graf

2. Kolik máte v současné době dětí?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
27640 %38,97 %  
14925,79 %25,13 %  
3 a více4021,05 %20,51 %  
žádné, ale dítě plánuji147,37 %7,18 %  
žádné a dítě v dohledné době neplánuji115,79 %5,64 %  

Graf

Odpovězte pouze pokud máte alespoň 1 dítě.

3. Vaše dítě/děti jsou ve věku

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
3-5 let8952,98 %45,64 %  
0-2 roky3520,83 %17,95 %  
7 let a více3017,86 %15,38 %  
6-7 let148,33 %7,18 %  

Graf

Odpovězte, pokud máte děti mladší 7 let

4. Navštěvuje Vaše dítě mateřskou školu?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, navštěvuje8953,29 %45,64 %  
Ne, nenavštěvuje6840,72 %34,87 %  
Ano, ale jenom občas74,19 %3,59 %  
ne31,8 %1,54 %  
ano21,2 %1,03 %  

Graf

5. Pokud ne, pokoušel/a jste se umístit Vaše dítě do nějakého předškolního zařízení?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Dosud ne4353,09 %22,05 %  
Ano a uspěli jsme3037,04 %15,38 %  
Ano, ale z důvodu kapacity jsme neuspěli89,88 %4,1 %  
Ano, ale neuspěli jsme22,47 %1,03 %  

Graf

6. Znáte Montessori pedagogiku?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano13873,8 %70,77 %  
ne4121,93 %21,03 %  
nevím84,28 %4,1 %  

Graf

7. Upřednostňujete alternativní způsoby výuky založené na individuálním přístupu k dětem?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, upřednostňuji.9952,94 %50,77 %  
Ne, neupřednostňuji.5328,34 %27,18 %  
Je mi to jedno.2513,37 %12,82 %  
Nevím.105,35 %5,13 %  

Graf

8. Byl/a byste ochoten/-na umístit Vaše dítě do soukromé mateřské školy?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano12967,89 %66,15 %  
Ne6132,11 %31,28 %  

Graf

9. Jaké doplňkové služby byste v mateřské škole uvítala a využil/a?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
výuka cizích jazyků s rodilým mluvčím10858,06 %55,38 %  
hra na hudební nástroj10455,91 %53,33 %  
ruční práce (keramika apod.)10254,84 %52,31 %  
tanec9048,39 %46,15 %  
kroužek pro kutily7640,86 %38,97 %  
hlídání dětí mimo provozní dobu školky6434,41 %32,82 %  
zahradnický kroužek6132,8 %31,28 %  
možnost vyzvednout dítě před obědem5429,03 %27,69 %  
organizace dětských oslav2815,05 %14,36 %  
jiné2312,37 %11,79 %  
jiné, uveďte jaké10,54 %0,51 %  

Graf

10. Ocenil/a byste, pokud byste mohl/a Vaše dítě během dne sledovat v herně on-line kamerou? (Zabezpečený přístup, data se nenahrávají a neuchovávají).

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne9952,11 %50,77 %  
Ano5126,84 %26,15 %  
Nevím4021,05 %20,51 %  

Graf

11. Souhlasíte i s moderními výukovými principy v mateřské školce, jako je např. interaktivní tabule nebo interaktivní "koberec" Magic Box?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano11359,47 %57,95 %  
Nevím4423,16 %22,56 %  
Ne3317,37 %16,92 %  

Graf

12. Kolik jste měsíčně ochotna/ochoten platit měsíčné za školné v soukromé mateřské školce?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Do 7.000,- Kč14585,29 %74,36 %  
7.000 - 14.000,- Kč1911,18 %9,74 %  
Na výši školného nezáleží, pokud se bude jednat o kvalitní výuku63,53 %3,08 %  

Graf

13. Do jaké dojezdové vzdálenosti jste ochotna/en Vaše dítě do mateřské školky dovážet?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
V rámci celé lokality, kde bydlím nebo pracuji8243,62 %42,05 %  
V rámci nejbližšího okolí mého bydliště7942,02 %40,51 %  
Pouze v docházkové vzdálenosti2211,7 %11,28 %  
Je mi to jedno, je to nepodstatné hledisko42,13 %2,05 %  
V rámci celého města, kde bydlím10,53 %0,51 %  

