Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Reklama na alkohol a tabkové výrobky

Reklama na alkohol a tabkové výrobky

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Juraj Pilat
Šetření:04. 04. 2012 - 12. 04. 2012
Počet respondentů:317
Počet otázek (max/průměr):15 / 15
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:85,7 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:15
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-4 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dotazník je určený obom skupinám ľudí, fajčiarov i nefajčiarov, konzumentov alkoholu aj abstinentov, jeho cieľom je potvrdiť dohady v bakalarskej praci o vplyve a obmedezeni reklamy na alkohol a tabak.

Odpovědi respondentů

1. Ste:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena18157,1 %57,1 %  
muž13642,9 %42,9 %  

Graf

2. Váš vek:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18 - 25 rokov19561,51 %61,51 %  
25 - 35 rokov5015,77 %15,77 %  
35 - 50 rokov4213,25 %13,25 %  
nad 50 rokov195,99 %5,99 %  
do 18 rokov113,47 %3,47 %  

Graf

3. Vaše najvyššie dosiahnuté vzdelanie:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Stredoškolské s maturitou16752,68 %52,68 %  
Vysokoškolské5617,67 %17,67 %  
Vysokoškolské - bakalárske4413,88 %13,88 %  
Základné175,36 %5,36 %  
Stredoškolské175,36 %5,36 %  
Vyššie odborné vzdelanie165,05 %5,05 %  

Graf

4. Fajčíte:

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne23172,87 %72,87 %  
ano8627,13 %27,13 %  

Graf

5. Pijete alkohol?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Áno, príležitostne21266,88 %66,88 %  
Áno8426,5 %26,5 %  
Nie, som abstinent216,62 %6,62 %  

Graf

6. Uvedomujete si zákaz reklamy tabakových výrobkov?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano16451,74 %51,74 %  
ne11235,33 %35,33 %  
nevím4112,93 %12,93 %  

Graf

7. Myslíte si, že reklama na alkohol by mala byť zakázaná tak ako v prípade tabaku?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne12840,38 %40,38 %  
ano11736,91 %36,91 %  
nevím7222,71 %22,71 %  

Graf

8. Vadí Vám reklama v TV na alkohol počas dňa? (pred 22. hodinou)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne21668,14 %68,14 %  
ano10131,86 %31,86 %  

Graf

9. Myslíte si, že by sa mal viac regulovať obsah alebo objem reklamy na alkohol?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
obsah reklamy, práve nevhodný obsah môže mať negatívny vplyv8225,87 %25,87 %  
myslím, že reklama na alkohol je regulovaná dostatočne8225,87 %25,87 %  
neviem posúdiť7724,29 %24,29 %  
objem reklamy - ľudia sú "zavalení" reklamou a práve jej všadeprítomnosť zvyšuje konzumáciu7623,97 %23,97 %  

Graf

10. Súhlasíte aby filmy a TV programy, v ktorých sa fajčí boli s vyššou vekovou neprístupnosťou alebo aj mládeži neprístupné?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „nevím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím18458,04 %58,04 %  
nevím6721,14 %21,14 %  
souhlasím6620,82 %20,82 %  

Graf

11. Mal by bť tzv. product placement alkoholu (zámerné umiestňovanie značkového výrobku do audiovizuálneho diela za účelom propagácie) zakázaný?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
stačí jeho obmedzenie v mládeži prísupných dielach13743,22 %43,22 %  
nie9931,23 %31,23 %  
áno8125,55 %25,55 %  

Graf

12. Myslíte si, že zákaz reklamy alkoholu by pomohol znížiť jeho celkovú spotrebu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nie, úplný zákaz by dokonca mohol pôsobť opačne - "zákázané ovocie najviac chutí"16150,79 %50,79 %  
neviem posúdiť11435,96 %35,96 %  
áno, určite - "zíde z očí, zíde z mysle"4213,25 %13,25 %  

