Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Reklama a marketingová komunikace

Reklama a marketingová komunikace

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Martina Sládková
Šetření:12. 11. 2011 - 19. 11. 2011
Počet respondentů:83
Počet otázek (max/průměr):12 / 12
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:65,6 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:03
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

prosím o vyplnění tohoto dotazníku na téma reklama a marketingová komunikace, dotazník bude použit i pro účel bakalářské práce.

předem moc děkuji za vyplnění dotazníku

 

Odpovědi respondentů

1. Sledujete reklamu v televizi, tisku, rádiu nebo na internetu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3744,58 %44,58 %  
občas3440,96 %40,96 %  
ne1214,46 %14,46 %  

Graf

2. Reklamě v televizi, tisku, rádiu nebo na internetu:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše nedůvěřujete3744,58 %44,58 %  
důvěřujete jen některé3238,55 %38,55 %  
vůbec nedůvěřujete1214,46 %14,46 %  
důvěřujete22,41 %2,41 %  

Graf

3. Na základě čeho byste se rozhodl/a koupit si daný výrobek nebo službu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
osobní doporučení od přítele, který má zkušenost s daným výrobkem/službou6375,9 %75,9 %  
předchozí zkušenost s firmou5060,24 %60,24 %  
na základě informací od prodejce1619,28 %19,28 %  
letáky ve schránce1214,46 %14,46 %  
reklama v televizi, rádiu nebo tisku67,23 %7,23 %  
jestli se mi to líbí11,2 %1,2 %  

Graf

4. Pokud si vyberete výrobek nebo službu na základě doporučení od někoho jiného, nejčastěji je jím:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
kamarád/ka6072,29 %72,29 %  
recenze, diskuse na internetu2833,73 %33,73 %  
ostatní člen rodiny2732,53 %32,53 %  
manžel/ka, partner/ka2226,51 %26,51 %  
kolega/kolegyně v práci1821,69 %21,69 %  

Graf

5. Svoje zkušenosti o výrobcích a službách předáváte nejčastěji:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
kamarádovi/ce6578,31 %78,31 %  
ostatním členům rodiny2934,94 %34,94 %  
manželovi/ce, partnerovi/ce2428,92 %28,92 %  
kolegovi/yni1619,28 %19,28 %  
na internetu (recenze, diskuse)1619,28 %19,28 %  

Graf

6. Pokud dáte na osobní doporučení od někoho známého, je tomu spíše u výrobků:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
drahých4149,4 %49,4 %  
středně drahých3845,78 %45,78 %  
nevím, nevzpomínám si1113,25 %13,25 %  
levných910,84 %10,84 %  

Graf

7. Můžete prosím uvést druh výrobku, u kterého si nejčastěji předáváte zkušenosti s ostatními lidmi?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
potraviny a nápoje3946,99 %46,99 %  
elektro3238,55 %38,55 %  
zdraví a kosmetika2732,53 %32,53 %  
počítače2428,92 %28,92 %  
móda2327,71 %27,71 %  
knihy1518,07 %18,07 %  
telekomunikace1012,05 %12,05 %  
finance89,64 %9,64 %  
vše11,2 %1,2 %  

Graf

8. Jaký máte vztah k internetovým diskusím nebo recenzím o výrobcích a službách?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
kladný4048,19 %48,19 %  
neutrální3744,58 %44,58 %  
záporný67,23 %7,23 %  

Graf

9. Využíváte tyto diskuse a recenze na internetu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
občas3643,37 %43,37 %  
ano3339,76 %39,76 %  
ne1416,87 %16,87 %  

Graf

10. Jste:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena5667,47 %67,47 %  
muž2732,53 %32,53 %  

Graf

11. Váš věk je:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21-355060,24 %60,24 %  
36-502125,3 %25,3 %  
méně než 201012,05 %12,05 %  
51 a více22,41 %2,41 %  

Graf

12. Vaše dosažené vzdělání je:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
sřední-maturita4048,19 %48,19 %  
vysokoškolské2833,73 %33,73 %  
střední-vyučení89,64 %9,64 %  
vyšší odborné67,23 %7,23 %  
základní11,2 %1,2 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

4. Pokud si vyberete výrobek nebo službu na základě doporučení od někoho jiného, nejčastěji je jím:

  • odpověď kolega/kolegyně v práci:
    • 4.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi kolegovi/yni na otázku 5. Svoje zkušenosti o výrobcích a službách předáváte nejčastěji:

8. Jaký máte vztah k internetovým diskusím nebo recenzím o výrobcích a službách?

  • odpověď kladný:
    • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 9. Využíváte tyto diskuse a recenze na internetu?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Sledujete reklamu v televizi, tisku, rádiu nebo na internetu?

2. Reklamě v televizi, tisku, rádiu nebo na internetu:

3. Na základě čeho byste se rozhodl/a koupit si daný výrobek nebo službu?

4. Pokud si vyberete výrobek nebo službu na základě doporučení od někoho jiného, nejčastěji je jím:

5. Svoje zkušenosti o výrobcích a službách předáváte nejčastěji:

6. Pokud dáte na osobní doporučení od někoho známého, je tomu spíše u výrobků:

7. Můžete prosím uvést druh výrobku, u kterého si nejčastěji předáváte zkušenosti s ostatními lidmi?

8. Jaký máte vztah k internetovým diskusím nebo recenzím o výrobcích a službách?

9. Využíváte tyto diskuse a recenze na internetu?

10. Jste:

11. Váš věk je:

12. Vaše dosažené vzdělání je:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Sledujete reklamu v televizi, tisku, rádiu nebo na internetu?

2. Reklamě v televizi, tisku, rádiu nebo na internetu:

3. Na základě čeho byste se rozhodl/a koupit si daný výrobek nebo službu?

4. Pokud si vyberete výrobek nebo službu na základě doporučení od někoho jiného, nejčastěji je jím:

5. Svoje zkušenosti o výrobcích a službách předáváte nejčastěji:

6. Pokud dáte na osobní doporučení od někoho známého, je tomu spíše u výrobků:

7. Můžete prosím uvést druh výrobku, u kterého si nejčastěji předáváte zkušenosti s ostatními lidmi?

8. Jaký máte vztah k internetovým diskusím nebo recenzím o výrobcích a službách?

9. Využíváte tyto diskuse a recenze na internetu?

10. Jste:

11. Váš věk je:

12. Vaše dosažené vzdělání je:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Sládková, M.Reklama a marketingová komunikace (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://reklama-a-marketingova-komun.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.