Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Reforma vysokých škol- názor na zavedení školného

Reforma vysokých škol- názor na zavedení školného

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Petra Čížková
Šetření:26. 09. 2012 - 20. 10. 2012
Počet respondentů:270
Počet otázek (max/průměr):23 / 21.16
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:60,6 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.07:22
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážené studentky, vážení studenti,

před Vámi se nachází anonymní dotazník, který si dává za cíl zjistit, jaký je názor současných vysokoškolských studentů (nebo absolventů VŠ se SZZ v roce 2012) na reformu vysokých škol, zejména na zavedení školného.

Dotazník je zaměřen na zjišťování informací týkající se úrovně vysokých škol v očích studentů a jejich preferencí při výběru vysoké školy. Zajímají mě Vaše názory na současnou situaci ve školství a představy o tom, jak by reforma a úkony týkající se školného měly vypadat.

Dotazník je zcela anonymní, a pokud spadáte do výše uvedené skupiny studentů/absolventů, budu velice ráda za jeho vyplnění. Poskytnete tím cenné údaje, které budou vyhodnoceny a následně použity zejména na vypracování bakalářské práce a reportáž pro internetový portál www.centrumnews.cz. Dále budou výsledky veřejně přístupné.

Děkuji za Váš čas věnovaný vyplnění dotazníku.

Petra Čížková, DiS., studentka Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s.
 

Odpovědi respondentů

1. Kterou vysokou školu nyní studujete? (poslední studovaná/poslední absolvovaná)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
veřejnou16260 %60 %  
soukromou8029,63 %29,63 %  
státní2810,37 %10,37 %  

Graf

2. Jakou formu studujete? (poslední studované)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
prezenční20575,93 %75,93 %  
kombinovanou5620,74 %20,74 %  
distanční93,33 %3,33 %  

Graf

3. Proč jste se rozhodl/a pro studium na vysoké škole?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
na základě vysokoškolského vzdělání očekávám lepší pracovní pozici20174,44 %74,44 %  
studium VŠ je pro mne prodloužení studentských let238,52 %8,52 %  
vysokoškolské vzdělání požaduje současný zaměstnavatel82,96 %2,96 %  
seberealizace20,74 %0,74 %  
Po gymnáziu člověk nemá moc na výběr.10,37 %0,37 %  
schopnosti pro start podnikání, kontakty10,37 %0,37 %  
potřebuji získat nějaké odborné vzdělání10,37 %0,37 %  
Chci být vzdělaný a zároveň dělat co mě baví.10,37 %0,37 %  
po gymnáziu mi, z mého pohledu, nic jiného nezbývalo10,37 %0,37 %  
chci mít dobré vzdělání, větší rozhled a navíc se chci sama rozvíjet a pracovat na sobě. 10,37 %0,37 %  
abych vůbec nějakou práci našla10,37 %0,37 %  
mám na to inteligenci,větší blbci už vystudovali10,37 %0,37 %  
bola nutná pro mé povolání10,37 %0,37 %  
Celosvětový trend, větší možnost realizovat se na trhu práce, souběžně všechny výše uvedené možnosti. D8le možnost vycestování - Erasmus, Commenius, možnost podílet se na projektech Univerzity, apod.10,37 %0,37 %  
chci získat znalosti10,37 %0,37 %  
Po absolvování gymnázia je těžké dělat něco jiného + očekávání rodiny10,37 %0,37 %  
Chtěl jsem být vzdělaný10,37 %0,37 %  
chci si doplnit vzdělání a rozšířit znalosti10,37 %0,37 %  
učení mne baví, rozšírím si obzory10,37 %0,37 %  
osobní ambice a touha po vědění10,37 %0,37 %  
chtěla jsem kvůli sobě10,37 %0,37 %  
zajímá mě obsah10,37 %0,37 %  
chtěla bych dělat práci, která mě naplňuje a k tomu je potřeba vystudovat tuto VŠ10,37 %0,37 %  
rozšíření obzorů; studium oboru, který mě zajímá a baví10,37 %0,37 %  
studium vybraného obru mě baví10,37 %0,37 %  
rozšíření kvalifikace10,37 %0,37 %  
vzdělání je důležité10,37 %0,37 %  
studium VŠ mne naplňuje a baví10,37 %0,37 %  
nestuduji VŠ10,37 %0,37 %  
vzdělání je pro mne trvalou životní hodnotou10,37 %0,37 %  
rozšíření odborných znalostí10,37 %0,37 %  
lepší pracovní pozice a touha po vědomostech10,37 %0,37 %  
vysokoškolské vzdělání je důležité pro moje budoucí povolání10,37 %0,37 %  
potřeba se vzdělávat, střední škola nebyla dostačující10,37 %0,37 %  
V dnešní době je titul nutností.10,37 %0,37 %  
vzdělání jako hodnota10,37 %0,37 %  
mám zájem o informace10,37 %0,37 %  
už od základní školy jsem věděla, že chci jít studovat vysokou školu a to se mi splnilo.10,37 %0,37 %  
lepší uplatnění po mateřské - stále vyšší nároky zaměstnavatelů10,37 %0,37 %  
v mém oboru nemám jinou možnost (zdravotnictví)10,37 %0,37 %  

Graf

4. Souhlasíte, aby studium na veřejné vysoké škole bylo poskytováno za poplatek (školné)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 5, spíše anootázka č. 5, spíše neotázka č. 6, neotázka č. 6].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne10538,89 %38,89 %  
spíše ne6222,96 %22,96 %  
spíše ano5520,37 %20,37 %  
ano4817,78 %17,78 %  

Graf

5. V jakém rozmezí by se podle Vás měla výše školného na veřejných vysokých školách pohybovat?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
3 000 – 6 000 Kč za semestr4644,66 %17,04 %  
do 3 000 Kč za semestr2625,24 %9,63 %  
6 000 – 9 000 Kč za semestr1615,53 %5,93 %  
10 000 a více Kč za semestr1514,56 %5,56 %  

Graf

6. Myslíte si, že zavedením školného lze dosáhnout lepší a kvalifikovanější úrovně vzdělání oproti současné situaci?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ne9334,44 %34,44 %  
ne8130 %30 %  
spíše ano5921,85 %21,85 %  
ano3713,7 %13,7 %  

Graf

7. Myslíte si, že zavedení odloženého školného a studentských půjček umožní smazat sociální bariéry a vzniknou tak možnosti na vzdělání i pro sociálně slabší?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
očekávám, že to úplně dokonale fungovat nebude12345,56 %45,56 %  
rozhodně ne6624,44 %24,44 %  
v dlouhodobějším horizontu je to možné4315,93 %15,93 %  
ano, samozřejmě248,89 %8,89 %  
nevím145,19 %5,19 %  

Graf

8. Využil/a byste případně studentské půjčky na platbu školného?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ne10237,78 %37,78 %  
ne8431,11 %31,11 %  
spíše ano5721,11 %21,11 %  
ano2710 %10 %  

Graf

9. Co si myslíte o splácení úroků z půjčky až po ukončení studia? Může se tím zmírnit studentova finanční zátěž?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Absolvent bude od začátku zatážen úvěrem a bude pro něj komplikovanější začátek pracovní kariery

Absolvent po dokončení vysokoškolského studia pravděpodobně bude hledat zaměstnání a v případě delší doby nezaměstnanosti mu mohou vziknout potíže se splácením. Navíc se zadlužit jako student není ideální situace pro nikoho.

Aha, takže zatímco mí kamarádi s učňákem už dávno pracují a vydělávají, tak já nastoupím na VŠ a hned jsem zadlužený. Po dokončení VŠ jsem zadlužený ještě víc v době, kdy potřebuji sehnat bydlení, vytvořit rodinu atd... Tohle má být podpora vzdělání v ČR?

Aktuálně se studentova finanční zátěž zmírní, ale co do budoucna - po ukončení VŠ nesežene práci...jak bude schopen splácet půjčku? Navíc po ukončení VŠ může přijít zakládání rodiny - kde na to vezme peníze, když bude muset splácet studentskou půjčku?

Ani ne, začínat samostatný život s dluhy na krku není zrovna zmírnění finanční tíže.

ano

ano

ano

Ano

ANO

ANo

ano

ano je to dobrý nápad

ano určitě

Ano, ale po škole si chci pořídit bydlení a vzít si hypotéku, kdo to pak bude platit?

ano, ale úroky nebudpu velké, problém bude se splacením půjčky jako takové

ano, bez problemu ...

ano, část může splatit při studiu z brigád, ale záleží na podpoře z okruhu rodiny

Ano, jsem pro.

ano, souhlasím s placením úroků (školného) až když člověk má stabilní práci (tak je tomu např. v Anglii)

Ano, studium je investice, tkerá se studentovi záhy vrátí. Pokud buce moci splácet úroky až po ukončení studia, tedy již jako vydělávající, je to jasná výhoda.

ano. určitě to bude menší finanční zátěž

Asi ano, ale po skončení školy začíná svoji kariéru s dluhem a musí splácet, což není zrovna pozitivní pro čerstvého absolventa.

