Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Psychologická rizika studia při zaměstnání - stresory

Psychologická rizika studia při zaměstnání - stresory

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Krbcová Nikola
Šetření:29. 11. 2012 - 06. 12. 2012
Počet respondentů:88
Počet otázek (max/průměr):14 / 14
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:62,9 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:17
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

 

Vážení kolegové,

 

věnujte prosím následujících pár minut vyplnění tohoto dotazníku. Odpovídejte pokud možno pravdivě a upřímně.


Děkuji Vám za pozornost.

 

 

Odpovědi respondentů

1. Jakým způsobem změnilo studium Váš soukromý i profesní život?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Od té doby, co studuji, jsem v jednom kole – nestíhám7281,82 %81,82 %  
Všechno v pohodě stíhám – nemám problém1618,18 %18,18 %  

Graf

2. Působí Vám studium formou CŽV potíže ve Vašem zaměstnání? (stres, nesoustředěnost, přecitlivělost, ztráta výkonosti, únava?)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4753,41 %53,41 %  
ne4146,59 %46,59 %  

Graf

3. Působí Vám studium při zaměstnání zdravotní potíže? (stres, nesoustředěnost, nespavost, únava?)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne5360,23 %60,23 %  
ano3539,77 %39,77 %  

Graf

4. Komplikuje Vám studium soukromý či rodinný život?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4955,68 %55,68 %  
ne3944,32 %44,32 %  

Graf

5. Zabýváte se studiem i ve své pracovní době?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano6270,45 %70,45 %  
ne2629,55 %29,55 %  

Graf

6. Kolik procent svého veškerého volného času věnujete studiu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
50-75%2730,68 %30,68 %  
75-90%2427,27 %27,27 %  
25-50%2225 %25 %  
10-25%1517,05 %17,05 %  

Graf

7. Jak postupujete při studiu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nejprve začnu vypracovávat úkoly, abych neztrácel čas. Studium látky řeším až před zápočtovým testem a před zkouškou.7888,64 %88,64 %  
Dle metodického návodu -1. Nastuduji povinnou a doporučenou literaturu, 2. vypracuji úkoly, 3. Přihlásím se na zápočtový test, 4. Absolvuji zkoušku1011,36 %11,36 %  

Graf

8. Jste, podle Vašeho názoru, schopni zvládnou veškerou látku (2 semestry) včetně písemných dávek, zápočtových testů a zkoušek v jednou studijním roce?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne4652,27 %52,27 %  
ano4247,73 %47,73 %  

Graf

9. Domníváte se, že písemné dávky jsou nejlepším způsobem, jak ověřit získané vědomosti?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne6776,14 %76,14 %  
ano2123,86 %23,86 %  

Graf

10. Máte dojem, že po vypracování písemných dávek zadané látce rozumíte a ovládáte ji?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne6573,86 %73,86 %  
ano2326,14 %26,14 %  

Graf

11. Máte pocit, že by se případný stres, způsobený nedostatkem času, zrušením či razantním omezením korespondenčních dávek snížil?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano6371,59 %71,59 %  
ne2528,41 %28,41 %  

Graf

12. Jaký máte názor na zápočtové testy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Postrádají význam – raději bych šla/šel rovnou na zkoušku, proč dělat testy a ještě zkoušku? Zkoušku mohu přeci opakovat6169,32 %69,32 %  
Jsou důležité – ověřím si tak své vědomosti před zkouškou a mohu se na ni lépe připravit2730,68 %30,68 %  

Graf

13. Máte problém s termíny zkoušek a zápočtových testů?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
V pracovní dny to není možné4955,68 %55,68 %  
Nemám, vyhovují mi3944,32 %44,32 %  

Graf

14. Jaké slovo se podle Vašeho názoru lépe vystihuje studium formou CŽV, s přihlédnutím na množství látky, korespondenčních dávek, zápočtových testů atd.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Kvantita6068,18 %68,18 %  
Efektivita1921,59 %21,59 %  
Kvalita910,23 %10,23 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jakým způsobem změnilo studium Váš soukromý i profesní život?

2. Působí Vám studium formou CŽV potíže ve Vašem zaměstnání? (stres, nesoustředěnost, přecitlivělost, ztráta výkonosti, únava?)

3. Působí Vám studium při zaměstnání zdravotní potíže? (stres, nesoustředěnost, nespavost, únava?)

4. Komplikuje Vám studium soukromý či rodinný život?

5. Zabýváte se studiem i ve své pracovní době?

6. Kolik procent svého veškerého volného času věnujete studiu?

7. Jak postupujete při studiu?

8. Jste, podle Vašeho názoru, schopni zvládnou veškerou látku (2 semestry) včetně písemných dávek, zápočtových testů a zkoušek v jednou studijním roce?

9. Domníváte se, že písemné dávky jsou nejlepším způsobem, jak ověřit získané vědomosti?

10. Máte dojem, že po vypracování písemných dávek zadané látce rozumíte a ovládáte ji?

11. Máte pocit, že by se případný stres, způsobený nedostatkem času, zrušením či razantním omezením korespondenčních dávek snížil?

12. Jaký máte názor na zápočtové testy?

13. Máte problém s termíny zkoušek a zápočtových testů?

14. Jaké slovo se podle Vašeho názoru lépe vystihuje studium formou CŽV, s přihlédnutím na množství látky, korespondenčních dávek, zápočtových testů atd.

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jakým způsobem změnilo studium Váš soukromý i profesní život?

2. Působí Vám studium formou CŽV potíže ve Vašem zaměstnání? (stres, nesoustředěnost, přecitlivělost, ztráta výkonosti, únava?)

3. Působí Vám studium při zaměstnání zdravotní potíže? (stres, nesoustředěnost, nespavost, únava?)

4. Komplikuje Vám studium soukromý či rodinný život?

5. Zabýváte se studiem i ve své pracovní době?

6. Kolik procent svého veškerého volného času věnujete studiu?

7. Jak postupujete při studiu?

8. Jste, podle Vašeho názoru, schopni zvládnou veškerou látku (2 semestry) včetně písemných dávek, zápočtových testů a zkoušek v jednou studijním roce?

9. Domníváte se, že písemné dávky jsou nejlepším způsobem, jak ověřit získané vědomosti?

10. Máte dojem, že po vypracování písemných dávek zadané látce rozumíte a ovládáte ji?

11. Máte pocit, že by se případný stres, způsobený nedostatkem času, zrušením či razantním omezením korespondenčních dávek snížil?

12. Jaký máte názor na zápočtové testy?

13. Máte problém s termíny zkoušek a zápočtových testů?

14. Jaké slovo se podle Vašeho názoru lépe vystihuje studium formou CŽV, s přihlédnutím na množství látky, korespondenčních dávek, zápočtových testů atd.

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Nikola, K.Psychologická rizika studia při zaměstnání - stresory (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://psychologicka-rizika-studia.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.