Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Reklamace v běžném životě

Reklamace v běžném životě

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Katka Janoušková
Šetření:13. 03. 2010 - 19. 03. 2010
Počet respondentů:53
Počet otázek (max/průměr):11 / 11
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:67,9 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:48
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Reklamace je jednou z méně příjemných věcí, se kterou se setkal snad každý z nás. Vzhledem k tomu, že jsem si vybrala tuto problematiku jako téma své Absolventské práce, prosím o vyplnění tohoto dotazníku.

Odpovědi respondentů

1. Jakého telefonního operátora využíváte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
T-Mobile2037,74 %37,74 %  
Telefónica O21833,96 %33,96 %  
Vodafone1528,3 %28,3 %  

Graf

2. Dostal(a) jste se někdy do situace, kdy jste musel(a) podat reklamaci?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4584,91 %84,91 %  
ne815,09 %15,09 %  

Graf

3. Převažuje u Vás reklamace služeb nebo zboží?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Zboží (oblečení, spotřební zboží, elektronika, ...)4788,68 %88,68 %  
Služby (telekomunikační, doprava, ...)611,32 %11,32 %  

Graf

4. Byla v případě Vaší reklamace vždy dodržena lhůta 30 dní?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3667,92 %67,92 %  
ne1732,08 %32,08 %  

Graf

5. Věděl(a) jste, že lze reklamovat také služby, nikoli jen "hmotné" zboží?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4584,91 %84,91 %  
ne815,09 %15,09 %  

Graf

6. Jak byla většinou ve Vašem případě reklamace vyřešena?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Kladně2852,83 %52,83 %  
Záporně, přesto bylo vyhověno (výměna zboží, vrácení peněz, ...)1833,96 %33,96 %  
Záporně713,21 %13,21 %  

Graf

7. Uplatnil(a) jste někdy reklamaci mobilních služeb?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2954,72 %54,72 %  
ne2445,28 %45,28 %  

Graf

8. Myslíte si, že jsou ve většině případech reklamace řešeny v souladu se Zákonem o ochraně spotřebitele nebo s Občanským zákonem?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2852,83 %52,83 %  
ne2547,17 %47,17 %  

Graf

9. Jak byla vyřešena?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Kladně3464,15 %64,15 %  
Záporně1222,64 %22,64 %  
Záporně, na základě toho jsem změnil operátora713,21 %13,21 %  

Graf

10. Kolik je Vám let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
15 - 254075,47 %75,47 %  
26 - 351018,87 %18,87 %  
36 - 4535,66 %5,66 %  

Graf

11. Vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena4483,02 %83,02 %  
Muž916,98 %16,98 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jakého telefonního operátora využíváte?

2. Dostal(a) jste se někdy do situace, kdy jste musel(a) podat reklamaci?

3. Převažuje u Vás reklamace služeb nebo zboží?

4. Byla v případě Vaší reklamace vždy dodržena lhůta 30 dní?

5. Věděl(a) jste, že lze reklamovat také služby, nikoli jen "hmotné" zboží?

6. Jak byla většinou ve Vašem případě reklamace vyřešena?

7. Uplatnil(a) jste někdy reklamaci mobilních služeb?

8. Myslíte si, že jsou ve většině případech reklamace řešeny v souladu se Zákonem o ochraně spotřebitele nebo s Občanským zákonem?

9. Jak byla vyřešena?

10. Kolik je Vám let?

11. Vaše pohlaví?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jakého telefonního operátora využíváte?

2. Dostal(a) jste se někdy do situace, kdy jste musel(a) podat reklamaci?

3. Převažuje u Vás reklamace služeb nebo zboží?

4. Byla v případě Vaší reklamace vždy dodržena lhůta 30 dní?

5. Věděl(a) jste, že lze reklamovat také služby, nikoli jen "hmotné" zboží?

6. Jak byla většinou ve Vašem případě reklamace vyřešena?

7. Uplatnil(a) jste někdy reklamaci mobilních služeb?

8. Myslíte si, že jsou ve většině případech reklamace řešeny v souladu se Zákonem o ochraně spotřebitele nebo s Občanským zákonem?

9. Jak byla vyřešena?

10. Kolik je Vám let?

11. Vaše pohlaví?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Janoušková, K.Reklamace v běžném životě (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://reklamace-v-beznem-zivote.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.