Celkově se stavím negativně k zavedení školného. V tomto státě by to lepší úroveň stejně nezajistilo a akorát by to znevýhodnilo sociálně slabší rodiny. Sama bych si tak asi nemohla dovolit studovat a při současném neuspokojivém stavu na trhu práce minimálně v celé Evropě si neumím představit, jak dobře by se dařilo splácet půjčku za umožněná studia. Posunula by se tak opět hranice, kdy si vystudovaný člověk může dovolit zařídit vlastní život (bydlení, rodina, kulturní vyžití atd.)

částečně ano.

Člověk vstoupí do života s dluhem, to nikdy není dobrý začátek.

do jistě míry ano

Domnívám se, že studentova finanční zátěž se tímto nezmírní. Splácení úroků z půjčky až po ukončení studia ztíží absolventovi start do pracovního a rodinného života.

Finanční zátěž to rozhodně nezmírní. Je potřeba si uvědomit, že většina mladých lidí plánuje po ukončení studia např. společný život se svým partnerem, někdy i založení rodiny. Přitom nástupní platy absolventů většinou nebývají nijak vysoké. Často stačí sotva na nájem. Jak by si pak mohli dovolit splácet půjčku na studium, bydlení a ještě zachovávat nějaký standart života ...

Finančních zátěží po studiu bude více než dost.

Jakékoli státem podporované nebo regulované půjčky na studium jsou nemorální a tedy špatné. Pouze zisk pro banky, moc pro státní byrokraty a politické body pro vládnoucí populisty.

je to dobry napad, ale to znamena ze po ukonceni skoly se student ihned dostane do takove situace, ze musi platit za pujcky, coz urcite neni idealni pro cloveka ktery zacina svuj zivot. znamenalo by to ze student musi akseptovat jakoukoliv praci se najde aby splnil sve povinosti.

Je to hloupost

Je to hnus

Jen to bude další ohromný závazek vedle toho, který stresuje absolventa nejvíc- jak si najít na našem pracovním trhu uplatnění natolik dobře placené, aby ještě mohl splácet dluhy ze studií.

Jsem pro odklad splácení půjčky jako takové. Půjčka na studium by měla být bezúročná.

Každý ať si vybere takový způsob financování, jaký mu vyhovuje. Není důvod něco nařizovat všem centrálně.

Lze na tuto otázku odpovědět ne?

Málo.

může

Může ale nemusí. Může to vést také k tomu, že student nenajde po ukončení školy pozici s odpovídajícím platovým ohodnocením a může se tak dostat do finančních potíží díky splácení úroků.

Může být řešením.

Může, ale po absolvování bude pracovat za pakatel, pokud vůbec a bude v ještě větších problémech, než za studiích.

Může, ale záleží na tom, jak brzo si poté najde zaměstnání...

Může.

Myslím si že vrámci studia a motivaci studenta by mohli být úroky třeba prominuty za předpokladu splnění určitých kritérií v studiu. Zavedl bych to v smyslu Stipendia

myslím si, že je to naprostý nesmysl

Myslím si, že je to nesmysl platit úroky po ukončení studia. Běžně člověk ukončí studium na vysoké škole ve 24 nebo 25 letech, poté si chce najít práci a mít stálý příjem na to, aby mohl řešit vlastní bydlení, případně rodinu atd. Z každé strany v dnešní době slyšíme, že bychom si měli šetřit na penzi, protože důchod nebudeme mít žádný! Příjmy a pracovní příležitosti jsou též dost omezené. Takže platit si po studiu ještě zpětně půjčku, budovat současnost a myslet na penzi s výší dnešnícho příjmů?? Nemožné!

Myslím si, že je to nešťastné řešení. V dnešní době jakýkoliv závazek ať už kontokorent nebo kreditní karta (ač nepoužívaná, jen nezrušená) zásadně ovlivní bonitu lidí a u mladých to může být velká překážka při snaze o osamostatnění se v podobě třeba vlastního bydlení a tak si nedokážu představit, že si lidé budou platit školné a začínat po absolvování VŠ s dluhem zrovna nemalým a nevím jak to pomůže sociálně slabým, když s největší pravděpodobností mohou mít s placením takovéto půjčky problémy nebo problémy i s jejím získáním. Hlavně v době kdy vysokoškoláků přibývá geometrickou řadou a naopak upadá počet lidí zajímajících se o řemesla.

myslím si, že je to pro studenta výhodné, pokud bude mít z čeho splácet úrok. Vše se odvíjí od toho zda v dnešní době sežene práci.

Myslím si, že pokud půjde o studenta ze sociálně slabší rodiny, tak na vysokou radši ani nepůjde, protože skončit studium a mít splácet půjčku za studium + nájem a další výdaje nebude zvládat a pomoc od rodičů taky nebude moci čekat.

Myslím si, že to není moc rozumné. Děti (i studenti) by se měly vést k tomu, aby si půjčovali co nejméně. Jedinou půjčku, kterou uznávám je půjčka na byt. Ono, když ten student dostuduje, tak je obvyklé, že se třeba odstěhuje od rodičů, vdá se/ožení se, pořídí si děti... a vemte si, kolik nákladů bude v horizontu těch několika málo let mít. Svatba, vybavení bytu, vybavení pro miminko atd. A do toho ještě platit školu, to by bylo pro mladé lidi neúnosné.

myslím si,že není moc dobré začínat svůj dospělácký život už z nějakým tím "dluhem" a hlavně to nevypadá ani prespektivně

myslím že ne

Myslím, že člověk po škole je rád, když si najde práci a zpočátku se naučí hospodařit s penězy tak, aby poplatil vše nezbytné a né, aby hned začal platil půjčky nebo úroky za studium...

Myslím, že start do života už je tak těžký i bez půjček na školu - najít si práci, bydlení, založit rodinu...

Myslím, že to zpomalí další start do života. Člověk bude mít dluhy již ze školy a bude mít tedy problém získat půjčku např. na bydlení.

myslim,ze ne,co kdyz absolvent nenajde praci

Na jednur stranu je to těžké, protože většina VŠ studentů odkládá plánování rodiny na dobu po ukončení studia. A samo založení rodiny dnes stojí nemalé finance. Na stranu druhou sociálně slabší mohou studovat při zaměstnání, protože dnes je nabídka tohoto studia velmi široká.

Nastoupí student do práce, musí platit živobytí a zprvu nedostává veliký plat. Otázka zní jak moc by byly vysoké půjčky?a dokdy by je student musel splatit?Finanční zátěž se zmírní při studiu,ale počká si na něj po studiu, což jít ze začátku s dluhy do obyčejného života také není dobré.

ne

ne

Ne

Ne

ne, na každý pád to bude zátěž a člověk bude zadlužení už ze studia a nebude se potom moci osamostatnit

Ne, naopak bude mít ještě horší start při nástupu do zaměstnání.

Ne, pouze to zadluží další generace. Proč bychom měli podporovat zadlužování maldých lidí ... poté se bude pouze snižovat porodnost, zvyšovat zadluženost obyvatel atd ... stát by měl naopak mladým pomoci, aby oni poté pomohli státu!

Nedomnívám se, neboť studentská půčka ještě není dostatečně právně ošetřena. Nebudu si moci de facto vybrat banku, popř. ji po roce změnit, kdyby jiná měla výhodněší podmínky, dostuduji dejme tomu ve 25 letech a budu chtít budouvat svů život - už budu zadlužená a v případě toho, že si vezmu další půčku či hypotéku - nedomnívám se, že by bylo jednoduché to splácet vše dohromady..V případě toho, že se dostanu do těžší životní situace a nebudu moc splácet - budu muset splácet aspon jiné půjčky - studentskou za mě bude chvíli splácet stát - aspoň úroky - tím se ale prodlužuje doba mé zadlužennosti. Domnívám se, že pokud by byl zákonem jasně vymezený strop školného je možné si během prázdnin či o víkendech cca 12 000 na jeden akademický rok vydělat. Ovšem e zde ještě eden problém - dostuduji např. pedagogiku a budu jako učitelka zařazena do platové třídy - dejme tomu že čistého budu mít cca 14 000/měs....za 5 let studia budu mít dluh 60 000...stený dluh bude mít student práv, který bude mít ale příjem např. 30 000/měs...je otázkou, zda mi nemělo být školné ještě paušálně nastaveno pro jednotlivé fakulty, neboť tímto může hrozit i zánik některých " ne příliš dobře placených " zaměstnání. (Např. filda ve velkém ohrožení)

nemůže, zátěž se přesune na dobu po studiu

nemyslím si, každá půjčka je v podstatě cesta do pekel, když si pak chce absolvent třeba pořídit rodinu, koupit byt atd...zbytečně už si nese jednu půjčku a další nedostane, např. na bydlení atd.

