Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Regulace kouření

Regulace kouření

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Kateřina Kirchnerová
Šetření:27. 10. 2013 - 01. 11. 2013
Počet respondentů:132
Počet otázek (max/průměr):12 / 12
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:91 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:42
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

obracím se na Vás s prosbou o vyplnění dotazníku určeného nekuřákům. Dotazník zjišťuje postoj nekuřáků k regulaci kouření v gastronomických zařízeních. 

Děkuji za Vaše odpovědi

Odpovědi respondentů

1. Jste:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena9068,18 %68,18 %  
muž4231,82 %31,82 %  

Graf

2. Váš věk:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
19 - 3510579,55 %79,55 %  
36 - 50139,85 %9,85 %  
do 18 let75,3 %5,3 %  
51 - 6375,3 %5,3 %  

Graf

3. Vadí Vám kouř v pohostinských zařízeních?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vadí4231,82 %31,82 %  
velmi vadí4131,06 %31,06 %  
jen při jídle3022,73 %22,73 %  
nevadí1914,39 %14,39 %  

Graf

4. Jak často chodíte do pohostinských zařízení za účelem stravování?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
příležitostně6650 %50 %  
několikrát měsíčně4836,36 %36,36 %  
několikrát týdně118,33 %8,33 %  
denně53,79 %3,79 %  
vůbec21,52 %1,52 %  

Graf

5. Jak často chodíte do pohostinských zařízení za jiným účelem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
několikrát měsíčně5843,94 %43,94 %  
příležitostně4836,36 %36,36 %  
vůbec1410,61 %10,61 %  
několikrát týdně118,33 %8,33 %  
denně10,76 %0,76 %  

Graf

6. Jaký je Váš názor na regulaci kouření? Jste pro:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
absolutní zákaz4131,06 %31,06 %  
stavebně oddělené místnosti3828,79 %28,79 %  
vyčlenění restaurací pro kuřáky X nekuřáky1813,64 %13,64 %  
kouření v restauracích nepotřebuje regulaci1410,61 %10,61 %  
zákaz v době podávání jídel129,09 %9,09 %  
zákaz jen tam, kde se podává jídlo96,82 %6,82 %  

Graf

7. Jak často byste navštěvoval/a pohostinská zařízení v případě absolutního zákazu kouření?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
stejně často9068,18 %68,18 %  
častěji4231,82 %31,82 %  

Graf

8. Povede podle Vás absolutní zákaz kouření v pohostinství ke:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
dočasnému poklesu počtu hostů3728,03 %28,03 %  
nic se nezmění3325 %25 %  
stálému snížení počtu hostů2720,45 %20,45 %  
počet hostů se nezmění, ale budou zde kratší dobu2015,15 %15,15 %  
zvýšení počtu hostů1511,36 %11,36 %  

Graf

9. Pohybujete se denně v kuřáckém prostředí? (Myšleno pouze doma/s rodinnou)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne10881,82 %81,82 %  
ano2418,18 %18,18 %  

Graf

10. Pohybujete se denně v kuřáckém prostředí? (Myšleno pouze v práci)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne10982,58 %82,58 %  
ano2317,42 %17,42 %  

Graf

11. Žijete:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
s rodinou – bez dětí4131,06 %31,06 %  
s přítelem/přítelkyní4131,06 %31,06 %  
s rodinou – s dětmi3123,48 %23,48 %  
sám1914,39 %14,39 %  

Graf

12. Nejvyšší ukončené vzdělání

Pokud stále studujete, zaškrtněte odpověď: "dosud studuji" a typ vzdělání (ZŠ/Vyučení/SŠ/VŠ)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
6952,27 %52,27 %  
Dosud studuji6045,45 %45,45 %  
5642,42 %42,42 %  
32,27 %2,27 %  
Vyučení10,76 %0,76 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

3. Vadí Vám kouř v pohostinských zařízeních?

  • odpověď jen při jídle:
    • 4x vetší pravděpodobnost při odpovědi zákaz v době podávání jídel na otázku 6. Jaký je Váš názor na regulaci kouření? Jste pro:

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jste:

2. Váš věk:

3. Vadí Vám kouř v pohostinských zařízeních?

4. Jak často chodíte do pohostinských zařízení za účelem stravování?

5. Jak často chodíte do pohostinských zařízení za jiným účelem?

6. Jaký je Váš názor na regulaci kouření? Jste pro:

7. Jak často byste navštěvoval/a pohostinská zařízení v případě absolutního zákazu kouření?

8. Povede podle Vás absolutní zákaz kouření v pohostinství ke:

9. Pohybujete se denně v kuřáckém prostředí? (Myšleno pouze doma/s rodinnou)

10. Pohybujete se denně v kuřáckém prostředí? (Myšleno pouze v práci)

11. Žijete:

12. Nejvyšší ukončené vzdělání

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jste:

2. Váš věk:

3. Vadí Vám kouř v pohostinských zařízeních?

4. Jak často chodíte do pohostinských zařízení za účelem stravování?

5. Jak často chodíte do pohostinských zařízení za jiným účelem?

6. Jaký je Váš názor na regulaci kouření? Jste pro:

7. Jak často byste navštěvoval/a pohostinská zařízení v případě absolutního zákazu kouření?

8. Povede podle Vás absolutní zákaz kouření v pohostinství ke:

9. Pohybujete se denně v kuřáckém prostředí? (Myšleno pouze doma/s rodinnou)

10. Pohybujete se denně v kuřáckém prostředí? (Myšleno pouze v práci)

11. Žijete:

12. Nejvyšší ukončené vzdělání

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Kirchnerová, K.Regulace kouření (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://regulace-koureni.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.