Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Radikalizace jako bezpečnostní hrozba-pro bezpečnostní složky

Radikalizace jako bezpečnostní hrozba-pro bezpečnostní složky

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Petr Kopal
Šetření:15. 03. 2021 - 19. 03. 2021
Počet respondentů:82
Počet otázek (max/průměr):14 / 13.17
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:48,5 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:07
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Radikalizace-proces, během kterého jedinec příjímá vyhraněné názory a postoje směřující k legitimizaci, akceptaci a podpoře násilí na základě vyznávané ideologie.

 

Odpovědi respondentů

1. U bezpečnostních složek sloužíte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
5-15 let4656,1 %56,1 %  
15 let a více1821,95 %21,95 %  
5 let1315,85 %15,85 %  
do 5 let56,1 %6,1 %  

Graf

2. Sloužíte v přímém výkon služby?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano6680,49 %80,49 %  
ne1619,51 %19,51 %  

Graf

3. Považujete radikalizaci jako závažný problém v Evropské unii?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíš ano3846,34 %46,34 %  
ano3745,12 %45,12 %  
spíš ne56,1 %6,1 %  
ne22,44 %2,44 %  

Graf

4. Považujete radikalizaci jako závažný problém České republiky?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíš ne3441,46 %41,46 %  
spíš ano2732,93 %32,93 %  
ano1518,29 %18,29 %  
ne67,32 %7,32 %  

Graf

5. Domníváte se, že je radikalizace dostatečně řešena politickou reprezentací v rámci EU?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíš ne5162,2 %62,2 %  
ne2732,93 %32,93 %  
spíš ano22,44 %2,44 %  
ano22,44 %2,44 %  

Graf

6. Domníváte se, že je radikalizace dostatečně řešena na vládní úrovni?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíš ne4757,32 %57,32 %  
ne1720,73 %20,73 %  
spíš ano1417,07 %17,07 %  
ano44,88 %4,88 %  

Graf

7. Domníváte se, že je problematika radikalizace dostatečně řešena bezpečnostními složkami ČR?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5263,41 %63,41 %  
ne3036,59 %36,59 %  

Graf

8. Cítíte se v České republice bezpečně?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano7186,59 %86,59 %  
ne1113,41 %13,41 %  

Graf

9. Uvítal/a byste legislativní změny z hlediska projevů radikalizace?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, je potřeba reagovat na radikalizaci společnosti5871,6 %70,73 %  
ne, problematika radikalizace je legislativně dostatečně řešena2328,4 %28,05 %  

Graf

10. Setkal/a jste se s projevem radikalizace v rámci své služby?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4959,76 %59,76 %  
ne3340,24 %40,24 %  

Graf

11. Pokud ano, jednalo se o radikalizaci:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nenásilnou3763,79 %45,12 %  
násilnou2136,21 %25,61 %  

Graf

12. Byl/a jste přímo nasazen/a do akce proti radikálům?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4554,88 %54,88 %  
ne3745,12 %45,12 %  

Graf

13. V případě, že ano, jednalo se o nasazení proti:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
pravicovým radikálům3361,11 %40,24 %  
levicovým radikálům2240,74 %26,83 %  
jiným radikálům2138,89 %25,61 %  
náboženským radikálům916,67 %10,98 %  

Graf

14. Byl/a jste při nasazení ohrožen/a na svém životě a zdraví?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne5683,58 %68,29 %  
ano1116,42 %13,41 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Metabáze tohoto průzkumu dosud nebyla analyzována, zkuste se vrátit později (cca za hodinu).

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. U bezpečnostních složek sloužíte?

2. Sloužíte v přímém výkon služby?

3. Považujete radikalizaci jako závažný problém v Evropské unii?

4. Považujete radikalizaci jako závažný problém České republiky?

5. Domníváte se, že je radikalizace dostatečně řešena politickou reprezentací v rámci EU?

6. Domníváte se, že je radikalizace dostatečně řešena na vládní úrovni?

7. Domníváte se, že je problematika radikalizace dostatečně řešena bezpečnostními složkami ČR?

8. Cítíte se v České republice bezpečně?

9. Uvítal/a byste legislativní změny z hlediska projevů radikalizace?

10. Setkal/a jste se s projevem radikalizace v rámci své služby?

11. Pokud ano, jednalo se o radikalizaci:

12. Byl/a jste přímo nasazen/a do akce proti radikálům?

13. V případě, že ano, jednalo se o nasazení proti:

14. Byl/a jste při nasazení ohrožen/a na svém životě a zdraví?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. U bezpečnostních složek sloužíte?

2. Sloužíte v přímém výkon služby?

3. Považujete radikalizaci jako závažný problém v Evropské unii?

4. Považujete radikalizaci jako závažný problém České republiky?

5. Domníváte se, že je radikalizace dostatečně řešena politickou reprezentací v rámci EU?

6. Domníváte se, že je radikalizace dostatečně řešena na vládní úrovni?

7. Domníváte se, že je problematika radikalizace dostatečně řešena bezpečnostními složkami ČR?

8. Cítíte se v České republice bezpečně?

9. Uvítal/a byste legislativní změny z hlediska projevů radikalizace?

10. Setkal/a jste se s projevem radikalizace v rámci své služby?

11. Pokud ano, jednalo se o radikalizaci:

12. Byl/a jste přímo nasazen/a do akce proti radikálům?

13. V případě, že ano, jednalo se o nasazení proti:

14. Byl/a jste při nasazení ohrožen/a na svém životě a zdraví?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Kopal, P.Radikalizace jako bezpečnostní hrozba-pro bezpečnostní složky (výsledky průzkumu), 2021. Dostupné online na https://radikalizace-jako-bezpecnost.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.