Není to špatné řešení, ale úroky budou vyšší, než kdybychom to spláceli při studiu, ale kdyby úroky byly stejné, tak myslím že by to pomohlo, ale po studiu i tak někdo nemusí hned najít práci

nepravděpodobné, po skončení studia je člověk v období hledání vlastního bydlení, reálného partnerského soužití, zakládání rodiny a splácení studentské půjčku jeho rozpočtu neulehčí

nesouhlasim

nesouhlasím s jakoukoliv půjčou během studentského života

Nevěřím pojmu 'studentské půjčky' ale hlavně spojení slov banka a výhodné (pro klienty) :-) všem bankám jde jen o jedno :-)

nevím z čeho bych to tak asi splácela, budu chtít někde bydlet a to dnes není levné,nikdo mi ani půjčku nedá na bydlení, když budu zadlužená kvůli nesmyslnému školnému

Nevím, jeslti je rozumné, potom až bude mít člověk práci, místo užívání si výplaty splácet studentská léta.

Nevím, jestli se tím může zmírnit studentova finanční zátěž, ale pokud pochází z chudší rodiny, pomůže tím určitě rodinnému rozpočtu. Navíc je věc každého z nás, jestli chceme studovat vysokou, takže si myslím, že splácení úroků z půjčky až po ukončení studia je dobrý nápad.

nic moc to nevyřeší, nakonec si to ten kdo půjčuje stejně vybere jinou formou

Nic se tím nezmírní, protože student bude mít po skončení studia dluhy a nebude mít nic,. kde bydlet, jak zabezpečit rodinu.

Obecně nepovažuji za dobrý nápad se zadlužovat.

Obrovský terno pro banky

Po skončení studia přijdou jiné výdaje hypotéka, rodina...rozhodně se tím absolventům nesníží žádná zátěž!

Po ukončení studia bude student zatížen tolika jinými úroky, že toto snížení by bylo tak jako tak zanedbatelné

Podle mě by měl platit úroky stát.

Pokud by se jednalo o úroky ze studentských půjček, pak si myslím, že by měly být rozhodně bezúročné a tudíž by splácení úroků po ukončení studia bylo zcela bezpředmětné.

Pokud možno, by měla být studentská půjčka bezúročná, aby splátky absolventa nezatěžovaly v přípravě na budování svého vlastního rodinného zázemí.

Pokud školné nebude příliš vysoké, půjček nebude třeba. Život běžného studenta stojí přibližně 8 tisíc měsíčně, tedy 96 tisíc ročně. Pokud bude roční školné 40 tis, tak se moc nezmění a speciálních půjček nebude třeba.

Pravděpodobně ano, při brzkém nalezení pracovního místa, což může být ovšem problém.

prodlužování problémů

Především si myslím, že školství by mělo být soukromé a nikoliv státní. A půjčky by taktéž měly být soukromé a nikoliv nějak státem garantované nebo jinak ovlivňované. Rozložení úrokového břemene je otázka nabídky a poptávky na svobodném trhu s takovýmto produktem.

Při studiu ano, ale po studiu rozhodně NE!

Půjčka je půjčka a pokud nebude mít student tuto půjčku možnost splatit, dostane se ještě do větších potíží, nehledě nato, že taky nemusí dostudovat (protože nato prostě nemá vědomosti, přestože složil přijímací zkoušky) a vzal si tím pádem půjčku na nic.

rozhodně a navíc stres při neúspěchu práci sehnat

Rozhodně ano, ale už když mladý člověk dostuduje je v dluhách, a co pak rodinné zázemí, rodina..mladí lidé to mají dnes s penězi velmi těžké

Rozhodně Ano. Studenti, kterí nejsou dostatečně finančne zabezpečeni prakticky nemají nárok na vysokoškolské vzdělání a tím, že budou platit i po dostudování, jsou nuceni rychle nastoupit do práce, která nevyžaduje kvalifikaci apod.

Rozhodně bych to nenechávala na dobu po ukončení studia.

rozhodně ne, budu muset splácet půjčku a nebudu si moci zařídit svůj vlasstní život z důvodu finanční nedostatečnosti

Rozhodně ne, spíše studentovi přitíží a přidělá starosti navíc!

Rozhodně se zátěž nezmírní, protože každý nemá možnost ihned nastoupit někam do pracovního poměru a splácet tak půjčku. Měl by to začít splácet až by nastoupil do práce.

Skvělý nápad.

sníží se zátěž během studia, ale pak to stejně zaplatit musí takže je jedno kdy to zaplatí.

souhlasím

Spíše ne!

Student může být během studentských let menší výdaje když by by si vzal půjčku na školné, ale zase se domnívám, že je hloupé hned co vyjde školu, aby se dopustilo zadlužení mladého člověka jen kvůli neschopnosti státu hospodařit s penězi.

Student se zadluží na roky dopředu. Vzhledem k tomu, že po studiích se chce člověk osamostatnit, pořídit si vlastní bydlení, je to hodně velká finanční zátěž do budoucna

Student si bude potřebovat vydělat do začátku na sebe, ne na splácení dluhů.

Student sice po dobu studia nic neplati, ale kdo mu zaruci, ze dostane praci? A i kdyby praci mel, zamestnavatel mu neda vyssi plat jen proto, aby mohl splacet studentskou pujcku. Myslim, ze na nekterych pozicich student ma plat tak akorar, aby poplatil vse potrebne (inkaso, jidlo, atd) a splatka pujcky by byla jen zatezi, ktera by ho mohla ovlivnit.

Studentova ano, zátěž pracujícího člověka, který zakládá nebo založil rodinu, se tím výrazně zvýší, při ztrátě zaměstnání nebo mateřské dovolené v některých případech až neúměrně, neufinancovatelně.

Studentova finanční zátěž se tímto nezmírní, pouze se oddálí a pro absolventa tak bude těžké postoupit v životě (zařídit si bydlení, rodinu atd.)

Studentova možná ano, ale do budoucna bude zadlužen a to by se nikomu dnes rozhodně nevyplatilo, každý mladý člověk má po dokončení studií co dělat, aby se sám uživil, hodlá si také pravděpodobně pořídit byt a rodinu, což jsou další finanční náklady, které by si jako zadlužený člověk již ze studií nemohl dovolit. Než by ovšem průměrný vysokoškolák splatil celou půjčku i s jistě přemrštěnými úroky, jak už to v naší zemi vždy bývá, mohl by jít rovnou do důchodu. Proto si opravdu nemyslím, že by půjčky jakkoli pomohli v této nešťastné situaci, vždyť dobře vzdělaný vysokoškolák s dobrým místem za svůj život celkově bohatě vrátí státu jeho investici do svého vzdělání na daních. Není proto nutné podtrhávat nohy vysokoškolsky studujícím placením školného, které mnohé chytré, ale bohužel nemajetné lidi, připraví o možnost studia. Protože rozhodně lepší než půjčka hned při studiích i s úroky a tudíž být zadlužen hned na počátku života, je nestudovat vůbec, člověk si pak vydělá stejně jako případný vysokoškolák, který by ze svého o něco málo vyššího platu splácel onu půjčku, u které by se pak jistě ještě zvyšovaly úroky, takže by se ten nevysokoškolsky vzdělaný člověk měl nakonec stejně lépe. Podle mne je to jen další ze způsobů jak z lidí vytáhnout peníze, které by se stejně v naší státní situaci do školství pravděpodobně ani nedostaly, musela by se zde razantně změnit vláda, aby bylo zaručeno, že se tyto peníze využijí skutečně tam kde mají, nicméně v této situaci jde pouze o mylný krok, který jen zamezí možnost studovat méně majetným občanům, což se pak ve výsledku negativně projeví a vrátí státu v menších daních...

Studentovi možná, ale po ukončení studia vstupuje do života s dluhem.

Studentovi to sice pomůže ke studiu, ale potom bude jeho start do reálného pracovního života o to těžší s dluhy.

Tak na jednu stranu ano, v rámci studentských let to pro studenta nebude taková finanční zátěž, ale po studiu může nastat, že než si práci najde, bude mít dluhy. Moc se v této problematice nepohybuji, tak doufám, že můj názor bude aspoň trochu přínosem.

těžko

To rozhodně né, spíše bude mít dluhy místo, aby si zařídil život, bude splácet a pokud nenajde práci, tak to ani nezaplatí:(

Urcite ano

Určitě může. Otázkou je, zda toho češi opět nebudou zneužívat.