Graf

13. Zaujala Vás nejaká reklama na alkohol tým, že by mohla porušovať zásady etiky?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nie, nespomínam si na reklamu na alkhol, čo by porušovala nejaké zásady etiky18458,04 %58,04 %  
neviem posúdiť5517,35 %17,35 %  
áno, ale bola zábavná5417,03 %17,03 %  
áno247,57 %7,57 %  

Graf

14. Čo albo kdo má podľa Vás najväčšiu schopnosť "zabrániť" mladým ľuďom začať fajčiť?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
kamaráti19461,2 %61,2 %  
rodičia9830,91 %30,91 %  
protifajčiarske kampane216,62 %6,62 %  
učitelia41,26 %1,26 %  

Graf

15. Súhlasíte s návrhom, aby všetky cigarety mali rovnaké, neutrálne obaly?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím7824,61 %24,61 %  
nevím6620,82 %20,82 %  
spíše nesouhlasím6520,5 %20,5 %  
nesouhlasím6119,24 %19,24 %  
spíše souhlasím4714,83 %14,83 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

10. Súhlasíte aby filmy a TV programy, v ktorých sa fajčí boli s vyššou vekovou neprístupnosťou alebo aj mládeži neprístupné?

  • odpověď nesouhlasím:
    • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi nie na otázku 11. Mal by bť tzv. product placement alkoholu (zámerné umiestňovanie značkového výrobku do audiovizuálneho diela za účelom propagácie) zakázaný?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Ste:

2. Váš vek:

3. Vaše najvyššie dosiahnuté vzdelanie:

4. Fajčíte:

5. Pijete alkohol?

6. Uvedomujete si zákaz reklamy tabakových výrobkov?

7. Myslíte si, že reklama na alkohol by mala byť zakázaná tak ako v prípade tabaku?

8. Vadí Vám reklama v TV na alkohol počas dňa? (pred 22. hodinou)

9. Myslíte si, že by sa mal viac regulovať obsah alebo objem reklamy na alkohol?

10. Súhlasíte aby filmy a TV programy, v ktorých sa fajčí boli s vyššou vekovou neprístupnosťou alebo aj mládeži neprístupné?

11. Mal by bť tzv. product placement alkoholu (zámerné umiestňovanie značkového výrobku do audiovizuálneho diela za účelom propagácie) zakázaný?

12. Myslíte si, že zákaz reklamy alkoholu by pomohol znížiť jeho celkovú spotrebu?

13. Zaujala Vás nejaká reklama na alkohol tým, že by mohla porušovať zásady etiky?

14. Čo albo kdo má podľa Vás najväčšiu schopnosť "zabrániť" mladým ľuďom začať fajčiť?

15. Súhlasíte s návrhom, aby všetky cigarety mali rovnaké, neutrálne obaly?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Ste:

2. Váš vek:

3. Vaše najvyššie dosiahnuté vzdelanie:

4. Fajčíte:

5. Pijete alkohol?

6. Uvedomujete si zákaz reklamy tabakových výrobkov?

7. Myslíte si, že reklama na alkohol by mala byť zakázaná tak ako v prípade tabaku?

8. Vadí Vám reklama v TV na alkohol počas dňa? (pred 22. hodinou)

9. Myslíte si, že by sa mal viac regulovať obsah alebo objem reklamy na alkohol?

10. Súhlasíte aby filmy a TV programy, v ktorých sa fajčí boli s vyššou vekovou neprístupnosťou alebo aj mládeži neprístupné?

11. Mal by bť tzv. product placement alkoholu (zámerné umiestňovanie značkového výrobku do audiovizuálneho diela za účelom propagácie) zakázaný?

12. Myslíte si, že zákaz reklamy alkoholu by pomohol znížiť jeho celkovú spotrebu?

13. Zaujala Vás nejaká reklama na alkohol tým, že by mohla porušovať zásady etiky?

14. Čo albo kdo má podľa Vás najväčšiu schopnosť "zabrániť" mladým ľuďom začať fajčiť?

15. Súhlasíte s návrhom, aby všetky cigarety mali rovnaké, neutrálne obaly?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Pilat, J.Reklama na alkohol a tabkové výrobky (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://reklama-na-alkohol-a-tabkove.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.