Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Reklamní slogany

Reklamní slogany

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Zuzana Strachotová
Šetření:31. 10. 2010 - 07. 11. 2010
Počet respondentů:53
Počet otázek (max/průměr):10 / 9.83
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:53,5 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:10
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Cílem mého průzkumu je zjistit úspěšnost a originalitu reklamních sloganů finančních institucí, které se objevují na internetových stránkách, v reklamách, apod a zda fungují tak efektivně, jak od nich jejich autoři očekávají.

Instrukce pro vyplnění dotazníku (nápověda)

Prosím, aby každý, kdo hodnotí reklamní slogany, hodnotil a posuzoval pouze slogany jako takové (jejich originalitu, nápaditost,...) a ne firmy či společnosti, které se za nimi skrývají.

Odpovědi respondentů

1. Sledujete, např. v televizi, reklamy finačních institucí (bank, pojišťoven...)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
částečně3057,69 %56,6 %  
ne1325 %24,53 %  
ano917,31 %16,98 %  

Graf

2. Považujete reklamní slogany za důležitou část prezentace společnosti zabývající se financemi a poradenstvím?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3567,31 %66,04 %  
ne1732,69 %32,08 %  

Graf

3. Seřaďte následujících 6 sloganů od nejlepšího po nejhorší podle originality a nápaditosti sloganů

Povinná otázka, respondent musel u každé z nabízených odpovědí určit jedinečné pořadí.

OdpověďPrůměrné pořadíRozptyl
Chráníme vaše sny2.3852.967
Finanční poradenství jinak5.0381.229
Síla peněz ve Vašich rukou3.5772.744
Jsme vám blíž3.6731.759
Svět se mění a my s ním2.3851.544
Lepší služby každý den3.9422.17

Graf

4. Který z následujích sloganů by nejvíce upoutal Vaši pozornost?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Chráníme vaše sny 2548,08 %47,17 %  
Síla peněz ve Vašich rukou 1223,08 %22,64 %  
Svět se mění a my s ním 1019,23 %18,87 %  
Lepší služby každý den 35,77 %5,66 %  
Jsme vám blíž 23,85 %3,77 %  

Graf

5. Komu byste na základě sloganu(!) svěřil/a své peníze?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Chráníme vaše sny 2038,46 %37,74 %  
Síla peněz ve Vašich rukou 1834,62 %33,96 %  
Svět se mění a my s ním 917,31 %16,98 %  
Lepší služby každý den 23,85 %3,77 %  
Jsme vám blíž 23,85 %3,77 %  
Finanční poradenství jinak11,92 %1,89 %  

Graf

6. Komu byste na základě sloganu(!) nikdy nesvěřil/a své peníze? (max 3)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Finanční poradenství jinak2548,08 %47,17 %  
Lepší služby každý den 2242,31 %41,51 %  
Jsme vám blíž 1528,85 %28,3 %  
Síla peněz ve Vašich rukou1528,85 %28,3 %  
Chráníme vaše sny 1019,23 %18,87 %  
Svět se mění a my s ním 815,38 %15,09 %  

Graf

7. Byl by slogan jedním z důvodů navštívení společnosti či koupení produktu?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3159,62 %58,49 %  
nevím1834,62 %33,96 %  
ano35,77 %5,66 %  

Graf

8. Jste muž, nebo žena?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena4279,25 %79,25 %  
muž1120,75 %20,75 %  

Graf

9. Jaký je Váš rodinný stav?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
svobodný/á4484,62 %83,02 %  
ženatý/vdaná815,38 %15,09 %  

Graf

10. V současné době jste?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
student3363,46 %62,26 %  
zaměstnanec1528,85 %28,3 %  
podnikatel/živnostník35,77 %5,66 %  
bez práce11,92 %1,89 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 5 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. Sledujete, např. v televizi, reklamy finačních institucí (bank, pojišťoven...)

 • odpověď částečně:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Síla peněz ve Vašich rukou =3 na otázku 3. Seřaďte následujících 6 sloganů od nejlepšího po nejhorší podle originality a nápaditosti sloganů

3. Seřaďte následujících 6 sloganů od nejlepšího po nejhorší podle originality a nápaditosti sloganů

 • odpověď Chráníme vaše sny =1:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Chráníme vaše sny na otázku 4. Který z následujích sloganů by nejvíce upoutal Vaši pozornost?

4. Který z následujích sloganů by nejvíce upoutal Vaši pozornost?

 • odpověď Chráníme vaše sny :
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Chráníme vaše sny =1 na otázku 3. Seřaďte následujících 6 sloganů od nejlepšího po nejhorší podle originality a nápaditosti sloganů

5. Komu byste na základě sloganu(!) svěřil/a své peníze?

 • odpověď Síla peněz ve Vašich rukou :
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Síla peněz ve Vašich rukou na otázku 4. Který z následujích sloganů by nejvíce upoutal Vaši pozornost?

7. Byl by slogan jedním z důvodů navštívení společnosti či koupení produktu?

 • odpověď ne:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 2. Považujete reklamní slogany za důležitou část prezentace společnosti zabývající se financemi a poradenstvím?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 1. Sledujete, např. v televizi, reklamy finačních institucí (bank, pojišťoven...)

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Sledujete, např. v televizi, reklamy finačních institucí (bank, pojišťoven...)

2. Považujete reklamní slogany za důležitou část prezentace společnosti zabývající se financemi a poradenstvím?

3. Seřaďte následujících 6 sloganů od nejlepšího po nejhorší podle originality a nápaditosti sloganů

4. Který z následujích sloganů by nejvíce upoutal Vaši pozornost?

5. Komu byste na základě sloganu(!) svěřil/a své peníze?

6. Komu byste na základě sloganu(!) nikdy nesvěřil/a své peníze? (max 3)

7. Byl by slogan jedním z důvodů navštívení společnosti či koupení produktu?

8. Jste muž, nebo žena?

9. Jaký je Váš rodinný stav?

10. V současné době jste?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Sledujete, např. v televizi, reklamy finačních institucí (bank, pojišťoven...)

2. Považujete reklamní slogany za důležitou část prezentace společnosti zabývající se financemi a poradenstvím?

3. Seřaďte následujících 6 sloganů od nejlepšího po nejhorší podle originality a nápaditosti sloganů

4. Který z následujích sloganů by nejvíce upoutal Vaši pozornost?

5. Komu byste na základě sloganu(!) svěřil/a své peníze?

6. Komu byste na základě sloganu(!) nikdy nesvěřil/a své peníze? (max 3)

7. Byl by slogan jedním z důvodů navštívení společnosti či koupení produktu?

8. Jste muž, nebo žena?

9. Jaký je Váš rodinný stav?

10. V současné době jste?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Strachotová, Z.Reklamní slogany (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://reklamni-slogany.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.