Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Rozhlasova reklama

Rozhlasova reklama

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Adéla Kubaštová
Šetření:09. 01. 2012 - 08. 02. 2012
Počet respondentů:171
Počet otázek (max/průměr):12 / 10.56
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:75,4 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:54
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Prosím o vyplnění krátkého a nenáročného dotazníku, zaměřující se na efektivnost rozhlasové reklamy. 

Odpovědi respondentů

1. Jak vnímáte reklamu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Negativně10159,06 %59,06 %  
Pozitivně7040,94 %40,94 %  

Graf

2. Jak reagujete na reklamu v rádiu ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nevadí mi, nevnímám ji5733,33 %33,33 %  
Přepínám, obtěžuje mě5733,33 %33,33 %  
Poslechnu si ji, nepřepínám na jinou stanici5129,82 %29,82 %  
Rádio raději vypnu63,51 %3,51 %  

Graf

3. Která složka reklamy v rádiu na Vás nejvíce působí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Hudba9454,97 %54,97 %  
Mluvčí5129,82 %29,82 %  
Text2615,2 %15,2 %  

Graf

4. Pamatujete si nějakou reklamu z rádia, např. na nějaký výrobek, službu apod.?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano11768,42 %68,42 %  
Ne5431,58 %31,58 %  

Graf

5. Máte nějakou oblíbenou reklamu v rádiu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne14283,04 %83,04 %  
Ano2916,96 %16,96 %  

Graf

6. Cítíte se být ovlivněn/a rozhlasovou reklamou?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne15087,72 %87,72 %  
Ano2112,28 %12,28 %  

Graf

7. Zaregistrovali jste v poslední době reklamu na některou rozhlasovou stanici?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne10360,23 %60,23 %  
Ano6839,77 %39,77 %  

Graf

8. Na jakou rozhlasovou stanici jste v poslední době reklamu slyšel/a?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Impuls1721,79 %9,94 %  
Evropa 21316,67 %7,6 %  
frekvence 11114,1 %6,43 %  
evropa233,85 %1,75 %  
Radio 133,85 %1,75 %  
blaník22,56 %1,17 %  
Radio City22,56 %1,17 %  
City11,28 %0,58 %  
Express rádio11,28 %0,58 %  
Rádio Blaník11,28 %0,58 %  
ostatní odpovědi impuls, fajn radio, frekvence 1
Fajn radio
spin radio
-
Radio Impuls
Na žádnou
Černá Hora
F1
Kiss 98 fm
Rock Zone
zaregistrovala jsem televizní reklamu na Frekvenci 1 a na Rádio Impuls
Evropa 2 , Frekvence 1, rádio Impuls
nevím
Orion
Expers, RockZone
když je v otázce č. 7 NE, tak prostě NE
neposlouchám rádio
Kiss JČ
Impuls, F1
Beat
Haná
Impus. Evropa 2
Kiss Hády
Hey
2430,77 %14,04 % 

Graf

9. Jak ji vnímáte?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Pozitivně5355,21 %30,99 %  
Negativně4344,79 %25,15 %  

Graf

10. Kde jste reklamu na určitou rozhlasovou stanici zaregistrovali? (můžete uvést více možností)

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Venkovní reklama - např. billboardy4346,74 %25,15 %  
V TV3942,39 %22,81 %  
Na internetu3234,78 %18,71 %  
V rádiu2021,74 %11,7 %  
V tisku1213,04 %7,02 %  
Jinde66,52 %3,51 %  
nic11,09 %0,58 %  

Graf

11. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena13478,36 %78,36 %  
Muž3721,64 %21,64 %  

Graf

12. Věk

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18 - 29 let14484,21 %84,21 %  
30 - 50 let2212,87 %12,87 %  
Pod 18 let31,75 %1,75 %  
Nad 50 let21,17 %1,17 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

7. Zaregistrovali jste v poslední době reklamu na některou rozhlasovou stanici?

  • odpověď Ano:
    • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Impuls na otázku 8. Na jakou rozhlasovou stanici jste v poslední době reklamu slyšel/a?
    • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Evropa 2 na otázku 8. Na jakou rozhlasovou stanici jste v poslední době reklamu slyšel/a?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jak vnímáte reklamu?

2. Jak reagujete na reklamu v rádiu ?

3. Která složka reklamy v rádiu na Vás nejvíce působí?

4. Pamatujete si nějakou reklamu z rádia, např. na nějaký výrobek, službu apod.?

5. Máte nějakou oblíbenou reklamu v rádiu?

6. Cítíte se být ovlivněn/a rozhlasovou reklamou?

7. Zaregistrovali jste v poslední době reklamu na některou rozhlasovou stanici?

8. Na jakou rozhlasovou stanici jste v poslední době reklamu slyšel/a?

9. Jak ji vnímáte?

10. Kde jste reklamu na určitou rozhlasovou stanici zaregistrovali? (můžete uvést více možností)

11. Pohlaví

12. Věk

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jak vnímáte reklamu?

2. Jak reagujete na reklamu v rádiu ?

3. Která složka reklamy v rádiu na Vás nejvíce působí?

4. Pamatujete si nějakou reklamu z rádia, např. na nějaký výrobek, službu apod.?

5. Máte nějakou oblíbenou reklamu v rádiu?

6. Cítíte se být ovlivněn/a rozhlasovou reklamou?

7. Zaregistrovali jste v poslední době reklamu na některou rozhlasovou stanici?

8. Na jakou rozhlasovou stanici jste v poslední době reklamu slyšel/a?

9. Jak ji vnímáte?

10. Kde jste reklamu na určitou rozhlasovou stanici zaregistrovali? (můžete uvést více možností)

11. Pohlaví

12. Věk

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Kubaštová, A.Rozhlasova reklama (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://reklama-v-radiu.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.