Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Psychologie úspěchu

Psychologie úspěchu

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Klaudie Himmatová
Šetření:19. 09. 2018 - 03. 10. 2018
Počet respondentů:176
Počet otázek (max/průměr):14 / 14
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:80 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:19
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážení respondenti, 

Tímto Vás žádám o vyplnění krátkého anonymního dotazníku na téma Psychologie úspěchu. Dotazník se skládá ze čtrnácti otázek, jejichž vyplnění Vám nezabere více než 5 minut času. Výsledky průzkumu budou použity k zhotovení práce na hodinu českého jazyka.

Odpovědi respondentů

1. Jste muž nebo žena?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena12973,3 %73,3 %  
Muž4726,7 %26,7 %  

Graf

2. Která z níže uvedených kategorií zahrnuje Váš věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18-29 let8648,86 %48,86 %  
30-39 let3620,45 %20,45 %  
Méně než 18 let2614,77 %14,77 %  
40-49 let169,09 %9,09 %  
50 let a více126,82 %6,82 %  

Graf

3. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Střední7944,89 %44,89 %  
Vysokoškolské6637,5 %37,5 %  
Základní3117,61 %17,61 %  

Graf

4. Která z níže uvedených kategorií zahrnuje počet obyvatel Vašeho bydliště?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Pod 25 000 obyvatel6536,93 %36,93 %  
více než 500 000 obyvatel5330,11 %30,11 %  
25 000 - 100 000 obyvatel3922,16 %22,16 %  
100 000 - 200 000 obyvatel137,39 %7,39 %  
200 000 - 500 000 obyvatel63,41 %3,41 %  

Graf

5. Považujete se za úspěšného/úspěšnou?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano9453,41 %53,41 %  
Spíše ne3620,45 %20,45 %  
Ne2514,2 %14,2 %  
Ano2111,93 %11,93 %  

Graf

6. "Vaše inteligence a dovednosti jsou vrozené a tím pádem neovlivnitelné."

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše nesouhlasím8246,59 %46,59 %  
spíše souhlasím4324,43 %24,43 %  
nesouhlasím2715,34 %15,34 %  
nevím1810,23 %10,23 %  
souhlasím63,41 %3,41 %  

Graf

7. "Všechno jde, když se chce. - Při vynaložení dostatečného úsilí může člověk dosáhnout čehokoli."

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím8246,59 %46,59 %  
souhlasím4425 %25 %  
spíše nesouhlasím2614,77 %14,77 %  
nesouhlasím147,95 %7,95 %  
nevím105,68 %5,68 %  

Graf

8. "Každé selhání je příležitost se zdokonalit."

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím7542,61 %42,61 %  
souhlasím6436,36 %36,36 %  
spíše nesouhlasím2011,36 %11,36 %  
nevím147,95 %7,95 %  
nesouhlasím31,7 %1,7 %  

Graf

9. "Je lepší jít snazší cestou a vyhnout se případnému selhání."

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše nesouhlasím7140,34 %40,34 %  
nevím3821,59 %21,59 %  
nesouhlasím3117,61 %17,61 %  
spíše souhlasím2715,34 %15,34 %  
souhlasím95,11 %5,11 %  

Graf

10. "Talentovaní lidé nemusí vynakládat tolik úsilí."

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím5531,25 %31,25 %  
spíše nesouhlasím5128,98 %28,98 %  
nesouhlasím3318,75 %18,75 %  
souhlasím2313,07 %13,07 %  
nevím147,95 %7,95 %  

Graf

11. "Můžete se naučit novým věcem, ale svou inteligenci tak stejně neovlivníte."

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím5732,39 %32,39 %  
spíše nesouhlasím5631,82 %31,82 %  
souhlasím2313,07 %13,07 %  
nevím2212,5 %12,5 %  
nesouhlasím1810,23 %10,23 %  

Graf

12. "Nemůžete změnit jaký typ člověka jste." (Někteří lidé jsou vtipní, někteří chytří a někomu jde zase sport. Lidé tyto vrozené kvality nejsou schopni ovlivnit.)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím6838,64 %38,64 %  
spíše nesouhlasím4223,86 %23,86 %  
souhlasím2916,48 %16,48 %  
nevím2413,64 %13,64 %  
nesouhlasím137,39 %7,39 %  

Graf

13. „Život není o hledání sebe sama, život je o vytváření sebe sama.“ – George Bernard Shaw

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím7240,91 %40,91 %  
souhlasím5631,82 %31,82 %  
nevím2916,48 %16,48 %  
spíše nesouhlasím137,39 %7,39 %  
nesouhlasím63,41 %3,41 %  

Graf

Poslední otázka...

14. Věříte, že budete v životě úspěšný/úspěšná?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano8045,45 %45,45 %  
ano6235,23 %35,23 %  
spíše ne179,66 %9,66 %  
ne179,66 %9,66 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

14. Věříte, že budete v životě úspěšný/úspěšná?

  • odpověď ano:
    • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 5. Považujete se za úspěšného/úspěšnou?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jste muž nebo žena?

2. Která z níže uvedených kategorií zahrnuje Váš věk?

3. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

4. Která z níže uvedených kategorií zahrnuje počet obyvatel Vašeho bydliště?

5. Považujete se za úspěšného/úspěšnou?

6. "Vaše inteligence a dovednosti jsou vrozené a tím pádem neovlivnitelné."

7. "Všechno jde, když se chce. - Při vynaložení dostatečného úsilí může člověk dosáhnout čehokoli."

8. "Každé selhání je příležitost se zdokonalit."

9. "Je lepší jít snazší cestou a vyhnout se případnému selhání."

10. "Talentovaní lidé nemusí vynakládat tolik úsilí."

11. "Můžete se naučit novým věcem, ale svou inteligenci tak stejně neovlivníte."

12. "Nemůžete změnit jaký typ člověka jste." (Někteří lidé jsou vtipní, někteří chytří a někomu jde zase sport. Lidé tyto vrozené kvality nejsou schopni ovlivnit.)

13. „Život není o hledání sebe sama, život je o vytváření sebe sama.“ – George Bernard Shaw

14. Věříte, že budete v životě úspěšný/úspěšná?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jste muž nebo žena?

2. Která z níže uvedených kategorií zahrnuje Váš věk?

3. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

4. Která z níže uvedených kategorií zahrnuje počet obyvatel Vašeho bydliště?

5. Považujete se za úspěšného/úspěšnou?

6. "Vaše inteligence a dovednosti jsou vrozené a tím pádem neovlivnitelné."

7. "Všechno jde, když se chce. - Při vynaložení dostatečného úsilí může člověk dosáhnout čehokoli."

8. "Každé selhání je příležitost se zdokonalit."

9. "Je lepší jít snazší cestou a vyhnout se případnému selhání."

10. "Talentovaní lidé nemusí vynakládat tolik úsilí."

11. "Můžete se naučit novým věcem, ale svou inteligenci tak stejně neovlivníte."

12. "Nemůžete změnit jaký typ člověka jste." (Někteří lidé jsou vtipní, někteří chytří a někomu jde zase sport. Lidé tyto vrozené kvality nejsou schopni ovlivnit.)

13. „Život není o hledání sebe sama, život je o vytváření sebe sama.“ – George Bernard Shaw

14. Věříte, že budete v životě úspěšný/úspěšná?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Himmatová, K.Psychologie úspěchu (výsledky průzkumu), 2018. Dostupné online na https://psychologie-uspechu.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.