Určitě se finanční zátěž zmírnit může, ale musí být vhodně navrženo splácení úroků.

určitě..

V jistém směru ano, ale kdo mi zaručí, že po dokončení studia najdu práci a budu moct půjčku splácet?

v te chvili ano

v žádném případě nesouhlasím

Vhodný nástroj

Vzhledem k současným nástupním platům absolventů, myslím, že nikoliv.

vzhledem k tomu, ze student po skole bude pravdepodobne ve veku, kdy i zacne sam resit vlastni rodinu, bydleni atd. tak je asi uplne jedno, jestli bude resit splaceni brigadou pri studiu nebo omezovanim v dalsim zivote

záleží na jeho příjmech; studentům s dobrými výsledky by se poplatek měl odpustit

záleží na rodinném zázemí

Záleží na výši úroků

zcela jistě

zmírní se tím studentova finanční zátěž, pokud najde po vystudování vysoké školy dobře placené zaměstnání

Způsob splácení je předmětem svobodné dohody mezi bankou a klientem (studentem). Stát do toho nemá co mluvit.

10. Jak jste doposud financoval/a své vzdělávání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
pomoc rodičů, ostatních příbuzných18668,89 %68,89 %  
sám/sama5319,63 %19,63 %  
pomoc partnera/partnerky41,48 %1,48 %  
rodiče + sám10,37 %0,37 %  
sám+pomoc rodičů10,37 %0,37 %  
sám a pomoci rodičů10,37 %0,37 %  
sama/rodiče10,37 %0,37 %  
s rodiči na půl10,37 %0,37 %  
kombinace variant sama pomoc rodičů a pomoc partnera10,37 %0,37 %  
částečně rodiče, částečně z vlastního výdělku10,37 %0,37 %  
sama i s rodici10,37 %0,37 %  
Samozřejmě mi pomáhali rodiče, já jsem přispíval svou troškou do mlýna brigádami.10,37 %0,37 %  
stát10,37 %0,37 %  
nejprve rodiče, pak sama10,37 %0,37 %  
sama + rodiče10,37 %0,37 %  
Rodiče velkou měrou - 5000/měs + brigády cca 3000/měs.10,37 %0,37 %  
Vzdělání jsem měl zdarma. Tedy z daní mých rodičů.10,37 %0,37 %  
sám + rodiče10,37 %0,37 %  
kombinovaně, převážně sám10,37 %0,37 %  
Převážně sám s občasnou pomocí rodičů.10,37 %0,37 %  
pomoc rodičů, přivýdělek10,37 %0,37 %  
rodiče+brigády10,37 %0,37 %  
napůl: sama/rodiče10,37 %0,37 %  
Rodiče i sama10,37 %0,37 %  
sama+pomoc rodiny10,37 %0,37 %  
pomoc rodičů a vlastní výdělky10,37 %0,37 %  
bakalářské studium za pomoci rodičů, magisterské sama10,37 %0,37 %  
kombinace10,37 %0,37 %  
mamka a pritel. pul na pul10,37 %0,37 %  
sama+pomoc rodicu10,37 %0,37 %  

Graf

11. Jaký je Váš návrh na možný systém financování vysokých škol ze strany studentů? Prosím uveďte:

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

-

aby si studenti mohli vybrat, zda si to budou platit průběžně a nebo po skončení studia, s tím že do určitého průměru, např. 1,4 bych školné zrušila, řadu lidí by to motivovalo..

asi by se měl spíš snížit počet studentů. Uzpůsobit se trhu práce. Když si vezmete, kolik dnes je vystudovaných ekonomů, filosofů atd. Přitom tito lidé vůbec nemají na trhu práce uplatnění. Dětí ubývá, tím pádem i kvalitních studentů, ale naopak mám pocit, že počet míst na vš stále roste. Takže to vš vzdělání pak vůbec nemá smysl, pokud se na vš dostanou třeba trojkaři, občas i lidi, kteří na sš měli čtyřky.

Bez regulací ze strany státu, vzdělání je investice do budoucnosti každého jedince, snížení daňové zátěže pomůže rozvoji vzdělanosti obyvatelstva mnohem více než přerozdělovací programy, na které doplácejí nejvíce ti, kteří konkrétní službu stejně nevyužijí.

Bohužel nemám představu, jak by mohlo být studium ze strany studentů financováno. Když si však spočítám, kolik studenty vyjde dojíždění, ubytování, strava, studijní materiály a podobné nezbytné záležitosti, tak se už i tak dostávám na měsíčně docela vysokou částku, takže další finanční zátěž je v tomto směru pro mnohé vražedná.

brigády a brigády

Formou měsíčních příspěvků, v rozumné výši. I lidé, kterí nejsou dostatečně finančně zabezpečeni, by rádi studovali. Nemusí být na sociálním dnu, ale i průměr je málo na placení tak vysokého školného.

i ted je vysoka skola pro velke mnozstvi studentu nakladna, protoze si musi shanet brigady, aby vubec pokryli ucebnice, stravovani, dojizdeni, bydleni. Problem se sehnanim brigady v rozumnem casovem useku nebo na rozumny pocet hodin neni uplne snadne a prestoze nejsem primarne proti placeni, rozhodne bych vic nez rozumne unosnou malou castku platit nechtela. Na brigadach jsem od 16, abych si mohla dovolit vubec i ucebnice, stravu ci dojizdeni na stredni a vyrazne vysoka castka by mi asi zabranila v tom jit studovat dal. Dnes mi bez pracovni smlouvy navic nikdo nic ani nepujci... takze cena skolneho kolem 2000 za semestr prijatelna pro vetsinu studentu, ale vic, to by pak dovolovalo studovat jen tem bohatsim, coz by byla diskrimance.

jako dřív, ať si to dotují budoucí zaměstnavatelé

jelikož už studovat nebudu, tak se mě to netýká, ale být na studentově pozici, tak se mi to nelíbí

Již výše jsem zmínila o vlastních zdrojích studentů - brigády, apod. nebo existuje řada vyjímečných stipendií - jak ze strany VŠ, tak i např. podpora obcí a krajů...ze strany budoucích studentů...nyní dětí ze základních škol - rodiče by jim měli založit studentské spoření - 200 Kč měsíčně stačí na nějaký základ, které by si dítě poté mohlo vybrat jen na studium VŠ.

Můj názor je, že studium by mělo být bezplatné, aby měli rovné právo bohatí i chudí, když to řeknu v extrému. Maximálně poplatky za příjmací zkoušky, obstarání učebnic.

Myslím si, že veřejné školství jakéhokoliv stupně by mělo být bezplatné (proto je "veřejné", tj. pro dostupné veřejnost, pro každého člověka bez ohledu na jeho sociální situaci, věk nebo jakákoliv jiná specifika), při dodržení podmínek studia (přijímací zkouška, nepřekročení doby studia). Při prodlužování studia o dva a více let nad standardní délku mi přijde adekvátní platba nejvýše 10 000 Kč za každý započatý semestr (konkrétní výši částky bych ponechala na uvážení VŠ, případně fakulty).

myslím, že by se v první řadě měla zlepšit úroveň vysokých škol v Česku,a by byli studenti ochotní za ni platit

Myslím, že nějakou částkou by každý sttudent mohl přispět, ne však takovou, aby byla nutná půjčka a následné dlouhodobé splácení.

Například roční částka, která by se dala splácet i na 4krát.

Nefinancovat

Negativní.

Nejsem pro financovani vysokych skol ze strany studentu.

nemyslím si, že by vysoké státní (státní) školy měly být zpoplatněny. Jen v případě neúměrně dlouhé doby studia. Vysoká škola by měla být přístupná všem a ne jen movitým.

nerozumím otázce

Nerozumím otázce. Ach, to lemplovství při vytváření dotazníků.

Nesouhlasím , aby si student platil za to ,že může studovat.Právo na vzdělání má být zdarma.

nevím

Nevím

nevím

Nezaváděla bych školné, spíše je potřeba zpřísnit přijímací zkoušky a nabírat méně studentů a ne vzít každého jen proto, že z toho škola má více peněz. Také by se mělo dohlížet na kvalifikaci vyučujících a ne jim nechat naprosto volnou ruku. Pokud by nebylo zbytí a školné by se zavedlo, pak by bylo namístě zavést také na všech školách stipendium, jak tomu v současné době není.

nic lepšího než vládní návrh mě nenapadá

Od studentů vůbec, vzdělání má být zadarmo.

