Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Reklama ve školství

Reklama ve školství

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Veronika Šteinerová
Šetření:13. 04. 2015 - 27. 04. 2015
Počet respondentů:127
Počet otázek (max/průměr):11 / 11
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:75 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:48
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážený respondente,

 

dovoluji si Vás požádat o vyplnění tohoto krátkého dotazníku, který má sloužit ke zjištění vlivu reklamy při výběru školy a do jaké míry se lidé nechávají reklamou při výběru školy ovlivnit. Dotazník je zcela anonymní a výsledky použiji ve své absolventské práci.

Odpovědi respondentů

1. Na základě jakých parametrů jste vybírali školu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
dle předem vybraného oboru6651,97 %51,97 %  
doporučení známého4333,86 %33,86 %  
dojmu ze dne otevřených dveří4031,5 %31,5 %  
dle renomé školy2922,83 %22,83 %  
doporučení rodiny – navázání na rodinnou tradici1914,96 %14,96 %  
reklama školy1914,96 %14,96 %  
náhodně107,87 %7,87 %  
informace z úřadu práce43,15 %3,15 %  

Graf

2. Jaké faktory jsou pro Vás důležité při výběru školy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
výběr oborů9373,23 %73,23 %  
reference o škole6148,03 %48,03 %  
lokalita školy5744,88 %44,88 %  
výše školného4737,01 %37,01 %  
služby pro studenty – kolej, jídelna3829,92 %29,92 %  
moderně vybavené učebny2318,11 %18,11 %  
stipendijní program129,45 %9,45 %  

Graf

3. Jaký typ školy preferujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
státní10885,04 %85,04 %  
soukromá1814,17 %14,17 %  
st10,79 %0,79 %  

Graf

4. Jaký druh reklamy na Vás nejvíce působí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
on-line reklama6248,82 %48,82 %  
televizní reklama3527,56 %27,56 %  
reklama v tisku2217,32 %17,32 %  
venkovní reklama - billboardy64,72 %4,72 %  
rozhlasová reklama21,57 %1,57 %  

Graf

5. S kolika formami reklamy vybrané školy jste se setkali?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
s jednou6551,18 %51,18 %  
se dvěma3930,71 %30,71 %  
více než dvěma formami reklamy2318,11 %18,11 %  

Graf

6. Necháte se při výběru školy ovlivnit reklamou a tím jak se škola prezentuje?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ovlivňujeme mě to částečně6954,33 %54,33 %  
neovlivňuje mě to vůbec3023,62 %23,62 %  
ovlivňuje mě to2822,05 %22,05 %  

Graf

7. Jak vnímáte reklamu jako celek ve veřejné správě? (školství, úřady ...)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
reklamu ve veřejné správě vnímám jen okrajově6248,82 %48,82 %  
reklamu ve veřejné správě nevnímám vůbec4031,5 %31,5 %  
reklamu ve veřejné správě vnímám2519,69 %19,69 %  

Graf

8. Působí na Vás při rozhodování výběru školy spíše reklama školy nebo aktivity pořádané školou, například den otevřených dveří?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
den otevřených dveří a ostatní aktivity školy10381,1 %81,1 %  
reklama školy2418,9 %18,9 %  

Graf

9. Jste

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena8466,14 %66,14 %  
muž4333,86 %33,86 %  

Graf

10. Jaký je Váš věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18 – 25 let6047,24 %47,24 %  
26 – 35 let4132,28 %32,28 %  
36 a více let2620,47 %20,47 %  

Graf

11. Jaké je Vaše vzdělání, v případě že jste stále student, jakou školu studujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vysokoškolské6349,61 %49,61 %  
střední odborné4535,43 %35,43 %  
vyšší odborné86,3 %6,3 %  
učební obor (s maturitou)64,72 %4,72 %  
postgraduální studium53,94 %3,94 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Na základě jakých parametrů jste vybírali školu?

2. Jaké faktory jsou pro Vás důležité při výběru školy?

3. Jaký typ školy preferujete?

4. Jaký druh reklamy na Vás nejvíce působí?

5. S kolika formami reklamy vybrané školy jste se setkali?

6. Necháte se při výběru školy ovlivnit reklamou a tím jak se škola prezentuje?

7. Jak vnímáte reklamu jako celek ve veřejné správě? (školství, úřady ...)

8. Působí na Vás při rozhodování výběru školy spíše reklama školy nebo aktivity pořádané školou, například den otevřených dveří?

9. Jste

10. Jaký je Váš věk?

11. Jaké je Vaše vzdělání, v případě že jste stále student, jakou školu studujete?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Na základě jakých parametrů jste vybírali školu?

2. Jaké faktory jsou pro Vás důležité při výběru školy?

3. Jaký typ školy preferujete?

4. Jaký druh reklamy na Vás nejvíce působí?

5. S kolika formami reklamy vybrané školy jste se setkali?

6. Necháte se při výběru školy ovlivnit reklamou a tím jak se škola prezentuje?

7. Jak vnímáte reklamu jako celek ve veřejné správě? (školství, úřady ...)

8. Působí na Vás při rozhodování výběru školy spíše reklama školy nebo aktivity pořádané školou, například den otevřených dveří?

9. Jste

10. Jaký je Váš věk?

11. Jaké je Vaše vzdělání, v případě že jste stále student, jakou školu studujete?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Šteinerová, V.Reklama ve školství (výsledky průzkumu), 2015. Dostupné online na https://reklama-ve-skolstvi.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.