Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Reklama v rádiu

Reklama v rádiu

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Monika Kostkova
Šetření:09. 04. 2019 - 15. 04. 2019
Počet respondentů:59
Počet otázek (max/průměr):22 / 22
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:70,2 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:57
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Cílem výzkumu je praktické využití marketingového výzkumu na konkrétním případu. Příkladem je dotazníkového šetření, které má posoudit, jakým způsobem vnímají posluchači reklamu v rádiu. Výsledky budou použity pro seminární práci.

Odpovědi respondentů

1. Kolik času strávíte denně poslechem rádia?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Méně než hodinu2745,76 %45,76 %  
1-2 hodiny1322,03 %22,03 %  
5 a více hodin915,25 %15,25 %  
2-3 hodiny711,86 %11,86 %  
3-4 hodiny35,08 %5,08 %  

Graf

2. Posloucháte rádio ve své práci?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3355,93 %55,93 %  
ano2644,07 %44,07 %  

Graf

3. Posloucháte rádio při řízení vozidla?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4474,58 %74,58 %  
ne1525,42 %25,42 %  

Graf

4. Posloucháte rádio na internetu?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne4169,49 %69,49 %  
ano1830,51 %30,51 %  

Graf

5. Které rádiové stanice posloucháte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jiné3457,63 %57,63 %  
Evropa 22542,37 %42,37 %  
ČRo Radiožurnál1627,12 %27,12 %  
Rádio Impuls1322,03 %22,03 %  
Rádio Beat1118,64 %18,64 %  
Frekvence 11016,95 %16,95 %  
Rádio Blaník915,25 %15,25 %  

Graf

6. Vadí vám reklama v rádiu?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3355,93 %55,93 %  
ne2644,07 %44,07 %  

Graf

7. Myslíte, že by v rádiu neměla být žádná reklama?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3966,1 %66,1 %  
ano2033,9 %33,9 %  

Graf

8. Pokud je reklama vtipná jste ochotný/á jí tolerovat?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4779,66 %79,66 %  
ne1220,34 %20,34 %  

Graf

9. Pokud reklama přináší zajímavé informace jste ochotný/á jí tolerovat?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4677,97 %77,97 %  
ne1322,03 %22,03 %  

Graf

10. Jak často posloucháte rádio?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Skoro každý den2135,59 %35,59 %  
Denně1627,12 %27,12 %  
Několikrát týdně1016,95 %16,95 %  
Pouze několikrát měsíčně711,86 %11,86 %  
Velice zřídka58,47 %8,47 %  

Graf

11. Kolik reklamních spotů v řadě za sebou jste ochoten(a) tolerovat?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
22033,9 %33,9 %  
31627,12 %27,12 %  
01118,64 %18,64 %  
11016,95 %16,95 %  
Více než 323,39 %3,39 %  

Graf

12. Pokud se v rádiu objeví reklama, většinou:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Čekám, až reklamní blok skončí3254,24 %54,24 %  
Okamžitě přeladím na jinou stanici1627,12 %27,12 %  
Vypnu rádio610,17 %10,17 %  
Přepnu na CD/MC/USB58,47 %8,47 %  

Graf

13. Pokud by bylo možné se za poplatek reklamě v rádiu vyhnout, uvažoval/a byste o této možnosti?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne4779,66 %79,66 %  
ano1220,34 %20,34 %  

Graf

14. Jak vysoký poplatek je pro vás přijatelný?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
50 Kč měsíčně5694,92 %94,92 %  
100 Kč měsíčně35,08 %5,08 %  

Graf

15. Mohla by podle vás být reklama i na zpoplatněném rádiu?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím2745,76 %45,76 %  
spíše nesouhlasím1627,12 %27,12 %  
nevím1016,95 %16,95 %  
spíše souhlasím46,78 %6,78 %  
souhlasím23,39 %3,39 %  

Graf

16. Dokážete popsat svůj vztah k reklamě v rádiu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nemám ji rád2440,68 %40,68 %  
Nevadí mi2338,98 %38,98 %  
Nenávidím ji1118,64 %18,64 %  
Mám ji rád11,69 %1,69 %  

Graf

17. Jakého jste pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena3254,24 %54,24 %  
Muž2745,76 %45,76 %  

Graf

18. Do jaké věkové kategorie patříte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
15-25 let2033,9 %33,9 %  
26-35 let1728,81 %28,81 %  
36-45 let915,25 %15,25 %  
46-55 let915,25 %15,25 %  
56-65 let23,39 %3,39 %  
Do 15 let11,69 %1,69 %  
Více než 66 let11,69 %1,69 %  

Graf

19. Jaké je vaše nejvyšší dokončené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vysokoškolské2644,07 %44,07 %  
Středoškolské s maturitou2440,68 %40,68 %  
Základní58,47 %8,47 %  
Vyšší odborné35,08 %5,08 %  
Středoškolské11,69 %1,69 %  

Graf

20. Jak velká je obec, ve které žijete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Více než 100 000 obyvatel2338,98 %38,98 %  
5-10 000 obyvatel813,56 %13,56 %  
Do 5 000 obyvatel711,86 %11,86 %  
Do 50 000 obyvatel711,86 %11,86 %  
Do 100 000 obyvatel610,17 %10,17 %  
Do 1 000 obyvatel58,47 %8,47 %  
10-20 000 obyvatel35,08 %5,08 %  

Graf

21. Znáte aplikaci Spotify?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4576,27 %76,27 %  
ne1423,73 %23,73 %  

Graf

22. Používáte aplikaci Spotify?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne4169,49 %69,49 %  
ano1830,51 %30,51 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 6 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. Kolik času strávíte denně poslechem rádia?