Odložené školné zajištěné státem bez klasické banky.

odměnování dle prospěchu studentů

Platba za semestr do 5000,-

Platit skolne, aby si toho studenti vazili... nevidim duvod proc by si par penez nemohli vydelat pres prazdniny... (asi sem nepocitam doktory, kde bych zavedla nejakou snizenou sazbu, ale mohlo by to pak byt podmineno nutnosti pracovat nejakou dobu v CR, jelikoz tedy platit skolne nemuseli- maji pres prazdniny praxed atd)

Pokud bude mít jako reakci zkvalitnění výuky, tak lze částečně akceptovat.

Pokud zavedou školné, tak se školy třeba začnou podplácet a ten chudý, který je chytrý, nbeude moct studovat a přitom na to má. Rozhodli o tom ti, kteří vystudovali za státní peníze samozřejmě.

Ponechala bych bezplatné studium do 26 let; myslím si, že klíčové je pŕedevším přestat ze strany státu poskytovat finance dle poćtu studentů. Degraduje to studium, protože školy přijímají více uchazečů, mnozí z nich na studium nepostačují a jsou pak deprimování odchodem z VŠ (přitom, by mohli nalézt uplatnění dávno jinde).

ponechat to jak to je a u spíše podpořit řemeslné studium než například ekonomy, kterých je dnes více než pracovních míst.

poplatky za opakované předměty, prodloužení studia, poplatky za poskytované materiály, popř. i zápisné

Před začátkem semestru vždy zaplatí určitou částku, kterou bude možno na žádost rozložit. Myslím, že se tím sníží počet studentů, kteří si jen prodlužují studentský život a zabírají tak místo těm, co opravdu studovat chtějí.

Především by se nejprve muselo řádně změnit vedení státu a zajistit, aby finance skutečně šly tam, kam mají. A pak by se rozhodně mělo uvažovat o mnohem menších sumách, než jaké byly navrženy, však nějakých 100-1000Kč za počátek každého roku je pořád lepší než nic (čili současná situace), ale přitom zcela únosné pro všechny studující...

Příspěvek 50% nákladů na studenta, ale ne celé částky.

Příspěvek na studium, který by nebyl příliš vysoký. A který by šel přímo univerzitě, nikoli ministerstvu

pujcka, rodice, snaha ziskat prospechove stipendium

Rovná platba za kredit

rozhodně je nutné zavést školné a s tím spojené studentské půjčky

sami, např. příjmem z brigád

Skolne ano, pak urcite lepsi komunikace mezi studenty a vedenim skoly. Zlepseni vyditelnosti zakazek a popripade jejich smyslnost.

Snížení daní, aby si lidé mohli na studium své / svých dětí našetřit sami.

Snížení nákladů na minimum. Přesunout více položek do internetové podoby.

Souhlasím s placením školného v případě, že student studuje více VŠ najednou, nebo studuje déle než je standartní doba.

Speciálně poskytované bezúročné půjčky pro studenty, by byly vhodným opatřením na financování školného.

Stát by měl financovat, pokud by někdo přetáhl min. délku studia, poté platit..

Stát by měl podporovat firmy, aby zaměstnávali studenty VŠ a ti si mohli školné platit sami.

Státní, obce..

stipendia

Student by měl mít v první řádně zajištěnou prázdninovou brigádu, sám osobně si na školné touto formou bohatě vydělám.

student se jenom zadluzí

Studenti by se neměli přímo podílet na financování školy. Splatí to univerzitě (státu) v podobě daní, až budou v pracovním poměru. Univerzita by v chodu měla být udržována státními penězi.

Studenti jako všichni občané platí daně(myšleno DPH) stát potom tyto peníze přerozděluje. Pro stát jako instutuce sestávající se z nás všech jejich občanů by měla být samozřejmost bezplatné vysoké školství. Aneb nerad platím věci 2x(specialita posledních let v našem státě).

Studenti mají rodiče. Dále mají rodinu a přátele. Pokud ani tam, tak nechť hledají jiné sponzory. Případně možnost se zadlužit nebo pracovat a studovat současně. Každopádně vysoké školy by měly být čistě soukromé a stát by neměl do trhu se vzděláním zasahovat.

Studenti si financují pobyt, jídlo, dopravu, učebnice, pomůcky, to mají ještě platit učitele?? Samozřejmě že už i tak je to těžko únosné!

studentská půjčka

studentské půjčky garantované státem, které studenti začnou splácet až dosáhnou určité výše příjmů

studuji veřejnou školu, tak chci studovat zdarma. kdybych měla peníze na placení, tak půjdu na soukromou, kde mám následnou promoci jistou. produktivní lidé platí daně a z toho se má poté vyplácet veřejný sektor.

školné jako na soukromých školách, postupná privatizace veřejných škol

školné semestrální např. do 2000,-, stipendia, odpoštění školného soc.slabým rodinám při dobrých výsledcích studenta

Školy by měli radši nabírat méně studentů, ale nechat současný systém. Už tak stojí studium dost peněz připočte-li se doprava, ubytování v jiném městě, jídlo...

Ti co na to mají, ať si školné platí, pro ostatní systém úlev pro soc. slabé.

Úplně normálka, co to je za otázku? To je jako byste se mě ptal, jaký je můj návrh na systém financování restaurací ze strany tam obědvajících.

ústava zaručuje bezplatné vzdělání - nesouhlasím s poplatky

v podobě školného, zavedla bych podobné jako je na VOŠ 3000-5000 Kč za rok

Veřejné vysoké školství zůstane i nadále bezplatné, pouze v případě, že studen opakuje zkoušku či prodlužuje studium se platí...

vhodnější by byl nějaký motivační systém - například poplatky za opakování předmětů; nebo kdyby se školné snižovalo s prospěchem (tzn. horší studenti by zjednodušeně řečeno platili za studenty lepší), také by se školné mělo lišit podle oborů - na technické obory, medicínu apod. by školné bylo nižší; školné, navrhované v současné podobě, kdy nemá žádný účel, kromě látání děr ve státním rozpočtu je dle mého názoru nevhodné

vysoke skoly musi financovat stat. samozrejme pokud chce nekdo studovat na soukrome tak by mel mit i tuto moznost

zápisné

zohlednit poptávku po absolventech daných oborů - psychlogie, gender studies a pod, kde odborníci potřeba jsou, ale méně než kolik jich vychází z VŚ zatížit vyšším školným než např. chemii nebo technické obory. Propracovaný systém prospěchových stipendií - tak, aby např na humanitních oborech (zjednodušeně méně potřebných - viz nahoře) na veřejných školách zůstávali jen ti, kteří jsou v daném oboru skutečně nejlepší. Dále při stanovení školného zohlednit i náklady na pomůcky nutné pro studium - literatura potřebná ke studiu ekonomie je levnější než např. anatomické atlasy. obávám se, že správné nastavení tohoto systému je v podmínkách čr téměř nemožné.

žádné polatky pro obačany ČR

Žádný návrh mne nenapadá.

žádný návrh nemám, nejsem pro financování ze strany studentů

12. Při výběru vysoké školy dáváte přednost spíše:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
veřejné22583,33 %83,33 %  
soukromé3713,7 %13,7 %  
státní (policejní, vojenské)82,96 %2,96 %  

