Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Rasové postoje žáků středních škol

Rasové postoje žáků středních škol

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Šárka Hlušičková
Šetření:05. 05. 2014 - 10. 05. 2014
Počet respondentů:87
Počet otázek (max/průměr):14 / 13.02
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:76,5 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:24
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

 

 

Odpovědi respondentů

1. Jakou definici rasismu byste vybrali?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vadí mi jen určití lidé4956,32 %56,32 %  
Nenávist k lidem určité rasy3843,68 %43,68 %  

Graf

2. Myslíte si, že jste se někdy zachoval jako rasista?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano6574,71 %74,71 %  
nevím1314,94 %14,94 %  
ne910,34 %10,34 %  

Graf

3. Máte ve třídě spolužáky jiné rasy?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne6878,16 %78,16 %  
ano1921,84 %21,84 %  

Graf

4. Co znamená pojem etnikum?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jedinci sdílející stejnou kulturu2023,26 %22,99 %  
jedinci sdílející společnou kulturu2023,26 %22,99 %  
nevím89,3 %9,2 %  
rasa66,98 %6,9 %  
lide co veri v jedno11,16 %1,15 %  
sociokulturní skupina lidi11,16 %1,15 %  
Určitá skupina lidí se stejnými rysy, stejnou oblastí původu, stejnou barvou kůže11,16 %1,15 %  
Lidé se společným původem11,16 %1,15 %  
idioti11,16 %1,15 %  
etnická skupina11,16 %1,15 %  
ostatní odpovědi určitá skupina lidí
neco s rasou ale nevim co :D
Souhrn lidí, kde je spojuje víra atd.
Skupina lidí se společným původem,kulturou,tradicemi
skupina lidí se stejným původem, kulturou..
jine rasy
Je souhrn jedinců sdílejících společnou etnicitu.
netuším
Skupina, kterou spojuje společný původ - etnika
Rasa jiného původu.
národnost
souhrn jedinců>např národ..
menšina
rasová skupina
skupina lidí který mají stejnou kulturu nebo víru
skupina lidí, kt spojuje společný původ kulturní znaky určité, tradice
Barva kůže
je souhrn jedinců sdílejících společnou etnicitu.
Je to souhrn jedinců sdílejících společnou etnicitu
skupina lidi ktera sdílí dpolečnou kulturu
národnostní skupiny
rasa, která není rasou (např. cikáni nejsou rasa, ale etnikum)
skupina lidí určité rasy
cizí rasy
Lidi se stejným původem, jazykem
Skupina, kterou spojuje stejná kultura.
2630,23 %29,89 % 

Graf

5. Co znamená pojem xenofóbie?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
strach z cizinců4349,43 %49,43 %  
nevím55,75 %5,75 %  
strach z cizího33,45 %3,45 %  
strach z cizích lidí33,45 %3,45 %  
strach z neznámého33,45 %3,45 %  
strach z lidi33,45 %3,45 %  
Strach z neznámých věcí, lidí, míst11,15 %1,15 %  
Strah z cizího11,15 %1,15 %  
láska k bližnímu11,15 %1,15 %  
strach z cizinců, z neznáma11,15 %1,15 %  
ostatní odpovědi panickej strach jinych ras
Je to strach z neznámého.
Strach z neznáma
Strach z jinych ras a neznamich lidi
Je strach ze všeho neznámého, především z cizinců a všeho cizího.
stracj ze všeho neznámého
Strach ze všeho neznámého
Strach z jiné rasy.
nesnášenlivost cizinců...obava z nich
strach z přistěhovalectví
strach z jiné rasy
odpudivost vůči jiným rasám
Strach z lidí jiné rasy
srach z lidi
charakterizují projevy odporu, nepřátelství, ale i nedůvěra ke všemu cizímu a strach ze všeho cizího
strach z jiné rasy. neschopnost se přizpůsobit.
nenávist vůči lidem určité rasy
rasová nenávist
strach z cezinců
Nenávist vůči ostatním národům
Strach s odlišností (jiné náboženství, rasa, národnost...)
starch z cizinců
strach z něčeho cizího
2326,44 %26,44 % 

Graf

6. Myslíte si, že člověk může být lepší než druhý od narození?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5563,22 %63,22 %  
ne3236,78 %36,78 %  

