Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Reklama a jejím vnímání

Reklama a jejím vnímání

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Radek Ondryáš
Šetření:21. 03. 2012 - 24. 03. 2012
Počet respondentů:152
Počet otázek (max/průměr):18 / 17.76
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:78,9 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:16
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Tento průzkum se týká reklamy a jejího vnímání v našem okolí.

Cílová skupina 18-50 let. 

Děkuji za vyplnění následujícího dotazníku v zájmu dokončení mé bakalářské práce.

Díky za podporu dálkových studentů :-)

 

Odpovědi respondentů

1. Kde myslíte, že je reklama nejúčinnější?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
TV12280,26 %80,26 %  
internet, kino6442,11 %42,11 %  
venkovní reklama (plakáty a billboardy, dopravní prostředky)4831,58 %31,58 %  
tištěné (letáky, noviny,časopisy)4328,29 %28,29 %  
nové formy reklamy (např. velkoplošné obrazovky)2113,82 %13,82 %  
POS (prodejní místa)149,21 %9,21 %  
rozhlas138,55 %8,55 %  
chytré mobilní telefony95,92 %5,92 %  

Graf

2. Kde se v budoucnu bude reklama uplatňovat nejvíce?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
internet, kino5334,87 %34,87 %  
TV3523,03 %23,03 %  
nové formy reklamy2516,45 %16,45 %  
chytré mobilní telefony2516,45 %16,45 %  
venkovní reklama (plakáty a billboardy, dopravní prostředky)63,95 %3,95 %  
tištěné (letáky, noviny,časopisy)53,29 %3,29 %  
POS (prodejní místa)21,32 %1,32 %  
rozhlas10,66 %0,66 %  

Graf

3. Všímáte si reklamy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, nevěnuji ji větší pozornost10065,79 %65,79 %  
ne, reklamu blokuji2516,45 %16,45 %  
ne, zcela ji ignoruji149,21 %9,21 %  
ano a často sháním další informace o nabídce138,55 %8,55 %  

Graf

4. Myslíte si, že reklama v budoucnu zanikne?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne14998,03 %98,03 %  
ano31,97 %1,97 %  

Graf

5. Všimli jste si někdy reklamy na čerpací stanici?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano8052,63 %52,63 %  
ne7247,37 %47,37 %  

Graf

6. Ovlivnila vás reklama tak, že jste si něco koupili?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano12078,95 %78,95 %  
ne3221,05 %21,05 %  

Graf

7. Využil jste informací obsažených v reklamě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano10367,76 %67,76 %  
ne4932,24 %32,24 %  

Graf

8. Myslíte si, že reklama zbytečně navyšuje cenu zboží?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano6744,08 %44,08 %  
ne5133,55 %33,55 %  
nevím3422,37 %22,37 %  

Graf

9. Věřím reklamě v...

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
tištěné (letáky, noviny,časopisy)5838,16 %38,16 %  
TV4932,24 %32,24 %  
POS (prodejní místa)4126,97 %26,97 %  
internet, kino3724,34 %24,34 %  
rozhlas1912,5 %12,5 %  
venkovní reklama (plakáty a billboardy, dopravní prostředky)127,89 %7,89 %  
chytré mobilní telefony42,63 %2,63 %  
nové formy reklamy(např. velkoplošné obrazovky)31,97 %1,97 %  

Graf

10. Nevěřím reklamě v ...

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
TV5749,57 %37,5 %  
venkovní reklama (plakáty a billboardy, dopravní prostředky)3227,83 %21,05 %  
tištěné (letáky, noviny,časopisy)3126,96 %20,39 %  
rozhlas2824,35 %18,42 %  
internet, kino2824,35 %18,42 %  
chytré mobilní telefony2824,35 %18,42 %  
nové formy reklamy(např. velkoplošné obrazovky)2622,61 %17,11 %  
POS (prodejní místa)2420,87 %15,79 %  

Graf

11. Vadí vám reklama v televizi?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano11575,66 %75,66 %  
ne3724,34 %24,34 %  

Graf

12. Vadí vám reklama na léky?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne9059,21 %59,21 %  
ano6240,79 %40,79 %  

Graf

13. Vadí vám reklama na tabákové výrobky?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano10971,71 %71,71 %  
ne4328,29 %28,29 %  

Graf

14. Vadí vám reklama využívající erotické a sexuální motivy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano8354,61 %54,61 %  
ne6945,39 %45,39 %  

Graf

15. Jaká by měla být reklama?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
pravdivá9361,18 %61,18 %  
vtipná7146,71 %46,71 %  
schopná vzbudit zájem o výrobek4126,97 %26,97 %  
plná nápadů, originální3221,05 %21,05 %  
nevtíravá, nepodbízivá3221,05 %21,05 %  
snadno zapamatovatelná3120,39 %20,39 %  
informativní3120,39 %20,39 %  
důvěryhodná3120,39 %20,39 %  
schopná upoutat pozornost, výrazná2415,79 %15,79 %  
srozumitelná2315,13 %15,13 %  

Graf

16. Vaše věková skupina:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
31-404428,95 %28,95 %  
21-254428,95 %28,95 %  
26-302214,47 %14,47 %  
41-502113,82 %13,82 %  
18-202113,82 %13,82 %  

Graf

17. Vaše dosud dosažené nejvyšší vzdělání:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
střední s maturitou8958,55 %58,55 %  
vysokoškolské4730,92 %30,92 %  
střední106,58 %6,58 %  
základní63,95 %3,95 %  

Graf

18. Vaše pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena10770,39 %70,39 %  
muž4529,61 %29,61 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Kde myslíte, že je reklama nejúčinnější?

2. Kde se v budoucnu bude reklama uplatňovat nejvíce?

3. Všímáte si reklamy?

4. Myslíte si, že reklama v budoucnu zanikne?

5. Všimli jste si někdy reklamy na čerpací stanici?

6. Ovlivnila vás reklama tak, že jste si něco koupili?

7. Využil jste informací obsažených v reklamě?

8. Myslíte si, že reklama zbytečně navyšuje cenu zboží?

9. Věřím reklamě v...

10. Nevěřím reklamě v ...

11. Vadí vám reklama v televizi?

12. Vadí vám reklama na léky?

13. Vadí vám reklama na tabákové výrobky?

14. Vadí vám reklama využívající erotické a sexuální motivy?

15. Jaká by měla být reklama?

16. Vaše věková skupina:

17. Vaše dosud dosažené nejvyšší vzdělání:

18. Vaše pohlaví:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Kde myslíte, že je reklama nejúčinnější?

2. Kde se v budoucnu bude reklama uplatňovat nejvíce?

3. Všímáte si reklamy?

4. Myslíte si, že reklama v budoucnu zanikne?

5. Všimli jste si někdy reklamy na čerpací stanici?

6. Ovlivnila vás reklama tak, že jste si něco koupili?

7. Využil jste informací obsažených v reklamě?

8. Myslíte si, že reklama zbytečně navyšuje cenu zboží?

9. Věřím reklamě v...

10. Nevěřím reklamě v ...

11. Vadí vám reklama v televizi?

12. Vadí vám reklama na léky?

13. Vadí vám reklama na tabákové výrobky?

14. Vadí vám reklama využívající erotické a sexuální motivy?

15. Jaká by měla být reklama?

16. Vaše věková skupina:

17. Vaše dosud dosažené nejvyšší vzdělání:

18. Vaše pohlaví:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Ondryáš, R.Reklama a jejím vnímání (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://reklama-a-jejim-vnimani.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.