Graf

13. Prosím, stručně uveďte důvod své volby:

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
finance41,49 %1,48 %  
kvalita31,12 %1,11 %  
-20,75 %0,74 %  
lepší úroveň20,75 %0,74 %  
Neplatí se20,75 %0,74 %  
Soukromé školy u nás stále nedosahují takové úrovně a kvalitní výuky jako školy veřejné.10,37 %0,37 %  
Rovnoprávnost mezi studenty.10,37 %0,37 %  
Prestiž a kvalita výuky.10,37 %0,37 %  
finanční důvody10,37 %0,37 %  
kvalita studia, přístup ke studentům, hezké prostředí,10,37 %0,37 %  
ostatní odpovědi líbí se mi
cena, kvalita, pověst
Důvodem je podle mého názoru vyšší kvalita vzdělání na veřejných školách.
Nemuzu si dovolit soukromou skolu.
veřejná škola je více uznávaná a nevidím důvod, proč investovat peníze do vzdělání, když to není třeba, proto je na prvním místě veřejná škola
kvalitní výuka, neplatí se, jsou v místě bydliště
v ČR není lepší soukromá škola v mém oboru, jinak bych dal přednost soukromé
obory, kteým jsem se věnovala, lze studovat pouze na veřejných VŠ (humanitní)
cena, kvalita
Obor, který studuji je pouze na veřejné.
právě proto, že se neplatí školné. Ačkoliv by mi nevadilo, i tak bude mnohonásobně menší než na soukromých
Obor, který mě baví.
Zaměstnavatelé veřejné školy více uznávají, vzdělání je všeobecně uspokojivější, než u soukromých.
očekávám kvalitnější úroveň výuky než na soukromé škole
velké množství škol
Zaručená kvalita vzdělání i profesorů, tradice a také snaha se stále zlepšovat. Většina soukromých vysokých škol má pro mě punc "koupím si diplom", hlavně díky špatné kontrole ze strany státu a jejich snadném založení a zisku akreditace v minulosti.
navazující studium z VOŠ není na státní ve zkrácené formě možné
volila jsem podle oboru a finančních možností
na soukromou školu nemám finance a státní mě svým zaměřením nelákají
Soukromé předražené, státní - nechci být vedena ani směrem policejním či vojenským
je bezplatná
Peníze a obor. U soukromých škol mám občas pocit že se platí za titul než za získané zkušenosti a dovednosti
dobré jméno školy, bezplatné studium, obor, ve kterém bych chtěla pracovat
prestiž a tradice
vzhledem k mému oboru
u soukrome bych nemela cas na studium, protoze bych musela mit snad 3 prace, abych si ji mohla dovolit. U verejne muzu zvladat rozumne polovicni uvazek i studentske povinnosti, aby tim netrpela kvalita studia
má lepší úroveň než soukromá
blízkost, uplatnitelnost
soukromá je jisté projití, státní v dnešdní době už není co bývalá.. veřejné jsou zlatá cesta mezi trny..
nemam penize na soukromou
příjde mi zbyečné platit za soukromou vš, když mohu studovat na veřejné či státní
Prestiž, finanční důvody
dávám přednost zvučné univerzitě, dále vybírám univerzity podle oboru který chci studovat
minimální finanční nároky, nezájem o studium policejní nebo vojenské školy, nedostatek peněz na soukromou školu
Myslím si, že veřejné vysoké školy mají úroveň.
kvalita většiny soukromých škol je bohužel pochybná, pověst všech soukromých škol také (akčkoli věřím, že existují kvalitní soukromé školy), dalším důvodem je právě školné
technika
mají svou prestiž a větší výběr oborů
Nejsem tak hloupý, abych musel studovat soukromou nebo nedej bože státní VŠ.
Více individuální přístup, atraktivnější studijní obory
Lepší uplatnění; soukromé nebývají tak kvalitní, protože část studentů si titul "koupí"
Kvalita výuky obdobná, ne-li vyšší než na školách soukromých (vlastní zkušenost)
bez školného
myslím,že nezáleží na tom jestli ji má nějaký soukromý vlastník nebo stát úrověň by měla být stejná
rozsáhlejší zaměření oborů
Myslím si, že veřejná škola je lepší než soukromá.
levnější a kvalitnější vzdělání než soukromé školy
?
Ze státních škol mě žádná nezaujala a na soukromou nemam dostatek financi, takže proto volím veřejnou.
V době nástupu na VŠ neměly soukromé VŠ dobrou pověst.
Především si soukromé školy nemůžu dovolit a navíc většina soukromých škol nemá příliš dobrou prestiž, státní sice ano, asi bych o ní uvažovala, ale obor, který mě zajímá se na státních školách nevyučuje, nebo alespoň v místech, kde bych chtěla studovat.
Volila jsem dle svého předchozího studijního oboru a kvůli tomu, že mě tento obor zajímá a baví.
protože jsou bezplatné a je zde široký výběr oborů
Nechci být voják policista a nechci platit tisíce za semestr.
Zatím se školné neplatí a soukromá výjde dráž.
Zájem o obor
velky vyber oboru
souromé školy si člověk musí fiancovat sám,u veřejných se školné zatím neplatilo
nechci za studium platit
soukromé školy jsou méně kvalitní
Nejlepší možná varianta
Veřejnou školu upřednostňuji proto, že nemám dostatek finančních prostředků na soukromou školu. Jelikož nepocházím z bohaté rodiny, ani rodiče nemají finance umožnit mi studium na soukromé škole.
lepší úroveň než soukromé
domnívám se, že je zde nejmenší možnost manipulace získávanými informacemi
protože na soukromé chodí i hloupí lidi, co mají peníze
Studium na veřejné škole je již tak finančně náročné (ubytování, strava, knihy, skripta, jízdné) a platit ještě vysoké školné na soukromé škole je pro mě nereálné.
Dle nabídek mého zaměření státní ani soukromé školy nenabízejí dané obory mého zájmu.
soukromé - nedůvěryhodné, dají titul každému, kdo si zaplatí
soukromé školy v ČR jsou dost problematické
Veřejná škola - nemá potřebu nechat absolvovat studenty bez dostačujících znalostí (také proto, že neplatí, a tedy nevzniká vztah prodavač-zákazník) + mají často lepší jméno ve společnosti.
Buď veřejná nebo státní, úroveň vzdělávání je vyšší než na soukromé a navíc se studium nemusí celé financovat.
Statní VŠ mě nelákaly obory, a nemyslím si, že Soukromé VŠ mi poskytnou kvalitnější vzdělání, tak proč za něj platit školné.
Mnou zvolený obor se v současnosti nenachází na žádné státní VŠ.
je to férovější, soukromé mají hodně v povědomí status, že si lidé zde svůj titul koupí bez námahy
Pitomá otázka. Tohle nehraje roli. Resp. hraje - jde o peníze. Ale rozhodně nechci vypadat jako fanoušek veřejných VŠ.
obory na státní vš mě nezaujaly, veřejná škola má lepší úroveň (více odborníků, možnost zapojení do výzkumu apod.)
Neexistují soukromé lékařské fakulty, na soukromé škole získá titul každý - nízká úroveň vzdělání.
Na soukromé škole jsem vážený platící zákazník, ne jen položka v účetní evidenci.
Lepší kvalita výuka (i když i u soukromých škol se najdou výjimky, především u cizojazyčných škol)
Soukromé VŠ nemají dobré jméno - za peníze si koupím titul.
nabídka pro mne zajímavých oborů
Jistota, stabilita, garance a jméno školy
Vyhovuje mi široké spektrum záběru.
soukromé mají v ČR špatnou pověst a povětšinou zaslouženě a státní jsou oborem mimo
kvůli oboru
je neplacená
---
V prostředí pro mě relevantním považuji veřejné VŠ za kvalitnější.
lepší uroveň poskytovaného vzdělání, lepší jména u zaměstnavatelů
veřejné školy neumožňují studium popři práci na plný úvazek
je to zárukou kvality vzdělání
vyučuje se na ní můj obor, má nějakou prestiž
především finanční důvody
Dneska je to jedno, do budoucna bych od soukromé očekávala vyšší kvalitu vzdělání.
přístup ke studentům, kvalita výuky, zajímavé obory
lze očekávat kvalitnější vzdělání než na soukromých školách
nejlepší v mnou vybraném oboru
Obor co studuji na soukromé škole není.
kvůli poplatkům za školné, další platby spojené se studiem jsou i tak dost vysoké
lepší vybavení, více odborníků z praxe, nejsou zkostnatělé, lepší vztah student - profesor
nejrozšířenější, větší výběr oborů
obor je pouze na veřejné
u soukromých nevěřím kvalitě, u státních bych se bála, že můžou být zpolitizované
jen tak
Uplatnění se na trhu práce, kvalitní výuka, školné, pověst
soukromé školy jsou přehnaně drahé
nízké náklady - i když by to být nemělo
nebyla tam možnost nevolit jedno, nevím, mám zkušenost s obojím a za mě veřejná - levnější, soukromá - kvalitnější lektoři, praktičtější výuka, neřikám, že náročnější,ale alespoň se tam nedalo podvádět při testech a pro praxi mnohem užitečnější škola
obor
prestiž, není školné
garance kvality, zaměření oboru
s žádnou jinou nemám osobní zkušenost
Soukromé vysoké školy u nás nejsou příliš kvalitní.
Nemám dostatečnou znalost kvality soukromých škol.
Vyšší standard
Poskytne mi nejkvalitnější vzdělání v oboru o který mám zájem...