Graf

7. Se kterým tvrzením se ztotožňujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Neexistuje nadřazená rasa6675,86 %75,86 %  
Romové jsou zloději1921,84 %21,84 %  
Černoši jsou domorodci22,3 %2,3 %  

Graf

8. Která etnická menšina vám vadí nejvíce?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
romové6574,71 %74,71 %  
cikáni55,75 %5,75 %  
arabové22,3 %2,3 %  
žádná22,3 %2,3 %  
asiati22,3 %2,3 %  
Romové a ukrajinci11,15 %1,15 %  
cikáni (rád bych upozornil, že podle Ústav pro jazyk český Akademie věd ČR není toto slovo hanlivé.)11,15 %1,15 %  
romové, indové, rusové11,15 %1,15 %  
Romové.11,15 %1,15 %  
Romská komunita , Rusové a Němci.11,15 %1,15 %  
ostatní odpovědi asiaté
žádná, vadí mi špatné chování všech lidí.
Cigáni
romové, ne kvůli barvě kůže, ale kvůli napadání, osočování ostatních lidí, jinak řečeno, kdyby se tak choval kdokoliv jiný, nemám ho ráda taky
nikdo
asi nikdo
66,9 %6,9 % 

Graf

9. Která etnická menšina vám vadí nejméně?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
asiati4450,57 %50,57 %  
vietnamci89,2 %9,2 %  
černoši55,75 %5,75 %  
Nevím44,6 %4,6 %  
Češi 22,3 %2,3 %  
Všechny ostatní11,15 %1,15 %  
Vadí mi přítomnost všech větších etnických skupin na územích států, kam historicky nepatří.11,15 %1,15 %  
němci11,15 %1,15 %  
britové, švédové, norové11,15 %1,15 %  
vetnci11,15 %1,15 %  
ostatní odpovědi nikdo
Vietnamci.
nevadí mi nikdo, kdo se nechová nadřazeně, hloupě k ostatním lidem a kultuře naší země.
Vetnamci
Španělé , Slováci , Poláci a Francouzi.
běloši
Asiati, černoši, ...
evropané
Asiati, vietnamci
nic me nenapadá
černoši,asiati
otázka č. 8)
beru všechny stejně
vietnamci a cernosi
romove
arabove
nevadí mi nikdo jiný než cikáni, asiati jsou pracovití, ohleduplní a přizpůsobiví, černoči mi vůbec nevadí
asiaté
žádná etnická skupina mi vyloženě vadí ani nevadí, až na určité skupiny romů (viz. 8)
1921,84 %21,84 % 

Graf

10. Pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena7485,06 %85,06 %  
Muž1314,94 %14,94 %  

Graf

11. Kolik vám je let:

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
164956,98 %56,32 %  
171618,6 %18,39 %  
15910,47 %10,34 %  
18 66,98 %6,9 %  
1922,33 %2,3 %  
2011,16 %1,15 %  
1411,16 %1,15 %  
2211,16 %1,15 %  
2511,16 %1,15 %  

Graf

12. Jaký typ střední školy studujete?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Střední škola s maturitou4697,87 %52,87 %  
Střední škola bez maturity12,13 %1,15 %  

Graf

13. Jakyý ročník střední školy studujete?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
12044,44 %22,99 %  
21431,11 %16,09 %  
4613,33 %6,9 %  
3511,11 %5,75 %  

Graf

14. Jakou střední školu studujete? (např: střední průmyslová škola, ...)

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Střední zemědělská škola4552,33 %51,72 %  
Gymnázium78,14 %8,05 %  
Střední zdravotnická škola44,65 %4,6 %  
zdravka44,65 %4,6 %  
Střední průmyslová škola22,33 %2,3 %  
průmyslová22,33 %2,3 %  
prumyslovka22,33 %2,3 %  
střední škola zemědělská11,16 %1,15 %  
SOS prof. svejcara11,16 %1,15 %  
Zemědělská11,16 %1,15 %  
ostatní odpovědi střední zemědělská škola :D
Trivis
Střední zdravotnická škola Karlovy Vary
Střední zemědělská škola Dalovice
Církevní gymnázium
SZŠ&VOŠZ Karlovy Vary
co ti je do toho :P
střední zdravotní škola
Střední odborná škola
zdravotnická škola
SZŠ - Dalovice
Střední zdravotnická škola a vyšší odborná Karlovy Vary
TRIVIS střední škola veřejnoprávní s.r.o
stredni zdravotnicka a vyssi skola zdravotnicka karlovy vary
střední zdravotnická
nestuduji, otázku 12 jsem zaškrtla, protože jsem si mylně přečetla vystudovanou. Na podzim nastupuji na Vš (strojní zaměření) pri zaměstnání.
isste
1719,77 %19,54 % 

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 7 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. Jakou definici rasismu byste vybrali?

