Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Reklamní letáky a jejich účinnost

Reklamní letáky a jejich účinnost

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Natalie Hershlag
Šetření:30. 11. 2008 - 07. 12. 2008
Počet respondentů:65
Počet otázek (max/průměr):13 / 12.94
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:35,2 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:54
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Působení a vliv reklamních letáků na různé vrstvy populace ČR

 

Odpovědi respondentů

1. Jak často děláte neočekávané nákupy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
občas4772,31 %72,31 %  
dost často1218,46 %18,46 %  
nikdy46,15 %6,15 %  
nerozumím otázce 23,08 %3,08 %  

Graf

2. Při nákupu zboží spoléháte se na:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vlastní názor (vkus)5889,23 %89,23 %  
doporučení kamarádů57,69 %7,69 %  
počasí 11,54 %1,54 %  
požadavky rodičů (kamarádky, manželky)11,54 %1,54 %  

Graf

3. Když dostáváte letáky v obchode, myslíte:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
o možné koupě zobrazeného zboží2538,46 %38,46 %  
o nemožnosti koupě zobrazeného zboží1827,69 %27,69 %  
vždy myslím výhradně na sex 1827,69 %27,69 %  
o mozné koupě zobrazeného zboží46,15 %6,15 %  

Graf

4. Berete letáky protože:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vždy jsem zvědavý/zvědavá2335,38 %35,38 %  
byly mi doručeny 1827,69 %27,69 %  
žena (pan) která je rozdává je hezká (hezký)1116,92 %16,92 %  
nikdy letáky nevybíram1015,38 %15,38 %  
žena (pan) která je rozdává je hezká34,62 %4,62 %  

Graf

5. Jste loajální k oblíbeným značkám?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne, je mi to jedno3858,46 %58,46 %  
ano, cíleně vyhledávám letáky oblíbené značky2741,54 %41,54 %  

Graf

6. Kupujete zvýkačku protože:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jiná přičina 3049,18 %46,15 %  
potřebuju doplňkové péče o zuby1931,15 %29,23 %  
mám závislost1219,67 %18,46 %  

Graf

7. Kde bydlíte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ve městě (10000 a více) 3147,69 %47,69 %  
ve městě (10000 a více) 1726,15 %26,15 %  
na vesnici1015,38 %15,38 %  
ve městě (2000 - 10000)46,15 %6,15 %  
ve městě (2000 - 10000)34,62 %4,62 %  

Graf

8. Jsou Vám reklamní letáky inspirací při nákupu vánočních dárků?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3553,85 %53,85 %  
ano2335,38 %35,38 %  
neslavím Vánoce, nekupuji vánoční dárky...710,77 %10,77 %  

Graf

9. Jak často jste se setkávali s letákovou reklamou?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
denně4061,54 %61,54 %  
týdně2132,31 %32,31 %  
měsíčně 46,15 %6,15 %  

Graf

10. Jak často se setkáváte s letákovou reklamou?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
denně4569,23 %69,23 %  
týdně1726,15 %26,15 %  
měsíčně 34,62 %4,62 %  

Graf

11. Jaké máte nejvyšší dokončené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
s maturitou4366,15 %66,15 %  
1320 %20 %  
bez maturity913,85 %13,85 %  

Graf

12. Jakého jste pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena4366,15 %66,15 %  
muž2233,85 %33,85 %  

Graf

13. Do jaké věkové kategorie spadáte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18-255381,54 %81,54 %  
25-601116,92 %16,92 %  
60 a více 11,54 %1,54 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

7. Kde bydlíte?

  • odpověď ve městě (10000 a více) :
    • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi žena (pan) která je rozdává je hezká (hezký) na otázku 4. Berete letáky protože:

9. Jak často jste se setkávali s letákovou reklamou?

  • odpověď týdně:
    • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi týdně na otázku 10. Jak často se setkáváte s letákovou reklamou?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jak často děláte neočekávané nákupy?

2. Při nákupu zboží spoléháte se na:

3. Když dostáváte letáky v obchode, myslíte:

4. Berete letáky protože:

5. Jste loajální k oblíbeným značkám?

6. Kupujete zvýkačku protože:

7. Kde bydlíte?

8. Jsou Vám reklamní letáky inspirací při nákupu vánočních dárků?

9. Jak často jste se setkávali s letákovou reklamou?

10. Jak často se setkáváte s letákovou reklamou?

11. Jaké máte nejvyšší dokončené vzdělání?

12. Jakého jste pohlaví?

13. Do jaké věkové kategorie spadáte?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jak často děláte neočekávané nákupy?

2. Při nákupu zboží spoléháte se na:

3. Když dostáváte letáky v obchode, myslíte:

4. Berete letáky protože:

5. Jste loajální k oblíbeným značkám?

6. Kupujete zvýkačku protože:

7. Kde bydlíte?

8. Jsou Vám reklamní letáky inspirací při nákupu vánočních dárků?

9. Jak často jste se setkávali s letákovou reklamou?

10. Jak často se setkáváte s letákovou reklamou?

11. Jaké máte nejvyšší dokončené vzdělání?

12. Jakého jste pohlaví?

13. Do jaké věkové kategorie spadáte?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Hershlag, N.Reklamní letáky a jejich účinnost (výsledky průzkumu), 2008. Dostupné online na https://reklamni-letaky-a-jejich-ucinnost.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.