Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > psychologie sportu

psychologie sportu

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:lenka kulovaná
Šetření:05. 03. 2013 - 06. 03. 2013
Počet respondentů:59
Počet otázek (max/průměr):12 / 11.07
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:69 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:33
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Odpovědi respondentů

1. Jste:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena4677,97 %77,97 %  
muž1322,03 %22,03 %  

Graf

2. Věková kategorie:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
19-252745,76 %45,76 %  
26-401525,42 %25,42 %  
15-181525,42 %25,42 %  
41-23,39 %3,39 %  

Graf

3. máte rád/a sport?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5694,92 %94,92 %  
ne35,08 %5,08 %  

Graf

4. jste spíše aktivní nebo pasivní sportovec/kyně?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
aktivní4372,88 %72,88 %  
pasivní1627,12 %27,12 %  

Graf

5. Jestli aktivní jaký druh sportu provozujete?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
individuální3258,18 %54,24 %  
kolektivní2341,82 %38,98 %  

Graf

6. vyskytuje se u Vašeho druhu sportu agrese?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne4576,27 %76,27 %  
ano1423,73 %23,73 %  

Graf

7. pokud ano, jde o agresi diváckou nebo mezi sportovci?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žádná3762,71 %62,71 %  
mezi sportovci1322,03 %22,03 %  
divácká58,47 %8,47 %  
obojí46,78 %6,78 %  

Graf

8. jste vy sám/sama agresorem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne4779,66 %79,66 %  
občas1118,64 %18,64 %  
ano11,69 %1,69 %  

Graf

9. co říkáte na motivaci ve sportu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím5796,61 %96,61 %  
nesouhlasím23,39 %3,39 %  

Graf

10. Jaká motivace je podle vás ta nejlepší?(mluvíme-li o dětech)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
pochvala3661,02 %61,02 %  
jiná1016,95 %16,95 %  
sladkost610,17 %10,17 %  
výlet46,78 %6,78 %  
finance35,08 %5,08 %  

Graf

11. pokud jste odpověděli jiná uvědte prosím jaká

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
např. odměna věcí určenou pro ten sport + samozřejmě pochvala je velice dobrá motivace112,5 %1,69 %  
pohyb, aktivita s kamarády, pobyt na čerstvém vzduchu apod., aktivita s rodiči112,5 %1,69 %  
poháry, medaile, vědomí že jsou ve sportu lepší než jejich vrstevníci. případně touha úspěchu dosáhnout a šáhnout si na ten pohár.112,5 %1,69 %  
vnitřní motivace112,5 %1,69 %  
Pocit vitezstvi 112,5 %1,69 %  
kromě pochvaly samozřejmě společné trávení volného času, třeba i ten výlet, to nahradí a ve výchově přispěje více než finance a dárky112,5 %1,69 %  
rituály s rodiči a příklad rodičů, co dělají rodiče, to chtějí děti, pochvala, společný pozdrav a povzbuzování...112,5 %1,69 %  
Vhodná kombinace pochvaly, něčeho dobrého, výletu i trochy peněz112,5 %1,69 %  

Graf

12. souhlasíte s tím aby děti sportovaly?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano59100 %100 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jste:

2. Věková kategorie:

3. máte rád/a sport?

4. jste spíše aktivní nebo pasivní sportovec/kyně?

5. Jestli aktivní jaký druh sportu provozujete?

6. vyskytuje se u Vašeho druhu sportu agrese?

7. pokud ano, jde o agresi diváckou nebo mezi sportovci?

8. jste vy sám/sama agresorem?

9. co říkáte na motivaci ve sportu?

10. Jaká motivace je podle vás ta nejlepší?(mluvíme-li o dětech)

12. souhlasíte s tím aby děti sportovaly?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jste:

2. Věková kategorie:

3. máte rád/a sport?

4. jste spíše aktivní nebo pasivní sportovec/kyně?

5. Jestli aktivní jaký druh sportu provozujete?

6. vyskytuje se u Vašeho druhu sportu agrese?

7. pokud ano, jde o agresi diváckou nebo mezi sportovci?

8. jste vy sám/sama agresorem?

9. co říkáte na motivaci ve sportu?

10. Jaká motivace je podle vás ta nejlepší?(mluvíme-li o dětech)

12. souhlasíte s tím aby děti sportovaly?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

kulovaná, l.psychologie sportu (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://psychologie-sportu.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.