 • odpověď Vadí mi jen určití lidé:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi jedinci sdílející společnou kulturu na otázku 4. Co znamená pojem etnikum?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi jedinci sdílející stejnou kulturu na otázku 4. Co znamená pojem etnikum?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi asiati na otázku 9. Která etnická menšina vám vadí nejméně?
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi strach z cizinců na otázku 5. Co znamená pojem xenofóbie?

5. Co znamená pojem xenofóbie?

 • odpověď strach z cizinců:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi jedinci sdílející společnou kulturu na otázku 4. Co znamená pojem etnikum?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi jedinci sdílející stejnou kulturu na otázku 4. Co znamená pojem etnikum?

6. Myslíte si, že člověk může být lepší než druhý od narození?

 • odpověď ano:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi jedinci sdílející společnou kulturu na otázku 4. Co znamená pojem etnikum?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi jedinci sdílející stejnou kulturu na otázku 4. Co znamená pojem etnikum?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi asiati na otázku 9. Která etnická menšina vám vadí nejméně?

9. Která etnická menšina vám vadí nejméně?

 • odpověď asiati:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi jedinci sdílející společnou kulturu na otázku 4. Co znamená pojem etnikum?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi jedinci sdílející stejnou kulturu na otázku 4. Co znamená pojem etnikum?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi strach z cizinců na otázku 5. Co znamená pojem xenofóbie?

11. Kolik vám je let:

 • odpověď 17:
  • 5.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi 2 na otázku 13. Jakyý ročník střední školy studujete?

12. Jaký typ střední školy studujete?

 • odpověď Střední škola s maturitou:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 6. Myslíte si, že člověk může být lepší než druhý od narození?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi 1 na otázku 13. Jakyý ročník střední školy studujete?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nenávist k lidem určité rasy na otázku 1. Jakou definici rasismu byste vybrali?
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 3. Máte ve třídě spolužáky jiné rasy?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Romové jsou zloději na otázku 7. Se kterým tvrzením se ztotožňujete?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi 17 na otázku 11. Kolik vám je let:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi 2 na otázku 13. Jakyý ročník střední školy studujete?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi nevím na otázku 2. Myslíte si, že jste se někdy zachoval jako rasista?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Muž na otázku 10. Pohlaví?

14. Jakou střední školu studujete? (např: střední průmyslová škola, ...)

 • odpověď Střední zemědělská škola:
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi jedinci sdílející společnou kulturu na otázku 4. Co znamená pojem etnikum?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jakou definici rasismu byste vybrali?

2. Myslíte si, že jste se někdy zachoval jako rasista?

3. Máte ve třídě spolužáky jiné rasy?

4. Co znamená pojem etnikum?

5. Co znamená pojem xenofóbie?

6. Myslíte si, že člověk může být lepší než druhý od narození?

7. Se kterým tvrzením se ztotožňujete?

8. Která etnická menšina vám vadí nejvíce?

9. Která etnická menšina vám vadí nejméně?

10. Pohlaví?

11. Kolik vám je let:

12. Jaký typ střední školy studujete?

13. Jakyý ročník střední školy studujete?

14. Jakou střední školu studujete? (např: střední průmyslová škola, ...)

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jakou definici rasismu byste vybrali?

2. Myslíte si, že jste se někdy zachoval jako rasista?

3. Máte ve třídě spolužáky jiné rasy?

4. Co znamená pojem etnikum?

5. Co znamená pojem xenofóbie?

6. Myslíte si, že člověk může být lepší než druhý od narození?

7. Se kterým tvrzením se ztotožňujete?

8. Která etnická menšina vám vadí nejvíce?

9. Která etnická menšina vám vadí nejméně?

10. Pohlaví?

11. Kolik vám je let:

12. Jaký typ střední školy studujete?

13. Jakyý ročník střední školy studujete?

14. Jakou střední školu studujete? (např: střední průmyslová škola, ...)

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Hlušičková, Š.Rasové postoje žáků středních škol (výsledky průzkumu), 2014. Dostupné online na https://rasove-postoje-zaku-strednic.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.