Graf

14. Jaké je Vaše povolání?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Zaměstnanec8243,16 %42,05 %  
mateřská/rodičovská dovolená6936,32 %35,38 %  
Jiné2010,53 %10,26 %  
OSVČ1910 %9,74 %  

Graf

15. Jaký je průměrný čistý příjem Vaší domácnosti?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
31-40 tis Kč4727,98 %24,1 %  
21-30 tis Kč3923,21 %20 %  
10-20 tis Kč3319,64 %16,92 %  
41-50 tis Kč2615,48 %13,33 %  
61 a více tis Kč148,33 %7,18 %  
51-60 tis Kč95,36 %4,62 %  

Graf

16. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vysokoškolské8560,28 %43,59 %  
Středoškolské s maturitou4330,5 %22,05 %  
Vyšší odborné74,96 %3,59 %  
Výuční list32,13 %1,54 %  
Základní32,13 %1,54 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

8. Byl/a byste ochoten/-na umístit Vaše dítě do soukromé mateřské školy?

  • odpověď Ano:
    • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi 61 a více tis Kč na otázku 15. Jaký je průměrný čistý příjem Vaší domácnosti?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jaké je Vaše pohlaví?

2. Kolik máte v současné době dětí?

3. Vaše dítě/děti jsou ve věku

4. Navštěvuje Vaše dítě mateřskou školu?

5. Pokud ne, pokoušel/a jste se umístit Vaše dítě do nějakého předškolního zařízení?

6. Znáte Montessori pedagogiku?

7. Upřednostňujete alternativní způsoby výuky založené na individuálním přístupu k dětem?

8. Byl/a byste ochoten/-na umístit Vaše dítě do soukromé mateřské školy?

9. Jaké doplňkové služby byste v mateřské škole uvítala a využil/a?

10. Ocenil/a byste, pokud byste mohl/a Vaše dítě během dne sledovat v herně on-line kamerou? (Zabezpečený přístup, data se nenahrávají a neuchovávají).

11. Souhlasíte i s moderními výukovými principy v mateřské školce, jako je např. interaktivní tabule nebo interaktivní "koberec" Magic Box?

12. Kolik jste měsíčně ochotna/ochoten platit měsíčné za školné v soukromé mateřské školce?

13. Do jaké dojezdové vzdálenosti jste ochotna/en Vaše dítě do mateřské školky dovážet?

14. Jaké je Vaše povolání?

15. Jaký je průměrný čistý příjem Vaší domácnosti?

16. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jaké je Vaše pohlaví?

2. Kolik máte v současné době dětí?

3. Vaše dítě/děti jsou ve věku

4. Navštěvuje Vaše dítě mateřskou školu?

5. Pokud ne, pokoušel/a jste se umístit Vaše dítě do nějakého předškolního zařízení?

6. Znáte Montessori pedagogiku?

7. Upřednostňujete alternativní způsoby výuky založené na individuálním přístupu k dětem?

8. Byl/a byste ochoten/-na umístit Vaše dítě do soukromé mateřské školy?

9. Jaké doplňkové služby byste v mateřské škole uvítala a využil/a?

10. Ocenil/a byste, pokud byste mohl/a Vaše dítě během dne sledovat v herně on-line kamerou? (Zabezpečený přístup, data se nenahrávají a neuchovávají).

11. Souhlasíte i s moderními výukovými principy v mateřské školce, jako je např. interaktivní tabule nebo interaktivní "koberec" Magic Box?

12. Kolik jste měsíčně ochotna/ochoten platit měsíčné za školné v soukromé mateřské školce?

13. Do jaké dojezdové vzdálenosti jste ochotna/en Vaše dítě do mateřské školky dovážet?

14. Jaké je Vaše povolání?

15. Jaký je průměrný čistý příjem Vaší domácnosti?

16. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Bauerová, L.Průzkum zájmu o umístění dítěte do mateřské školy (výsledky průzkumu), 2015. Dostupné online na https://pruzkum-zajmu-o-umisteni-dit.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.