 • odpověď Méně než hodinu:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi 0 na otázku 11. Kolik reklamních spotů v řadě za sebou jste ochoten(a) tolerovat?

2. Posloucháte rádio ve své práci?

 • odpověď ne:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi 0 na otázku 11. Kolik reklamních spotů v řadě za sebou jste ochoten(a) tolerovat?

6. Vadí vám reklama v rádiu?

 • odpověď ano:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 7. Myslíte, že by v rádiu neměla být žádná reklama?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 9. Pokud reklama přináší zajímavé informace jste ochotný/á jí tolerovat?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 8. Pokud je reklama vtipná jste ochotný/á jí tolerovat?
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi 0 na otázku 11. Kolik reklamních spotů v řadě za sebou jste ochoten(a) tolerovat?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nenávidím ji na otázku 16. Dokážete popsat svůj vztah k reklamě v rádiu?

7. Myslíte, že by v rádiu neměla být žádná reklama?

 • odpověď ne:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 6. Vadí vám reklama v rádiu?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nevadí mi na otázku 16. Dokážete popsat svůj vztah k reklamě v rádiu?

9. Pokud reklama přináší zajímavé informace jste ochotný/á jí tolerovat?

 • odpověď ne:
  • 4.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi 0 na otázku 11. Kolik reklamních spotů v řadě za sebou jste ochoten(a) tolerovat?

15. Mohla by podle vás být reklama i na zpoplatněném rádiu?

 • odpověď nesouhlasím:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nenávidím ji na otázku 16. Dokážete popsat svůj vztah k reklamě v rádiu?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Kolik času strávíte denně poslechem rádia?

2. Posloucháte rádio ve své práci?

3. Posloucháte rádio při řízení vozidla?

4. Posloucháte rádio na internetu?

5. Které rádiové stanice posloucháte?

6. Vadí vám reklama v rádiu?

7. Myslíte, že by v rádiu neměla být žádná reklama?

8. Pokud je reklama vtipná jste ochotný/á jí tolerovat?

9. Pokud reklama přináší zajímavé informace jste ochotný/á jí tolerovat?

10. Jak často posloucháte rádio?

11. Kolik reklamních spotů v řadě za sebou jste ochoten(a) tolerovat?

12. Pokud se v rádiu objeví reklama, většinou:

13. Pokud by bylo možné se za poplatek reklamě v rádiu vyhnout, uvažoval/a byste o této možnosti?

14. Jak vysoký poplatek je pro vás přijatelný?

15. Mohla by podle vás být reklama i na zpoplatněném rádiu?

16. Dokážete popsat svůj vztah k reklamě v rádiu?

17. Jakého jste pohlaví?

18. Do jaké věkové kategorie patříte?

19. Jaké je vaše nejvyšší dokončené vzdělání?

20. Jak velká je obec, ve které žijete?

21. Znáte aplikaci Spotify?

22. Používáte aplikaci Spotify?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Kolik času strávíte denně poslechem rádia?

2. Posloucháte rádio ve své práci?

3. Posloucháte rádio při řízení vozidla?

4. Posloucháte rádio na internetu?

5. Které rádiové stanice posloucháte?

6. Vadí vám reklama v rádiu?

7. Myslíte, že by v rádiu neměla být žádná reklama?

8. Pokud je reklama vtipná jste ochotný/á jí tolerovat?

9. Pokud reklama přináší zajímavé informace jste ochotný/á jí tolerovat?

10. Jak často posloucháte rádio?

11. Kolik reklamních spotů v řadě za sebou jste ochoten(a) tolerovat?

12. Pokud se v rádiu objeví reklama, většinou:

13. Pokud by bylo možné se za poplatek reklamě v rádiu vyhnout, uvažoval/a byste o této možnosti?

14. Jak vysoký poplatek je pro vás přijatelný?

15. Mohla by podle vás být reklama i na zpoplatněném rádiu?

16. Dokážete popsat svůj vztah k reklamě v rádiu?

17. Jakého jste pohlaví?

18. Do jaké věkové kategorie patříte?

19. Jaké je vaše nejvyšší dokončené vzdělání?

20. Jak velká je obec, ve které žijete?

21. Znáte aplikaci Spotify?

22. Používáte aplikaci Spotify?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Kostkova, M.Reklama v rádiu (výsledky průzkumu), 2019. Dostupné online na https://reklama-v-radiu-ano-ne.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.