úspory
Na rozdíl od jiných západních zemí u nás ještě zdaleka nedosáhly soukromě školy kvalit těch veřejných a navíc ještě za možnost studia požadují tak horentní sumy, že by pro mne bylo nepředstavitelné je platit.
férovejší prístup ucitelu, studenti, kterí skurečne chtejí studovat
myslím si, že je kvalitnější
absence školného, nebo jen nízké náklady (po překročení povolených let bezplatného studia)
nevěřím, že soukromé školy mají při tomto množství kvalitu.
0kč
je to zadarmo, zatím
vyšší úroveň vzdělání oproti soukromým
mají lepší úroven
Většinu soukromých škol si nemůžu dovolit
Veřejné vysoké školy vnímám jako kvalitnější než školy soukromé.
možnost navazujícího studia na VOŠ
Neměla jsem možnost na jiné studovat, než na soukromé, proto nevím proč volit jinak než to kde jsem teď.
Myslím si, že se na této škole více věnují jednotlivým studentům.
V současné době by hrálo roli školné.
Titul z veřejné školy je pro některé zaměstnavatele v dnešní době hodnotnější než titul ze soukromé školy.
Prestiž
Záleží na kvalitě učení
Atraktivnější volba studia, výhody v rámci přijímacího řízení
Vystudovala jsem soukromou VOŠ, takže z důvodu možnosti navázat na zkrácené bakalářské studium.
Veřejné školy vykazují dlouhodobě vyšší kvalitu
blízkost bydliště
Lepší přístup vyučujících, dostatek materiálního zázemí, vyšší motivace pro studenta
Lepší úroveň, méně vynaložených financí
Peníze
xxx
dostupnost v našem regionu, obor
neplatí se školné a lepší vzdělání v daném oboru
a
z důvodu školného, příliš vysoké
kvalita školy, pověst, u soukromých škol je titul "zaplacený"
Je nejblíž mého bydliště.
Studuji soukromou školu a i přes to, že si studium platíme sami, nejsem spokojená s úrovní výuku a pověsti školy.
cena
Díky placení školného se sem hlásí pouze lidé, kteří opravdu chtějí studovat a je zde větší šance úspěchu vpřijímácím řízní, kde se hlásí nižší počet než li na státní školu kam se přihlásí skoro každý a buď mu to výjde a nebo taky ne.
Veřejné školy mají lepší jméno.
protože veřejná nabízí mnohem kvalitnější vzdělání a větší studentské zázemí
Podle mé zkušenosti, bych už na soukromou nešla.
zatím se nic neplatí a je uvolněnější přístup vyučujících
Je nejblíže mého bydliště.
úrověň vzdělání
Lepší kvalita výuky, než na soukromé škole. Mluvím z vlastní zkušenosti. Tudíž nesouhlasím s názorem, že se zavedením školného i na veřejných školách, se zlepší kvalita výuky. Soukromé školy se platí, ale kvalita výuky je otřesná!!!
Když se platí školné, ostatní si myslí, že na vysoké škole máme veškeré zkoužky zadarmo (bez učení atd.)
/
státní školy bývají podle mého názoru kvalitnější
Veřejné veřejné vysoké školy mají lepší úroveň než např. soukromé
Je mi to jedno, ale tato možnost tam nebyla :-)
Celkově lepší přístup ke studentům, lidštější.
Lepší úroveň vzdělání.
méně finančně náročné
lepší vybavení, profesionálové, větší možnosti, zajímavější obor studia, "lepší zacházení"
kvalita a náklady
Na veřejných školách jsou lepší podmínky ke studiu - větší možnost mimoškolních aktivit, lepší vybavení apod.
Vyšší úroveň, doposud bez poplatků.
V předchozí otázce jsem zvolila veřejnou školu, protože teď po zkušenostech ZMVŠ, kde kvalita výuky a odbornost pedagogu je na nízké úrovni a studentům se nedostanou takové kvality jako je třeban a masarykove univerzitě.
větší důvěra
prozatím je zadarmo
soukromé školy jsou drahé
státní jsou pouze na dané obory, soukormá škola drahá, veřejná má největší počet uchazečů smožnostostí nesplnění příjímacího řízení
z důvodu lepšího renomé veřejných škol, na soukromých školách je spousta předsudků ze strany okolí studentů (rodiče, kamarádi, zaměstnavatelé), ale vše je relevantní
to ze je skola soukroma nezname, že je lepsí než veřejná
Kvalita výuky, pověst školy
nejvyšší úroveň vzdělaní, nemám důvěru v soukromé VŠ
Zejména finanční
soukromé školy se mi zdají býti jen o penězích, tzn. peníze za titul
Jsem liberál.
poskytuje rovnější vzdělání než soukromá škola
Zavedením školného na veřejných vysokých školách znemožní sociálně slabým skupinám studovat na VŠ a žádné půjčky to nevyřeší, neboť mladí lidé se nechcou zadlužovat.
Soukromou školu vnímám tak, že si tam titul "zaplatí", beru to jako lehčí školu která vyzní v životopise hůř
Nejprestiznejsi a nejkvalitnejsi skola s oborem o ktery mam zajem je v soucasne dobe verejna.
je zdarma a má daleko vyšší nároky na studenta
Jediná neplacená škola, která mi umožila studovat kombinovaně obor týkající se mé práce (veřejná správa) v Praze (VŠE nenabízela kombinovanou formu a ČZU - část studia v Jičíně)
soukromé mají menší prestiž a tituly zpravidla rozdávají či prodávají
Lepší kvalita pedagogů.
lepší pověst veřejných VŠ v Česku
vybraný obor veřejné vysoké školy nenabízí
Vyhovuje mi ten obor
V ČR nefungují soukromé VŠ tak, jako v zahraničí. Negarantují proto dostatečnou kvalitu.
obor ve kterém studuji, nabízí pouze soukromá VŠ
Vyšší kvalita výuky, širší možnosti spolupráce s jinými univerzitami, menší finanční náročnost, neexistence mého oboru v soukromé sféře.
kvalita vzdělání a možnost uplatnění
přístupnost, kvalita, konkurenční prostředí
muzu studovat zadarmo a navic si byt jista za vysokou uroven skoly
myslím,, že soukromé školy nemají moc vysokou úroven..aneb zaplatíš a máš
Mají větší váhu než školy soukromé
veřejné jsou kvalitnější
pokud se zavede školné i na veřejné škole, není se o čem bavit.
levnější, velký výběr
Vyšší úroveň než soukromé a neplatí se
soukromé školy jsou drahé, občas méně kvalifikované
jiné možnosti
Myslím si, že soukromé školy jsou méně náročné na čas
veřejné školy nabízejí mnohem kvalitnější vzdělání než školy soukromé (platí pro ČR)
poskytnutí lepšího vzdělání
Veřejná škola je pro mě zárukou vyšší kvality.
Požadovaný obor státní ani soukromé školy nenabízí
dívám se spíš na nabízené obory které chci studovat, na kvalitu školy, a podle toho vybírám, ne jestli je veřejná nebo soukromá
Pokud soukromá škola má dobrou pověz tak je vlastně jedno jestli studuji soukromou a nebo veřejnou. Ale prvně většinou hledám veřejnou.
Nemám peníze
Na soukromé školy chodí děti bohatých lidí, kteří si mohou všechno zaplatit.
nabídka studijního oboru, peníze, kvalita
vhodný obor
nemusím platit školné
zejména kvůli vysokým finančním požadavkům
byl otevíraný obor, který mne zajímal
Soukromé školy zatím neposkytují dostatečnou úroveň vzdělání srovnatelnou s veřejnými školami.
vyhovující náplň studia
menší finanční zátěž
Státní školy nenabízí kvalitní vzdělání a státní školy mi nenabízí obor, který chci studovat.
Největší výběr a možnosti/nejmenší omezení (školní řád...)
soukromá škola zpravidla neklade příliš velké nároky
neplacení školného
Vím ,za co si platím.Přijmul jsem to ,že za peníze dostanu lepší a vstřícnější přístup.Nejsem jeden ze sta , o kterém učitel ani neví ,jak se jmenuju.
přístup, dostupnost, domluva
Více se přizpůsobí potřebě studenta - důležitá je pro mě flexibilita
peníze vždy nejsou o kvalitě a vzdělání si umí zaplatit každý blbec, i když...
Myslím si, že většinou, veřejné školy, zajišťují lepší kvalitu učitelského sboru, než školy školy soukromé.
vhodne obory
nevim
Nedostatek prostředků, nikdo mi nezaručí zaměstnání a plat dostatečně vysoký na splátku studentské půjčky
placene studium -> tlak na kvalitu vyuky
domluva s uciteli,pocet studentu
Myslím si, že vzdělání je kvalitnější, nedochází tolik k uplácení a pořád existuje názor, že na soukromé školy chodí osoby, které se nedostaly na veřejnou školu nebo si to chcou ulehčit.
Veřejné vysoké školy mají v České republice mnohem větší reputaci, než soukromé a státní.
bezplatnost a obecně vysoká kvalita vzdělání
kdo na to má v hlavě, nemusí mít v peněžence (a platit soukromou školu)
kvůli bezplatnosti vzdělání
vetsi vyber a bez školného
Větší možnost uplatnění, široká škála oborů
Vzdálenost od bydliště
Neplatí se školné, je tak více dostupná. Soukromé školy se v dnešní době začínají hodně státem kontrolovat a ve finále mají dokonce i vyšší nároky na studenty než školy veřejné.
...
vic penez ve skolstvi; budou studovat jen ti snazivi a ti, kteri si vzdelani vazi-odpadnou ti, kteri studuji jen aby studovali, a urcite bude mene prodluzovani. lide si budou sveho studia vice vazit.
25093,28 %92,59 % 

Graf

14. Při výběru vysoké školy je pro Vás rozhodující - seřaďte od nejdůležitějšího aspektu (1) po nejméně důležitý (8):

Povinná otázka, respondent musel u každé z nabízených odpovědí určit jedinečné pořadí.

OdpověďPrůměrné pořadíRozptyl
úroveň poskytovaného vzdělání2.172.541
výše poplatků spojených se studiem4.0814.171
uplatnění absolventů na trhu práce3.1673.198
pověst a dobré jméno školy3.9672.877
je-li škola státní, veřejná nebo soukromá4.8374.551
návaznost bakalářských studijních programů na magisterské a další5.2332.601
stipendium7.0111.774
dobrá dostupnost do místa výuky5.5334.597

Graf

15. Myslíte si, že má Vaše současná vysoká škola (poslední studovaná) dostatek studijních materiálů, pomůcek, kvalitních vyučujících a dobré studijní zázemí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano12044,44 %44,44 %  
ano8330,74 %30,74 %  
spíše ne4717,41 %17,41 %  
ne207,41 %7,41 %  

Graf

16. Pokud byste měl/a znovu možnost volby, vybral/a byste si stejnou vysokou školu jakou nyní studujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano10438,52 %38,52 %  
spíše ano9133,7 %33,7 %  
spíše ne4918,15 %18,15 %  
ne269,63 %9,63 %  

Graf

17. Máte pocit, že se projednávání jednotlivých kroků reformy dostatečně opírá o potřeby a názory studentů?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ne15356,67 %56,67 %  
ne9535,19 %35,19 %  
spíše ano165,93 %5,93 %  
ano62,22 %2,22 %  

Graf

18. Myslíte si, že by se do oblasti školství mělo zapojit více soukromých subjektů?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ne9334,44 %34,44 %  
spíše ano8832,59 %32,59 %  
ano4717,41 %17,41 %  
ne4215,56 %15,56 %  

Graf

19. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
střední s maturitou (nyní studuji na VŠ)13349,26 %49,26 %  
bakalářské6323,33 %23,33 %  
vyšší odborné (nyní studuji na VŠ)3613,33 %13,33 %  
magisterské3312,22 %12,22 %  
vyšší odborné10,37 %0,37 %  
VOŠ, nyní absolvent Bc.10,37 %0,37 %  
bakalářské (nyní studuji na VŠ)10,37 %0,37 %  
základní10,37 %0,37 %  
doktorandské10,37 %0,37 %  

Graf

20. Kraj, ve kterém studujete vysokou školu (poslední studovaná):

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jihomoravský kraj8330,74 %30,74 %  
hlavní město Praha6323,33 %23,33 %  
kraj Vysočina5921,85 %21,85 %  
Moravskoslezský kraj186,67 %6,67 %  
Olomoucký kraj93,33 %3,33 %  
Zlínský kraj72,59 %2,59 %  
Plzeňský kraj72,59 %2,59 %  
Pardubický kraj72,59 %2,59 %  
Jihočeský kraj62,22 %2,22 %  
Královéhradecký kraj51,85 %1,85 %  
Ústecký kraj41,48 %1,48 %  
Liberecký kraj20,74 %0,74 %  

Graf

21. Kraj, ze kterého pocházíte (trvalé bydliště):

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jihomoravský kraj5721,11 %21,11 %  
kraj Vysočina5721,11 %21,11 %  
Moravskoslezský kraj3211,85 %11,85 %  
hlavní město Praha2910,74 %10,74 %  
Zlínský kraj176,3 %6,3 %  
Pardubický kraj155,56 %5,56 %  
Jihočeský kraj134,81 %4,81 %  
Středočeský kraj124,44 %4,44 %  
Královéhradecký kraj93,33 %3,33 %  
Liberecký kraj82,96 %2,96 %  
Olomoucký kraj62,22 %2,22 %  
Ústecký kraj62,22 %2,22 %  
Karlovarský kraj51,85 %1,85 %  
Plzeňský kraj41,48 %1,48 %  

Graf

22. Pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena21278,52 %78,52 %  
muž5821,48 %21,48 %  

Graf

23. Váš věk:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21 – 2518267,41 %67,41 %  
do 20 let3512,96 %12,96 %  
26 – 303011,11 %11,11 %  
31 – 35134,81 %4,81 %  
36 a výše103,7 %3,7 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 3 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. Kterou vysokou školu nyní studujete? (poslední studovaná/poslední absolvovaná)

  • odpověď soukromou:
    • 3.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi kraj Vysočina na otázku 20. Kraj, ve kterém studujete vysokou školu (poslední studovaná):

4. Souhlasíte, aby studium na veřejné vysoké škole bylo poskytováno za poplatek (školné)?

  • odpověď ano:
    • 5.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi 10 000 a více Kč za semestr na otázku 5. V jakém rozmezí by se podle Vás měla výše školného na veřejných vysokých školách pohybovat?

19. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání:

  • odpověď střední s maturitou (nyní studuji na VŠ):
    • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi do 20 let na otázku 23. Váš věk:

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Kterou vysokou školu nyní studujete? (poslední studovaná/poslední absolvovaná)

2. Jakou formu studujete? (poslední studované)

3. Proč jste se rozhodl/a pro studium na vysoké škole?

4. Souhlasíte, aby studium na veřejné vysoké škole bylo poskytováno za poplatek (školné)?

5. V jakém rozmezí by se podle Vás měla výše školného na veřejných vysokých školách pohybovat?

6. Myslíte si, že zavedením školného lze dosáhnout lepší a kvalifikovanější úrovně vzdělání oproti současné situaci?

7. Myslíte si, že zavedení odloženého školného a studentských půjček umožní smazat sociální bariéry a vzniknou tak možnosti na vzdělání i pro sociálně slabší?

8. Využil/a byste případně studentské půjčky na platbu školného?

10. Jak jste doposud financoval/a své vzdělávání?

12. Při výběru vysoké školy dáváte přednost spíše:

14. Při výběru vysoké školy je pro Vás rozhodující - seřaďte od nejdůležitějšího aspektu (1) po nejméně důležitý (8):

15. Myslíte si, že má Vaše současná vysoká škola (poslední studovaná) dostatek studijních materiálů, pomůcek, kvalitních vyučujících a dobré studijní zázemí?

16. Pokud byste měl/a znovu možnost volby, vybral/a byste si stejnou vysokou školu jakou nyní studujete?

17. Máte pocit, že se projednávání jednotlivých kroků reformy dostatečně opírá o potřeby a názory studentů?

18. Myslíte si, že by se do oblasti školství mělo zapojit více soukromých subjektů?

19. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání:

20. Kraj, ve kterém studujete vysokou školu (poslední studovaná):

21. Kraj, ze kterého pocházíte (trvalé bydliště):

22. Pohlaví:

23. Váš věk:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Kterou vysokou školu nyní studujete? (poslední studovaná/poslední absolvovaná)

2. Jakou formu studujete? (poslední studované)

3. Proč jste se rozhodl/a pro studium na vysoké škole?

4. Souhlasíte, aby studium na veřejné vysoké škole bylo poskytováno za poplatek (školné)?

5. V jakém rozmezí by se podle Vás měla výše školného na veřejných vysokých školách pohybovat?

6. Myslíte si, že zavedením školného lze dosáhnout lepší a kvalifikovanější úrovně vzdělání oproti současné situaci?

7. Myslíte si, že zavedení odloženého školného a studentských půjček umožní smazat sociální bariéry a vzniknou tak možnosti na vzdělání i pro sociálně slabší?

8. Využil/a byste případně studentské půjčky na platbu školného?

10. Jak jste doposud financoval/a své vzdělávání?

12. Při výběru vysoké školy dáváte přednost spíše:

14. Při výběru vysoké školy je pro Vás rozhodující - seřaďte od nejdůležitějšího aspektu (1) po nejméně důležitý (8):

15. Myslíte si, že má Vaše současná vysoká škola (poslední studovaná) dostatek studijních materiálů, pomůcek, kvalitních vyučujících a dobré studijní zázemí?

16. Pokud byste měl/a znovu možnost volby, vybral/a byste si stejnou vysokou školu jakou nyní studujete?

17. Máte pocit, že se projednávání jednotlivých kroků reformy dostatečně opírá o potřeby a názory studentů?

18. Myslíte si, že by se do oblasti školství mělo zapojit více soukromých subjektů?

19. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání:

20. Kraj, ve kterém studujete vysokou školu (poslední studovaná):

21. Kraj, ze kterého pocházíte (trvalé bydliště):

22. Pohlaví:

23. Váš věk:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Čížková, P.Reforma vysokých škol- názor na zavedení školného (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://reforma-vysokych-skol-skolne.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.